POWSZECHNA NAZWA MNISZKA POSPOLITEGO, NADANA MU ZE WZGLĘDU NA SOK MLECZNY, KTÓRY JEST W JEGO ŁODYGACH - JEST TO NAZWA MYLĄCA, GDYŻ ISTNIEJE INNY, CAŁKIEM ODMIENNY, RODZAJ ROŚLIN, KTÓRY TAK SIĘ NAZYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MLECZ to:

powszechna nazwa mniszka pospolitego, nadana mu ze względu na sok mleczny, który jest w jego łodygach - jest to nazwa myląca, gdyż istnieje inny, całkiem odmienny, rodzaj roślin, który tak się nazywa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MLECZ

MLECZ to:

białawy płyn nasienny występujący u samców ryb i mięczaków (na 5 lit.)MLECZ to:

Sonchus, łyczoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych (na 5 lit.)MLECZ to:

wydzielina żołądka powstała w wyniku trawienia pokarmu przez sok żołądkowy (na 5 lit.)MLECZ to:

Lactarius volemus - gatunek grzyba należący do rodziny gołąbkowatych; ma charakterystyczny smak, który nie wszystkim pasuje, jednak przez niektórych uważany jest za wyborny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSZECHNA NAZWA MNISZKA POSPOLITEGO, NADANA MU ZE WZGLĘDU NA SOK MLECZNY, KTÓRY JEST W JEGO ŁODYGACH - JEST TO NAZWA MYLĄCA, GDYŻ ISTNIEJE INNY, CAŁKIEM ODMIENNY, RODZAJ ROŚLIN, KTÓRY TAK SIĘ NAZYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.293

KOPARKA KROCZĄCA, KAWA, CIEMIENIEC, SIŁA LORENTZA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, DEKORATORKA WNĘTRZ, REDUKCJA, WŁAŚCIWOŚĆ, TRÓJKA, CUDZOŚĆ, OKNO, BECZKA Z PROCHEM, JEDYNY, PRZESŁUCHANIE, INSTRUMENTALIS, PIERŚ, PRYMUS, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, PRZETWÓRCZOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, ODBYTNICA, SPŁATA BALONOWA, KAMIEŃ SŁONECZNY, POŁOŻNICTWO, MAURESKA, PIANOGUMA, FRANCA, PRZEJAZD, ZAPAŁKA, GNIOTOWE, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, PATRON, PODRYWKA, LINIA PODSTAWOWA, WIETLICOWATE, GŁOSICIEL, PRUSY, PSI GRZYB, ALT, ZASTRZAŁ KOSTNY, KIESZONKA SKRZELOWA, DRAPACZ, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, ILOCZYN JONOWY, AGAR, ŚLIZGUN, ROGALIK FRANCUSKI, MORENA KOŃCOWA, NARCIARZ DOWOLNY, POJMANIEC, WIEŻA, GŻEGŻÓŁKA, ZŁOTY DESZCZ, INSTALKA, REALIZM, TRÓJBOISTA SIŁOWY, LÓD FIRNOWY, PRZEKWIT, POZOSTAŁOŚĆ, CORBETT, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, NATARCZYWOŚĆ, PRZESYP, OBSESYJNOŚĆ, URZĘDNIK DWORSKI, BOLERO, SZYBKOŚCIOWIEC, BIRIANI, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, BASENIK, POKREWNA DUSZA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, GRADACJA, GEOPATIA, KONEWKA, EOTYRAN, WAHADŁO, PRZYBŁĘDA, STRONA, ASTROCYT, AKT MOWY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, ELITARYZM, KOTYLION, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, INWESTYCJA, JOGURTERIA, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, POCIĄG OSOBOWY, SZMERONIA, SOLANKA, KONIEC ŚWIATA, SIDEROPS, KREWETKA ZMIENNA, NEGATYW, PIORUN KULISTY, REKOMPILACJA, FIZYLIER, TRANSKRYPCJA, POKŁAD, GŁĘBOKOŚĆ, PŁASZCZ DOLNY, ZAAWANSOWANIE, WICIOWCE, SYRENI ŚPIEW, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, BOGATY, KŁOBUK, CLERK, DEPARTAMENT, KONONOWICZ, WERBENOWATE, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ZLEWKA, BLACHOWNIA, FABROZAUR, ŁUPEK DACHOWY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, WIEŚNIAK, KLIKOWOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PROGRESJA, BHP, GRÓDŹ, BAMBER, MANGO, NATRĘT, STYL DOWOLNY, HOHENZOLLERNOWIE, ZAPOJA, KSIĘŻYC W PEŁNI, SŁOWOTWÓRSTWO, WAŁ, KOCIEŁ, NOCNICZEK, TAZOUDAZAUR, DRAGA, WIÓRKI KOKOSOWE, SYDERYT, LUFA, GALASÓWKA, MUCHA MOKRA, REPOZYCJA, TUNDRA, OBIEKT LINIOWY, KUPLER, OBRÓBKA PLASTYCZNA, PAGINATOR, TAPIR KORDYLERYJSKI, SUTASZ, PAŁKA, PRZODOMÓZGOWIE, LODOWIEC REGENEROWANY, PANCERNIK, ŻÓŁW PROMIENISTY, MARTWE PRAWO, NOGA, OPENER, CIAŁKO MRÓWCZE, SZTUBA, ŻYWNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, CHOROBA KENNEDY'EGO, BRUNAT KASSELSKI, TYSIĘCZNIK, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, KROKIEW, SZOTRING, HEIMAT, BERŻERA, ANGIELCZYK, SZARAŃCZYN, JER SŁABY, ASYLABIZM, KWACHA, KORZENIÓWKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PRAWA POKREWNE, NACIEK, SATO-KAGURA, STYRON, BUZKASZI, BRACHYCEFALIA, URODNOŚĆ, PTERORYNCH, EWALUACJA EX-ANTE, OKOPOWIZNA, KANTAR, AGENT, CZŁON SYNTAKTYCZNY, BUDOWNICTWO WODNE, ŚLEPA AMUNICJA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ROK JUBILEUSZOWY, DYSZA WYLOTOWA, ŚWIATŁO, PLEBEJUSZ, WYMIAROWOŚĆ, TAMARYND, GLOBULINA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, BALUT, CHLEB ŚW. JANA, EWANIELIA, HARLEKIN, FUNKCJA ACKERMANNA, OSKOŁA, EKSPARTNERKA, SUWNICA BRAMOWA, MOKRADŁOSZ, ISTOTA ZBITA, TAKT, KORZENICA DĘBOWA, WARSTWA EUFOTYCZNA, KOMPENSACJA, CYPRYS, STRONA CZYNNA, PSIARKA, TRZON MACICY, SEGREGACJA RASOWA, WSZECHMOC, ESTRADA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KONCEPTUALIZM, AKROCYJANOZA, OSZPILNA, ŁUSKA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, SOLARKA, TREŚĆ, RZEŻUSZKA, PĘTLA, ZAKOP, SOPLENIEC, ETIUDA, PŁOMYKÓWKA, ANKIETA, DRZEWO CYTRUSOWE, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ANTYHITLEROWIEC, JEDNORAZOWOŚĆ, HACEL, GRECKOŚĆ, STRUNA GŁOSOWA, KOSMATEK, PAULINIA, WÓŁ, BEZPOSTACIOWOŚĆ, CELOWOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, WIEK, POPYCHŁO, KADISZ, THRILLER, LYGODIUM, SZKOLNOŚĆ, RACJONALIZACJA, PARTER OGRODOWY, OPIEKA PALIATYWNA, RUNO, EKLIPTYKA, MARCELIN, UBRANIÓWKA, KULISA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, MORZE AZOWSKIE, WZROST ZEROWY, PIGWA POSPOLITA, WIATRAK HOLENDERSKI, WIDŁOZĄB, RYNEK KONSUMENTA, WIDELEC, KORZENICA, PRAWOSKRĘT, ULGA PODATKOWA, FANEROFIT, ORZECH KOKOSOWY, LICZBA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, HIPSOMETRIA, HIPSYBEMA, STYKÓWKA, BŁYSKOTKA, KLEPSYDROPS, NIKANDRA, MIODOWÓD, FILM AUTORSKI, ROZDZIELCZOŚĆ, RUCH HIPPISOWSKI, UKRAIŃSKI, ASYSTENCJA, PREMIERA, ?RUCH KRZYWOLINIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.293 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWSZECHNA NAZWA MNISZKA POSPOLITEGO, NADANA MU ZE WZGLĘDU NA SOK MLECZNY, KTÓRY JEST W JEGO ŁODYGACH - JEST TO NAZWA MYLĄCA, GDYŻ ISTNIEJE INNY, CAŁKIEM ODMIENNY, RODZAJ ROŚLIN, KTÓRY TAK SIĘ NAZYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSZECHNA NAZWA MNISZKA POSPOLITEGO, NADANA MU ZE WZGLĘDU NA SOK MLECZNY, KTÓRY JEST W JEGO ŁODYGACH - JEST TO NAZWA MYLĄCA, GDYŻ ISTNIEJE INNY, CAŁKIEM ODMIENNY, RODZAJ ROŚLIN, KTÓRY TAK SIĘ NAZYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MLECZ powszechna nazwa mniszka pospolitego, nadana mu ze względu na sok mleczny, który jest w jego łodygach - jest to nazwa myląca, gdyż istnieje inny, całkiem odmienny, rodzaj roślin, który tak się nazywa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MLECZ
powszechna nazwa mniszka pospolitego, nadana mu ze względu na sok mleczny, który jest w jego łodygach - jest to nazwa myląca, gdyż istnieje inny, całkiem odmienny, rodzaj roślin, który tak się nazywa (na 5 lit.).

Oprócz POWSZECHNA NAZWA MNISZKA POSPOLITEGO, NADANA MU ZE WZGLĘDU NA SOK MLECZNY, KTÓRY JEST W JEGO ŁODYGACH - JEST TO NAZWA MYLĄCA, GDYŻ ISTNIEJE INNY, CAŁKIEM ODMIENNY, RODZAJ ROŚLIN, KTÓRY TAK SIĘ NAZYWA sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - POWSZECHNA NAZWA MNISZKA POSPOLITEGO, NADANA MU ZE WZGLĘDU NA SOK MLECZNY, KTÓRY JEST W JEGO ŁODYGACH - JEST TO NAZWA MYLĄCA, GDYŻ ISTNIEJE INNY, CAŁKIEM ODMIENNY, RODZAJ ROŚLIN, KTÓRY TAK SIĘ NAZYWA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast