KONSTRUKCJA OSŁANIAJĄCA OD GÓRY BUDOWLĘ LUB TEREN PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DACH to:

konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DACH

DACH to:

górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)DACH to:

przenośnie: dom, miesce, w którym ktoś mieszka (na 4 lit.)DACH to:

górna część pojazdu (na 4 lit.)DACH to:

przykrycie osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem itp (na 4 lit.)DACH to:

nad strychem (na 4 lit.)DACH to:

miejsce pracy dekarza (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSTRUKCJA OSŁANIAJĄCA OD GÓRY BUDOWLĘ LUB TEREN PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.248

CZARCIK, OBROŻA, CIERŃ, STEREOTAKSJA, FILTR, NOKAUT TECHNICZNY, KACZUGA INDYJSKA, TUTOR, PASTWA, TĘSKLIWOŚĆ, OTCHŁAŃ, FILTR POWIETRZA, KOMPENSACJA WERBALNA, SELSYN, BACYTRACYNA, ALASKA, INTROJEKCJA, PALUCH, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ILUMINATOR, RÓWNINA SANDROWA, SIEĆ ENERGETYCZNA, WYMIANA, BORYS, TERCET, WIESZAK, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, BIEGUN, KLAWISZ, ZASADA, DIABEŁEK, LAMPA ELEKTRONOWA, PREPAID, NIESPORCZAK, OBŁÓG, ANALIZA LOGICZNA, HIMALAJE, MENISK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SKŁAD, GAD, KORZENIE, ZACHŁYST, ZAJĄKNIĘCIE, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, INWESTYCJA, MORDENT, MIODNIK, GAJNIK LŚNIĄCY, SŁUCH ABSOLUTNY, DZIUPLA, LASECZKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, KLAG, TABU, PARK PRZEMYSŁOWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SPALINY, LEMIESZ, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, OBRONA, ADIUTANT, OBRAZ, TWAROŻEK, HYDROLAT, ZSYPISKO, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DOM HANDLOWY, PRZEWRÓT, WYCIĄG, ADAPTACYJNOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CZĄSTECZKA, MIKSER, WANIENKA, OBSZAR WODNY, PODWIECZÓR, MARATON, SZEWRON, STOŻEK PASOŻYTNICZY, SPŁUKIWACZ, ZAKRĘT, SPIRALA, LINIA PRZEMIANY, KOŚCIEC, SZCZĘKOT, SMUŻ, MOBBING, PRZYPORA, KASZMIR, KONFEDERACJA, NERTEKS, BACIK, HALO, KLASZTOR, SYMULACJONIZM, KRAŃCÓWKA, ROWER POZIOMY, TOPIELISKO, FURGON, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, BRUK, MUNICYPIUM, ZIELONI, ISKIERNIK, KRWIOŻERCZOŚĆ, WIĆ ROŚLINNA, EMOCJA, SĄD POLOWY, DEALER, MEMBRANA, ŻUŻLOBETON, CIOS PONIŻEJ PASA, DRAMAT WOJENNY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, TONACJA, REKOMPILACJA, MECHANIKA, PILOKARPUS, MIĄŻSZ, OMDLAŁOŚĆ, POMOST, REGLAN, HIPERWENTYLACJA, SEN, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DYSKRETKA, CIEPLAK, PRZESIEKA, KOTYLION, ZWYROL, MARKA, WIDMO OPTYCZNE, ZAGRANIE, PRAWDA, WYDAWNICTWO CIĄGŁE, CZOŁÓWKA, AKCENT OSTRY, KONKURENCJA, METODA FEULGENA, PIKOTKA, PRZODOWNIK, ASYSTENCJA, PRZEPROST, SZEJK, LIPA, BAGATELA, ALPY, DOKUMENT, BORZEŚLAD ZWISŁY, PRODUKT UBOCZNY, NAMORDNIK, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WAMS, SZKLANKA, PRZYDANKA, ZATOKA, GUANAKO, PROWENIENCJA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SONG, LAPILLI, ISKIERNIK OCHRONNY, TRANSGEN, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, GEODETA, PREFEKT, OKRĘT DOZOROWY, MONITORING, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, IGLICA, PALUCH KOŚLAWY, ODTLENIACZ, TRIDUUM, PRZYRZĄD, SPADKOBIERCA, SIAD RÓWNOWAŻNY, ZEBROID, DZIESIĄTA, MŁOT KAFAROWY, BŁAZENEK, STEMPEL, SZTYFT, ELEW, RADCA, MŁAKA, KLAKA, MAPA AKUSTYCZNA, CIĄGOTY, ATREZJA ODBYTU, PRZECIWNIK, MROŻONKA, SCENKA, LIGAND, MASKA, ŁONO, KULTUROWOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, TARCIE, JĘZYK, GRAB, TURYSTYKA SEKSUALNA, ZASŁONA, RADZIECKOŚĆ, MOMENT, BÓR BAGIENNY, ZWAŁA, PRZEDMORZE, DZIAŁ WODNY, OTRUCIE, LEGENDA, GNAT, AZJATA, CYSTOSTOMIA, EPOKA, PODMIOT LOGICZNY, MIKROKROPKA, POJAZD SILNIKOWY, GRAFIKA RASTROWA, WIENIEC, KOŁACZYK, WYMÓG, BURŁAK, POSADZKA, PUNKT WITALNY, PAPIEROCH, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TIPI, DZIEWCZYNKA, ESTER, POGROMCA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ŁBISKO, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, MODYFIKACJA, MAKAGIGI, ŁAŃCUSZEK, KARYKATURALNOŚĆ, KLIMAKS, KONFISKACJA, GRZEBIEŃ, PIENIĄDZ LOKALNY, TYRAŃSTWO, STARZEC, CYTADELA, BERET, POWAGA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, KASZA, ŚRUBSZTAK, BAZIA, PERKAL, SOŁTYSOSTWO, PRZYBLIŻENIE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PIESZEK, ZABIEG FIZYKALNY, GETRY, SPUST, WROŚNIAK, POŁĄCZENIE, ALTERNATYWA, SONAR, DUROPLAST, TOLERANCJA, DZWON, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, POTÓWKA, STACCATO, WYSYP, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, TŁUMACZ, SKARB, BOZIA, DRŻĄCZKA, PIEŚŃ, SZCZUDŁO, ZAĆMA POURAZOWA, NACIĄG, KREDYT HANDLOWY, ŚWIĘTOKRADZTWO, PRZEŻYCIE, CHWYT PONIŻEJ PASA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WIERSZ LEONIŃSKI, WYPOWIEDZENIE, WIOSKA OLIMPIJSKA, RÓG, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, SERWER WIDEO, LESŁAW, SENSYBILIZATOR, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZMER, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, TEOKRACJA, SŁUPISKO, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, CZAS GRAMATYCZNY, ?BUCZYNA NIŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSTRUKCJA OSŁANIAJĄCA OD GÓRY BUDOWLĘ LUB TEREN PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONSTRUKCJA OSŁANIAJĄCA OD GÓRY BUDOWLĘ LUB TEREN PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DACH konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DACH
konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.).

Oprócz KONSTRUKCJA OSŁANIAJĄCA OD GÓRY BUDOWLĘ LUB TEREN PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KONSTRUKCJA OSŁANIAJĄCA OD GÓRY BUDOWLĘ LUB TEREN PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast