ZDROBNIALE: WŁÓKNO - PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURY WIELU WYROBÓW TEKSTYLNYCH, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNĄ DŁUGOŚCIĄ I NIEWIELKIM PRZEKROJEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁÓKIENKO to:

zdrobniale: włókno - podstawowa jednostka struktury wielu wyrobów tekstylnych, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁÓKIENKO

WŁÓKIENKO to:

bardzo mały fragment tkanek i substancji organicznych, który ma włóknisty kształt (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: WŁÓKNO - PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURY WIELU WYROBÓW TEKSTYLNYCH, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNĄ DŁUGOŚCIĄ I NIEWIELKIM PRZEKROJEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.676

ZIELONE PŁUCA, ELEMENT TOCZNY, APIKOMPLEKSY, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MITRALIEZA, GIDRAN, JACHT ŻAGLOWY, GONIOMETRIA, LAKIER DO PAZNOKCI, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, HIPOPOTAMOWATE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, SOFISTA, GODZINA POLICYJNA, CYRKUŁ, GNIAZDO NASIENNE, KAJMAN OKULAROWY, OSAD, DESKA KLOZETOWA, CYNOBER, MAMUNIA, ŻYDOFIL, KUPON, JAZDA BEZ TRZYMANKI, FACHURA, TOWARZYSZ BRONI, HIPOSTAZA, KŁOBUK, BAZOFIL, CZEKOLADA GORZKA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ZAMIANA, KĄPIEL, MĄDROŚĆ, TRYBRACH, NEUROGERIATRIA, PREMIA GÓRSKA, KORPUS, ROBER, ZWODZICIEL, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, OWCZA WEŁNA, WINKRYSTYNA, KRAFCIK, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, ADRES INTERNETOWY, WALTORNIA, INLET, ZOONOZA, BAŁYK, KROK MILOWY, KOCZKODAN, KISZKA, JEDNOSTKA METRYCZNA, PRZEDROŚLE, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, EKRAN, BUFFETING, WOJSKOWY, ŚLIZGAWICA, BOCZEK, PRYSKAWKA, AT, SKLEPIENIE PALMOWE, OWOCNIA, KURATORKA, WAĆPANNA, MEDYCYNA KOSMICZNA, DARMOZJAD, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, EROS, POLONISTYKA, TĘGA GŁOWA, OE, BAROSKOP, ZAPARZACZKA, KANTAL, ORIENTACJA, SZCZUR WĘDROWNY, CYGARNICA, TRZPIOTEK, IMPOTENCJA, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, AGNOSTYCYZM, BOŚNIA, HIPOTEKA, DEWOCJONALIA, ÓSEMKA, TROL, GRABIEŻCA, KIERUNEK, TRZECIE OKO, GASKONADA, FILOLOGIA ANGIELSKA, JĘZYK KREOLSKI, HANDLARKA, KLAWIATURA EKRANOWA, K, SYFON, KORYTO, B, KOŁNIERZ SZALOWY, SZCZOTECZKA, KUSZTYCZEK, ANTYNOMIA, AUTOTELICZNOŚĆ, KRAJOBRAZ, SITARSTWO, FILECIK, KOLEJ LINOWA, JĘZYK INDIAŃSKI, WENTYL, AMINOKWAS BIAŁKOWY, TRÓJKA, IPP, ŻEGLAREK, ŚLIZG STAWOWY, STAN ŚREDNI, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, LENIWCE DWUPALCZASTE, HALERZ, GARNUSZEK, MOC, IGIEŁECZKA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, NERWIAK ZARODKOWY, MOZAIKA, POZIOM, SZŁYK, HYDRA, FIRMAMENT, IDENTYFIKACJA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, ŻAL, MORA, PAWIE OKO, ALFABET ŁACIŃSKI, ROWEREK BIEGOWY, WIECZERNIK, KARDIOLOGIA, EKSPANSYWNOŚĆ, OBIEG, MIAZGOWCE, TAMTAM, TRACKLISTA, PĘTLA JELITOWA, KAROTEN, PROWINCJA, LUGIER, PREFEKTURA MIEJSKA, PAPIER BEZDRZEWNY, KONCEPCIK, ANTROPOLOGIZM, BAGPIPE, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, WITEKS CZCZONY, NIECHLUJNOŚĆ, AFERA ROZPORKOWA, TURYSTYKA SEKSUALNA, BLANK, MATERIALIZM EKONOMICZNY, DRAMA, KROK, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, MARKGRAF, ASTROCYT, KOD DWUWARTOŚCIOWY, MIESZALNOŚĆ, ŚMIETNIK, MOTYLEK, FIZYKA MOLEKULARNA, ŻYWOTOPISARZ, INSTALATOR, OPUSZCZENIE, SAMOTNICZOŚĆ, ORGANISTKA, PROCESOWICZ, SCYT, BLOK, PIRAMIDA TROFICZNA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, GAR, TAKT TRÓJDZIELNY, FIGHTER, CHOMIK, KUTER TORPEDOWY, KROKIET, PODCHLEBSTWO, DYSTORSJA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, PERYMETR, BATYMETRIA, TEST, FRYKCJA, OTWÓR STRZAŁOWY, SPACEREK, NARRATOR, NULLIPARA, OBRONICIEL, KOSZT UTOPIONY, ODWSZAWIANIE, RYTOWNIK, KONCHYLIOLOGIA, NIESPRAWNOŚĆ, BRZOSKWINKA, GRAFOLOGIA, SPADOCHRON, PAŁASZ, MOMENT MAGNETYCZNY, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, POWINOWATY, MANIACZKA, EURO, KREDKA OŁÓWKOWA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, BŁAGALNIK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, WIĘŹNIARKA, ŚRÓDKOŚCIE, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KRÓLIK, PROTOZUCH, NIERELIGIJNOŚĆ, DOLAR ETIOPSKI, HRABSTWO CEREMONIALNE, SŁUPOZĘBNE, APELACJA, OPARY, PŁYWAK, ŁATWOPALNOŚĆ, LAJKONIK, POZŁOTNIK, RĘKAWEK, KOŁO, ŁAŃCUSZEK, LINIE OCEANICZNE, LIZAK LOGOPEDYCZNY, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, AUDYTORIUM, POSKRZYP, FARERCZYK, OBERLANDER, PREMIA GÓRSKA, TONA AMERYKAŃSKA, REGRESJA PROBITOWA, CHOROBA FAZIO-LONDE, NEOKLASYCYZM, RYGIEL, KOTEWKA, SIEĆ KABLOWA, WYSPA MAN, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, PRACA INTERWENCYJNA, METATEZA, MAH JONG, NAMOLNOŚĆ, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, BĄBELEK, BAZIN, PARTIA WIEDEŃSKA, FALISTOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, FOXTROT, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, EPILEPTOLOG, FLOKUŁY, UPRAWA, KANARKI KSZTAŁTNE, ESENCJALIZM, WTAJEMNICZONA, TURANOWIE, GRACZ, DIABEŁ WCIELONY, WIELOŚCIAN FOREMNY, PŁAWNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, PANNUS, RZECZ PRZYSZŁA, MUNSZTUCZEK, MOSKWICZ, PUNK, CHIŃSKI, FOTOGRAFIA LOTNICZA, AMFIPRION, OTĘPIENIE, BEHAWIORYZM, SZAROZIEM, JAKOŚĆ, WŁÓKNO, CZTERDZIESTKA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PRZEWIJAK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PŁOCHLIWOŚĆ, STROIK PODWÓJNY, KUC SZETLANDZKI, NASKALNIK, ?BYT ABSOLUTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: WŁÓKNO - PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURY WIELU WYROBÓW TEKSTYLNYCH, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNĄ DŁUGOŚCIĄ I NIEWIELKIM PRZEKROJEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: WŁÓKNO - PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURY WIELU WYROBÓW TEKSTYLNYCH, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNĄ DŁUGOŚCIĄ I NIEWIELKIM PRZEKROJEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁÓKIENKO zdrobniale: włókno - podstawowa jednostka struktury wielu wyrobów tekstylnych, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁÓKIENKO
zdrobniale: włókno - podstawowa jednostka struktury wielu wyrobów tekstylnych, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: WŁÓKNO - PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURY WIELU WYROBÓW TEKSTYLNYCH, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNĄ DŁUGOŚCIĄ I NIEWIELKIM PRZEKROJEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZDROBNIALE: WŁÓKNO - PODSTAWOWA JEDNOSTKA STRUKTURY WIELU WYROBÓW TEKSTYLNYCH, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNĄ DŁUGOŚCIĄ I NIEWIELKIM PRZEKROJEM. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x