KOLISTE ZAGŁĘBIENIE (LUB ZNIEKSZTAŁCENIE) NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO SPOWODOWANE UPADKIEM METEORYTU, PLANETOIDY LUB KOMETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATER METEORYTOWY to:

koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety (na 17 lit.)KRATER UDERZENIOWY to:

koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego, spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLISTE ZAGŁĘBIENIE (LUB ZNIEKSZTAŁCENIE) NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO SPOWODOWANE UPADKIEM METEORYTU, PLANETOIDY LUB KOMETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.490

RETENCJA, BROŻEK, HYDROFON, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, FUNT-SIŁA, KOSZULKA, PRADZIADEK, PŁYN SUROWICZY, WIEŻA KONTROLNA, SZUM NADMIAROWY, PERSONA, ZERÓWKA, KONOTATKA, GLORIA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ZAKONNICZKA, BRODAWKA ZWYKŁA, SALA, OLEJEK ABSOLUTNY, MAZIÓWKA, SSAK WYMARŁY, WYSTĘPOWANIE, PASZTECIK, KURANT, FASOLA, TAKSON, IRC, TRANSPORTOWIEC, TRANSLOKACJA, PILNIK, NOTA PROTESTACYJNA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, FILTR POLARYZACYJNY, MODYFIKACJA, PODDASZE, PAJĄK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ZĄB, OLGA, TERMOMETR OWULACYJNY, PART, TRANSGRESJA, GRAF PODSTAWOWY, WIELOKĄT, RASOWOŚĆ, WSKAZ, TRZYDZIESTY PIERWSZY, OŚWIETLENIOWIEC, WSZYSTKOŻERCA, LB, TRUD, PRZEKLEŃSTWO, ALABASTRON, PRACOWNIK NAUKOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, SZCZAW, SPIRALA, AWERSJA DO RYZYKA, BENTO, AGENCJA, ZBOCZENIE, LARYNGEKTOMIA, STRUPIEŃ, KSIĘGA PARAFIALNA, ZATRUDNIENIE, DEKLARACJA, JEDNOSTKA NAUKOWA, ŁOWCA , GEST, STOŻEK PASOŻYTNICZY, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, UDŹWIG, PATRON, LEKTURA, ASYSTA, DYKTATORSTWO, ALETOPELTA, OBUCH, PRZYKURCZ, DEPRESJA, KSIĘŻNICZKA, ZWŁOKI, DŻEMIK, PRZEZNACZENIE, OKNO, STACJA POMP, LINIA ABSORPCYJNA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, POZIOM, PROTEZA, PANEKLA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, LASKA, KAJUTA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ZAJĘCIE, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, GNIOTOWNIK, BAR, CŁO WYRÓWNAWCZE, MAŁŻ, LECZENIE CHIRURGICZNE, PACYFIKAŁ, KRÓCICA, GNIOT, DEKADA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SEZAMEK, SERPENTYNA, OFENSYWA, GERMAŃSKI, RUBEL, ORKAN, PARADOKS, PRYMULA, JARZMO, PAUTSCH, PSEUDOMORFIZM, RAPORT, AMBYSTOMOWATE, POTNIK, PLAN SYTUACYJNY, RODZINA ZASTĘPCZA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, SKAPULIMANCJA, NAPĘD, KÓZKI, NIEŚMIAŁOŚĆ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ANSAMBL, ECHINODON, REGENERACJA, UWYPUKLENIE, RESKRYPT, CZYTELNIA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, KAPOTAŻ, ZĘBORÓG, SUBSTYTUCJA, AKT, DZIADEK DO ORZECHÓW, PRZEKAZIOR, ULGA BUDOWLANA, REWALIDACJA, PARTIA, PAZUR, DYSZEL, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, INSTANCJA, BELKA, AMERYKANIZM, OBRONA, TRYPTYK, BAGNIAK ZDROJOWY, WYROK PRAWOMOCNY, SUCHOKLATES, APARTAMENT, NIETZSCHEANISTA, PODWOZIE, GRUPA KRWI, NASIONNICE, CHAŁTURA, ODTWÓRCA, OBRONA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, MIGRACJA, SMUŻKA, CZŁON PODRZĘDNY, ZGON, MAJĘTNOŚĆ, PRZYRODNI BRAT, ZNAKOMITOŚĆ, WĄTEK, POMURNIK, ZAGOŃCZYK, KSIĘŻULEK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, PANEL STEROWNICZY, GOUDA, HIPERWENTYLACJA, POMOC STYPENDIALNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ODPRAWA POŚMIERTNA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PORT, ICHTIOFAUNA, IMITATOR, DEPORTOWANY, NIERÓB, BROŃ JĄDROWA, PORA, KOMITET, GRAF PLANARNY, UZALEŻNIENIE, PUSTELNIA, NAKŁADKA, DZIESIĘCINA, OPERACJA PLASTYCZNA, ŚMIGŁOŚĆ, PION, SIEĆ NEURONOWA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, REHABILITACJA, WRAK, KURACJA UDERZENIOWA, REFERENCJA, PRZYWÓZ, MAKRAMA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SEROKONWERSJA, TERMINATOR, TABU MILCZENIA, GĘSTE, KOTYLION, KRATA DYSTRYBUTYWNA, KABINA, ŁAŃCUSZEK, NOSOROŻEC, DEROGACJA, MYSZ, INSTRUMENT, ISKRA, KOLEBKA, SIOSTRZYCZKA, GNIAZDO, ORDA, EWALUACJA, SERYJNY MORDERCA, LITERATKA, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, CZUJKA, NIESPIESZNOŚĆ, DRYBLAS, CIEPLARKA, BUGAJ, URLOP WYCHOWAWCZY, ZŁOTOGŁÓW, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ILOCZAS, RYTON, PROCES EGZOGENICZNY, PISK, OURANOZAUR, NOGA, ANSAMBL, OBSZAR NIEOGRANICZONY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, CHOROBA WRZODOWA, HERETYCZKA, DIABEŁEK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, KONCENTRAT, PRZEDZIAŁ, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KRAKWA, PERYKARP, ANDANTINO, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KONTROLER, MOSTEK, WELIN, POTENCJAŁ DZETA, KASKADA, TURBINA SPALINOWA, SOCZEWKA, INWAZJA, GÓRA, ROPOWICA KŁĘBU, KAMELIA, PLECHA, TARKA, WÓZEK, OSEŁEDEC, ORGAN, AROMAT, ZAPARZACZ, KASZYCA, IDIOM, EREKCJA, BITUMIZACJA, GLUKOMETR, SMOCZA KREW, PRZYGOTOWANIE, RESTRYKCJA, EDWARD, UMOWA WIĄZANA, WYGŁAD TEKTONICZNY, POLER, NEPER, BÓBR ZWYCZAJNY, SUPERNOWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, GLOSA, ?NAJEŹDŹCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLISTE ZAGŁĘBIENIE (LUB ZNIEKSZTAŁCENIE) NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO SPOWODOWANE UPADKIEM METEORYTU, PLANETOIDY LUB KOMETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOLISTE ZAGŁĘBIENIE (LUB ZNIEKSZTAŁCENIE) NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO SPOWODOWANE UPADKIEM METEORYTU, PLANETOIDY LUB KOMETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATER METEORYTOWY koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety (na 17 lit.)
KRATER UDERZENIOWY koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego, spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATER METEORYTOWY
koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety (na 17 lit.).
KRATER UDERZENIOWY
koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego, spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety (na 17 lit.).

Oprócz KOLISTE ZAGŁĘBIENIE (LUB ZNIEKSZTAŁCENIE) NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO SPOWODOWANE UPADKIEM METEORYTU, PLANETOIDY LUB KOMETY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - KOLISTE ZAGŁĘBIENIE (LUB ZNIEKSZTAŁCENIE) NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO SPOWODOWANE UPADKIEM METEORYTU, PLANETOIDY LUB KOMETY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x