CIĘŻKA KUSZA UMIESZCZONA NA DWUKOŁOWEJ LAWECIE; PRZYSTOSOWANA BYŁA DO STRZELANIA BEŁTAMI I BELKAMI, MOGŁA TAKŻE MIOTAĆ KAMIENIE, KULE ORAZ GARNKI NAPEŁNIONE PŁONĄCĄ SMOŁĄ LUB PADLINĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARKABALISTA to:

ciężka kusza umieszczona na dwukołowej lawecie; przystosowana była do strzelania bełtami i belkami, mogła także miotać kamienie, kule oraz garnki napełnione płonącą smołą lub padliną (na 11 lit.)ESPRINGOLA to:

ciężka kusza umieszczona na dwukołowej lawecie; przystosowana była do strzelania bełtami i belkami, mogła także miotać kamienie, kule oraz garnki napełnione płonącą smołą lub padliną (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKA KUSZA UMIESZCZONA NA DWUKOŁOWEJ LAWECIE; PRZYSTOSOWANA BYŁA DO STRZELANIA BEŁTAMI I BELKAMI, MOGŁA TAKŻE MIOTAĆ KAMIENIE, KULE ORAZ GARNKI NAPEŁNIONE PŁONĄCĄ SMOŁĄ LUB PADLINĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.849

ŁUK DŁONIOWY, PROTEST SONG, KIKS, RAMA, PÓŁSIOSTRA, POMADKA, REZUREKCJONIŚCI, IMMUNIZACJA CZYNNA, PRZEKIEROWANIE, NADZIEWARKA, POJAZD ZABYTKOWY, NAGRANIE WIDEO, SZLAUCH, BOEUF STROGANOW, BRZEGOWIEC, MECENAS, MURZYSKO, SIUSIUMAJTEK, MELUZYNA, HIPSTER, KONCHYLIOLOGIA, GŁUPSTWO, ANOMALIA, CYRANKA SYBERYJSKA, LIGATURKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SORBET, DOKUMENT, ANANDA, SALADA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, NACZYNIE KUCHENNE, CZŁON PODRZĘDNY, KOREANKA, CYRANKA, HALF-PIPE, TARCIE, WDZIĘK, HIPOLOGIA, KWAS MLEKOWY, PRZEGRYZEK, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, TRASZKA GRZEBIENIASTA, HOL, OBRONA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, ALTERNATA, GWARECTWO, JAZDA FIGUROWA, KARABELA, ŚLADÓWKA, MANIAK, PANICHIDIA, KOMISARZ WOJSKOWY, KWASKOWATOŚĆ, KOLUMBARIUM, PODWODNY LOTNISKOWIEC, PÓŁGOLF, SERBO-CHORWACKI, GARNIZON, LIPOLIZA, SOLIDARNOŚĆ, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, ORGAN, JESIOTROKSZTAŁTNE, TARCZA, KLINIEC, ŁUSKA, KSIĘŻULO, ABLACJA, ZAKURZENIE, SZKOŁA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ZNACZENIE, BURZA DZIEJOWA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, CIS, AKATALEKSA, KRATKA ŚCIEKOWA, STARA WIARA, JAN, DUŃSKOŚĆ, SECIK, KOZAK, KAUCZUK BUTYLOWY, REGLAN, KNEL, SPRZĘŻAJ, AMFIBIA, WOKABULARZ, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, NACZYNIAK GRONIASTY, DANSKER, BOMBER, DAGLEZJA SINA, WŁODZIMIERZ, PEDAGOG, KLAWIATURKA, GRANATNIK, SOS TATARSKI, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SZMAT, BEZLIST, KARDIGAN, DWUDZIESTY SIÓDMY, ZAĆMA POURAZOWA, NADBITKA, WADA DREWNA, PASTYŁA, MIŁOŚĆ, KOLCOROŚL, PODDASZE, KOKONIZACJA, ORKUS, POKŁAD, SAKWA, BASILEUS, DOM MODY, DWUDZIESTY DRUGI, PEIRESKIA, DOM REKOLEKCYJNY, HELIOFIT, RUSIN, KONFIGUROWANIE, ART BRUT, UDŹWIG, BRYTYJSKOŚĆ, ZABYTEK, KONTEKST, STROLLER, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KOJARZENIE, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, CEBULAK, ROZCIEŃCZALNIK, NUTA, OBRÓBKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WYCHODZTWO, WYMIENNIKOWNIA, JEDNOSTKA NAUKOWA, UNIA, WZIERNIK, HORMON LOKOMOCYJNY, KACZAN, UDERZENIE, PODOFICER KASYNOWY, HANDEL ZAGRANICZNY, POTWIERDZENIE, LUGIER, TANATOLOGIA, ŁÓŻECZKO, WELUR, ANUROGNATY, NAWÓZ MINERALNY, BIODOSTĘPNOŚĆ, ABSYDA, WSZECHŚWIAT, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ASTRAGAL, SERBSKO-CHORWACKI, PĘTO, PRZEDZIAŁ, SERPENTYNA, ANTYUTLENIACZ, POLITYKA BUDŻETOWA, LATAWCE, TADEUSZ RYDZYK, ZAJĄKNIĘCIE, ŁUSZCZAK, SAMOCHÓD OSOBOWY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, KONTROLA PASZPORTOWA, ALDO, CEDRAT, ROZKŁAD, PEWNIAK, OFICER PRASOWY, ILOCZAS, ZAPARCIE, KAWLATA, NIEWYPARZONA GĘBA, PANDUR, LAMPKA NOCNA, SOJUZ, POLEPA, CZOŁÓWKA, SZURPEK ODRĘBNY, WYWIAD, LUNETA, REKINEK PLAMISTY, MARTA, GAP NIEBIESKONOGI, WZROK, ŁAT, KASIARZ, SKRAJNOŚĆ, WYDATKI OSOBOWE, JUTRZYNA, ZSYP, ŁÓDŹ PODWODNA, AKSAMITKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KERO, CZAPA, WÓŁ VU QUANG, KĄPIEL, PRYMULA, ALBAŃSKOŚĆ, SERWIS, CZŁON KONSTYTUTYWNY, RYKSZA, WIELOKROTNOŚĆ, STUDIO NAGRANIOWE, OTWÓR WYLOTOWY, GLOSA, EKSPERYMENT KLINICZNY, PODATEK EKOLOGICZNY, CELIBAT, ZAKUP, EKRAN, NAKŁAD, ANDANTINO, MALUNEK, BAK, POLIGAMIA, CIĄGACZ, MUTACJA ZMIANY SENSU, PÓŁKA SKALNA, TORBACZE, RANGA, FALANGA, KOMPLEKS ŻYTNI, KIERUNEK, BATUTA, SPUSZCZANIE, SERIAL TELEWIZYJNY, BEANIA, MANDORLA, NIEPOKOJENIE SIĘ, DYSOCJANT, KIBITKA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, IZOTERMIA, PROCES ODWRACALNY, KOSZT SPRZEDAŻY, BROKAT, ŁZAWNIK, KOŁO, TĘPOLISTKA, ZBRODNIA STALINOWSKA, RADA DUSZPASTERSKA, OSZOŁOM, KARTA TYTUŁOWA, SKONTRUM, OKREŚLNIK, WIBRATO, TERMOLOKATOR, ROZTWÓR WZORCOWY, TELEFON, EKSŻONA, KAZBA, REPRODUKCJA, RYTOWNICTWO, CZYNNIK WYTWÓRCZY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, HULK, ANALIZA KONKURENCJI, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ZAKAZ, MASKARON, BRIE, ZASILANIE SIECIOWE, ODSZCZEPIEŃSTWO, KIERAT, LEGENDA, ODCHYŁ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, TAPIR MALAJSKI, PŁAWA SONAROWA, WĘGLÓWKA, ALBULOKSZTAŁTNE, CZECZOTKA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, TURECKI, GŁOSKA, NAJEM, ŚWIEŻAK, OCHRONA INDYWIDUALNA, WŁÓKNO, PEDOFILSTWO, RAMA KOMUNIKACYJNA, NAROST, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, KONGRES WIEDEŃSKI, CZĘŚĆ ZDANIA, ?CHÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻKA KUSZA UMIESZCZONA NA DWUKOŁOWEJ LAWECIE; PRZYSTOSOWANA BYŁA DO STRZELANIA BEŁTAMI I BELKAMI, MOGŁA TAKŻE MIOTAĆ KAMIENIE, KULE ORAZ GARNKI NAPEŁNIONE PŁONĄCĄ SMOŁĄ LUB PADLINĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKA KUSZA UMIESZCZONA NA DWUKOŁOWEJ LAWECIE; PRZYSTOSOWANA BYŁA DO STRZELANIA BEŁTAMI I BELKAMI, MOGŁA TAKŻE MIOTAĆ KAMIENIE, KULE ORAZ GARNKI NAPEŁNIONE PŁONĄCĄ SMOŁĄ LUB PADLINĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARKABALISTA ciężka kusza umieszczona na dwukołowej lawecie; przystosowana była do strzelania bełtami i belkami, mogła także miotać kamienie, kule oraz garnki napełnione płonącą smołą lub padliną (na 11 lit.)
ESPRINGOLA ciężka kusza umieszczona na dwukołowej lawecie; przystosowana była do strzelania bełtami i belkami, mogła także miotać kamienie, kule oraz garnki napełnione płonącą smołą lub padliną (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARKABALISTA
ciężka kusza umieszczona na dwukołowej lawecie; przystosowana była do strzelania bełtami i belkami, mogła także miotać kamienie, kule oraz garnki napełnione płonącą smołą lub padliną (na 11 lit.).
ESPRINGOLA
ciężka kusza umieszczona na dwukołowej lawecie; przystosowana była do strzelania bełtami i belkami, mogła także miotać kamienie, kule oraz garnki napełnione płonącą smołą lub padliną (na 10 lit.).

Oprócz CIĘŻKA KUSZA UMIESZCZONA NA DWUKOŁOWEJ LAWECIE; PRZYSTOSOWANA BYŁA DO STRZELANIA BEŁTAMI I BELKAMI, MOGŁA TAKŻE MIOTAĆ KAMIENIE, KULE ORAZ GARNKI NAPEŁNIONE PŁONĄCĄ SMOŁĄ LUB PADLINĄ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CIĘŻKA KUSZA UMIESZCZONA NA DWUKOŁOWEJ LAWECIE; PRZYSTOSOWANA BYŁA DO STRZELANIA BEŁTAMI I BELKAMI, MOGŁA TAKŻE MIOTAĆ KAMIENIE, KULE ORAZ GARNKI NAPEŁNIONE PŁONĄCĄ SMOŁĄ LUB PADLINĄ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x