URZĄDZENIE STOSOWANE W CYFROWEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SŁUŻĄCE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA I KOMPRESOWANIA ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH, A TAKŻE PRZESYŁANIA ICH PRZEZ SIEĆ KOMPUTEROWĄ DO REJESTRATORA CYFROWEGO, SERWERA PRZECHOWUJĄCEGO NAGRANIA LUB NAWET URZĄDZENIA MOBILNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SERWER WIDEO to:

urządzenie stosowane w cyfrowej telewizji przemysłowej służące do cyfrowego przetwarzania i kompresowania analogowych sygnałów wizyjnych, a także przesyłania ich przez sieć komputerową do rejestratora cyfrowego, serwera przechowującego nagrania lub nawet urządzenia mobilnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE STOSOWANE W CYFROWEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SŁUŻĄCE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA I KOMPRESOWANIA ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH, A TAKŻE PRZESYŁANIA ICH PRZEZ SIEĆ KOMPUTEROWĄ DO REJESTRATORA CYFROWEGO, SERWERA PRZECHOWUJĄCEGO NAGRANIA LUB NAWET URZĄDZENIA MOBILNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.296

PATRON, KULMINACJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ELEKTROWÓZ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, RUNDA HONOROWA, TOLTEK, JUDAICA, PASKAL, ARENDA, KOMPETYCJA, ZŁAMANIE OTWARTE, SAK, OŚNIK, SZLAFROK, OLEJ LNIANY, ŻER, NAGIEL, CYC, JEDNOSTKA ALOKACJI, HURYCKI, FACSIMILE, ŁUSKOWIEC, ADRESAT, ETYMOLOGIA LUDOWA, PIEC, LIGATURKA, DZIELNICA HISTORYCZNA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, POMAZANIEC BOŻY, DARŃ, BIDON, KUSTODIA, SZMATKA, ŚLIZGAWKA, OLEJARSTWO, STOPA LĄDOLODU, NEXIA, HIW, DYREKCJA, UROKI, FILHELLENIZM, UMOWA AGENCYJNA, SKLEPIENIE PALMOWE, SYSTEMATYKA, TRANSMISJA DANYCH, TEMPERATURA ZAPŁONU, GUNIA, RÓW, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DERMATOGLIF, EPISKOPAT, MUR, BABESZJOZA PSÓW, NADPRZESTRZEŃ, LEK, TUBIETIEJKA, LEPTOPLEURON, KULTUROWOŚĆ, PÓŁKULA, PLUSKWA, ABSZTYFIKANT, POMROK, EKSPROPRIACJA, REGISTER, INICJATYWA OBYWATELSKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, PRZESTRZELENIE, RETROGRADACJA, FAJKA, PRESKRYPTYWIZM, ARGO, SADOWISKO, PERŁY, HANTABA, REFEKTARZ, KARDAMON, SALAMANDRA KAUKASKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, CIĄGOTY, WYZWOLICIEL, ALARM POŻAROWY, KULOMETRIA, PSIANKA, USTAWNIK POZYCYJNY, JAZZÓWKA, MUR, ARENA, KOMPLEMENTARIUSZ, BÓJ SPOTKANIOWY, REFLEKTOR, RYNNA POLODOWCOWA, ZAJĄC, ORDYNACJA WYBORCZA, BIURKO, ROLNIK INDYWIDUALNY, ANTYSZTUKA, ZAWIESZENIE CARDANA, CHAŁTURA, DYWIZ, KARMELEK, MIKROSATELITA, GAŁGAN, TEMAT, WIDŁAK, PTASZNIK GIGANT, HUTNICTWO, ORBITER, MONAR, KONCERT ŻYCZEŃ, HIGIENISTKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KRWAWNIK, GHOUL, PALTO, ŁANIA, SKARGA, GEODYN, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GIRLANDA, HACJENDA, SKAŁA WULKANICZNA, ALUZJA, MILCZĄCA ZGODA, STRÓJ, KONKATEDRA, PŁAWA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KISZONKA, REGULACJA CEN, PLUSKWIAK WODNY, DALMIERZ OPTYCZNY, BIAŁY, SONAR, SŁODYCZ, KITAJKA, WIADRO, NIEBIOSY, WYCIĄG TALERZYKOWY, EMISJA, SURMA, WODNICA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, BŁYSK, SUCHY TYNK, UKŁAD ODNIESIENIA, WIKARIUSZ GENERALNY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SILNIK NAPĘDOWY, ZNAK, NAPINAK, ANGLIK, ROMUALD, SZAFA GRAJĄCA, SALSA, KOLUR, GATUNEK CELOWY, CIOS, TEORIA PERSPEKTYWY, ŁĄCZE ABONENCKIE, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, IRYS, DYPTYK, BĄK, EKSPANDER, KRYTERIUM SYLVESTERA, BEZGŁOŚNOŚĆ, GLORIETA, FORMA, CZAPRAK, SALA, ELASTOR, IGIEŁECZKA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, LADA, POSTOJOWE, ORLICZKA MIECZOWATA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, MÓR, POLIMORFIZM, LICZNIK GEIGERA, PRZEJŚCIE, KOLO, OTWORNICA, CHRAPY, GITARA BASOWA, TURNIURA, OBŁOK SREBRZYSTY, GŁOSKA NOSOWA, LANCER, SZCZUR PACYFICZNY, OBRÓT PIENIĘŻNY, WANNA ELEKTROLITYCZNA, PION, BAZA ORBITALNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, OPŁATA SANKCYJNA, NYLON, MIĘKKI RESET, BAŃKA, TALIB, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, KOLCZAK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, TWARDY RESET, WYPRAWIACZ, MEDYCYNA LOTNICZA, LIST POETYCKI, WIDEŁKI HERETYKÓW, WĘZEŁ, KWARTET, SOK, CZYNNIK EKOLOGICZNY, ROZNOSICIEL, JĘZYK, HOLOGRAM, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KUROPATWA, KSIĄŻĘ, PRZEŁOM, ZRĄB TEKTONICZNY, SŁUŻBISTKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, DESTYLATOR, MOŻLIWOŚĆ, TUNIKA, SKARABEUSZ, POLNIK, TELEROTAMETR, WYBIEG, SZURPEK, SARABANDA, PROJEKT TECHNICZNY, CIĄGNIK BALASTOWY, WIERTŁO, ŁADOWARKA, AGLOMERACJA, DOJRZAŁOŚĆ, POETYKA, PUMPERNIKIEL, HENDRIX, DYSONANS, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, RADIANT, CZYR, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, HACJENDER, RAPTULARZ, PASSA, GAZA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ODRUCH, HAJDUK, ZESTAW, KOMORA NABOJOWA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, UKŁAD, WĘZEŁ GORDYJSKI, SŁOIK, ORDA, GALASY, SZALKA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, NIECZUŁOŚĆ, STANICA, ELF SZARY, JĘZYK LONGOBARDZKI, MYJKA, ZAKUTA PAŁA, BĄK, HORYZONT ZDARZEŃ, PRZYZWYCZAJENIE, NIECHLUJ, CHWYTNIK, SAMPLER, FILIPIN, WYDRA, HODOWLA PIERWOTNA, JAPONICA, KANAŁ, HIPERINFLACJA, SZOS, WINDA, POPIELICOWATE, MANEŻ, DIADEM, BIAŁY MARSZ, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ASYLABIZM, SUSEŁ PÓŁNOCNY, PROPOLIS, MIARODAJNOŚĆ, PÓŁKLUZA, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, ?POSZEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE STOSOWANE W CYFROWEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SŁUŻĄCE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA I KOMPRESOWANIA ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH, A TAKŻE PRZESYŁANIA ICH PRZEZ SIEĆ KOMPUTEROWĄ DO REJESTRATORA CYFROWEGO, SERWERA PRZECHOWUJĄCEGO NAGRANIA LUB NAWET URZĄDZENIA MOBILNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE STOSOWANE W CYFROWEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SŁUŻĄCE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA I KOMPRESOWANIA ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH, A TAKŻE PRZESYŁANIA ICH PRZEZ SIEĆ KOMPUTEROWĄ DO REJESTRATORA CYFROWEGO, SERWERA PRZECHOWUJĄCEGO NAGRANIA LUB NAWET URZĄDZENIA MOBILNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SERWER WIDEO urządzenie stosowane w cyfrowej telewizji przemysłowej służące do cyfrowego przetwarzania i kompresowania analogowych sygnałów wizyjnych, a także przesyłania ich przez sieć komputerową do rejestratora cyfrowego, serwera przechowującego nagrania lub nawet urządzenia mobilnego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SERWER WIDEO
urządzenie stosowane w cyfrowej telewizji przemysłowej służące do cyfrowego przetwarzania i kompresowania analogowych sygnałów wizyjnych, a także przesyłania ich przez sieć komputerową do rejestratora cyfrowego, serwera przechowującego nagrania lub nawet urządzenia mobilnego (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE STOSOWANE W CYFROWEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SŁUŻĄCE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA I KOMPRESOWANIA ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH, A TAKŻE PRZESYŁANIA ICH PRZEZ SIEĆ KOMPUTEROWĄ DO REJESTRATORA CYFROWEGO, SERWERA PRZECHOWUJĄCEGO NAGRANIA LUB NAWET URZĄDZENIA MOBILNEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - URZĄDZENIE STOSOWANE W CYFROWEJ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SŁUŻĄCE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA I KOMPRESOWANIA ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW WIZYJNYCH, A TAKŻE PRZESYŁANIA ICH PRZEZ SIEĆ KOMPUTEROWĄ DO REJESTRATORA CYFROWEGO, SERWERA PRZECHOWUJĄCEGO NAGRANIA LUB NAWET URZĄDZENIA MOBILNEGO. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast