DUŻE DRZEWO O ROZŁOŻYSTEJ KORONIE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ W LESIE W CZASIE WYCINKI, ABY RZUCAŁO CIEŃ NA MŁODE DRZEWKA I SADZONKI, KTÓRE ROSNĄ W JEGO POBLIŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIENNIK to:

duże drzewo o rozłożystej koronie, które pozostawia się w lesie w czasie wycinki, aby rzucało cień na młode drzewka i sadzonki, które rosną w jego pobliżu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIENNIK

CIENNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.)CIENNIK to:

parasol, materiałowa zasłonka, która chroni przed światłem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE DRZEWO O ROZŁOŻYSTEJ KORONIE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ W LESIE W CZASIE WYCINKI, ABY RZUCAŁO CIEŃ NA MŁODE DRZEWKA I SADZONKI, KTÓRE ROSNĄ W JEGO POBLIŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.321

OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ŚLUZAK, KOMITET KOORDYNACYJNY, STAROŚĆ, PŁEĆ, BABA JAGA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, NUR BIAŁODZIOBY, FALANDYZACJA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, TURANISTA, WIETRZENIE TERMICZNE, JAŚMIN, DOUBLE DUTCH, STRAJK GŁODOWY, ADMONICJA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, PODRÓŻ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, CUDA NA KIJU, CYCERO, BUKACIARNIA, JĘZYK FRYZYJSKI, TRZASKOWISKO, SKORPIONY, LIBONEKTES, SIEĆ, ARAUKARIA, KOMEDIA DELL'ARTE, GADACZ, ZAPASY, LABORANT, KOCHAŚ, PRZYBYTEK, FLETY, KAUCZUKOWIEC, SPICIE SIĘ NA UMÓR, NEKROPOLA, SOS MUŚLINOWY, ALLEGRETTO, BIBLISTYKA, POŃCZOSZNIK, MELODYKA, WYPALANKA, ROBEREK, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, KARATE TRADYCYJNE, WYDALINA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, TOLERANCJA, NORMA REAKCJI, TAJEMNICZOŚĆ, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, LANDSKNECHT, ABNEGATKA, MECENAS, ANTROPOLOG KULTURY, KOREKTA DRUGOSTRONNA, REJESTRANT, UKŁAD DAYTOŃSKI, STANICA, JĘZYK, ENOSIS, POWŚCIĄG, CZUJKA, ROŚLINA MIODODAJNA, TRUSIA, TRITYLODON, TĘŻYCZKA, CEKOTROFIA, FELINOLOGIA, KORONIARZ KOŃCATY, MORS, WIEWIÓRKA, AKCELERATOR LINIOWY, BRONIOZNAWSTWO, PIKIEL, BIAŁY ROSJANIN, RESPONSYWNOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ZAPAŚĆ, SYLWETKA, REDUKCJA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, AKUMULACJA, VIBRATO, GOLIAT PŁOCHLIWY, LISZAJ RUMIENIOWATY, JĄDRO CZERWIENNE, STREFA RYFTU, SPÓD, IMPRESYWNOŚĆ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PIŁKARZ, IMPULS, KAMERALNOŚĆ, GRADACJA, GARKOTŁUK, PORT MACIERZYSTY, OSIOŁ, SOBACZY LOS, KURS, ŻUŻEL, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, NOWOZACIĘŻNY, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, IKOS, STÓŁ GIMNASTYCZNY, CZARNY SZLAK, ŁĄCZNIK, INTERWIZJA, EKRAN, STROLLER, PUNKT PODSŁONECZNY, WSTRZĄS TEKTONICZNY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, JAMA PACHOWA, RADZIECKOŚĆ, PLEBS, RAKSA, MAGNEZJA, GRABARZ, WYSPA BARIEROWA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, REED, METODA AGLOMERACYJNA, ILUZYJNOŚĆ, ICHTIOBIOLOGIA, NERWOWOŚĆ, GÓRNICTWO NAFTOWE, NIEZRĘCZNOŚĆ, KARCZMA PIWNA, OTWIERANIE DUSZY, EUDIMORFODON, MUSZLOWCE, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, AUKSYNA, NAWALENIE SIĘ, RAWKA BŁAZEN, LUFKA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, MOMENT PĘDU, KWARTET SMYCZKOWY, WIELOCUKIER, HALOTRON, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KAWAGOE, LOTNICTWO, MISIO, BEJT, MINERALOGIA GENETYCZNA, NEUROGERIATRIA, ŻABA, STOJAK, NIERELIGIJNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, OLIGOMER, NOCEK WĄSATEK, FIGOWIEC, ŁUPIEŻ PSTRY, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, MAZAJA, PRAWIDŁO, DISNEY, OGRZEWACZ, OBJAWIENIE PRYWATNE, OSTROŻNOŚĆ, RODZAJ MĘSKI, BYLICA BOŻE DRZEWKO, OBCOWANIE PŁCIOWE, JON, ASOCJALNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, JAŁOWIZNA, ESZEWERIA, HEWEA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ŁAŃCUSZEK, RUCH KRZYWOLINIOWY, CIĘŻAR DOWODU, TRYBULARZ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, MORSZCZYNA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, KWAS NALIDYKSOWY, KOŃ ANDALUZYJSKI, KOLANÓWKA, REP, PIEC, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, GŁOWNIA, WEWNĘTRZNY, EPISTOLOGRAFIA, WĘGLOWODAN, IZOFONA, KONSERWARNIA, KRAINA, MORDOBICIE, GEOBOTANIKA, WIERZCHOŁEK, STRZAŁKA, ŁEB NA KARKU, MAGMA, MEDIACJA, PIECZONKA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, STARUNEK, RENESANSOWOŚĆ, WYSPA MAN, SUBIEKTYWISTA, ZALANIE SIĘ, CZERKIESKA, JĘZYKI DARDYJSKIE, WIATRAK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KLASTER DYSKOWY, DEPRECJACJA, KRÓCIEC, FIRMAMENT, ATLAS NIEBA, SOLARIUM, ACYDURIA MEWALONIANOWA, UCHO IGIELNE, BLASZKA SITOWA, NASTROSZEK BRUCHA, SCHLANIE SIĘ, KROK, ANDROPAUZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, POJAWIENIE SIĘ, TAKTYKA, OPIEKA SPOŁECZNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KOJEC, KONFESJA, ROZKOJARZENIE, JEŻOWCE, DYPTYCH, CUDZOZIEMSKOŚĆ, WOLTA, BIEŻNIK, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, OBORNIK, OSZOŁOM, WARANOZAUR, DEGRENGOLADA, BLISKOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, PORĘCZ, WIATR POZORNY, POŚREDNIK, ANTYNOMIA, KRÓTKI RÓG, LODOWIEC DOLINNY, PRZEJŚCIE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, ALBUM, TEŚCIK, AMFITEATR, TIOMERSAL, OSUTKA SOSEN, ZWINIĘCIE ŻAGLI, ANDERSEN, HELIOFIZYKA, USKOK, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, DOBROĆ, CHOROBA THOMSENA, USZATKA, RIBAT, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, EKAGLIN, ROZPAD SKAŁ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, OBUDOWA, LEPTOPLEURON, NOC, PYTEL, PORTE-PAROLE, OZONOSFERA, PRZEZNACZENIE, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, SYSTEM PREZYDENCKI, NARAKA, WROTA, JESION, SYRYNGA, EWANGELIZATOR, JARZMO, SEGMENT, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, SZKŁO JENAJSKIE, BLEŻNIA, SZTUKA LUDOWA, ?ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻE DRZEWO O ROZŁOŻYSTEJ KORONIE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ W LESIE W CZASIE WYCINKI, ABY RZUCAŁO CIEŃ NA MŁODE DRZEWKA I SADZONKI, KTÓRE ROSNĄ W JEGO POBLIŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE DRZEWO O ROZŁOŻYSTEJ KORONIE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ W LESIE W CZASIE WYCINKI, ABY RZUCAŁO CIEŃ NA MŁODE DRZEWKA I SADZONKI, KTÓRE ROSNĄ W JEGO POBLIŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIENNIK duże drzewo o rozłożystej koronie, które pozostawia się w lesie w czasie wycinki, aby rzucało cień na młode drzewka i sadzonki, które rosną w jego pobliżu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIENNIK
duże drzewo o rozłożystej koronie, które pozostawia się w lesie w czasie wycinki, aby rzucało cień na młode drzewka i sadzonki, które rosną w jego pobliżu (na 7 lit.).

Oprócz DUŻE DRZEWO O ROZŁOŻYSTEJ KORONIE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ W LESIE W CZASIE WYCINKI, ABY RZUCAŁO CIEŃ NA MŁODE DRZEWKA I SADZONKI, KTÓRE ROSNĄ W JEGO POBLIŻU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DUŻE DRZEWO O ROZŁOŻYSTEJ KORONIE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ W LESIE W CZASIE WYCINKI, ABY RZUCAŁO CIEŃ NA MŁODE DRZEWKA I SADZONKI, KTÓRE ROSNĄ W JEGO POBLIŻU. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast