STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLOTER TNĄCY to:

sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.411

KOFFLER, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, CHORY NA GŁOWĘ, KIWI, JADOWITOŚĆ, ALKOHOL, ORISA, CIEPŁA WDÓWKA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, MAIŻ, TRYLMA, PĘCHERZYCA, NEGATYWIZM, MYRMEKOFIL, DAMAST SKUWANY, KARMNIK, ZEGAR SZACHOWY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PORĘBA, GLIKOGENOZA, RUMIAN RZYMSKI, PUNKT, BEZPIEŃKA, ŻYDOWSKOŚĆ, SALSA, TŁUSZCZ, DUJKERY, KOREKTOR, SZPARA, PHISHING, AALEN, SCENA, ZRZECZENIE SIĘ, ŚLIZG, EDAM, KĄT WYPUKŁY, BAGPIPE, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BRETOŃSKI, ŁADOWNICA, JUBILEUSZ, DWA ZERA, SPÓD, KATEGORIA PIÓRKOWA, SUBSTYTUCJA, LONGER, BERNARD, KONCHYLIOLOGIA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, SKANER, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, TĘPOZĘBNE, PALATOGRAM, KONWOKACJA, POPRAWIACZ, KUFSTEIN, PRZYCZYNKARZ, KOLEJ, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SKALA, KRAKELURA, JATKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, SET, ANARCH, WŁOSIE, MORENA WEWNĘTRZNA, PIEŚŃ, BEZPIECZNE ZAPASY, ORAN, SKROMNISIA, RAK PRĘGOWATY, DOMENA MAGNETYCZNA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, IMIENINY, KLUCZ KODOWY, KROKIET, FACHOWIEC, WŁÓKA, GALETA, OKTET, RZUT PROSTOKĄTNY, STRAPONTEN, WOLE OKO, BEZIDEOWOŚĆ, FREGATA, FEDERACJA, EV, ADOBE FLASH, KARBAMINIAN, TŁUMIK, KONTEKST, GOŚĆ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, OBSESJONISTKA, PRZEKLEŃSTWO, PUGILARES, OKUCIE, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ANONIMAT, POJAWIENIE SIĘ, KIERUNEK, PLEBS, CÓRA MARNOTRAWNA, RIGAUDON, UCHWYT SPAWALNICZY, CZYNNIK SYTUACYJNY, WYZWOLICIEL, SZKARADZIEJSTWO, STATEK GŁĘBINOWY, ŹRÓDŁO, REWIZJA NADZWYCZAJNA, BOKS GARAŻOWY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ZESTAWIK, FLANSZA, NIEDOMYKALNOŚĆ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, STÓŁ MONTAŻOWY, ZGRED, DRAMA, OPOZYCJONISTKA, DAWCZYNI, FILOLOGIA WŁOSKA, SIEWKA, BAR, RAUIZUCHY, KIEROWCA TESTOWY, LOGIKA FILOZOFICZNA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, CECHA, WĄŻ, SPIŻARNY, ZBIÓR, BERESTECZKO, PARAGRAF, PAJAC, USYTUOWANIE, RÓW TEKTONICZNY, CZĄSTKA ALFA, ANTYFONA, KRZYŻAK ROGATY, READING, KROPLA, MURARKA, TREND HORYZONTALNY, ZWARTOŚĆ, MOTYWIK, KOPOLIMER, OBLITERACJA, MUCHINA, SPRAWNIK, ŁADOWARKA, SEJSMOGRAF, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, DIPLOPIA, TWARDY KARK, KAPISZON, NACJA, MELODYKA KANTYLENOWA, PISTOFON, KANTYLENA, ENSENADA, KWAS KAMFOROWY, WĘZEŁ ZWYKŁY, PRZEMYT PLECAKOWY, PRZYBŁĘDA, CEMBROWANIE, TAUTOCHRONA, KOROWAJ, LODOWICA, ZAPONA, JĘZYCZEK U WAGI, STATEK WODNY, MORDENT, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, LIST POETYCKI, FRAMUGA, DŻDŻOWNICA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, EGZOSZKIELET, BOA, PEINE, RUCH PRZYŚPIESZONY, GNÓJ, PLEBEJKA, ZDENERWOWANIE, FESTON, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, CNOTA KARDYNALNA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, STACJA POSTOJOWA, MATRYCA LOGICZNA, FASOLA, ADAGIO, LIQUID, OWCA, WROTKARSTWO FIGUROWE, WYŁOM, ZESPÓŁ CAPLANA, GARDENIA, WSZOŁY, CRIOLLO, TRANSPONDER, LITOGRAFIA, PRZECIĘTNIACTWO, KOLORYZATOR, MAGIERKA, KARKAS, KUCZBAJA, RASOWOŚĆ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ESENCJALIZM, STONÓG MYSZATY, AKWAWITA, OFICER, AKCJA IMIENNA, REAGINA, ORNITOLOG, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, CAMBRAI, MALARSTWO TABLICOWE, ANATOMIA PATOLOGICZNA, RYTON, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, PARKINGOWY, LOJALIZM, CIĄŻENIE POWSZECHNE, FILOLOGIA POLSKA, DWÓJECZKA, OSTROŚĆ, NEWTON, FIGA, MAJDAN, NAPAD, KOLEKTOR, MONK, KLUCZ, NOŻYCE, CZEK PODRÓŻNICZY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, UPADEK, RYSUNEK, ROZJAŚNIACZ, ASUAN, PIĘKNOŚĆ, DYSONANS, HANAU, ŁOPATKA, TALERZ, GÓRA, AKLIMATYZACJA, PLEŚŃ, ISTOTA ZBITA, KOMBAJN GÓRNICZY, NADBITKA, ZAWIESZKA, KOZAK, JEDNOKLASÓWKA, MINA JĄDROWA, MOGISYGMATYZM, MĘŻCZYZNA, KOSMOFIZYKA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, DRYFTER, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, GRUPA LIEGO, BELKA, NOSOROŻEC, CHAŁTURNICTWO, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ŚLIZGACZ, POLEWACZKA, SIEĆ, OKRUSZYNA, BADANIA, MADONNA, GAMA, RYNNA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, WACO, KORNICKI, ZAJOB, KOŚĆ PODNIEBIENNA, JELITO CZCZE, PRZESŁANKA, RURA CROOKESA, REALIZM, KUROPATWA, OKRAJKA, SZUWARY, SZMUGLERZ, VALJEVO, BOTTOMLESS, PŁOTEK, PIANOLA, STUPOR, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, ?HYDROMONITOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLOTER TNĄCY sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLOTER TNĄCY
sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów; działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału (na 11 lit.).

Oprócz STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - STEROWANE KOMPUTEROWO URZĄDZENIE TNĄCE, SŁUŻĄCE DO NACINANIA LUB WYCINANIA KSZTAŁTÓW W ARKUSZACH MIĘKKICH MATERIAŁÓW; DZIAŁA NA ZASADZIE GŁOWICY WYPOSAŻONEJ W OSTRZE, KTÓRA PRZESUWA SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WYCINANEGO MATERIAŁU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x