SPADEK WARTOŚCI CZEGOŚ, OBNIŻENIE SIĘ WARTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGRADACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)DEGRESJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 8 lit.)DEPRECJACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 11 lit.)DEWALUACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEGRADACJA

DEGRADACJA to:

rozpad organicznego związku chemicznego na mniejsze fragmenty lub stopniowe usuwanie fragmentów większych cząsteczek (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

zmiana czyjegoś stanowiska z wyższego na niższe, traktowana jako kara za np. nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

w naukach przyrodniczych - pogorszenie stanu jakiegoś elementu środowiska wskutek działalności człowieka lub naturalnych procesów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPADEK WARTOŚCI CZEGOŚ, OBNIŻENIE SIĘ WARTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.539

ROLADA, SYMBOLIZM, PIENIĄDZE, INFLACJA JAWNA, PAROKSYZM, SZOTRING, SŁOWIANKA, MISIAK, PEJZAŻYSTKA, DIATERMIA, POGROBOWISKO, FUTURE PROGRESSIVE, STOPA DYSKONTOWA, KAWAŁ, OCENA, HIPERPOWIERZCHNIA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, LASKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, TYFLOLOGIA, SŁOWACYSTYKA, DRAWIDYJSKI, PŁÓCIENNIK, ŁUSKA, REKOMENDACJA, DUKLA WIERTNICZA, DWUSTRONNOŚĆ, MONTAŻYSTA, CYBORIUM, STYL KOLONIALNY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, DROBNOŚĆ, ZNAK, KOGNITYWIZM, TRZON, MANDŻURSKI, PŁAT, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, SAMOROZPAD, KANCONETA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, PRZYĆMIENIE, PANOPTIKON, EKWIPARTYCJA, DYSTANS, KATAR KISZEK, WPŁYWOWOŚĆ, ZAKŁAD, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CIĄG, TABLICA OGŁOSZENIOWA, SUPERKOMBINACJA, ISKRA ELEKTRYCZNA, OTWORZENIE SERCA, OPOZYCJONISTA, MOC WYTWÓRCZA, HIPERTENSJOLOGIA, ABSOLUTYZACJA, KALEJDOSKOP, SKOCZKOWE, DRAPACZ, GMINNOŚĆ, DEKLARACJA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, ZENIT, POPYCHADŁO, UMIEJĘTNOŚĆ, TONIKA, WZNOWIENIE, FLASZECZKA, RYTUAŁ, INTEL, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, HACEL, MIOPIA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, MECENASKA, OBRÓT, SELEKTOR, WARUGA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, JUWENALIA, MUNSZTUK, UTLENIANIE, OGIEŃ OLIMPIJSKI, URUK-HAI, ZĘBY NOWORODKOWE, SZAPOKLAK, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, NOC, RACHUNKOWOŚĆ, MER, ŻÓŁTLICZKA, GRZEBIENIARZ, TRZPIEŃ, GLINKA KAOLINOWA, NAGAR, OBRZYD, BEZDENNOŚĆ, WYDZIAŁ, SETKA, PEPINIERA, RYNEK, BOMBA ATOMOWA, MGŁAWICOWOŚĆ, KOSTUREK, ONOMASTYKA, DELIKATESOWOŚĆ, INFOBOX, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MIODNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, GONDOLA, UNIFIKACJA, ŻUREK, ZMIANA, DŻIHAD, WIELOMIESZEK, WYDAWNICTWO SERYJNE, KADASTER, IDENTYFIKACJA, PINGWIN BIAŁOOKI, POŚCIELÓWKA, DZIARSKOŚĆ, KOŃ ARABSKI, EFEKT LOTOSU, SUWEREN, TĘTNICA SKRONIOWA, IMIGRANT, FAJTNIĘCIE, DEOKSYGUANOZYNA, TYSIĄC, SPIKER, BIURO PERSONALNE, PŁYTA KONTYNENTALNA, PRINCESSA, PORZĄDEK KORYNCKI, PRZELICZNIK, GMINNOŚĆ, SARDELOWATE, KOZIOŁ, REASORTACJA GENOWA, WOLA BOŻA, TCHÓRZLIWOŚĆ, SZPECIELE, STYL JOŃSKI, PODREGION, PRZETARG NIEOGRANICZONY, JARSTWO, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ANGLOSAS, OBSUWISKO, TŁUSZCZAK, KLASA, KASA ZAPOMOGOWA, LATANINA, RĘKA OPADAJĄCA, WIERSZ LEONIŃSKI, CZWÓRBÓJ, REWANŻ, TWÓRCZOŚĆ, SAGAN, ŁADOWNIA PUBLICZNA, MAKATKA, KOTWICA RYBACKA, OBWÓDKA, WIZA IMIGRACYJNA, PEDET, PARTIA ROSYJSKA, SOSNA CZERWONA, PROGRAM, MATRYCA LOGICZNA, PRĄD ZMIENNY, CHOROBA FORESTIERA, ELFICKI, NOŚNIK, OMASTA, TWIERDZENIE RAMSEYA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, ERA EOFITYCZNA, LUSTRO, UKŁAD HORMONALNY, PĘCHERZ, DRZWI, FATALIZM, BASKINKA, WNĘTRZE, AWANS, LABORANT, ROZBRYZG, WRZENIE, ILUZJONIZM, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, DEDUPLIKACJA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, KOSMOFIZYKA, BŁONA PŁYWNA, POWTÓRZENIE, KABINA STEROWNICZA, ABANDON, NARZECZONA, KWARTALNIK, DIZAJNERKA, ADMINISTRATYWISTA, CZARNA DZIURA, RUSKI, PODATEK EKOLOGICZNY, KOKTAJL, ANGOBA, ORIENTACJA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PAL, ŻYRYTWA, ASTROCHEMIA, GRÓD, PŁASZCZ DOLNY, OBEDIENCJA, PELENG, SEITAN, FILOZOFIA, GIPS, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, POWTARZALNOŚĆ, SZEKSPIR, MAPA SZTABOWA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PRZECHRZTA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PRZEDMURZE, WÓDKA, CZAKRA, SAMIEC, RESORT SIŁOWY, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, OBUDOWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZWARTOŚĆ, WZGÓREK ŁONOWY, PAKOWACZ, CYBERPUNK, SAMOZATRATA, CYKL MIESIĄCZKOWY, JĘZYK BIAŁORUSKI, ODPŁATA, ARTYSTKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, OPIEKUN FAKTYCZNY, SZTUBA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DZIURAWE RĘCE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, ZŁÓG, PRZESUWNIK, ZHAFTOWANIE SIĘ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, FESTON, CERAMIKA SZNUROWA, KOŁODZIEJ, MORS, OSTRYGOJAD, PASJA, BUŁAT, MIĘSOPUST, HAŁAŚNIK, TRZYDZIESTKA, STOPA ZWROTU, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, KOŃCZYNA GÓRNA, NASZYWKA, ZĄBEK, OBŻER, RADIO TAXI, MECHANIKA GÓROTWORU, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, TURANIEC, MUZYK, ŚWIADCZENIE, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, OKRES AMAZOŃSKI, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, PROPLASTYD, NAZAREJCZYK, PIJAWKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, PALEC BOŻY, WYGIBAS, LARYNGOFON, KUCZKA, MIODNOŚĆ, MERYNOS, MNOŻNIK OFFSETOWY, BONUSIK, ZUPA NA GWOŹDZIU, CRASHTEST, BUŁGARYSTYKA, PASIECZNIK, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ?AGRESOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPADEK WARTOŚCI CZEGOŚ, OBNIŻENIE SIĘ WARTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPADEK WARTOŚCI CZEGOŚ, OBNIŻENIE SIĘ WARTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEGRADACJA spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)
DEGRESJA spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 8 lit.)
DEPRECJACJA spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 11 lit.)
DEWALUACJA spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGRADACJA
spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.).
DEGRESJA
spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 8 lit.).
DEPRECJACJA
spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 11 lit.).
DEWALUACJA
spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.).

Oprócz SPADEK WARTOŚCI CZEGOŚ, OBNIŻENIE SIĘ WARTOŚCI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SPADEK WARTOŚCI CZEGOŚ, OBNIŻENIE SIĘ WARTOŚCI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast