RODZAJ BRONI, BARDZO PODOBNY DO NADZIAKA, RÓŻNIĄCY SIĘ JEDNAK OD NIEGO ZAWINIĘTYM W DÓŁ DZIOBEM, PO JEGO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE MIAŁ MŁOTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBUCH to:

rodzaj broni, bardzo podobny do nadziaka, różniący się jednak od niego zawiniętym w dół dziobem, po jego przeciwległej stronie miał młotek (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBUCH

OBUCH to:

tępo zakończona strona takich narzędzi jak młot, siekiera lub oskard (na 5 lit.)OBUCH to:

młotek bojowy z kolcem wygiętym w kierunku drzewca, używany XV/XVII w OBUSZEK (na 5 lit.)OBUCH to:

płaska część młota, kilofa czy siekiery przeznaczona do uderzania (na 5 lit.)OBUCH to:

tępa strona siekiery (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI, BARDZO PODOBNY DO NADZIAKA, RÓŻNIĄCY SIĘ JEDNAK OD NIEGO ZAWINIĘTYM W DÓŁ DZIOBEM, PO JEGO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE MIAŁ MŁOTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.743

PIANOGAZOSTYLIKAT, ROZBIERACZ, GNIAZDO, MAGIEL, PRÓBÓWKA, SEKRETARZ, KONSERWACJA, BECZKA, WYGRZMOCENIE SIĘ, CANZONA, OBLECH, WAHACZ WZDŁUŻNY, PRZYTOMNOŚĆ, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, WZORZEC UMOWNY, TASIEMIEC UZBROJONY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, TRYB, MIEDNICA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, CHUDEUSZ, SARONG, DISNEY, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ŻURNALISTA, SZMACIAK, PŁASZCZ, ZAINTERESOWANIE, DAWIDIA, ZJAWISKO KERRA, BENZYNÓWKA, ROZCHWIEJ, PRZYRODNIK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KARLIK KUHLA, MARTWA NATURA, ŁUSZCZAK, UBRANIÓWKA, BIOGAZOWNIA, KANAŁ PRZERZUTOWY, RÓŻOWIEC BIAŁY, GRUBOŚĆ, EGZEKUTORKA, ŻÓŁWIAK, IRGA POSPOLITA, NAUKOWIEC, PERYGLACJAŁ, RODZINA ZASTĘPCZA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, CZOŁO LODOWCA, MYŚL, IMIONNIK, KEFIR, CZĘSTOKÓŁ, STACJA ZAKŁADOWA, BIJATYKA, STERBRAMSREJA, KUGUAR, WERSJA REŻYSERSKA, NIEJEDNOLITOŚĆ, ISKRA, TEOGONIA, SOCZEWKA FRENSELA, VERAIKON, SEMAFOR, ZESPÓŁ TUMARKINA, PIEPRZ, GEOLOGIA, OPERATOR KABLOWY, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PUCHAR, ŚMIAŁEK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, CHRZĄSTKA, ANATOMIA, WIECZÓR KAWALERSKI, OPIEKUN, PISANKA, PRESTIŻ, POGROBOWIEC, ŚMIECISKO, BOCZNIA, GLEBA, ŚCIGAŁKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, KUSKUS, TELETRANSMISJA, ANKIETOWANA, KACERSTWO, KUCHTA, DAMKA, PROKSEMIKA, POIMEK, ORNITOLOG, RYŻ, PROCES KARNY, APPALACHIOZAUR, REPOWNIA, KOKSOWNIK, ULĘGAŁKA, EPEJROFOREZA, ŻYRYTWA, HIEROGLIFY, ŚWIRZEPA, KRÓWKA, KARANKSY, OCZYSZCZALNIK, WATAHA, ZWARCIE DRZEWOSTANU, ZAPASY, ROCZNIK, FAZA ANALNA, GRZECHOT, ARENGA PIERZASTA, PARALAKSA, RZEŹNIK, NAMIĘTNOŚĆ, TRANSPORTER, PŁYWACTWO, PRAWO PIĘŚCI, FLUID, FATALIZM, BAT, PLANKTON, TRANSAKCJA WIĄZANA, TEORIA POTENCJAŁU, BIOLA, CZARNA SOTNIA, BRZEG, GEOTECHNIK, BUDOWNICTWO, KANTYLENA, ARCUS TANGENS, NOWOROCZNIK, DYSKWALIFIKACJA, KLESZCZ, PROMIENIOWANIE ALFA, GARGAMEL, NIBYJAGODA, MANIERKA, REGENERACJA, ZGŁĘBIEC, MUSSET, ELITARYSTA, CZYŚCIEC, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, ZUPKA CHIŃSKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, TRZPIEŃ, MIKROWAGA, OSZCZĘDNIŚ, KANTORIA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, LATAWIEC, BRACHET, WĘZEŁ ZWYKŁY, DANINA, WOLLEMIA SZLACHETNA, KONWOJER, FOKUS, ELASTYCZNOŚĆ, GARDEROBA, PIASKOWIEC, AUTORAMENT, OBLAK, BARBET, TESTAMENT, ŻWAWOŚĆ, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, POLERKA, GALWANOSTEGIA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, DOJŚCIE, EOMAMENCHIZAUR, TREPANGOWCE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, RABV, ZUŻYCIE, DOM, KRÓTKOŚĆ, OBROŃCA, KARNIAK, EOZYNOCYT, SERNIK, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, SZENG, MISECZKA, CZTEROSUW, NANOTYRAN, PŁĄCZYCA, WIELOBÓJ, BARCZATKA, STĘP, BAJDEWIND, MAGNETOSTATYKA, TUNIKA, KRAV MAGA, ARMISTYCJUM, FEDROLOZAUR, SURDYNA, GŁUPEK, RYGIEL, MEDEOLA, WYGŁAD TEKTONICZNY, SZARPANINA, ŁUG, MYJNIA, SAPROFAG, CIEPŁE LODY, EMBAZAUR, SERDAK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, LIMBA, VOTUM SEPARATUM, PYTAJNIK, SYSTEM PREZYDENCKI, DŻINGIEL, ETIOLOGIA, OPERA, ŚLEPA AMUNICJA, OZONOSFERA, LOTNE PIASKI, OCEL, KSYLOFON, NEKROMANTA, PALIA, GRABBE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SUWNICA BRAMOWA, ANIMAG, OSTOJA, CHARTER, ŁUSKA, ZIARNIAK, LINIA ŚREDNICOWA, LAKIER DO PAZNOKCI, ESPERANTYSTA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, MLECZAN, PREFIKS, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, ULTRAMIKROSKOP, GÓWNOZJADZTWO, FLET, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, SYN MARNOTRAWNY, ŚCIANA OGNIOWA, SIEDZENIE, KRZYŻODZIÓB, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, ROZWAŁKA, MOSTEK SCHERINGA, KONWENCJONALIZM, RYBI OGON, CHOROBA TANGIERSKA, PRZYCIĄGARKA, CHWYTNIK, NERD, NAGAR, KORONA, USTAWKA, SŁUŻALCZOŚĆ, BASENIK, ORDYNUS, PŁETWA BALASTOWA, CEFADROKSYL, EP, CUDACTWO, ŚMIECIUCH, PALATYNKA, ENKLAWA, STENOGRAF, ASTROCYT, ECCHI, KARDYNAŁ, BASZTA, CHEERLEADERKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PŁYTA KONTYNENTALNA, ZERO, CHONDRA, POWTÓRZENIE, ALLEL DOMINUJĄCY, STELMACH, KRAKER, BORZEŚLAD, ŁAŃCUSZEK, KLIPA, STROIK, SKLEPIENIE ZWIERCIADLANE, DYTYRAMB, POLE ŹRÓDŁOWE, PORNOGRAFIA TWARDA, ZBIÓR, TUNDRA, NERWIAK ZARODKOWY, ZATOR, CHARLESTON, ?RĄBEK ROGÓWKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI, BARDZO PODOBNY DO NADZIAKA, RÓŻNIĄCY SIĘ JEDNAK OD NIEGO ZAWINIĘTYM W DÓŁ DZIOBEM, PO JEGO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE MIAŁ MŁOTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI, BARDZO PODOBNY DO NADZIAKA, RÓŻNIĄCY SIĘ JEDNAK OD NIEGO ZAWINIĘTYM W DÓŁ DZIOBEM, PO JEGO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE MIAŁ MŁOTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBUCH rodzaj broni, bardzo podobny do nadziaka, różniący się jednak od niego zawiniętym w dół dziobem, po jego przeciwległej stronie miał młotek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBUCH
rodzaj broni, bardzo podobny do nadziaka, różniący się jednak od niego zawiniętym w dół dziobem, po jego przeciwległej stronie miał młotek (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI, BARDZO PODOBNY DO NADZIAKA, RÓŻNIĄCY SIĘ JEDNAK OD NIEGO ZAWINIĘTYM W DÓŁ DZIOBEM, PO JEGO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE MIAŁ MŁOTEK sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RODZAJ BRONI, BARDZO PODOBNY DO NADZIAKA, RÓŻNIĄCY SIĘ JEDNAK OD NIEGO ZAWINIĘTYM W DÓŁ DZIOBEM, PO JEGO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE MIAŁ MŁOTEK. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x