CZĘŚĆ SKALI DŹWIĘKOWEJ GŁOSU CZŁOWIEKA LUB INSTRUMENTU, O CHARAKTERYSTYCZNEJ BARWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REJESTR to:

część skali dźwiękowej głosu człowieka lub instrumentu, o charakterystycznej barwie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REJESTR

REJESTR to:

pismo zawierające wyliczenie osób, rzeczy, elementów, czynności, zdarzeń itp. mających jakąś wspólną cechę (na 7 lit.)REJESTR to:

układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji (na 7 lit.)REJESTR to:

grupa piszczałek w organach, strun w klawesynie lub stroików w akordeonie o podobnej budowie i brzmieniu, obejmująca też dany fragment skali, tzw. głosy (na 7 lit.)REJESTR to:

przycisk w organach piszczałkowych, służący do załączania pojedynczych głosów instrumentu lub grup głosów (na 7 lit.)REJESTR to:

urządzenie w automatycznej centrali telefonicznej rejestrujące numer abonenta żądanego (na 7 lit.)REJESTR to:

część skali dźwiękowej lub instrumentu o charakterystycznej barwie dźwięku (na 7 lit.)REJESTR to:

urządzenie w organach do włączenia głosów o różnej wysokości i barwie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKALI DŹWIĘKOWEJ GŁOSU CZŁOWIEKA LUB INSTRUMENTU, O CHARAKTERYSTYCZNEJ BARWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.262

SKRZYDŁO, MARAZM, KAPIBARA, LENIOWATE, ADHEZJA, FACET, KREACJONIZM, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, RETARDACJA, KATASTROFA BUDOWLANA, BRZOZA CZARNA, MUTACJA, STACJA POSTOJOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KAPUŚCIANY ŁEB, ASTRAGAL, RUMIENIDŁO, PERMISYWNOŚĆ, KOMBATANTKA, WAŁEK, USZCZYPLIWOŚĆ, OKRZOS, ŁAPACZ, CIELISTOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, APOSTOŁ, OBUPŁCIOWOŚĆ, TASIEMCE, KADŹ, RAMA, ANTYTRADYCJONALIZM, NAKARCZEK, SWOSZOWICE, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ARABIKA, PYŁ, CEMENT, WARZYWO, GRODZISZCZANKA, SŁUŻEBNIK, TARCZA NUMEROWA, LEKCJA, OPŁATA CZYNSZOWA, ENAMINA, SKŁADOWA, MARKIZA, WYŚCIGI, KOMANDOR, LOCH, TWARDZIEL, CELA, BENCHMARK, RABAT, BRZYDOTA, SAMOCHODZIARZ, LOBELIOWE, ETYKIETA, POSIADŁOŚĆ, PRZEJRZYSTKA, ZENDRA, TEREN ZIELENI, KOSTKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, CIEŃ, DZIEWCZĘCOŚĆ, MIASTO, ATRYBUCJA, KOMBINATORYKA, ZADZIOR, WŚCIBSKOŚĆ, BUDA, BEANIA, LIST OTWARTY, TONGA, IBERYSTYKA, OSIEMNASTKA, KĄT WYPUKŁY, LICO, BEZCZYNNOŚĆ, PRACOWNIK FIZYCZNY, FRATER, WIOLIN, ROTMISTRZ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, FAŁD, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, SZKOŁA, OBWÓD REZONANSOWY, HANIEBNOŚĆ, CIĄGOTY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, GWASZ, MINESTRONE, LISTA TRANSFEROWA, SPOILER, INTROIT, BULION, EKSPLOATATOR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, INTERNACJONAŁ, SAMOISTNOŚĆ, CEDZIDŁO, SZCZOTKA, NAWIETRZNIK, KATOLIT, LABIRYNT, NAPPA, REGION WĘZŁOWY, PERKOZ ZAUSZNIK, PIECZEŃ, GŁOWICA, PĘTLA OCIEKOWA, RISZTA, JA, GUMA, PRZELICZNIK, DYBUK, PRZEMIANA ODWRACALNA, STEROLOTKA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PODSEKTOR, WYROSTEK BARKOWY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DREWNO KĘDZIERZAWE, ESKADRA, TERRINA, WNĘKA, PRZEDPOLE, BRUK, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, CZUŁOŚĆ, KAMIENIARZ, NEON, TUM, ZASUWA, KLASER, ZNACZENIE, BARWNIK SPOŻYWCZY, PODCHLEBSTWO, TŁUMACZ, RACHUNEK CAŁKOWY, POPELINA, KABLOBETON, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, HELIOFIT, SALAMI, WIĘŹBA, PREDYKCJA, CIĄGUTEK, TRESA, WAHLIWOŚĆ, DZBANEK DO KAWY, BARYCENTRUM, SYSTEM, ODDZIAŁYWANIE, RANA, SKUTECZNOŚĆ, STEMPEL, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PIĄTA WODA PO KISIELU, SIODŁO, TOPIELISKO, GŁOWA, FILM DROGI, OLIWKOWATE, KROWA MORSKA, ROŻEK, NIEWYPARZONA GĘBA, KANAŁ, LAWOWANIE, FIRANKA, BUT, KONTYNGENT CELNY, REJESTR SĄDOWY, BRUTALIZM, PIECZEŃ, KONTYNGENT, URAZ, ALIENACJA, NIESPIESZNOŚĆ, BIODROWA, SEKTOR PUBLICZNY, CENZURA, PRZEZIERNIK, APARTAMENT, FRAZEOLOGIZM, RZUT, MATURKA, JON, SILOS ZBOŻOWY, ZACNOŚĆ, ANILANA, SZKOŁA, SCENA, MÓR, PRZEKRÓJ, DZIAŁOWIEC, MUZYCZKA, DROMOS, DIAFANOSKOPIA, NAGOŚĆ, LINIA BRZEGOWA, KASZA GRYCZANA, KWARC DYMNY, KOREK, OKRĄGŁOŚĆ, KASZKIET, TYRANEK, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, TRASA ŚREDNICOWA, POLSKOŚĆ, WNĘKA WĄTROBY, TARAS, SMOŁA DRZEWNA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ROŚLINA KOPALNA, OWADZIARKI, KANAŁ, FITONCYD, FILM WOJENNY, FLAGSZTOK, MATOŁEK, KREOL, BRZOSKWINKA, GAMA, AKRONIM, MIĘKKOŚĆ, JAŹŃ, ŻAGIEL, JĘZYCZEK U WAGI, PODBRÓDEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, RÓG, ROZBUDOWA, WĘZEŁ KOLEJOWY, ODSZCZEPIEŃSTWO, PRÓCHNICZEK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ROZMARYN, POLEWA, PIK, DZIERŻAWCA, ZACIĘCIE, SZMATA, EDYKUŁ, POCHLEBSTWO, KARTA WIZYTOWA, MIM, MARENGO, OPŁATA STOSUNKOWA, REPRESOR, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, CIAŁO OBCE, RELIKT, PESTYCYD, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, REGENERAT, SYMETRIA FIGURY, INDOKTRYNACJA, STOPIEŃ TURBINY, WYGIĘCIE, PLEWA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, BATYPELAGIAL, PATENA, AUREOLA, DEGRADACJA, PAŁANKA, IMAGE, NAROŻNIK, DANINA, KOSMOS, KRWIODAWSTWO, KOMPANIA, M, ROZBÓJNIK MORSKI, PASZPORTYZACJA, POGODNOŚĆ, CHITON, DRESSING, PROTETYKA, WĄTŁOŚĆ, POMIDOR DRZEWIASTY, ŻAKARD, STADION, DOLNA SAKSONIA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, KRET, MÜSLI, SEANS, PRZEDZIAŁ, ANTYUTLENIACZ, IKRA, ŻEBRO, KOSZÓWKI, KSYLOFAGIA, CZEBUREK, ?ABORCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKALI DŹWIĘKOWEJ GŁOSU CZŁOWIEKA LUB INSTRUMENTU, O CHARAKTERYSTYCZNEJ BARWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKALI DŹWIĘKOWEJ GŁOSU CZŁOWIEKA LUB INSTRUMENTU, O CHARAKTERYSTYCZNEJ BARWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REJESTR część skali dźwiękowej głosu człowieka lub instrumentu, o charakterystycznej barwie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REJESTR
część skali dźwiękowej głosu człowieka lub instrumentu, o charakterystycznej barwie (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKALI DŹWIĘKOWEJ GŁOSU CZŁOWIEKA LUB INSTRUMENTU, O CHARAKTERYSTYCZNEJ BARWIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZĘŚĆ SKALI DŹWIĘKOWEJ GŁOSU CZŁOWIEKA LUB INSTRUMENTU, O CHARAKTERYSTYCZNEJ BARWIE. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x