ZJAWISKO UTRWALENIA (SIĘ) CZEGOŚ W OKREŚLONEJ, NIEZMIENNEJ FORMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PETRYFIKACJA to:

zjawisko utrwalenia (się) czegoś w określonej, niezmiennej formie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PETRYFIKACJA

PETRYFIKACJA to:

zeskalanie - wzmacnianie i utwardzanie gruntu pod budowę (na 12 lit.)PETRYFIKACJA to:

pozbawienie kogoś lub utrata przez kogoś możliwości ruchu, zamiana w kamień (na 12 lit.)PETRYFIKACJA to:

ZESKALANIE (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO UTRWALENIA (SIĘ) CZEGOŚ W OKREŚLONEJ, NIEZMIENNEJ FORMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.910

SZKOŁA PODSTAWOWA, PROCENT SKŁADANY, WYSYŁKA, KOKORNAK, EDUKATORKA, NAWALANKA, MODUŁ, BOLA, JODEŁKA, WYRAZISTOŚĆ, WAGA RZYMSKA, FILOZOFIA PRZYRODY, STOPA, INICJATYWA OBYWATELSKA, WILKOWNIA, SZRANKI, CHOROBA KUFSA, ŹRÓDŁO, CIĘTOŚĆ, GATUNEK KATADROMOWY, WIDEŁKI, HALABARDA, E-MAIL, RADIOTECHNIK, WĘZEŁ KOLEJOWY, KARAKUŁ, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, FORUM, DRAPIEŻCA, PRACE KONSERWACYJNE, ARAUKARIA, RADIACJA, AROMAT, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ORBITOWANIE, ADWENTYZM, NISZCZUKA KROKODYLA, LIGNINA, BARCIAK, SUBEMITENT, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PASAŻ, ARYTMETYZACJA, KĄPIEL SŁONECZNA, RĘKAWICZNIK, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ZATRATA, IZBA MORSKA, MASA, POGOTOWIE TECHNICZNE, PATELNIA, NELSON, POWIEŚĆ W ODCINKACH, SUPERNOWA TYPU II, FILM MUZYCZNY, WYNAJEM, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, OBJAWIENIE, POKÓJ, SEMITKA, STOPIEŃ, SUPERTOSKAN, TRYWIALIZM, PRZEDNÓWEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WINNICKI, WOW, ESKADRA, DOŚWIADCZENIE, TRĘBACZE, BROŃ WODOROWA, GRA RÓŻNICZKOWA, STACJE ZLEWNE, DIZAJNERKA, DELIRKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BOCIAN, UPRAWA, ŻAKIET, STACJA ZAKŁADOWA, WYROBNICA, PROKARBAZYNA, OGRANICZONOŚĆ, GAZPACHO, WSCHODEK, ZŁOŻE GRUNTOWE, KŁOSEK, KATECHEZA, KARLIK ŚREDNI, PODGLĄDACTWO, KARTACZ, SIŁACZ, NIEZLICZONOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, WIDLISZEK, SZCZUR POLINEZYJSKI, GZY, SZKLISTOŚĆ, EGZOTYK, MIKSER PLANETARNY, WĘDRÓWKA DUSZ, SZARPANINA, GAŁKA OCZNA, PODNIEBIENIE TWARDE, INTENDENT, MNIEJSZOŚĆ, SPŁYW BŁOTNY, ANIMATORKA, MAKIJAŻYSTKA, DRIBLING, POWŚCIĄG, SZTUBA, APARAT SZPARKOWY, RADIOMECHANIK, ZACHOWANIE, CHMURA NISKA, CHIPPENDALE, SUITA, POŻYWIENIE, ROPUCHY NOSATE, KADZIELNICZKA, PASKUDZTWO, HAITAŃSKI, BEZPARDONOWOŚĆ, DENDROMETRIA, KLIENT, NACZÓŁEK, BUTERSZNIT, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, DAŃ, NEPOTYZM, PRZYGOTOWALNIA, KOMBATANCKOŚĆ, LASKA, SUPORT, INTERFEROMETR ULTRADŹWIĘKOWY, PŁETWA, REKIN OWSONA, ZATOKA, RESTAURATOR, HALF-PIPE, REKIN, MARSZ, KOMUNIKACJA, JOGIZM, BOTULIZM PRZYRANNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ZNAK, UCHWYT ZACISKOWY, BUREK, FINAŁ, PROTEZA, SZCZĘKA, HETEROTROFIZM, KATEGORYCZNOŚĆ, KONFESJA, OSTRYGOJAD, SAMOAKTUALIZACJA, BIEGUN