BELKA POZIOMA W KONSTRUKCJI DACHOWEJ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA SZCZYTOWYCH ŚCIANACH BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SLEGA to:

belka pozioma w konstrukcji dachowej, która opiera się na szczytowych ścianach budynku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SLEGA

SLEGA to:

podłużna belka w konstrukcji dachowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BELKA POZIOMA W KONSTRUKCJI DACHOWEJ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA SZCZYTOWYCH ŚCIANACH BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.993

ZAPASY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, STROLLER, AKADEMIA, NADNOSIE, PREPPER, ROŻEK, OBRZEŻE, BABA JĘDZA, IDIOM, IRISH DRAFT, ZABÓJCA, DYPLOMATKA, BALANS, MONOGENEZA, SIATKA CENTYLOWA, ŁOSKOT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, SPRAWICIELKA, SKRZYNIA, PODAWCA, BAWÓŁ MINDORSKI, ROZNOSICIEL, GRA W KARTY, ŻUK, GAMELAN, SĘDZIA KALOSZ, PÓŁSAMOGŁOSKA, BASENIK, WARSTWOWANIE, ŁAŃCUSZEK, MODNIARZ, FALA PRZYBOJOWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, POPISOWOŚĆ, ROCK AND ROLL, BUKSA, LEWICA, SKOK, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, BIKINIARZ, OWADOŻERNE, MASA RELATYWISTYCZNA, BALKON, KWATERUNEK, TALERZ, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, INTROJEKCJA, SZEW PODNIEBIENNY, OTWORZENIE DUSZY, ŚMIETANKA, ULICA, AŁMA-ATA, SZEKSPIR, KORNWALIJSKI, PISMO, BRACTWO RYCERSKIE, METEORYTYKA, SUPORT, GZYMS, NIEGOSPODARNOŚĆ, DZIAŁ PERSONALNY, RANDKA W CIEMNO, PROGRAM TELEWIZYJNY, AKT STRZELISTY, MEDYCYNA LOTNICZA, IZOMER KONFORMACYJNY, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, GENTELMAN, KUC KASPIJSKI, MŁODZIEŻÓWA, UNIŻENIE SIĘ, HOLOCEN, TURBINA RUROWA, WYSPA BARIEROWA, SYJON, GAWIALOWATE, JĘZYK OBCY, PANNA, CZARNY SZLAK, ŁAWA DZIAŁOWA, ZWORKA, ŚMIECISKO, EKRAN FLUORESCENCYJNY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ZBIORNIK, ZIARNOJAD, ŁYŻKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, SEKCJA, RYNEK PODSTAWOWY, CHMURA ŚREDNIA, POMYŁKA FREUDOWSKA, STRUKTURALISTA, ŁADUNEK BOJOWY, DYSLEKSJA, REGLAN, BLIŹNIAK, STAN TRZECI, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CEP, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KOŻUSZEK, DAMA, RZUT OSZCZEPEM, CEL, BEZWYZNANIOWIEC, MECH JAWAJSKI, NIEKLAROWNOŚĆ, ZASADA PRZYSPIESZENIA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, INTERPRETATOR, EPICYKL, RYKOSZET, PRAWIDŁO, KOMUNA MIEJSKA, MERZYK OBRZEŻONY, OSKARŻENIE, CHIROPTEROLOG, OFENSYWA, CHORA, MLECZARZ, KATOLIK, SAMOUK, EWANGELIA, LOGIKA FILOZOFICZNA, CHORĄŻY, IZOTROPOWOŚĆ, ENCYKLOPEDYSTA, BUFONADA, ŚWIĘTOKUPCA, ZWIĄZANIE SIĘ, WSKRZESICIEL, NADKRWISTOŚĆ, KONTRALT, KOSZAROWOŚĆ, SZARA MYSZ, WIGILIA, KALEJDOSKOP, ZWÓJKOWATE, WIELKI PIEC, MOTYW, KACERSTWO, ANARCHIA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ŁACINNICZKA, KRYKIET, GRAFFITI, OFERTA WARIANTOWA, OPAD, STWÓRCA, ZAWIKŁANIE SIĘ, KONNICA, MODEL AMERYKAŃSKI, WREDOTA, METAMERIA, KASJER, PROST, SKAŁA PLUTONICZNA, FOKMASZT, KWASZARNIA, GOŁĘBIĄTKO, TREPY, WIEK NIEMOBILNY, NOOBEK, ŚLICZNOŚĆ, FANDANGO, BOMBER, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, APLEGIER, BAZYLIKA KATEDRALNA, CHOROBA CAFFEYA, SUWNICA, BACKGROUND, PANDA, ARC SIN, MIKROCHIRURGIA, GARNEK PODLODOWCOWY, DOPPELGANGER, USPOKOJENIE, LICZBA AUTOMORFICZNA, EFEKT KAPILARNY, OPERA, KIEROWCA, STRATEG, ORYNNOWANIE, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, POLIMORF, KRÓLIK, ZSYPISKO, PROFESJONALISTA, CUKRZYK, WRZECIENNIK, TEORIA POTENCJAŁU, ROZDŹWIĘK, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, WYŻERACZ, STRZELEC POKŁADOWY, GARDA, KAPOK, SAMOWOLKA, INFORMACJA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ŁUK, PENITENCJARYSTYKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MONOPOL, MASA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, OFICER NAWIGACYJNY, SZYB WINDOWY, PŁYTA, RANNY PTASZEK, HERETYCZKA, ŚWIETLISTOŚĆ, KICZ, INFLACJA, GENETYKA EKOLOGICZNA, WIOSKA, PAPIER BEZDRZEWNY, SYLABA ZAMKNIĘTA, SNOBISTYCZNOŚĆ, PORĘCZE, RYBY ŁAWICOWE, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PSTRYKACZ, PISTON, MAŁYSZOMANIA, ARACHOLOGIA, TECHNIKA ŚWIETLNA, PŁYTA DETONACYJNA, EWANGELIZATORKA, SKAŁA WULKANICZNA, DRZEWO, POTIOMKIN, DYSKURSYWNOŚĆ, GRANICA, FILECIK, ZMIERZCH CYWILNY, WAHACZ WZDŁUŻNY, KONFIRMACJA, CHOJNOWSKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BOMBERKA, MANDRYL, OFTALMOLOG, WSTRZĄS TEKTONICZNY, TRUTEŃ, GRUCZOŁ COWPERA, ANGLEZOWANIE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, RUCHY ROBACZKOWE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, INFOBOX, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ŁADOWACZ, ANTYPETRARKIZM, POŻYCZKOMAT, KRYZYS OTOLITOWY, AREOGRAFIA, SOSRĘB, NUMERANT, SZKLISTOŚĆ, PLAMA, RYMARSTWO, CHARLES, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, FEBRA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, KONSENSUALNOŚĆ, SPAWĘKI, BETONOSKOP, BAT, GORĄCZKA PONTIAC, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, GIDRAN, KORONA, KONKURS ŚWIADECTW, INFORMATYKA, ZAWODOWIEC, DEPOZYCJA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ELEMENT, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, GÓRY KOPUŁOWE, IKAR, JĘZYK WOGULSKI, TERMOS BUFETOWY, WSPÓŁUCZENNICA, CANZONA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, WODA POZAKLASOWA, ŚWIATOWOŚĆ, SAMOGRAJ, MASA SOLNA, HARTOWNOŚĆ, ?ARYJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BELKA POZIOMA W KONSTRUKCJI DACHOWEJ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA SZCZYTOWYCH ŚCIANACH BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BELKA POZIOMA W KONSTRUKCJI DACHOWEJ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA SZCZYTOWYCH ŚCIANACH BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SLEGA belka pozioma w konstrukcji dachowej, która opiera się na szczytowych ścianach budynku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SLEGA
belka pozioma w konstrukcji dachowej, która opiera się na szczytowych ścianach budynku (na 5 lit.).

Oprócz BELKA POZIOMA W KONSTRUKCJI DACHOWEJ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA SZCZYTOWYCH ŚCIANACH BUDYNKU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BELKA POZIOMA W KONSTRUKCJI DACHOWEJ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA SZCZYTOWYCH ŚCIANACH BUDYNKU. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast