TO, ŻE COŚ JEST POLIMODALNE - OBEJMUJE, WYKORZYSTUJE, ANGAŻUJE, DOKONUJE SIĘ W WIELU TRYBACH, NA WIELE SPOSOBÓW, WIELOMA KANAŁAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIMODALNOŚĆ to:

to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST POLIMODALNE - OBEJMUJE, WYKORZYSTUJE, ANGAŻUJE, DOKONUJE SIĘ W WIELU TRYBACH, NA WIELE SPOSOBÓW, WIELOMA KANAŁAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.502

PRZEDWIECZNOŚĆ, BEZLITOSNOŚĆ, DRZEWO KOSMICZNE, OBIEKT MOSTOWY, ALFABET FONETYCZNY, SMAKOWITOŚĆ, PATENT, NENCKI, ETIOPSKI KLASYCZNY, ADIUWANT, WZGÓREK ŁONOWY, KOSZT KONTROLI, SIŁA LORENTZA, KREMOGEN, TWIERDZENIE RAMSEYA, GRUPA ABELOWA, UCIECZKA, PYTEL, CHOROBA FAZIO-LONDE, FOSFATYDYLOCHOLINA, NIECZUCIE, KUJON, PLUTON, ANTYGENOWOŚĆ, ZESTAW, BIAŁY MARSZ, OSADY DENNE, BALANS, MUR, IZOMER OPTYCZNY, KAZARKI, NITROZOBAKTERIA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, CIŚNIENIE STATYCZNE, ARTYSTA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, KNAJPA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, HANAFITA, MANDRYL, WZGLĄD, REKLAMANT, PTERION, DRZEWOSTAN NASIENNY, ODCHYLENIEC, KOŃ BUDIONNOWSKI, MURSZ, POLONISTYKA, TRANSPARENCJA, FRANKATURA WIELOKROTNA, KICZUA, KOZIOŁ OFIARNY, ŚLIMAK, NIEOBLICZALNOŚĆ, WYRAZ PODSTAWOWY, PRZEBIEG, KRÓLIKARNIA, WĘDRÓWKA, SZEREG ROZBIEŻNY, EDUKATORKA, DRZEWO KAUCZUKOWE, ODJAZD, EPOLET, AMALGAMAT, KUPER, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, WIATRAK, UPADEK, TRAWERS, TYGIEL, WIRTUOZOSTWO, SKÓRNIK, HEIMAT, LYGODIUM, PLACEK, GNIOTOWCE, PLAN, PIŁKA NOŻNA, CZEPIAKI, KLAUSTROFOBIA, KARŁOWATOŚĆ, SZTOSIWO, BIKRON, CZUB, CHASER, NIEMRAWOŚĆ, ZLEWKA, MYSZ DOMOWA, NAWÓZ KATALITYCZNY, PŁONNIKI, JON KARBONIOWY, LAGUNA, SUMARYCZNOŚĆ, ATUT, WĘZEŁ, PŁEĆ, PRZYBUDÓWKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, LINIA KREDYTOWA, ZAPŁATA, INSTAGRAMER, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, WYDMUSZKA, NIELOGICZNOŚĆ, CRASHTEST, CHWIEJNOŚĆ, KAFLARZ, OXFORD, SKUNKS, BIEG JAŁOWY, POZYTON, PŁOZA, ZIMNO, HOBBYSTA, GRUCZOŁ ŁZOWY, KANAPA, ATRAKCJA, KOŃ ARABSKI, LEWAR, NATURA, TACIERZYŃSKI, KSANTOFIL, FAZA ANALNA, FOWIZM, CYBERPUNK, REDEMPTOR, KECZ, POKER ROZBIERANY, HAJDUK, MINUSY, CZUWAK AKTYWNY, METAMORFIZM REGIONALNY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SPONTANICZNOŚĆ, PANORAMA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ANOMALIA PELGERA-HUETA, KAWALERIA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, DUPERELE, AKCENTUACJA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ZNAK KOREKTORSKI, TERAPIA POZNAWCZA, WZROST, SPŁATA BALONOWA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, GOLIAT, WŁOCHACZ, SUBWOOFER PASYWNY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, OSTRA REAKCJA NA STRES, PRZECIĘTNIACTWO, MRÓWKA PNIOWA, AZYL, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, SÓL W OKU, NOWOZACIĘŻNY, RELACJA SYMETRYCZNA, DZIESIĘCIONOGI, ZŁOTA FUNKCJA, APOSTOŁ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, CZŁONEK, UŚMIECH, SOCJOBIOLOGIA, SZUM, ZDRADA, PRZEPLOTKA, KOSMOS, MOTYLEK, GRUCZOLAKORAK, PRAWORZĄDNOŚĆ, WIECZÓR KAWALERSKI, TYCZKARZ, KANGUROSZCZUROWATE, WIĄZANIE, MOTYWIK, TELEMECHANIKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PRZÓD, ROMANS, ZIMNE NÓŻKI, GARBATE ANIOŁKI, MOMENT MINSKY'EGO, ODBIÓR, OPONA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, NIECHLUBNOŚĆ, CEGLARSTWO, TRZY KARTY, GLUKOZOAMINOGLIKAN, STOLARKA OTWOROWA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ERGASTULUM, MAJZA, MASALA DOSA, RELING, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, JEŻ MORSKI, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, JEDYNA, RYBOJASZCZURY, KROKIET, REWANŻ, WELUR, PRZYGODA, IRONICZNOŚĆ, NURNIK, UKROP, GRZYB NADRZEWNY, ZAPIS, TSUNAMI, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KORKOCIĄG, NUWORYSZ, CIELENIE LODOWCA, ŻYWY POMNIK, WYRĘBISKO, FATYGANT, REKIN WIELORYBI, ROZDZIAŁKA, WYSTAWNOŚĆ, SZABAŚNIK, KWASICA MEWALONIANOWA, GRZYB SKALNY, DRAPACZ, PRZESYT, WYKRYWACZ METALU, PRAWOZNAWCA, MODELOWOŚĆ, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, CENOTWÓRCA, JĘZYK KARYJSKI, CHUTLIWOŚĆ, LIRA, SZACHT, STAROŚWIECKOŚĆ, BELKA, RECESJA LODOWCA, MAPA SZTABOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, WAPIENNIK, GRZYB NIEJADALNY, FRANKLINA, REZYGNACJA, DEPTAK, CHOROBA WERLHOFA, RATA BALONOWA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, ZACIĘCIE, SAMOUK, WABIK, AWANTUROWANIE SIĘ, MEDYCYNA SĄDOWA, ROZJAZD, DESPOCJA, MISIACZEK, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, RYCZAŁT, SILNIK BOCZNIKOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SUPERNOWOŚĆ, RAK SZLACHETNY, PRAWO HOOKE’A, IMMUNOGLOBINA E, DICKENS, KIERUNEK, KONTRAPUNKT, TYFUS PLAMISTY, SALAMI, SEMITOLOG, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, NIEOSTROŚĆ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, BAZYLIKA WIĘKSZA, NIEPOBOŻNOŚĆ, ŻUŻLOBETON, NIEZAWODOWIEC, PRZYTULIA, PROSTACKOŚĆ, GAZETA, OBŁÓG, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, LORDOSTWO, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, INFORMATYKA, FRONT STACJONARNY, OSTOJA, EPONIM, WIERTNIK, ATRAKCJA, PRAWO CURIE-WEISSA, BLEŻNIA, SINICA, MORAWSKI, WSPANIAŁOŚĆ, ?WYŁUDZACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST POLIMODALNE - OBEJMUJE, WYKORZYSTUJE, ANGAŻUJE, DOKONUJE SIĘ W WIELU TRYBACH, NA WIELE SPOSOBÓW, WIELOMA KANAŁAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST POLIMODALNE - OBEJMUJE, WYKORZYSTUJE, ANGAŻUJE, DOKONUJE SIĘ W WIELU TRYBACH, NA WIELE SPOSOBÓW, WIELOMA KANAŁAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIMODALNOŚĆ to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIMODALNOŚĆ
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami (na 13 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST POLIMODALNE - OBEJMUJE, WYKORZYSTUJE, ANGAŻUJE, DOKONUJE SIĘ W WIELU TRYBACH, NA WIELE SPOSOBÓW, WIELOMA KANAŁAMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST POLIMODALNE - OBEJMUJE, WYKORZYSTUJE, ANGAŻUJE, DOKONUJE SIĘ W WIELU TRYBACH, NA WIELE SPOSOBÓW, WIELOMA KANAŁAMI. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast