FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA to:

figura stylistyczna polegająca na takim doborze słów w tekście, który przez bliskie sąsiedztwo powtarzających się lub kontrastujących ze sobą głosek pozwala osiągnąć zamierzony efekt brzmieniowy (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.137

POGOTOWIE TECHNICZNE, FRACTOSTRATUS, FARSZ, LAKTACJA, LICZBA NIEWYMIERNA, SWORZEŃ, POKRZYWDZONY, FARBA OLEJNA, IVAN, PUNKT, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SYN MARNOTRAWNY, SAMOZATRACENIE, SELEKTOR, ALUMN, ŁUPACZKA, ARMARIA, PODSKAKIWACZ, MIÓD SZTUCZNY, SZOK, WYDATKI INWESTYCYJNE, KOSZARY SZYJOWE, MACHANIE RĘKĄ, LOKATA RENTIERSKA, HELIOFIZYKA, WSTAWKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ZAŚWIATY, PANGSZURA INDYJSKA, BLANK, OKRES ZALICZALNY, ANETA, ZACHOWANIE, RUCH WAHADŁOWY, TROJAN, TESTOWANIE WZORCOWE, GRUBIANIN, FARTUCH, NABYTEK, WĄCHACZ, NAZWA OPISOWA, WĘZEŁ, RUCH WZGLĘDNY, PSZCZOŁA MIODNA, ŚWIATŁA DROGOWE, GUMA ARABSKA, LITOGRAFIA, STRAGANIARZ, WIRTUOZERIA, KSIĄŻĘ, MURENA WSTĄŻKOWA, CIĄGUTKA, DAMULKA, PARTIA, BIEG, KASA, GRIEKOW, MŁODZI, PIRAMIDKA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, USZYSKO, HARROD, ORTEZA, KAMORRA, PODCENTRALA, RĄB, OKREŚLENIE, BUTLA, CZĘSTOKÓŁ, CZEPLIWOŚĆ, KONSOLETA, SEITAN, WYROK PRAWOMOCNY, ŁASICA, SELSYN, OBUSTRONNOŚĆ, ŁAŹNIA, BAWOLE OKO, EROZJA WSTECZNA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, CHOCHOŁ, PODUSZKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, ROZCHÓD, GRUCZOLAKORAK, LODÓWKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, MERYSTEM, STRAŻ POŻARNA, FRYZYJSKI, SŁUPISKO, WARSTWA OZONOWA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, STRZAŁA KUPIDYNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PROBIERNIA, FINEZYJNOŚĆ, SKONTRUM, CZYSZCZALNIA, SERCE W PRZEŁYKU, BENTAL, SKRZYDŁA, ALGEBRA OGÓLNA, KOLCZAK, LINIA, ZŁOTY DESZCZ, KOLĘDA, CHOROBA FORESTIERA, PRZEDŁUŻACZ, JEDWAB, BARBET, RYNEK, KABLOOPERATOR, MUZYCZNOŚĆ, ZNAK, LASKOWANIE, RUCH KRZYWOLINIOWY, WENDAT, OWAD WODNY, WĘZEŁ ZARODKOWY, PARTIA, OSIEDLE, ZAKWASZENIE, DWA ŚWIATY, HASHTAG, NORBERTANIA, SZEŚĆSETKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, PROCES FIZJOLOGICZNY, ZEZ ROZBIEŻNY, WYPALANKA, RESET, SALAMANDRA KAUKASKA, DEPORTACJA, INLET, BOTY, CHODZĄCY TRUP, HONOROWY GOL, PODKOWIEC MAŁY, AUTOSYFON, SUBLIMATOR, GAWĘDA SZLACHECKA, PARLAMENT, KAJAK, DEZAKTYWACJA, REGRES, PIŁKA MECZOWA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, MEDIUM, SKRĘTKOWCE, ZĘBOWCE, REWOLWER, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, TUBKA, PĘTLICA, CZARNY PIOTRUŚ, DEKANTACJA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ROPUCHY NOSATE, KADŁUB, ROMULAŃSKI, SCENA ROZBIERANA, E-LIQUID, PANEK, STOJAK, MEDIALNOŚĆ, KONODONT, PIEŃ WULKANICZNY, WŁÓKNO, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, SALON