JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ, W KTÓREJ ZERO WYZNACZA TEMPERATURA WRZENIA WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ CELSJUSZA to:

jednostka miary w skali termodynamicznej, w której zero wyznacza temperatura wrzenia wody (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ, W KTÓREJ ZERO WYZNACZA TEMPERATURA WRZENIA WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.594

DECYGRAM, MM, BANDEROLA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PENS BRYTYJSKI, SHORT TRACK, IRLANDIA, KONEW, DYREKCJA, FUNKCJA CELOWA, LIPA, PARAFIA, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, UNDEAD, CRUZADO, SB, FRANKLIN, AGREGATY MONETARNE, KAMIEŃ, SZYBOLET, MOTOR, ANTYLITERATURA, IZBA DEPUTOWANYCH, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, GAROSMANCJA, KAPITANAT PORTU, MAJEUTYKA, PIASEK ZWAŁOWY, ZATOR, TOR, NAPÓR, MARCHWIANE RĘCE, ZESPÓŁ KARTAGENERA, SILNIK INDUKCYJNY, JESIOTROKSZTAŁTNE, LEASING FINANSOWY, MILA METRYCZNA, FUNKCJA DODATNIA, DERYWACJA FLEKSYJNA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, STACJA TRANSFORMATOROWA, WRZENIE, UKROP, MORŚWIN AZJATYCKI, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KIOSK, APOSTILB, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, POSTERUNKOWY, BLACKJACK, PEŁNOROŻCE, AMPUŁKA, ODŚRODKOWOŚĆ, TRANSPOZYCJA, TALENT, ŻABY BEZJĘZYCZNE, SANTIM, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, KOSZT ALTERNATYWNY, KASTA, WAPIEŃ MUSZLOWY, MATERIA, LAMPA DÖBEREINERA, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, REMISIK, OKRĘT, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZYGODÓWKA, MINUTA, POZIOM, TRYB, IDEALIZM OBIEKTYWNY, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, WYCZARTEROWANIE, KRYSZNAIZM, DELFIN CZARNOGŁOWY, INFORMACJA, BARREL, KRASNAL, WYRZEKANIE, ZUPA OGÓRKOWA, HORROR, AUDYTORIUM, BASY, JEDNOSTKA, PADACZKA ODRUCHOWA, LUMEN, UMOWA UBEZPIECZENIA, JEDNOSTKA NAUKOWA, KONDENSACJA, SIODŁO, ZAKLEPKA, JESIOTR ROSYJSKI, METALOGIKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PETABAJT, SENIORAT, SŁUGA BOŻY, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ENTROPIA SWOBODNA, SKWAR, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PANORAMA, PEJZAŻ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, PENTIMENTO, SZYLING SOMALIJSKI, C, ZWARCIE, FOTOGRAFIKA, HYDROMONITOR, PINTA AMERYKAŃSKA, KIESZEŃ, PIĘTRO, ŁAGIEW, HARD PORNO, OKTAWA, DZIELNICA, EURO, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, WORKOWIEC, WSTRZĄS SEPTYCZNY, MANIPUŁ, MUFLA, SZACHY AKTYWNE, PROWINCJA KOŚCIELNA, TRUTÓWKA, KICHA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, UPAŁ, WENTA, KANAŁ HAVERSA, BISKUPSTWO, OKRĘG, GADY, ROŚLINA BULWIASTA, KOLEJ ŻELAZNA, CZTERDZIESTKA, FRANK RWANDYJSKI, IKONOGRAFIA, FONDUE MIĘSNE, JAZ, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, ANALITYKA MEDYCZNA, PIEZOMAGNETYK, WITEZIE, GŁOS, SZTUKI PIĘKNE, TEMAT, KRAINA MITOLOGICZNA, RZEŹBA, GAŚNICA HALONOWA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, HISZPANKA, MINUTA, ORTOWODÓR, NOSIWODA, WARUGA, SPRZĘŻNICE, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, CZERPAK, WAT, BIEŻANÓW-PROKOCIM, KREDKA OŁÓWKOWA, ZERO, LIBRA, PUKAWKA, MACIERZ ZEROWA, ZAWODY, PUENTA PŁASKA, PĘD, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, CLAUSULA, ASNYK, PRZEGRUPOWANIE, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, BRONIOZNAWSTWO, POMPA TŁOKOWA, YB, REFLEX, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, AGROFIZYKA, MILIBAR, KESON, INDEKS, SZADŹ, KILOBAJT, TOPIK, WĘDKA, TELEFON ZAUFANIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SZEFEL, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, TUBUS, PASJA, MACIERZ SCHODKOWA, PATENA, GW, KIESZEŃ, FUZJA JĄDROWA, MIESZADŁO, ELEKTRONOWOLT, SABOT, POLOWANIE, FOTOGRAFIA LOTNICZA, MODELARSTWO LOTNICZE, NIEŚMIAŁOŚĆ, TERCJA, METR KATOLICKI, ALTOCUMULUS, HERC, SEGMENT RUCHOWY, LAMBERT, CIĘCIE WARSTWICOWE, JĘZYKI URALSKIE, DIODON JEŻYK, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, MILA LĄDOWA, WOLNY OBSZAR CELNY, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, GRANICA FUNKCJI, OŚZIEMI, SPŁACALNOŚĆ, TERAPIA RODZIN, SKRZYDLATE SŁOWO, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, OSETIA, AV, GRZAŁKA, SZYBKOWAR, KIPI KASZA, PIWO, PISZCZAŁKA WARGOWA, MILICJANT, KONTRASTER, DZIENNIK, MARSZAŁEK, ERUPCJA FREATYCZNA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, STACJA KLIMATYCZNA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, PODATEK, STRAŻ RYBACKA, RELAKSACJA, REALIZM, LIANG, ZASADA D'ALEMBERTA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SZTUKA ZIEMI, KOMORA, ZRZUT, DENITRYFIKATOR, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, DYWIZJON, REZERFORD, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ZBIOREK, PIRYDOKSAL, EKSABAJT, MIESZEK WŁOSOWY, KIERAT, SPIRYTUS BEZWODNY, DAN, DROZOFILIA, AKCJA NIEMA, PLUTONOWY, SOPEL, LAMBADA, ZETTABIT, GRA CYLINDRYCZNA, KRÓTKI WZROK, TRASZKA SARDYŃSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, LITR, URCEUS, WRZÓD MIĘKKI, SLOW-FOX, JUDAIZM, ZNAK LICZBY, TONACJA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, TURBINA AKCYJNA, POMYLENIEC, ZWIĄZEK RZĄDU, PYTONIAKOWATE, OPCJA WALUTOWA, SŁOWO, LATO, DAN, NACIĄG, PETIT, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, ELIMINACJE, ?AWIZO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ, W KTÓREJ ZERO WYZNACZA TEMPERATURA WRZENIA WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ, W KTÓREJ ZERO WYZNACZA TEMPERATURA WRZENIA WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPIEŃ CELSJUSZA jednostka miary w skali termodynamicznej, w której zero wyznacza temperatura wrzenia wody (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ CELSJUSZA
jednostka miary w skali termodynamicznej, w której zero wyznacza temperatura wrzenia wody (na 16 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ, W KTÓREJ ZERO WYZNACZA TEMPERATURA WRZENIA WODY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ, W KTÓREJ ZERO WYZNACZA TEMPERATURA WRZENIA WODY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x