JEDEN Z GŁÓWNYCH DIALEKTÓW KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO, ROZPADAJĄCY SIĘ NA KILKA ODMIAN, ROZPOWSZECHNIONY W OKRESIE KLASYCZNYM NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO PELOPONEZU (W LAKONII, MESENII, ARGOLIDZIE I KORYNCIE), NA WYSPACH DODEKANEZU, NIEKTÓRYCH WYSPACH POŁUDNIOWYCH CYKLADÓW (M.IN. NA SANTORYNIE) I NA KRECIE, A TAKŻE W CZĘŚCI ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH I EPIRU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DORYCKI to:

jeden z głównych dialektów klasycznego języka greckiego, rozpadający się na kilka odmian, rozpowszechniony w okresie klasycznym na obszarze południowego i zachodniego Peloponezu (w Lakonii, Mesenii, Argolidzie i Koryncie), na wyspach Dodekanezu, niektórych wyspach południowych Cykladów (m.in. na Santorynie) i na Krecie, a także w części archipelagu Wysp Jońskich i Epiru (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z GŁÓWNYCH DIALEKTÓW KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO, ROZPADAJĄCY SIĘ NA KILKA ODMIAN, ROZPOWSZECHNIONY W OKRESIE KLASYCZNYM NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO PELOPONEZU (W LAKONII, MESENII, ARGOLIDZIE I KORYNCIE), NA WYSPACH DODEKANEZU, NIEKTÓRYCH WYSPACH POŁUDNIOWYCH CYKLADÓW (M.IN. NA SANTORYNIE) I NA KRECIE, A TAKŻE W CZĘŚCI ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH I EPIRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.664

HERB, STAROPERSKI, SZLARA, PANCERZ LAMELKOWY, OSŁONKA NABYTA, SŁOWIAŃSKI, STOPA, RÓŻNICOWANIE SIĘ, OBLECH, OBRONA SŁOWIAŃSKA, WSPÓŁBRZMIENIE, BOGUSZÓW-GORCE, PATOGENNOŚĆ, OSTRONÓG, PARMEZAN, STARA MALUTKA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, SOJUZ, CHOROBA CSILLAGA, MOTYLEK, PROZIAK, HELIOFIT, POROZUMIENIE PŁACOWE, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SZKOŁA SPECJALNA, NIEGOSPODARNOŚĆ, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, GRUPA ETNICZNA, EMPIRE, WELON, WŁÓCZYKIJ, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MINA, MAZUREK, IZDEBNIK, PILOTKA, GOSPODYNI DOMOWA, KABOTYŃSTWO, TAŚMA, KARTKA, TONSURA, SROKACZE, KOLUMNA MARYJNA, FOCH, ATOMISTA, SETKA, TELEKONFERENCJA, ZAUROPLIT, DRABINA, LUANCHUANRAPTOR, PŁETWA, FRANIA, CHŁOPEK ROZTROPEK, KANONISTYKA, AMALGAMAT, CYRKIEL, ESPERANTO REFORMITA, VIANI, ŚWIATŁO, NAJEM OKAZJONALNY, WIELKI STEP, KOORDYNACJA RUCHOWA, BELLOTTO, MILICJA, TRAJEKTORIA, AEROLIT, TERIOLOGIA, AL SECCO, FILOLOGIA WŁOSKA, ELEKTRODA KALOMELOWA, ROPUCHA OLBRZYMIA, CIASNOTA, AKSJOMAT WYBORU, KONTRAKT TERMINOWY, ZATRZYMANIE, KECZUA, MASŁO MAŚLANE, BEZWŁADNOŚĆ, DOŁEK OSIOWY, CHORIZO, ESPERANTYSTA, NOC ASTRONOMICZNA, DZIKUS, FURA, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, MIGRACJA PLANETARNA, WZORNIK, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, POLICJA POLITYCZNA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, TORFOWIEC ODGIĘTY, ŻÓŁW KILOWATY, ZAMIENIALNOŚĆ, WĄŻ OSTROGŁOWY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, DUCH, KSYLOFON, PYLICA TALKOWA, OTĘPIENIE, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, FILEMON CIEMNY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, SNYCERZ, PIGWA POSPOLITA, PUSTA STRUNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ANALITYK, NOSTRZYK, NIEKAPEK, SEKWENCJA CHI, BIZNESMEN, EDYKUŁA, SPOWIEDŹ, TWARDY KARK, PIĘĆDZIESIĄTNICA, GLINA ZWAŁOWA, REZERWA, OKRES AMAZOŃSKI, ŚPIEW, TUNIKA, KAMICA, FUZJA HORYZONTALNA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, ERYDAN, ŚLIMAK, GRZYBEK JAPOŃSKI, NEOTENIA, PINGWIN GRUBODZIOBY, MINUSY, MŁODA PARA, CYNAMONKA, BOBO, WĘZEŁ ZATOKOWY, LAIK, PŁAST BRZOZOWIEC, ASEMBLACJA, KOMPAS, MĘŻNOŚĆ, PÓŁNOC, NIMB, PRZYPŁYW, MLECZAJ LEPKI, NAZAREJCZYK, MINERAŁ AUTOGENICZNY, INTERMEZZO, ROLA, KONTRGAMBIT WINAWERA, ROZCHWIEJ, DZISIEJSZOŚĆ, OLEJARNIA, PRZEBIERANIEC, DRIP, JĘZYKI KARTWELSKIE, ZŁĄCZNIK, JADŁOSPIS, PIRACTWO, PAŁASZ, WERBOWNIK, HIPERION, SOFISTA, PRZESZKODA, PĘK PROSTYCH, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KAPILARA, FAŁD GŁOSOWY, SOS MALTAŃSKI, FORMALISTKA, NAPIĘTEK, UŻĄDLENIE, RADIOELEKTRYKA, ODBIJANIE, PŁOMIEŃ, ZMAGANIA, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, KOREKTOR, DZIARSKOŚĆ, ALERGEN POKARMOWY, UWIĄD STARCZY, IGLICA, MISIEK, DOSTĘP, BARIONYKS, ZIEMIA ŚWIĘTA, AUTOTOPAGNOZJA, ŁUSKA, GAMBIT, KRAWIECTWO, FOREMKA, OSTRY BRZUCH, PROMOCJA, METALOPROTEINA, KAROLINA, BEZDOTYKOWIEC, KWASOWĘGLÓWKA, ŁUPEK, PLAGIAT, HACKER, NAWIGACJA SATELITARNA, FIFKA, ARCHIPELAG, PAARL, PODRZEŃ, SZASER, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, ŻWAWOŚĆ, PŁOTKA, KOKSOWNIK, STAROEGIPSKI, PANSEKSUALIZM, CZERKIESKA, KANU, BRACIA POLSCY, JEDNOSTKA, INTERESOWNOŚĆ, TRÓJDŹWIĘK, FLASZKA, KOŁO RATUNKOWE, JEDNOSTKA ALOKACJI, KRASNOLUDEK, WOODSTOCK, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, SKAŁKA, SZCZYPCE, SONORAZAUR, GIEROWSKI, GRUNGE, GLOJOPELTIS WIDLASTA, DOUBLE DUTCH, ALGORYTM SYMETRYCZNY, CHOCHELKA, ZNAMIENITOŚĆ, CLINTON, FUNK ART, EUSTENOPTERON, PYCHOTKA, JĘZYK ETIOSEMICKI, PISTOLET, ROMANISTA, MAZAMET, CHŁODZENIE ABLACYJNE, LIŚCIENIE, BOMBA KOBALTOWA, HIGIENA WETERYNARYJNA, KLAN, WIĄD RDZENIA, SOZOLOGIA, FRAMUGA, KOMORA NABOJOWA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, POWIEŚCIOPISARZ, LORINANOZAUR, SZLAM, UNIA PERSONALNA, KARATEKA, PURYSTA, DIASTOLE, OPOŃCZYKOWCE, OSTRA REAKCJA NA STRES, WŁOS CZUCIOWY, STAN PODSTAWOWY, ENDOSZKIELET, LIGOWIEC, POLONIZATOR, ROŚLINA EGZOTYCZNA, MLECZKO, BAGARAATAN, SPACJA, HUMAŃ, KAZUISTA, FILISTYN, WARTKOŚĆ, MAGNES, ŁEMKOWSKI, LUDY TURAŃSKIE, GLEBA, SPISZAK, SZARPANINA, STRONA, NATURYZM, UNIŻANIE SIĘ, BOGRACZ, TURBINA AKCYJNA, HIPPISKA, PAŃSTWO UNITARNE, PROFESJONALISTA, DWUPRZODOZĘBOWCE, CYNODONTY, KOKILKA, NEOGNATYCZNE, AUTYZM, TAGALSKI, POTRZEBA, WYCZYSTKA, PRZEOR, ?MBIRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z