FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA to:

figura stylistyczna polegająca na takim doborze słów w tekście, który przez bliskie sąsiedztwo powtarzających się lub kontrastujących ze sobą głosek pozwala osiągnąć zamierzony efekt brzmieniowy (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.137

GŁOSKA NOSOWA, ŁACIŃSKOŚĆ, SŁUPEK, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, TYGRZYK PASKOWANY, EKSPRES, JUTRZYNA, REKOMENDACJA, ŚWIETLISTOŚĆ, ZGORZEL, POMÓR, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, KONCENTRAT, FAJCZARNIA, ADWENTYSTA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, TRĄBKA POCZTOWA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, SZELF, EKSKLAWA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ROŚLINA, KONCERZ, WASĄG, NIEDOTYKALNOŚĆ, DIARIUSZ SĄDOWY, KWADRANT, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, MARKIZA, ROZWÓJ, POMÓR, ŁACZA, WYBUCHOWOŚĆ, PYSZCZEK, STAŁA CZASOWA, HANDLARZ, PAWANA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, SYNDROM WILKOŁAKA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, LUTNIARZ, SERCE W PRZEŁYKU, CHRYSTIANIA, KORPUS, EPOS HOMERYCKI, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, GRA W BUTELKĘ, KLASA POSIADAJĄCA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, PRODUKT TRADYCYJNY, ETHSHAR, UCZEŃ, MARZENIE SENNE, HYGROPSAMMON, AMERYKANKA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, HIPNAGOGIA, FIGURA STYLISTYCZNA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, RESPIRATOR, PRZECIWSTAWNIA, UDRY, DZIDZIA-PIERNIK, ŁABA, LUZAK, WARSTWA KULISTA, MARKA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, WYGADANIE, LUFKA, TWÓR, WODODZIAŁ, WĘGAREK, DAWKA PROGOWA, KRÓLOWA RENET, PIEPRZ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, URLOP WYCHOWAWCZY, KRIONIKA, PRZYPADEK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, TAGER, BISIOR, WAMPIR, ODKŁAD, LARWA, POMOCNIK, MIKOZA, NÓŻ FIŃSKI, BRYKLA, RWA, LATAWICA, ZŁUDNOŚĆ, SAONA, RZECZY OSTATECZNE, PĄCZKOWCE, ZAAWANSOWANIE, ODSKOK, ZAWIEJA, ZAKRES POJĘCIOWY, ROSA, SKŁADAK, NIEUCHWYTNOŚĆ, KUMOTERSTWO, ALAIN, WIECZERNIK, KARTEL, PEAN, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OPCJA TERMINOWA, MRÓWKA RUDNICA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, DUŃSKI, KRZESŁO KURULNE, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, ŻART, NEUROEKONIMIA, WYWROTKA, KOLOKWIALIZM, GEOBOTANIKA, SZABAŚNIK, PERGAMIN, BORDER, NANDORIŃSKI, CHLOROHEKSYDYNA, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, PRZENOSICIEL, PROFESOR, ŚMIERCIOŻERCA, PROMOTOR, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, SZTAJEREK, KOŃ KLADRUBSKI, PRZEDNÓWEK, CUDOTWÓRCA, SAŁATA, BEZECEŃSTWO, PODGLĄDACTWO, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, PARABOLICZNOŚĆ, SZYPUŁA, PUSZKA, ORNITOLOG, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, RÓWNIAK, BALECIK, DZWONY RUROWE, DRAPIEŻNIK, MOWA EGOCENTRYCZNA, CZARNA ROBOTA, SKOMPROMITOWANY, ZAŁOŻENIE, ZOOCHORIA, POZYCJA TESTOWA, UCINKA, POŻYTEK PSZCZELI, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, AKROPOL, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, EKSPERIENCJA, ZEGAR WIEŻOWY, POETA, GANGSTER, LORA, STOPNICA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MUSZLA, NIEŻYWOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, DOWCIPNIŚ, AUTOSKLEP, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, MAŁŻONEK, OTTER, TEREN, SKORUPA, KOMEDIANTKA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZAPISYWACZ, NAROST, WICEHRABIA, BATERIA ANODOWA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, SURF, ÚLAIRI, KREACJA PIENIĄDZA, UBLIGA, OBWAŁ, SEMINARIUM, MGŁA WYKŁADNICZA, CHOROBA FORESTIERA, DOPPELGANGER, KATEGORIALNOŚĆ, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ZASADA D'ALEMBERTA, REGION, NORICUM, ANTYKOAGULANT, POPYCHADŁO, WYPALANKA, GALISYJSKI, ODWIETRZNIK, MATERIAŁ MORENOWY, INDYWIDUALNOŚĆ, TURANIZM, ZAJĄCZEK, MENU, NACISK, IKAR, DYPTYK, TRANSPORTÓWKA, DYSTONIA TORSYJNA, KRATA PODGRUP, NAGOŚĆ, WODA GEOTERMALNA, WEDYZM, MIKSER, KURNIK, KASIARZ, TRUPOJAD, WSZECHWIEDZĄCY, AUROR, INSTALATOR, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, DALMATYKA, ZNACZEK, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, ROZETKA, PRZEGRYZKA, RYWALIZACJA, GAUGUIN, PROCES GEOLOGICZNY, RYNKA, SKUP INTERWENCYJNY, TONAŻ, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, HYDROBUS, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, ABRAZJA, MANCA, KIJEK, PRZESMYK, ŻYWA LEKCJA, OCIEKACZ, LESŁAW, TECZKA, ZWYŻKA, ASEKURANT, IWO, DOLINA U-KSZTAŁTNA, KWARTET, SOK, SONG, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, ZACHŁYST, POTRZASK, WYNACZYNIENIE, SŁOMIANY ZAPAŁ, POJEDYNKA, TABU MILCZENIA, BLASTOGENEZA, BRUDNICA NIEPARKA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, NAKŁAD, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, OFELIA, SHIMMY, SYSTEM ALARMOWY, ESPERANTYSTA, KATZENJAMMER, KANAŁ NADGARSTKA, KOMPOTIERA, AKCENT OSTRY, TARANTELLA, ŻELAZICA, PRZYLEPKA, DZIEŁO SZTUKI, LAMBADZIARA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, INTENSJONALNOŚĆ, SZEWCZYNA, REZEDA, RÓŻNOWICIOWCE, PROZIAK, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, FTYZJATRIA, KLESZCZE, GARNEK PODLODOWCOWY, GÓRSKA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ENERGETYKA WIATROWA, SKRZYPY, ?GAZÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA figura stylistyczna polegająca na takim doborze słów w tekście, który przez bliskie sąsiedztwo powtarzających się lub kontrastujących ze sobą głosek pozwala osiągnąć zamierzony efekt brzmieniowy (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA
figura stylistyczna polegająca na takim doborze słów w tekście, który przez bliskie sąsiedztwo powtarzających się lub kontrastujących ze sobą głosek pozwala osiągnąć zamierzony efekt brzmieniowy (na 22 lit.).

Oprócz FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast