REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGUŁA ALLENA to:

reguła ekogeograficzna mówiąca o tym, że peryferyjne części ciała zwierząt stałocieplnych (np. uszy) są na ogół mniejsze u gatunków (lub ras) zamieszkujących strefy o klimacie chłodnym niż u pokrewnych im gatunków (lub ras) w strefach gorących (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.809

CZTEROKROTNOŚĆ, NAWALANKA, WSPARCIE, JELITODYSZCZE, DRĘTWA PAWIK, SIERPOŃ ŻÓŁTY, SĘDZIA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, WIETRZENIE MECHANICZNE, PRZEKIEROWANIE, JODŁA KALIFORNIJSKA, GRUSZKA, UŁAMEK PIĘTROWY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, HALA, OBJAW ZASŁONOWY, OSADA, WYWIAD, WIOCHMEN, KOMORA CIŚNIENIOWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BOCIANIEC, SANDINISTA, ETEZJA, ZAWRÓT GŁOWY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PSAMMOFITY, KRYKIET, DWUDZIESTY PIERWSZY, SALA, PAKIET POMOCOWY, ANATOMIA WARSTWOWA, FOTOGRAM, OPUNCJA FIGOWA, GWIAZDKA, SIUSIUMAJTEK, BEAN, KURACJA WSTRZĄSOWA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PŁYTA STOLARSKA, PEKARI OBROŻNY, PIEPRZ, ZWAŁ, CAP, RYFAMPICYNA, CHOMIK EVERSMANNA, UKŁAD DOKREWNY, PAPROTKA, KOMÓRCZAKOWATE, APASTRON, KOJARZENIE, WYMIANA, ALIT, KUCZBAJA, NAZWA HANDLOWA, GLORIA, OFERTA WARIANTOWA, SZYNA, TOALETA, LIAZA, GRAJCAR, KUPON, JĘZYK ALEUCKI, OPAŁ, NIEŁUPKA, CHAMEFIT, SYSTEMIK, KANAŁ LATERALNY, JANKESKA, WIZJA LOKALNA, HOKEJ, HEMOROID, BAWEŁNICA, BULLA, ZAD, NAROŻNIK, MAŚLANKA, IEUD, REWANŻ, SKARGA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SKARPA, MĘCZENNICA GRONIASTA, EDYKUŁA, UFA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, MINÓG DALEKOWSCHODNI, ADWEKCJA, PREPER, RĘKAWICA, ROZSZERZENIE CIAŁA, PRZEMYSŁÓWKA, ORLIK, SARKOFAG, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, NACZYNIA POŁĄCZONE, KONKURENCJA, ZAWIKŁANIE, PSZCZOŁA KRAINKA, METODA KASOWA, ZLEWNIA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KORYTO RZEKI, BUDYNEK INWENTARSKI, KANONIERKA, PRZEMYSŁ LOTNICZY, DERESZOWATY, POTENCJAŁ DZETA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, FUTERAŁ, POŚCIELÓWKA, GOŹDZIENIEC, BEFSZTYK, DWURURKA, MODRASZKOWATE, SPUSZCZENIE, GARDENIA, CHANSON, WŻER, JEDNOSTKA METRYCZNA, PRESTIŻ, DŻIHAD, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KONOTATKA, BŁĄD FORMALNY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, BUDOWLA OBRONNA, LABIRYNT, GATUNEK KRYPTYCZNY, PIĘTNASTY, ORLĘ, SARKOLEST, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, GALERIA, PAZUR, NOMOKANON, SKRZYNKA, NACZYNIA TĘTNICZE, DZIEWCZYNIĄTKO, ODWŁOK, GŁOŻYNA, JEŻ MORSKI, ROLNICTWO, WOLNY RODNIK, USTONOGIE, SERIA, KOMBINEZON, OBRONA WŁASNA, DREPTANINA, DYMISJA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, MASŁO, NIŻ, KOMŻA, WĄTEK, KRYL ANTARKTYCZNY, SAMOTNA MATKA, BICIE PIANY, BANNER, KOSZMAR, HASA, PUSZKA MÓZGOWA, OBJAWIENIE, ARABICA, ODKUP, KARACZAJ, JESIOTR OSTRONOSY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, STARTER, KILOMETR NA SEKUNDĘ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, WILCZUR, NIEWOLNIK, AMUR, GEEK, SMREKUN, AGRAFA, PROFESJONALISTA, DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY, GIERKA, ROŚLINA OZDOBNA, TOINOWATE, STROPNICA, SZPONTON, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, FAUNA, KŁAJPEDA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, OBŁĘK, TRYSKAWKA, SKARYFIKACJA, BŁONKÓWKI, TERMOLOKATOR, JUDASZOWIEC, AKT, TEREN ZIELONY, FILOZELA, SAKSAUŁ, PODATEK ROLNY, KONCERT ŻYCZEŃ, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, JĘZYK, HEGEMON, ACENA ARGENTYŃSKA, MOSTEK, ROLNIK RYCZAŁTOWY, MIESZARKA, NATASZA, POLIKRYSZTAŁ, ROTATOR, KRUCHAWECZKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KARTA WIZYTOWA, NOBEL, DROŻDŻE, KAPUZA, ZRAZIK, SONDA, DIODA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, EUROPAZAUR, ARCHEODONTOZAUR, TRZECI PLAN, TURANISTA, KWASKOWATOŚĆ, PLETYZMOGRAF, KNEBEL, CHOCHOŁEK, STRONNOŚĆ, GORAL CHIŃSKI, PÓŁPUSTYNIA, KALKA JĘZYKOWA, PIEKŁO, TRACKLISTA, PRAWO MATERIALNE, KACZKA, IGLICA, ZAOPATRZENIE, LICENCJA POETYCKA, ŚWISTAK KANADYJSKI, KOTLINA KŁODZKA, PŁYTA PILŚNIOWA, DEZAKTYWACJA, OSTROKÓŁ, PAJAC, POSTAWA, ZBOWID, EMAKI, OPŁATA PROLONGACYJNA, WITREKTOMIA, ROPUCHOWATE, KÓZKI, TURZYCA, ŻEBRO, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, WOLTER, WIZA POBYTOWA, PALPACJA, OFICJAŁ, SYFON, ULISTNIENIE, WYPALANKA, SZPATUŁKA, KOLEJ SZEROKOTOROWA, GAD, RANA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KREM, PRAWO TOŻSAMOŚCI, BOZA, TKAŃCOWATE, BYDLĘ, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, MOLESKIN, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WANDEA, NEUROMEDIATOR, GARMAŻERNIA, KSIĘGA, WYDRZYK, PRASSAKI, OPAŁ, NORSIK, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, AGNOZJA TWARZY, ODWŁOK, MEZOMORFIK, TABU, MAGISTRALA, KURS, PTASZEK, MUR, AFRYKANERKA, PRZĘDZIWO, KAMERDYNER, PRZEWIELEBNOŚĆ, RZEP, RÓW PRZECIWPANCERNY, TABLICA, ?PANOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGUŁA ALLENA reguła ekogeograficzna mówiąca o tym, że peryferyjne części ciała zwierząt stałocieplnych (np. uszy) są na ogół mniejsze u gatunków (lub ras) zamieszkujących strefy o klimacie chłodnym niż u pokrewnych im gatunków (lub ras) w strefach gorących (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGUŁA ALLENA
reguła ekogeograficzna mówiąca o tym, że peryferyjne części ciała zwierząt stałocieplnych (np. uszy) są na ogół mniejsze u gatunków (lub ras) zamieszkujących strefy o klimacie chłodnym niż u pokrewnych im gatunków (lub ras) w strefach gorących (na 12 lit.).

Oprócz REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x