REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGUŁA ALLENA to:

reguła ekogeograficzna mówiąca o tym, że peryferyjne części ciała zwierząt stałocieplnych (np. uszy) są na ogół mniejsze u gatunków (lub ras) zamieszkujących strefy o klimacie chłodnym niż u pokrewnych im gatunków (lub ras) w strefach gorących (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.809

FARSZ, KULEBIAK, MAŁŻORACZKI, PRZENOŚNOŚĆ, BEKON, MORENA DENNA, AJENCJA, TEMBR, POWŁOCZKA, EKSTRUZJA, STEMPEL, PANTOFAG, BUŁGARSKI, MARMURKOWANIE, BARANEK, DROGA BEZPRZETARGOWA, DEPESZOWIEC, SOLIDARYZM, RADZIECKOŚĆ, KOD GENETYCZNY, FANPAGE, UKŁAD WIELOKROTNY, KATATONIA, BARSZCZ, CIĘŻKA ARTYLERIA, CZUPRYNEK, NEURON PIRAMIDOWY, DMUCHAWKA, KALKA JĘZYKOWA, MASKULINIZM, STATUS SPOŁECZNY, OBUWIE, WOTUM ZAUFANIA, NIECHLUBNOŚĆ, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, AFERKA, BLENDA SMOLISTA, TUPAJOWATE, BOTTOMLESS, TELEKONWERTER, RZEŻYCA, SZYFON, OKUCIE, LEKTORIUM, POKRĘTKA, PEJORATYW, ZBROJÓWKI, KLAUZULA, ŻARNIK, KREACJONIZM, DAGLEZJA, ENDOSZKIELET, GRODŹ, RZEKA AUTOCHTONICZNA, KROWA, SZAMPANIA, HORYZONT, STRZAŁ, LEJBIK, KONSONANTYZM, KAMIKAZE, GENERACJA, DEREŃ, ŚLIZG, TRAGEDIA, ZESPOLENIE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, AŁMA ATA, GŁASZCZKOCHODY, SODÓWKA, SKARB, WĘDRÓWKA, ZABIEG KOSMETYCZNY, SZURPEK POWINOWATY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KRAJALNICA, TĘŻYCZKA, KRYPTOREKLAMA, MAKINTOSZ, KONWERSJA, ŚREDNIÓWKA, CZWOROLIST, ELFICA, OSŁONOWOŚĆ, ADRES, KOŁO POLARNE, RADIOMAGNETOFON, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, DĘTKA, PECZORSKA, NARKOTYK, AMORFICZNOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ELEGIA, SPOJRZENIE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, TRZONOWIEC, GLORIETA, PASKUDNIK, JABŁOŃ JAGODOWA, IZBA, WODA, DNIEPRODZIERŻYŃSK, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, MUCHA MOKRA, KONTEKST, BATON, FIGURACJA MELODYCZNA, MASA SPOCZYNKOWA, REGUŁA PRAWEJ DŁONI, KRAKOWIACZEK, RUGBY, ZAKONNICZKA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ROZROST, KLUZA, OBWIĄZKA, INDEKS, UPRAWA LEŚNA, CLERK, PIESZCZOCH, OBRĘCZ, CHAŁTURA, AWANTURA, SZALKA, PIGULARZ, MARTWIAK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, POMPA WYPOROWA, PAKIET, CHOROBA AUJESZKYEGO, REZEDA, KURCZAK TIKKA MASALA, GRÓB, PIĘKNOŚĆ, WIDŁY, ROZWOLNIENIE, ŻACHWA, BOCZEK, DZIESIĘCIONOGI, KONKURENCJA, WIR PIASKOWY, SYNDETIKON, CIAŁO, GODZ, SPÓŁKA CICHA, HUBA, JARZĘBINÓWKA, ZATRZYMANIE, KUSZYTA, MIRAŻ, CIELĘCINKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, CONCEPT ART, NERKOWIEC, UKOŚNIKOWATE, BALDACH, PIERNIK LUBELSKI, WULKAN BŁOTNY, KĄSACZOWATE, ROPA, AFERKA, HARCERKA, CHARTER, TREND ROZWOJOWY, OPERA, JAPONKI, PREPPERS, EMIRAT, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, KRZYŻYK, TERMOLUMINESCENCJA, GWARA LUDOWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, GATUNEK PARASOLOWY, WŁADZUCHNA, MORALIZACJA, KIROWSK, WAGA, SOSNA GÓRSKA, BIEG, WICIOKRZEW, NASYCANIE, NEKTAR, ANTONOMAZJA, LITEWSKI, HALO, AMONIACZEK, NUTRIOWATE, PANAMA, DYSPOZYTURA, STROBILANT, KOMPANIA, CHARAKTERYSTYKA, KRETOSZCZURY, WIELKOUCH KRÓLICZY, KRZYŻÓWKA, NORFOLK, DŁOŃ, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, ZDROJEK, FAJZABAD, ŁOPATACZ, WANNANOZAUR, KONTROLER, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, MANGO, REKIN CHOCHLIK, RENKLODA, TETRAMER, SERWIS, KOLEC, STRZAŁECZKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, NIŻ, GALERIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, CZAPRAK, ALTOSTRATUS, BLASTOGENEZA, GORSET, KORMA, KECZUP, KOROWAJ, RYBOŁÓWSTWO, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KACZKA, GAJA, JĄDRO, PALEOBIOGEOGRAFIA, PSAMMOFITY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, IZOLACJA, WIETRZENIE FIZYCZNE, PERYHELIUM, LABOLATORIUM, TENUTA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, ZAZNAJOMIENIE, POWÓD, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, GEMULA, ĆWICZENIE, ROWER POZIOMY, MARSZCZELCOWATE, SPADKOBIERCA, WOKALIZA, FILET, GURJEWSK, NIEWOLNIK, BORYS, KRUSZNICA, ZASŁONA, KONWOLUCJA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, MIZOPEDIA, WULKAN CZYNNY, NIECHLUJA, FASETA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, KARZEŁ, ŁAPA, TUJA, PARKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KOMPATYBILNOŚĆ, PATRON, GUMBAD, STRONA WWW, DZWONY, KARTOTEKA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, LIMFOBLAST, BABKA, SAMOJED, WSZECHSIŁA, ANIMALIZM, WASZA WYSOKOŚĆ, ŁADUNEK, NISZA, KAJMAKAM, LINIA BRZEGOWA, PODATEK KOŚCIELNY, KONIECZNY, TYŁÓWKA, MIENIE, GLOJOPELTIS WIDLASTA, KOMPOTIERA, JABŁOŃ NISKA, KLASZTOR, ELIPSA, KONFESJA, KOLOR OCHRONNY, PERSPEKTYWA, WĄTEK, WILLA, TRASA WYLOTOWA, ŚLIWA, ?PROBLEM DELIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGUŁA ALLENA reguła ekogeograficzna mówiąca o tym, że peryferyjne części ciała zwierząt stałocieplnych (np. uszy) są na ogół mniejsze u gatunków (lub ras) zamieszkujących strefy o klimacie chłodnym niż u pokrewnych im gatunków (lub ras) w strefach gorących (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGUŁA ALLENA
reguła ekogeograficzna mówiąca o tym, że peryferyjne części ciała zwierząt stałocieplnych (np. uszy) są na ogół mniejsze u gatunków (lub ras) zamieszkujących strefy o klimacie chłodnym niż u pokrewnych im gatunków (lub ras) w strefach gorących (na 12 lit.).

Oprócz REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - REGUŁA EKOGEOGRAFICZNA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PERYFERYJNE CZĘŚCI CIAŁA ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH (NP. USZY) SĄ NA OGÓŁ MNIEJSZE U GATUNKÓW (LUB RAS) ZAMIESZKUJĄCYCH STREFY O KLIMACIE CHŁODNYM NIŻ U POKREWNYCH IM GATUNKÓW (LUB RAS) W STREFACH GORĄCYCH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast