CHOROBA ZAKAŹNA DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI, WYWOŁYWANA PRZEZ ENTEROWIRUSY Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM WYSYPKI GRUDKOWEJ LUB PĘCHERZOWEJ NA DŁONIACH, STOPACH I BŁONACH ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA BOSTOŃSKA to:

choroba zakaźna dotycząca głównie dzieci, wywoływana przez Enterowirusy z rodziny Picornaviridae, charakteryzująca się występowaniem wysypki grudkowej lub pęcherzowej na dłoniach, stopach i błonach śluzowych jamy ustnej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA ZAKAŹNA DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI, WYWOŁYWANA PRZEZ ENTEROWIRUSY Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM WYSYPKI GRUDKOWEJ LUB PĘCHERZOWEJ NA DŁONIACH, STOPACH I BŁONACH ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 35.873

PODATEK TONAŻOWY, SYMBOL, WIR, PRZEDZIAŁ, CYKL JAJNIKOWY, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, OKTAEDRYT, STRELICJA, WIATR, INFLACJA KONSUMENCKA, ILOCZAS, ESENCJA, HOMAR EUROPEJSKI, ZWIERANIE SZYKÓW, LICENCJA PRZYMUSOWA, KALIKO, MIĘŚLIWONIA, IBIS ZIELONY, TROLL, NAŚLADOWNICTWO, REWERENCJA, BARTNIK, ŻURAW, REKIN BIAŁY, NAZWA KODOWA, KRZYWODZIOBEK, DELTA, GORYCZKA, MIKSTURA, KONCHYLIOLOGIA, IMAGE, PIASKOWNICA, NABIEG KORZENIOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, ABSZTYFIKANT, WF, BAJCA, OKULTACJA, WIERCIPIĘTKA, MOHAR, DUTKOWIEC, PISANKA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, OIOM, KANONISTYKA, PRZECIWUTLENIACZ, DZIEDZICZENIE, SENIORAT, RZODKIEWNIK, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, ARCHITEKT WNĘTRZ, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, MAŁY KRAAL, DUR RZEKOMY, DOMEK, AUTOKEMPING, PRACA, SUMIK KORALOWY, POWIEŚĆ SENSACYJNA, JASZCZUR Z EL HIERRO, NAROŻNICA, GLORIA, PINIOR, FILOLOGIA ROSYJSKA, MIESZALNOŚĆ, SZWARCOWNIK, STROIK, RELACJA DWUCZŁONOWA, RADIO, KOBYŁA, MINÓG JAPOŃSKI, ŁATWOPALNOŚĆ, CARAT, BOROWIK ZAJĘCZY, ŁUK MONGOLSKI, MUSZKATELA SROKATA, PORZECZKÓWKA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, BUTELKA, SIŁA PŁYWOWA, BABESZJOZA OWIEC, TRZMIELEC PIRENEJSKI, KULBAKA, PARPOSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI, HRABINI, STÓŁ, DROŻNOŚĆ, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KANGUR BENNETTA, POLIGAMIA, CZEKOLADA, SHAFTOWANIE SIĘ, SZLACHTA CHORĄGWIANA, KLASTER, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SPRAWDZIAN, PLAGIOZAUR, WYŁAM, GOŁYSZEK CHIŃSKI, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, GRUPA WAROWNA, KROWIAK AKSAMITKA, BORZEŚLAD ZWISŁY, MAMUT JEFFERSONA, KLARK, OPERACJA, DRUGA POŁOWA, LEPTONEKTES, ASTER ALPEJSKI, AMARANT, WORCZAK, KAPALIN, SOSNA SMOŁOWA, INICJATYWA OBYWATELSKA, ZAPROSZENIE, SODOMA, BÓBR, KARABIN AUTOMATYCZNY, INTRATA, SOSNA KALABRYJSKA, TELEROBOTYKA, NABIODRNIK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PROPLASTYD, KONDOROWATE, FATUM, NAUKI O POZNANIU, SAMOZEŁEŃ, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, CZOSNEK ZŁOCISTY, SPACHACZOWATE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, STRZEMIENNY, OSPA KRWOTOCZNA, CREPIDA, KOMPENSACJA WERBALNA, DŻAMAHIRIJJA, ASTER CHIŃSKI, SKRZYNIEC, KLAUZULA GENERALNA, BĘBEN, DORADZTWO PERSONALNE, SOSNA BANKSA, SUZU, ROGOWACENIE MIESZKOWE, TRANSFUZJA KRWI, TYMBARK, LIMNOCHARYSOWATE, ATRYBUCJA, ARARAUNA, NIEROZŁĄCZKA, NIESZPUŁKA JADALNA, PRZEMYT MRÓWCZANY, KAJMAKAM, KIEŁŻ, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, TELEGRAM, RURKA, KOLANÓWKA, PRZEDSTAWIENIE, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, FELINOLOGIA, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, STRUKTURA DECYZYJNA, PAPILOTKA, CZAGRA SZARA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, GAZ SYNTEZOWY, FREZJA MIESZAŃCOWA, CLERK, BAZA LOTNICZA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, MIKOLOGIA, BERBERYJSKI, CYRANECZKA PŁOWA, NEKTARYNKA, JON CENTRALNY, CENTURIA ZWYCZAJNA, SAMOLOT BOMBOWY, NACIEK, NARZĄD ROZRODCZY, OLEJ SMAROWY, TRERON WIELKI, POJAZD SILNIKOWY, OSET KĘDZIERZAWY, HELIOSFERA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, WOMBAT, ŚLIWA, REZYGNACJA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PIEC INDUKCYJNY, FILOLOGIA ROSYJSKA, KASZA, MOL, OCEANOTECHNIKA, SPOILER, PEWNOŚĆ, ŚLIZG, TWINGO, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, DIABEŁ TASMAŃSKI, STYL CASUALOWY, DYSPOZYCJA, RUCHANKA, PUDER, REDOWA, ZMORA, ABAJA, BUSZÓWKA ZMIENNA, WYTRAWERSOWANIE, MAJÓWKA, WARMIŃSKI, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZIMNO, FILTR ANTYSPAMOWY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, FIGURA SŁÓW, CHOROBA RITTERA, IMMUNIZACJA CZYNNA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, PŁYTKA NAZĘBNA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, OLEJEK ETERYCZNY, TROMPA, WĘZEŁ CIEPLNY, WLANIE SIĘ, ŻMIJOWCE, SINIACZEK PLAMISTY, KOSZYK, PILOTÓWKA, REPRODUKCJA, MONETA OBIEGOWA, BILBERGIA ZWISŁA, MIECZNIK, ŻARŁACZ CYTRYNOWY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, CZEPLIWOŚĆ, DOBRY DUCH, KACZKA PODGORZAŁKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, UCIECZKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, JAMA OTRZEWNA, OBRAZ, PERMISYWNOŚĆ, PŁOZA, KŁUSAK ORŁOWSKI, KRATNIK, ROBER, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, APOSELENIUM, SARDELA AUSTRALIJSKA, KLAPKA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, DORYCKI, OBSZCZYMUREK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, CHOLEWKA, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, POCZTA PRZYCHODZĄCA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, PARAMEDYK, MUGOL, SZEREG HOMOLOGICZNY, ATONALNOŚĆ, GRUPA, KRAJ, CZTEROPOLÓWKA, PIENIĄŻEK, AKSAMIT, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, TYMALONEK RDZAWY, ZBLIŻENIE, REAKCJA SPRAWCZA, ZEPPELIN, BAGNIK DŁUGOKOŃCZYSTY, TEORIA KOLEJEK, UCHLANIE SIĘ, LAMINAT, BURGRAF, BEDŁKA FIOLETOWA, STOKÓWKA ŻÓŁTOCZELNA, KWARTALNIK, TRZYDZIESTKA, JAZZ, TĘŻYCZKA, DAMASCENKA, KAPUCHA, MAŁY SZLEM, SSAK MORSKI, KROWIEŃCZAK, MEDYCYNA RATUNKOWA, PRZEŁOM, OWOC, OWSIK ZŁOCISTY, ŁOPATONOS, KLAWISZ NUMERYCZNY, ?ORCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 35.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA ZAKAŹNA DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI, WYWOŁYWANA PRZEZ ENTEROWIRUSY Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM WYSYPKI GRUDKOWEJ LUB PĘCHERZOWEJ NA DŁONIACH, STOPACH I BŁONACH ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA ZAKAŹNA DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI, WYWOŁYWANA PRZEZ ENTEROWIRUSY Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM WYSYPKI GRUDKOWEJ LUB PĘCHERZOWEJ NA DŁONIACH, STOPACH I BŁONACH ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA BOSTOŃSKA choroba zakaźna dotycząca głównie dzieci, wywoływana przez Enterowirusy z rodziny Picornaviridae, charakteryzująca się występowaniem wysypki grudkowej lub pęcherzowej na dłoniach, stopach i błonach śluzowych jamy ustnej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA BOSTOŃSKA
choroba zakaźna dotycząca głównie dzieci, wywoływana przez Enterowirusy z rodziny Picornaviridae, charakteryzująca się występowaniem wysypki grudkowej lub pęcherzowej na dłoniach, stopach i błonach śluzowych jamy ustnej (na 16 lit.).

Oprócz CHOROBA ZAKAŹNA DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI, WYWOŁYWANA PRZEZ ENTEROWIRUSY Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM WYSYPKI GRUDKOWEJ LUB PĘCHERZOWEJ NA DŁONIACH, STOPACH I BŁONACH ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CHOROBA ZAKAŹNA DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI, WYWOŁYWANA PRZEZ ENTEROWIRUSY Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM WYSYPKI GRUDKOWEJ LUB PĘCHERZOWEJ NA DŁONIACH, STOPACH I BŁONACH ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x