GŁÓWNYCH DIALEKTÓW KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO, ROZPADAJĄCY SIĘ NA KILKA ODMIAN, ROZPOWSZECHNIONY W OKRESIE KLASYCZNYM NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO PELOPONEZU (W LAKONII, MESENII, ARGOLIDZIE I KORYNCIE), NA WYSPACH DODEKANEZU, NIEKTÓRYCH WYSPACH POŁUDNIOWYCH CYKLADÓW (M.IN. NA SANTORYNIE) I NA KRECIE, A TAKŻE W CZĘŚCI ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH I EPIRU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z GŁÓWNYCH DIALEKTÓW KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO, ROZPADAJĄCY SIĘ NA KILKA ODMIAN, ROZPOWSZECHNIONY W OKRESIE KLASYCZNYM NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO PELOPONEZU (W LAKONII, MESENII, ARGOLIDZIE I KORYNCIE), NA WYSPACH DODEKANEZU, NIEKTÓRYCH WYSPACH POŁUDNIOWYCH CYKLADÓW (M.IN. NA SANTORYNIE) I NA KRECIE, A TAKŻE W CZĘŚCI ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH I EPIRU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DORYCKI jeden z głównych dialektów klasycznego języka greckiego, rozpadający się na kilka odmian, rozpowszechniony w okresie klasycznym na obszarze południowego i zachodniego Peloponezu (w Lakonii, Mesenii, Argolidzie i Koryncie), na wyspach Dodekanezu, niektórych wyspach południowych Cykladów (m.in. na Santorynie) i na Krecie, a także w części archipelagu Wysp Jońskich i Epiru (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DORYCKI
jeden z głównych dialektów klasycznego języka greckiego, rozpadający się na kilka odmian, rozpowszechniony w okresie klasycznym na obszarze południowego i zachodniego Peloponezu (w Lakonii, Mesenii, Argolidzie i Koryncie), na wyspach Dodekanezu, niektórych wyspach południowych Cykladów (m.in. na Santorynie) i na Krecie, a także w części archipelagu Wysp Jońskich i Epiru (na 7 lit.).

Oprócz JEDEN Z GŁÓWNYCH DIALEKTÓW KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO, ROZPADAJĄCY SIĘ NA KILKA ODMIAN, ROZPOWSZECHNIONY W OKRESIE KLASYCZNYM NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO PELOPONEZU (W LAKONII, MESENII, ARGOLIDZIE I KORYNCIE), NA WYSPACH DODEKANEZU, NIEKTÓRYCH WYSPACH POŁUDNIOWYCH CYKLADÓW (M.IN. NA SANTORYNIE) I NA KRECIE, A TAKŻE W CZĘŚCI ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH I EPIRU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JEDEN Z GŁÓWNYCH DIALEKTÓW KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO, ROZPADAJĄCY SIĘ NA KILKA ODMIAN, ROZPOWSZECHNIONY W OKRESIE KLASYCZNYM NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO PELOPONEZU (W LAKONII, MESENII, ARGOLIDZIE I KORYNCIE), NA WYSPACH DODEKANEZU, NIEKTÓRYCH WYSPACH POŁUDNIOWYCH CYKLADÓW (M.IN. NA SANTORYNIE) I NA KRECIE, A TAKŻE W CZĘŚCI ARCHIPELAGU WYSP JOŃSKICH I EPIRU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x