Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST OBRABIALNE; WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ DAJE SIĘ MECHANICZNIE OBRABIAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRABIALNOŚĆ to:

to, że coś jest obrabialne; właściwość polegająca na tym, że coś daje się mechanicznie obrabiać (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST OBRABIALNE; WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ DAJE SIĘ MECHANICZNIE OBRABIAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.473

REJESTR KARNY, OBRAZOWOŚĆ, PROWENTOWY, GLAZURA, ŻYWOTNOŚĆ, ŁASICA, PAJĘCZYNÓWKA, IMPRESYWNOŚĆ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, BIEG PŁASKI, ŚWIECZKA, KAPRALSTWO, WIKTYMOLOGIA, ŚLĄSKI, FOTOKSIĄŻKA, REALIZM NAIWNY, KROWIA GĘBA, LISTNIENIE, BERA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ODWROTNY AGONISTA, DURNOWATOŚĆ, SEITAN, TERAPSYDY, ŁOPATA, LOTOKOT, TRIAL MOTOCYKLOWY, NIZIOŁEK, DESOCJALIZACJA, TRÓJKA, DEALPACK, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, HOMOMORFIZM, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, MOGILALIA, KSOBNOŚĆ, SZALEŃSTWO, PARKIET, BROGSY, WARIACJA, NAWÓZ KATALITYCZNY, PRZEDMIOT, WRAK, KRÓL, LEWAR, NAJEM, JUBILER, ORGANOLOGIA, NIĆ KODUJĄCA, BISKUP POMOCNICZY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, FILEMON CIEMNY, REZONANS, BARCZATKA, KANADA, KOMPLETNOŚĆ, TEORIA GRAFÓW, KLATCHIAŃSKI, POWÓD, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DOMINACJA PEŁNA, IDEAŁ PIERWSZY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WALIDACJA KRZYŻOWA, NIEZISZCZALNOŚĆ, WAGON PULMANOWSKI, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, DROGA, LIMONIADA, DIAFTOREZA, PRZESTRZELENIE, PARALALIA, ZANIK MIĘŚNI, GARNCZEK, PRZEKŁADACZ, PATYCZAK, INTENSJA, OKOLICZNIK CELU, UKRAINISTYKA, BUDA, LIROGON ALBERTA, PRAWNICTWO, RAK STAWOWY, PAUPER, SZOK POPORODOWY, TBV, PODŁOŻE GRUNTOWE, FUNKCJA ADDYTYWNA, RZEŚKOŚĆ, AEROLOGIA, WICIOWIEC, STAŁA SVEDBERGA, KOMBINACJA ALPEJSKA, AMPUŁKA, SUITA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, GRA KARCIANA, KOLOKWINTA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, KRUMMHORN, PATRYCJUSZ, SNOBISTYCZNOŚĆ, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, TRAF, PRZYGOTOWALNIA, KILOFEK, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KOLARSTWO GÓRSKIE, OKTET, ROZWIĄZALNOŚĆ, HAK, KOMISARZ, PROKSEMIKA, ARCTG, KIERUNKOWOŚĆ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, WIELKI STEP, PODKŁADACZ, REPOWNIA, KROK SKRZYŻNY, CERKIEWNY, BROMELIA, KONFESJA, MAKI ZŁOTY, OBUNOGI, CHOROBA RENDU-OSLERA-WEBERA, PAULINIA, DZIADZIENIE, KAPUSTA KISZONA, KOŁOMYJEC, HARD PORNO, PATRONKA, SKRZYNECZKA, EKSTREMALNOŚĆ, TŁOCZYSKO, GRYZEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOLEGIUM, CZUSZKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, RYBA MAŚLANA, CYTOWALNOŚĆ, STOIK, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MODNIARZ, ZWARCIE SZEREGÓW, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, TARŁO, AMITRYPTYLINA, KUSICIEL, WOLNA SOBOTA, KAUCZUKOWIEC, RAMIENICA OMSZONA, POKAL, GRUPA AZOWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, FIGÓWKA, WYDANIE, POŁUDNIOWY WSCHÓD, OPOZYCJONISTA, PASZA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, GRAFIK, DROGA, PROSTAK, OBIEKT, CZIP, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, PRZYTUŁEK, MAŁY FIAT, EKWIPARTYCJA, ROZRZUTKOWATE, SUSZARKA, BEZDUSZNOŚĆ, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KONAJĄCY, SROMOTNIK WOALKOWY, LIKWIDATOR SZKÓD, CZAS TERAŹNIEJSZY, STRUNA, DOBRO PRYWATNE, ZAPRAWA, KOŁPACZEK, PAY-AS-YOU-GO, DRAPIEŻNIK, WSOBNOŚĆ, MISYJNOŚĆ, KRATKA ŚCIEKOWA, FABRYKATOR, TEOGONIA, ROMANSOPISARZ, TRUDNOŚĆ, PATRON, AEROZOL, KĄT UJEMNY, OTWIERANIE DUSZY, NASŁUCHOWIEC, IMPLANTACJA, LIŚĆ ŁODYGOWY, ZALEW, CEPISKO, GORE-TEX, STAWKA, REAKTOR JĄDROWY, TRYB, CHOKER, OPIEKUN, SPRZECZNOŚĆ, NIEUCHWYTNOŚĆ, ZAKUP, OPENER, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ANOMALIA POLANDA, KOŃ, BOHEMISTYKA, OBRZYDŁOŚĆ, ANGORYZM, FURUNKULOZA, WYSIĘK, ROZPACZLIWOŚĆ, RYBY, DEMONOLOGIA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MENISK, NIEZAWODOWIEC, ŚWIADECTWO, MIEDNICA, JĘZYK ALBAŃSKI, PŁASKONOS, BEZCHMURNOŚĆ, KAPUCHA, ODNÓŻA, IZOTROPOWOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KOŚĆ NIEZGODY, JEMIOŁA, TRZEJ KRÓLOWIE, NARZĄD RODNY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, ŁOPATKA, INTROJEKCJA, THRILLER, PASMO, LEGITYMISTA, THINK TANK, HERODY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KAZUISTA, ŁĄCZE STAŁE, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ZŁUDNOŚĆ, KSZTAŁCICIEL, TYROMANCJA, METAPLAN, OKUREK, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, PALARNIA, MODRASZEK BAGNICZEK, STATEK GŁĘBINOWY, DOPUST, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, TAMBURA, PIJAR, WRZÓD HUNTERA, HIPOKRYTA, STREFA PRZYGRANICZNA, FLASZKA, NAMOLNOŚĆ, RAKOWATOŚĆ, ŁAZIK, SZLACHCIĄTKO, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, WIECHEĆ, BETKA, SEJM KONWOKACYJNY, CHOROBA THOMSENA, ZESTAW, HISZPAŃSKOŚĆ, BATIK, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DZWONEK RĘCZNY, LOSOWANIE WARSTWOWE, NAPAŚĆ, CIELĘCY WIEK, NAPRAWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WAN, MILCZĄCA ZGODA, WAPIENNICTWO, KOMBINATOR, ZABYTEK, ZDZIERSTWO, OBRONA SŁOWIAŃSKA, KODOWANIE SIECIOWE, WYTWÓR, NERKA NADLICZBOWA, SIŁY POWIETRZNE, POMOC DROGOWA, POTNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest obrabialne; właściwość polegająca na tym, że coś daje się mechanicznie obrabiać, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST OBRABIALNE; WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ DAJE SIĘ MECHANICZNIE OBRABIAĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
obrabialność, to, że coś jest obrabialne; właściwość polegająca na tym, że coś daje się mechanicznie obrabiać (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRABIALNOŚĆ
to, że coś jest obrabialne; właściwość polegająca na tym, że coś daje się mechanicznie obrabiać (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x