JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3,2 MLN MIESZKAŃCÓW HISZPAŃSKIEJ GALICJI (JĘZYK URZĘDOWY WRAZ Z KASTYLIJSKIM) ORAZ SĄSIEDNIE PROWINCJE ASTURIA, LEÓN I ZAMORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK GALICYJSKI to:

język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 3,2 mln mieszkańców hiszpańskiej Galicji (język urzędowy wraz z kastylijskim) oraz sąsiednie prowincje Asturia, León i Zamora (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3,2 MLN MIESZKAŃCÓW HISZPAŃSKIEJ GALICJI (JĘZYK URZĘDOWY WRAZ Z KASTYLIJSKIM) ORAZ SĄSIEDNIE PROWINCJE ASTURIA, LEÓN I ZAMORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.991

MENNICA, BAMBUS, KPINA, GAWĘDA SZLACHECKA, CHOW-CHOW, JĘZYK POLSKI, TV, OWOLAKTARIANIN, KĄT TRÓJŚCIENNY, SARKOIDOZA, KOŁO POŁUDNIKOWE, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PROTESTANTYZM, BURMISTRZYNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, KALENDARZ KOŚCIELNY, ROPNIAK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TARTALETKA, KHMERKA, OBSESJA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, NAŁOGOWOŚĆ, PODIUM, SYRYJSKI, STACJA POSTOJOWA, DUOLA, KOMPANIA HONOROWA, CZYSTA ALEKSJA, MIKROMIKRON, NACZELNIK, PSYCHOLOGIA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, WICIOKRZEW, NIEŻYCIOWOŚĆ, WIGURA, RODZINA PSZCZELA, PRUSKI DRYL, OŚRODEK WYŻOWY, MŁAKA, RAK PRĘGOWANY, PRACOWNIK LEŚNY, KARONGAZAUR, RAKOWICE, DOROSŁOŚĆ, PERYFERYJNOŚĆ, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, KORNET, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, FIKNIĘCIE, CELEBRACJA, WULKAN BŁOTNY, MONARCHIA STANOWA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, GEN PODZIELONY, JĄDRO, HUMOR, AMINEK ZĘBODŁUBKA, RUCH PIESZY, TEST, ŁĄCZNIK, MACZANKA KRAKOWSKA, INSTRUMENT SZARPANY, CYTADELA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WYCIĄG TALERZYKOWY, PONTICELLO, PRYMUS, SHOUNENAI, OBYWATEL ŚWIATA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, MECHANIZM KRZYWKOWY, GŁOGOWIANIN, KROK PÓŁROZKROCZNY, HIPSOMETRIA, KOŁEK, PIRAMIDA, PONĘTA, HEBRAJSKI, SKLEPIENIE SIECIOWE, EROZJA WSTECZNA, TOLERANCJA WYMIARU, PIRYMIDYNA, PASYWIZM, TRUSIA, APOSTAZJA, PRĄD STAŁY, WIEWIÓRKA, AFRODYZJE, KEBAB, ZAPŁON, LAMPA WOODA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, REGRESJA PROBITOWA, UCZELNIA, WINNICA NABOTA, JONON, SPRAWNOŚĆ, ODWYKÓWKA, SOEST, GACEK SZARY, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, MAŚCIUCH, FILEMON SZARY, CYKLOFOSFAMID, LICZBA WYMIERNA, AKTORKA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, KOPALINA STAŁA, JĘZYK DUŃSKI, ABSORPCJA KRAJOWA, PIJAŃSTWO, SINGEL, BARYCENTRUM, PODRZEŃ GARBATY, ZDERZAK, PIJAWKA, UKŁAD HAMULCOWY, PŁETWA STEROWA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, GRAFA, DENDROMETRIA, DETALISTA, ROSYJSKOŚĆ, PEJZANKA, KURECZKA, MUTUALIZM, BAZA WIEDZY, SILNIK SZEREGOWY, BUKIET, HIGIENA ZWIERZĄT, NADJAŹŃ, TRAWERS, SMUTNI PANOWIE, GWAŁT, JĘZYKI AŁTAJSKIE, BOJÓWKARZ, ANARCHIZM, CZERNIAWKA SPADZIOWA, SKLEJACZ, OZÓR, KRAJNIK, FELSUMA CZTEROPLAMA, SZTYLPA, DICKIT, CZAS PÓŁTRWANIA, KŁOBUK, LAKTOOWOWEGETARIANIN, OLIMPIADA, PONAGLENIE, PRZEŻYCIE, MANIACZKA, NARZECZONA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, MONOPTERES, ANTARKTYKA, ATOMOWOŚĆ, ALGEBRA MACIERZY, BARCIAK, DWA ŚWIATY, OPAS, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, MISO, ZAŚWIADCZENIE, WYMOWNOŚĆ, PRZYRODA, IZOTERMIA, ŻABA BŁOTNA, KWADRATURA, FROTER, NARZĄD RODNY, TRÓJSKOK, ELEKTROLIT, NOOB, KACZKA SROKATA, KOLOKACJA, DERYWACJA FLEKSYJNA, DYKTATURA, POGOTOWIE TECHNICZNE, PĘTAK, NIEMĘSKOŚĆ, KOŃ HOLSZTYŃSKI, PREMIA GÓRSKA, DRAPIEŻCA, CZUKCZYJKA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, HEKSAMETR, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PLATFORMA, ŻUŻEL, PLOTER PŁASKI, GASTRO, SEMESTR LETNI, PUŁAPKA OFSAJDOWA, GRUPA, RĘKAWEK, POLAJ, CZTEROTAKT, PŁETWA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PREIMPLANTACJA, RAMA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, METFORMINA, ZANOKCICA ZIELONA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, EURO TRANCE, SILNIK TŁOKOWY, PRĄD ZMIENNY, PERKOZ, OKRASA, ŚWIADOMOŚĆ, CYGAN, PRZECIEK, ERPEG, GMERK, PRAGMATYKA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, CZEKADEŁKO, CYWILIZACJA TURAŃSKA, DEMOBILIZACJA, RADA DUSZPASTERSKA, PIONEK, PRAWO CURIE-WEISSA, UKRAINISTYKA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, DIODORUS, KSIĘGA AKCYJNA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, HYDROAKUSTYKA, KAPLICA, CUG, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, POPULACJA MENDLOWSKA, TERMIT, RÓWNIK, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PALEOPATOLOGIA, MATEMA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ZUPA NA GWOŹDZIU, PRZEŻUWACZE, TONIKA, SILNIK ZAMKNIĘTY, GALARETKA, SOLNICZKA, SZATNIARZ, MONOGENIZM, HYDROKSYZYNA, CHRONICZNOŚĆ, PINGWINY, PEKARI, ZAPASY, GENETYKA MOLEKULARNA, RYJEC, GŁĘBIA OSTROŚCI, JĘZYK PALIJSKI, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BEZPIEŃKA, SZOT, UKŁAD LIMBICZNY, MIĘSOŻERCA, TOGA, WSZECHŚWIAT, RÓJ METEORÓW, CUDZOŻYWNOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, USIŁOWANIE, HYDROAKUSTYKA, LARP, KONFIRMACJA, BARSZCZ BIAŁY, PAJĄK, LAS GRĄDOWY, FORMA, SINIZNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MILICJA, MIKROKULTURA, KUC POTTOK, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, BOBROWISKO, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, INFLACJA JAWNA, KUKIEŁKA, E, ZADRAPANIE, KIESZEŃ, BAWOLE OKO, TAPIR AZJATYCKI, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, ZAKŁADNIK, FUTBOL AMERYKAŃSKI, ETANERCEPT, ?BEKON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3,2 MLN MIESZKAŃCÓW HISZPAŃSKIEJ GALICJI (JĘZYK URZĘDOWY WRAZ Z KASTYLIJSKIM) ORAZ SĄSIEDNIE PROWINCJE ASTURIA, LEÓN I ZAMORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3,2 MLN MIESZKAŃCÓW HISZPAŃSKIEJ GALICJI (JĘZYK URZĘDOWY WRAZ Z KASTYLIJSKIM) ORAZ SĄSIEDNIE PROWINCJE ASTURIA, LEÓN I ZAMORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK GALICYJSKI język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 3,2 mln mieszkańców hiszpańskiej Galicji (język urzędowy wraz z kastylijskim) oraz sąsiednie prowincje Asturia, León i Zamora (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK GALICYJSKI
język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 3,2 mln mieszkańców hiszpańskiej Galicji (język urzędowy wraz z kastylijskim) oraz sąsiednie prowincje Asturia, León i Zamora (na 15 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3,2 MLN MIESZKAŃCÓW HISZPAŃSKIEJ GALICJI (JĘZYK URZĘDOWY WRAZ Z KASTYLIJSKIM) ORAZ SĄSIEDNIE PROWINCJE ASTURIA, LEÓN I ZAMORA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3,2 MLN MIESZKAŃCÓW HISZPAŃSKIEJ GALICJI (JĘZYK URZĘDOWY WRAZ Z KASTYLIJSKIM) ORAZ SĄSIEDNIE PROWINCJE ASTURIA, LEÓN I ZAMORA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast