Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLOTER TNĄCY to:

sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.532

POWRÓT, KAJMAK, BALIA, SYGNIFIKATOR, ŻUBR WĘGIERSKI, MALINÓWKA, PROMINENCJA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ANOMALIA POLANDA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DOLICHOCEFALIA, SHIMMY, WYMIANA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, GLAZURA, CYFRA, WŚCIEK DUPY, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PAREJAZAURY, WĘZEŁ ZARODKOWY, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PRĘT, RESPIRATOR, ARMATKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, GENERATOR, TRIO, PIESIO, GUMA NATURALNA, AFRYKATA, CZESALNIA, KLERK, SZTAFAŻ, RYNKA, SAPROFAG, POLE DRUMLINOWE, NAPOMNIENIE, WEZYRAT, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, SUMY, IRRADIACJA, AUDIOBUS, JARZYNA, PĘTLA HENLEGO, KOREAŃSKI, GOMÓŁKA, HIEROTOPOGRAFIA, GÓRNICTWO OTWOROWE, NACZÓŁEK, BĄBELEK, BAHIA, INFUZJA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ZABAWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MINIATURA, TEREN ZIELONY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KRATKA WENTYLACYJNA, TEST PŁATKOWY, LUDZKIE ZOO, ZGIEŁK, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, JEDNOŚĆ, OSTRY BRZUCH, LAMA, HARMONIJKA USTNA, POJAZD SPECJALNY, BAR MLECZNY, AFERA, CEMENTOWE BUTY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PEONIA, KONKURENCJA, FAZA, ESPERANTYSTA, SKRĘT, PIANINO, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ZNAJOMY, WAMPIR, LISIEUX, WARIACJE, BYTOWNIT, KOLONIZATOR, REGUŁA SAVAGE'A, BARKAN, ZAKON MNISI, JAMA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, MOLDE, RAKIETA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, RAJZA, CERATA, ORTOPEDA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, ANA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GLORIA, TALIA, SZPEKUCHA, POWÓD, SKRZYDŁO, WĘZEŁ SA, LOTOS, PORĘCZ, INWOLUCJA, ZAMKNIĘTOŚĆ, PIGULARZ, PSAMMOFITY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, OCZNIIK, BROŃ MASZYNOWA, TRAFUNEK, KRASNOJARSK, GRUPA, NADSCENIE, MARSREJA, REJESTR, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, ŁAŃCUCH EULERA, ŁATEK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ŁOWIECTWO, WOJAK, SZKUTNIK, GAZOMETR, PLATFORMA WIERTNICZA, NAGRODA, CZAPA, GALERIA, ŚLIZG, OBRONA FRANCUSKA, MASAJ, ASUAN, ZAWIESZKA, BIBLIOTEKA, CUKIER, RÓW IRYGACYJNY, DEZINTEGRACJA SKAŁ, KAMELEON, OPÓR, DELIBERACJA, ENDOSKOP, NAWIGACJA SATELITARNA, GRAFIKA, KISZKA FASZYNOWA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, AKSJOMAT PASCHA, PRZESYP, MULTIPLEKS, PASTA, KARDIOLOGIA, LAMPROFIR, PODUSZKA, KOMORA WULKANICZNA, HORMON, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, DEMISEKSUALIZM, LISZAJ CZERWONY, SKANER PŁASKI, ALLEL DOMINUJĄCY, HANSEN, WITRYNA, MORENA, KOŁECZEK, ZAKŁADKA, KATASTROFA BUDOWLANA, KUPA, ROZMODLENIE, TRAMPOLINA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ZWROT, SZEPT, LIKWIDACJA, CZERPAK, PODWOZIE, DOBRO, BOHATER NEGATYWNY, LAKIER DO PAZNOKCI, WYROBNIK, MRÓWKA, INTERESOWNOŚĆ, SWOJAK, WZORZEC, STRUKTURALISTKA, KRZEŚLISKO, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KALIBRACJA, GALISYJCZYK, POSEŁ, DEFINIOWALNOŚĆ, CYNK, PIOTROGRÓD, TASIEMIEC UZBROJONY, GNIEW, LANZHOU, JAJECZNICA, KAMERTON, OKRES INTERGLACJALNY, BEAN, ZĄB, ROZLUŹNIENIE, PARMEZAN, SERWER WIDEO, KIEŁ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MONGU, ROZTWÓR WZORCOWY, DEWOLUCJA, PARAFRAZA, MATRYCA LOGICZNA, OBSESJA, ROZKAZ PERSONALNY, STYGOFIL, CHOMIK, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, LUNEBURG, WIGILIA, POLIMORF, GRUPA WAROWNA, REAKTYWACJA, GALICYJSKI, BIELMO, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, KACZKA KRAKWA, KWASJA, KAMORA, CHRYZOFITY, TURANIZM, MARTWY, DISNEY, ZROBIENIE KUPY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, OSTOJA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, GŁÓD, DEPOZYCJA, PIÓRKO, ZAPŁADNIACZ, KOSS, LARYNGOFON, MODRASZKOWATE, KORYTO RZEKI, WELON, KREDYT KONTRAKTOWY, PORTE-PAROLE, MBIRA, WAGA RZYMSKA, POJAZD KONNY, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ELEMENT TOCZNY, AKCES, FUNGICYD, LOKALIZATOR, KOMORA, LOSOWANIE WARSTWOWE, PIRUETKA, ISTOTA BIAŁA, POCHODNA FRÉCHETA, REMITENT, CYKL PRECESYJNY, KARTUSZ HERBOWY, DEATH METAL, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, SILNOŚĆ, DERBENT, PLENNOŚĆ, FIDEIZM, OMASTA, GETTO, NADKRWISTOŚĆ, ASKOCHYTOZA, KONCHA, FORMANT, BAŃKA, WANIENECZKA, WZDĘCIE, CHARAKTER, PRZEWROTKA, CZĄBER, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, STWIERDZENIE, CZARNY FILM, KANTOREK, KARTKA, ZAPRAWA, RZECZNIK PATENTOWY, SPLOT, KONIEC, RELIEF WYPUKŁY, KOŃ TORYJSKI, SKLEROZA, DOOM METAL, NIETYPOWOŚĆ, LENIWCOWATE, HIEROFANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.532 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ploter tnący, sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLOTER TNĄCY
sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x