GALAKTYCZNY, JASKINIOWIEC, REKONWERSJA, KREDYT BALONOWY, PORĘBA, TRÓJKĄT, DAROWIZNA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, GLORIA, GITARA HAWAJSKA, KRĘG OBROTOWY, POSTĘPACTWO, RYNEK KONKURENCYJNY, OKOLICA SZLACHECKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KOLANÓWKA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, JEDNOROCZNOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, USTERKOWOŚĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WŁOSKOŚĆ, POŁOWA, GABINET LUSTER, DNO, GEODEZJA WYŻSZA, IZOTYPIA, SPŁATA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, GRUDA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ZESPÓŁ CAPLANA, MANIPULATOR, ILOCZAS, MAMUT CESARSKI, LANGOSZ, SYSTEM, ADAPTACJA SPOŁECZNA, PODLIZUCH, AMPUŁKA, WINDSOR, SADYSTA, MANDARYŃSKI, WKŁAD, ASYRYJSKI, SYLWETA, ZRAZ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, BLIŹNIACZOŚĆ, KULTURA JĘZYKA, KOMPLETNOŚĆ, CYFRA, SZCZOTECZKA, ROZBIÓR, EFEKT RYGLA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, IKAR, BEZJĘZYKOWE, CZERPACZ PATALASA, CYKL, KARMAN, KSENOLIT, DYSZA WYLOTOWA, ŚRÓDKOŚCIE, USTNIK, ZLEPNOŚĆ, PRZYCHYLNOŚĆ, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, WYSPA WULKANICZNA, UDERZENIE, KODYFIKATORKA, NIEOSTROŻNOŚĆ, PODWÓJNA HELISA, SEJM KONWOKACYJNY, DZIOBÓWKA, EKONOMISTA, APIKOMPLEKSY, SZYBKI PANCERNIK, FIGÓWKA, KOŃCZYNA GÓRNA, SZWABSKI, WIERTNIK, ZROST, WZNIESIENIE, NIEBOGA, OSŁONICA, STĘP, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ORTOPTYSTA, PSYCHOBIOGRAFIA, KONKURENCJA, FILEMON BRĄZOWY, GÓRNICTWO OTWOROWE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ŁATEK, PARCH, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, NUDZIARZ, POCZEKALNIA, TERAPIA GESTALT, OCENA, KAPOK, ARKA, OPĘTANIE, PNEUMATOLIZA, TYP TURAŃSKI, PLICHTA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WDROŻENIOWIEC, CYTYDYNA, HARTOWNOŚĆ, PONCZÓWKA, DOMINO, STOCZNIA ZŁOMOWA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CHŁOPIEC, STARY WRÓBEL, STOPKA, AKCENT OSTRY, TABLICA MENDELEJEWA, WYŁADOWANIE KORONOWE, DRAG, LIBRA, ATONALNOŚĆ, MIŁOŚĆ, POWIJAKI, ŁAŃCUSZEK, JĘZYK MARTWY, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SŁOWACKI, ICHNOLOGIA, MUSZKA, ?INKORPORACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO UTRWALENIA (SIĘ) CZEGOŚ W OKREŚLONEJ, NIEZMIENNEJ FORMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO UTRWALENIA (SIĘ) CZEGOŚ W OKREŚLONEJ, NIEZMIENNEJ FORMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PETRYFIKACJA zjawisko utrwalenia (się) czegoś w określonej, niezmiennej formie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PETRYFIKACJA
zjawisko utrwalenia (się) czegoś w określonej, niezmiennej formie (na 12 lit.).

Oprócz ZJAWISKO UTRWALENIA (SIĘ) CZEGOŚ W OKREŚLONEJ, NIEZMIENNEJ FORMIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZJAWISKO UTRWALENIA (SIĘ) CZEGOŚ W OKREŚLONEJ, NIEZMIENNEJ FORMIE. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast