TKANKA, KTÓRA ŁĄCZY, WSPIERA LUB OTACZA NARZĄDY ORGANIZMU, I NIE JEST TKANKĄ KOSTNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TKANKA MIĘKKA to:

tkanka, która łączy, wspiera lub otacza narządy organizmu, i nie jest tkanką kostną (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANKA, KTÓRA ŁĄCZY, WSPIERA LUB OTACZA NARZĄDY ORGANIZMU, I NIE JEST TKANKĄ KOSTNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.387

MODERATOR, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ZNAJDEK, ORBITER, ŁUSKWIAK ZMIENNY, WIELKOGŁOWOWATE, NAZWA ZWYCZAJOWA, PIÓRO, LENIUSZEK, NIEPŁYNNOŚĆ, ARABICA, BENEFICJENT, SEKSOWNOŚĆ, SZYCH, PÓŁSAMOGŁOSKA, PALCÓWKA, CIĄGNIK BALASTOWY, POSTÓJ LODOWCA, PAROWNICA, PIKIETA, TARAN, KONURBACJA, SPRAWNOŚĆ, WZGLĄD, CHLOROHEKSYDYNA, BOMBA WULKANICZNA, NOŚNIK, PŁYN INFUZYJNY, SYLABA, DZIELNICA, ELEGANTKA, SZATAN, TEMBLAK, MĘTNOOKI, NAGANIACZ, NADZIENIE, ASESOR, OKOLICZNIK CELU, METKA, ADAPTACJA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ŚWISZCZ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, MONOPTERES, KAWALKATA, KOEDUKACYJNOŚĆ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SCENARIUSZ, WZIERNIK, KONKURENCJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, FAWORYT, OBSZAR WODNY, MAK NISKOMORFINOWY, TARCZA, DÓŁ, HAMULEC BĘBNOWY, PIĘDZIK SIEWIERAK, GROŹBA KARALNA, OSTROKRZEW, PŁACZKA, DZIURA, BOROWIK GRABOWY, KRYPTOKOMUNIZM, OSOBA, FORMA, NAPASTNICZKA, KONEWKA, WĄŻ, MITSUKURINA, EMISJA WTÓRNA, KASSAWA, INSULINOOPORNOŚĆ, PASKUDNIK, POŻYTECZNOŚĆ, POKRĘTKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ASYSTA, POWŁOKA GALWANICZNA, SOKOLE OKO, POUSSIN, SANDALIN, WÓZEK SZPITALNY, PUCH KIELICHOWY, PRZECIWNAKRĘTKA, KAFETERIA OTWARTA, WOAL, ASTER ALPEJSKI, SILNIK NISKOPRĘŻNY, RAMDYSK, KULCZYBA WRONIE OKO, NON-IRON, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, TIOSÓL, OSTENTACYJNOŚĆ, BĘBEN, PLAN MOBILIZACYJNY, ANAL, JEDEN, ANATOL, KUPA, MROK, NIEOKREŚLONOŚĆ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, HIPOTEZA, MASZT, BERBEĆ, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, HARCAP, ŁĄCZNOŚĆ, AZOLLA, BRZDĄC, PERKAL, ZAĆMIENIE, CZARCIK, DZIECIACZEK, LOSOWOŚĆ, AUTOCAMPING, HAK, ASOCJALNOŚĆ, CHUJÓWKA, PUDŁO REZONANSOWE, SENSOWNOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, GŁÓD, ROZSZCZEPIENIE, GROWL, NARTA, ALLEN, PIENIĄDZ TOWAROWY, ARKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, MAGIEL, KLUCZ, NONKONFORMISTA, WŁÓKNO, UNISONO, JEJMOŚCIANKA, FRONTON, FIGIEL, PRZEBUDOWA, PIESZCZOCH, KAFEL, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, RZECZOWNIK POSPOLITY, BITLES, REDAKTORSTWO, AGRAFA, KAWALKADA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, WOKALIZA, ŚLEPE WROTA, ABRAKADABRA, BAJA, OBRĘCZ, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, SIEROTA, KOSZATNICA, DRUGI, RAMA, SUTANELA, KULOODPORNOŚĆ, BRATEK, POLE, CZYNSZ WOLNY, SZYDLARZ, LASKA MARSZAŁKOWSKA, BAŚNIOWOŚĆ, MONITORING, PRZYBUDÓWKA, TEOZOF, ZŁĄCZE, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, BIEG BEZPOŚREDNI, ŁUNA, JUNAK, JAZGOT, MIĘSIEŃ WDECHOWY, LAMPAS, OZDOBNIK, NEKTAR, ELUWIUM, PRZECIWNICZKA, ZBAWICIELKA, BYCZEK, IMPLIKATURA, CHUJNIA, TARGANIEC, MGŁAWICA, OMIEG ZACHODNI, NOWALIA, ZROŚLAK, LUK, ZUPA, ŁOM, MARKIZA, GAZOLINA, ŻYWY POMNIK, CHÓR, PUSTELNICZKA, WYLĘGARNIA, PODŁOTA, SZCZOTECZKA, STARA MALUTKA, BASEN, WITAMINKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, CZTEROETYLOOŁÓW, BOMBA BURZĄCA, KARBOKSYL, SPOINA, MECENAS, ARYJCZYK, KARCZOWISKO, ORDA, WSPÓŁPRACOWNIK, PLUSKWIAK WODNY, FLIRCIARA, ŚWIETLIK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ARALIA, NACHALNOŚĆ, SKAFANDER, WŁOSKOWATOŚĆ, CZARNA KSIĘGA, GEN PLEJOTROPOWY, IZOENZYM, PAN STOP, POLITYKA SPÓJNOŚCI, LISTEK, SPUSZCZENIE, PREFIKS, OŚMIOKROTNOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, CZARNOBREWKA, WIEK DOROSŁY, ZWAŁY, FAZOWOŚĆ, PODWOIK, NIEDOPUSZCZENIE, OBŁĘK, DRĘTWOTA, JUBILER, ŻYWY TRUP, NARTOW, ULTRABOOK, PLEBEJUSZ, BEZPANCERZOWCE, ZGODNOŚĆ, WYSOKOŚĆ, EMOTIKON, SĄCZEK, ROZPRAWKA, EUROSTREFA, TEST PŁATKOWY, OTWÓR, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CENA, RETENCJA, HOMOGENIZATOR, MYJKA, FUNT-SIŁA, ALMANACH, RESZTA, PRZYCZÓŁEK, ZAKRĘT, KRYSZNAIZM, WRĘBNIK, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KONDOMINIUM, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PRZEJAZD KOLEJOWY, SZCZELINA LODOWCOWA, FIGHTERKA, ZAAWANSOWANIE, FAŁDA, ZAZDROSTKA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, GICZ, ANTENA YAGI-UDA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PÓŁPROFIL, WYPADEK JĄDROWY, DANA, ORŁORYB, ZNAK TOWAROWY, MISIEK, SŁONECZNIK, ESCALIVADA, SAMORÓBKA, MASZYNA TŁOKOWA, MEZOTERAPIA, BUŃCZUK, WNĘTROSTWO, PRZYSŁÓWEK, UDAR, ?KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.387 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANKA, KTÓRA ŁĄCZY, WSPIERA LUB OTACZA NARZĄDY ORGANIZMU, I NIE JEST TKANKĄ KOSTNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANKA, KTÓRA ŁĄCZY, WSPIERA LUB OTACZA NARZĄDY ORGANIZMU, I NIE JEST TKANKĄ KOSTNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TKANKA MIĘKKA tkanka, która łączy, wspiera lub otacza narządy organizmu, i nie jest tkanką kostną (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TKANKA MIĘKKA
tkanka, która łączy, wspiera lub otacza narządy organizmu, i nie jest tkanką kostną (na 12 lit.).

Oprócz TKANKA, KTÓRA ŁĄCZY, WSPIERA LUB OTACZA NARZĄDY ORGANIZMU, I NIE JEST TKANKĄ KOSTNĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TKANKA, KTÓRA ŁĄCZY, WSPIERA LUB OTACZA NARZĄDY ORGANIZMU, I NIE JEST TKANKĄ KOSTNĄ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast