TAKA SYTUACJA NA RYNKU DÓBR I USŁUG, W KTÓREJ ISTNIEJE TYLKO JEDEN PRZEDSIĘBIORCA WYTWARZAJĄCY DANE DOBRO LUB USŁUGĘ, A WYSTĘPOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRODUCENTA BYŁOBY UTRUDNIONE ORAZ EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOPOL NATURALNY to:

taka sytuacja na rynku dóbr i usług, w której istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro lub usługę, a występowanie więcej niż jednego producenta byłoby utrudnione oraz ekonomicznie nieuzasadnione (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKA SYTUACJA NA RYNKU DÓBR I USŁUG, W KTÓREJ ISTNIEJE TYLKO JEDEN PRZEDSIĘBIORCA WYTWARZAJĄCY DANE DOBRO LUB USŁUGĘ, A WYSTĘPOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRODUCENTA BYŁOBY UTRUDNIONE ORAZ EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.693

LAMPAS, STRAŻ OGNIOWA, UCZULACZ, KONFLIKT SEROLOGICZNY, WALIDACJA KRZYŻOWA, RUCH, PRZEWROTKA, KONCENTRAT, ABRAZJA, ANTYCYPACJA, KLEJÓWKA, WYLOT, KORONKA, RYBONUKLEAZA, PAMIĘTNIK, DZIUPLA, STĄGIEWKA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, UKŁAD KIEROWNICZY, RELACJA SYMETRYCZNA, POLE BRODMANNA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, REGUŁA ALLENA, SALTARELLO, KOSTNOJĘZYKOWE, ZNAKI, KLOZET, ŚRUBA POCIĄGOWA, MEDALION, SZAŁAS, DZIELNIK, TARCZA, NIELOKALNOŚĆ, IRANIZACJA, KANAŁ, PASTORAŁKA, SMAROWNICA, PROSCENIUM, SUCHA IGŁA, PARA, CHOWANIEC, NEUROTRANSMITER, BOJKA, POLĘDWICA SOPOCKA, KOLBA, FILAKTERIA, CHAOS, UKRAIŃSKOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, PADEMELON, GOFR, PODATEK PROGRESYWNY, ENTOMOFAUNA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, EDDINGTON, NIHILIZM, ULGA PODATKOWA, STANOWISKO, RINFORZANDO, CYNIA, SUWNICA POMOSTOWA, AKREDYTACJA, ŚMIGŁOŚĆ, OTWÓR, BOCZNIK, PROSTOPADŁA, ASYSTENTKA, KISZKA WĄTROBIANA, PEDAGOG, MISTERIUM, MEFLOCHINA, CEREMONIA ZAPACHOWA, ANGLOSAS, KOMIK, RACICA, PASEK NARZĘDZI, NIEZBĘDNOŚĆ, ZĄBEK CZOSNKU, ODCIEK, KIT, KALIKO, ŁĘK TYLNY, PODYPLOMÓWKA, KAPELMISTRZ, ŁATA, ARGUMENT, GŁOSKA NOSOWA, PRZEWÓD, BADANY, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PUKNIĘCIE, CZUBEK, GRA MIESZANA, FANPEJDŻ, KARA PORZĄDKOWA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PRAWO ATOMOWE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PAVAROTTI, JĘZYK RETOROMAŃSKI, DRAMAT, WAZONKOWCE, CUKIER WANILIOWY, BULION, TAPER, DERYWAT, STOŁP, BLACHOWNIA, BRZĘKACZ, LITOBENTOS, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, WILCZE STADO, SYSTEM POWIERNICZY, ANASTYLOZA, PIĘĆDZIESIĄTKA, STOPNICA, MASZYNA ENERGETYCZNA, BUCHTA, ABSURD NAZWOWY, WALC WIEDEŃSKI, POKAZ, GAMA, KREDYT HANDLOWY, BIEL, MAKSI, STEMPEL, MISZCZU, SCHADOW, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, MONITORING, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KAPITAŁ TRWAŁY, BRYKLA, CZASZA, PRYMARIUSZ, GATUNEK ZAWLECZONY, GRYZIEL TAPETNIK, PODWÓJNA ARTYKULACJA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, OPAŁ, FORTUNA, KOSZT KOMPARATYWNY, SZWAGIER, ŻABKI, HYDROFIT, PĘTLA, RÓŻANIEC, SZTAJEREK, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SZKIELET, KAUCZUK NATURALNY, DYSTRYBUTOR, SZKAPLERZ, CZASOWNIK FRAZOWY, PROMIEŃ, WIATR, OBLĘŻENIEC, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, TRYBUNAŁ, OŚ ZIEMI, MAPA BITOWA, TRASZKA SYBERYJSKA, KPINA, SZYNSZYLA MAŁA, SPRZEDAŻ, EKSPOZYCJA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, DOWCIPNIŚ, LIGATURKA, KOKTAJL KRABOWY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, SKALNIAK KARŁOWATY, KLEPKA, WIESŁAW, MUZYK, NATASZA, STACCATO, HEJNAŁ, COASTER, KRAWAT, KEKANIE, BOSTON, SODOMA I GOMORA, CELIBAT, PIGMALIONIZM, TEZA, WILGOTNOŚĆ, PRÓBKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, PIERNICZEK, LITOTRYPSJA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, RYNEK KAPITAŁOWY, MIEDZIANE CZOŁO, RUMUŃSKOŚĆ, ŻABA ZWINKA, ZŁOTA RENETA, CZOŁO, HYDROFIT, TEMPERATURA UPAŁU, PANTOFLE, SIODŁO, OKRUTNOŚĆ, WAPNO, ŁUPEK MARGLISTY, GULA, SĄD KOLEŻEŃSKI, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BENZOCHINON, BUDLEJA, OSTRONOS WORKOWATY, USZYSKO, OPERA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, PADAŁKA, RODODENDRON, SAGOWCOWE, DWURURKA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ABSOLUTYZM, SIATKA GEOGRAFICZNA, MŁAK, GAZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, SMOŁA DRZEWNA, ULGA BUDOWLANA, MASZYNA TŁOKOWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, PUŁAP PRAKTYCZNY, MADŻONG, POTOP, TARANTELA, ALIENACJA RODZICIELSKA, GATUNEK ZBIOROWY, WAHADŁO, WISKOZA, BESZAMEL, PUKLERZ, BAWOLE OKO, PIANISTYKA, SZALKA PETRIEGO, PANEL ADMINISTRACYJNY, TARANTELLA, KB, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, OGNIWO, OTĘPIAŁOŚĆ, GRIS, RACHUNEK CAŁKOWY, ZRANIENIE, RUBLÓWKA, NAGANIACZ, ZWROTNIK RAKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ANOMALIA UHLA, LYSITHEA, MADAME, DESZCZ, TYP, WOLE OKO, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, SERENADA, ZAGÓRZE, DOMINACJA, TRÓJKĄT, KONDYCJA FINANSOWA, DYSKONTO, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MYRMEKOFIL, PREPARAT CHEMICZNY, BEZDEŃ, STAROWINA, KOMORA GORĄCA, TRAGICZNOŚĆ, OBIEKT, OKRĘT-BAZA, TRASA WYLOTOWA, MIEJSCE KULTU, GENE, ROŚLINA JEDNOPIENNA, IMPRESJA, NOMINAŁ, MULTILATERALIZM, PAJĄCZEK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, POKOLENIE, DEIMOS, FOKSTROT, PŁYTA DETONACYJNA, MAZUREK, EMPIRYZM, DEKLARACJA, OKOLE, POŁĄCZENIE, EPIDEMIOLOGIA, CEP, KOLONIA, KROPIELNICA, ?DUŃSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKA SYTUACJA NA RYNKU DÓBR I USŁUG, W KTÓREJ ISTNIEJE TYLKO JEDEN PRZEDSIĘBIORCA WYTWARZAJĄCY DANE DOBRO LUB USŁUGĘ, A WYSTĘPOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRODUCENTA BYŁOBY UTRUDNIONE ORAZ EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKA SYTUACJA NA RYNKU DÓBR I USŁUG, W KTÓREJ ISTNIEJE TYLKO JEDEN PRZEDSIĘBIORCA WYTWARZAJĄCY DANE DOBRO LUB USŁUGĘ, A WYSTĘPOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRODUCENTA BYŁOBY UTRUDNIONE ORAZ EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOPOL NATURALNY taka sytuacja na rynku dóbr i usług, w której istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro lub usługę, a występowanie więcej niż jednego producenta byłoby utrudnione oraz ekonomicznie nieuzasadnione (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOPOL NATURALNY
taka sytuacja na rynku dóbr i usług, w której istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro lub usługę, a występowanie więcej niż jednego producenta byłoby utrudnione oraz ekonomicznie nieuzasadnione (na 16 lit.).

Oprócz TAKA SYTUACJA NA RYNKU DÓBR I USŁUG, W KTÓREJ ISTNIEJE TYLKO JEDEN PRZEDSIĘBIORCA WYTWARZAJĄCY DANE DOBRO LUB USŁUGĘ, A WYSTĘPOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRODUCENTA BYŁOBY UTRUDNIONE ORAZ EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - TAKA SYTUACJA NA RYNKU DÓBR I USŁUG, W KTÓREJ ISTNIEJE TYLKO JEDEN PRZEDSIĘBIORCA WYTWARZAJĄCY DANE DOBRO LUB USŁUGĘ, A WYSTĘPOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRODUCENTA BYŁOBY UTRUDNIONE ORAZ EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x