MEBLOWY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MELANODERMIA, JĘZYK LITERACKI, IRONIA ROMANTYCZNA, TWAROŻEK, BALOT, JARZĘBINA, RZUT BERETEM, EKSPERT, NIEWIERZĄCY, MIODOJAD CIENKODZIOBY, WNĘTER, MAKROWIRUS, OLEWKA, ENHARMONIA, KAPIBARA, WYŁAWIACZ, TYTULATURA, ŚMIETANKA, SINGEL, REFEKTARZ, PLASTYKA, RYGORYSTKA, BALANS, EPOKA INDUSTRIALNA, POLAROGRAF, WATA, JALAPENO, MECHANIKA TEORETYCZNA, SMAKOWITOŚĆ, FILM TRAGIKOMICZNY, HAMERNIA, ŁODRANIT, TROISTOŚĆ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, GOŹDZIK, ŻEGLUGA, NEKROMANTA, POKARM, BETACYZM, MOTOR, WURST, DZIEŃ POLARNY, DOM AUKCYJNY, MANIERYZM, SEJM ELEKCYJNY, WIZYTÓWKA, NERCZYŁUSK, SAPKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, MANIAK, POJĘCIE LOGICZNE, DOKSOLOGIA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, KULON, FUNDUSZ PREWENCYJNY, SONDA MOLEKULARNA, TUTTI FRUTTI, MODERNA, EUCHARYSTIA, STRESIK, ZIELONY SZLAK, PILEUS, NIRWANA REZONANSOWA, USZCZYPLIWOŚĆ, WPADKA, GALETA, WAGON TAROWY, WAFEL, BĄBEL SPEKULACYJNY, HEKTAR PRZELICZENIOWY, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, BACZEK, PATENA, DRAPIEŻCA, EGZAMIN POPRAWKOWY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, SŁUPEK, CRO-MAGNON, ŚLĄSKOŚĆ, STAN CZYNNY, PARTNER, MONIZM, PISARSTWO, REGUŁA SAVAGE'A, DYM, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PLATFORMA PROCESOROWA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, ŻĄDŁÓWKI, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, KOŁNIERZ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PISMO URZĘDOWE, ZMARZLAK, POWIĄZANIE, ROZSADNIK, BLUES, WSZECHMOCNY, ODPŁATA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ZWORNIK, JARZYNIARZ, PERYSELENIUM, BETONOSKOP, NIELEGAL, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ALFRED, LENIUSZEK, FESTON, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZWARCIE, KOŚCIÓŁ UNICKI, KUCHNIA, LINA, SEJSMOGRAF, FILM DROGI, KARTOGRAFIA, ZNAK, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, PROGRAM, DYFTERYT, SKRZYDŁO, KLINIEC, BĄBELEK, DOCHODZĄCA KOBIETA, PRZYJEZDNY, ?PRAWO ROZWOJOWE BAERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA figura stylistyczna polegająca na takim doborze słów w tekście, który przez bliskie sąsiedztwo powtarzających się lub kontrastujących ze sobą głosek pozwala osiągnąć zamierzony efekt brzmieniowy (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA
figura stylistyczna polegająca na takim doborze słów w tekście, który przez bliskie sąsiedztwo powtarzających się lub kontrastujących ze sobą głosek pozwala osiągnąć zamierzony efekt brzmieniowy (na 22 lit.).

Oprócz FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA TAKIM DOBORZE SŁÓW W TEKŚCIE, KTÓRY PRZEZ BLISKIE SĄSIEDZTWO POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ GŁOSEK POZWALA OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY EFEKT BRZMIENIOWY. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x