Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BARIERA PRZEGRADZAJĄCA DOLINĘ RZEKI W CELU SPIĘTRZENIA WODY, ZWYKLE BETONOWA, ŻELBETOWA LUB ZIEMNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAPORA to:

bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 6 lit.)ZAPORA WODNA to:

bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAPORA

ZAPORA to:

bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 6 lit.)ZAPORA to:

przenośnie coś, co stanowi przeszkodę, symbolicznie dzieli, utrudnia osiągnięcie, zrealizowanie czegoś (na 6 lit.)ZAPORA to:

budowla piętrząca dolinę cieku wodnego (na 6 lit.)ZAPORA to:

budowla w kopalni zapobiegająca rozprzestrzenianiu się wybuchu pyłu węglowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARIERA PRZEGRADZAJĄCA DOLINĘ RZEKI W CELU SPIĘTRZENIA WODY, ZWYKLE BETONOWA, ŻELBETOWA LUB ZIEMNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.028

KONTRPOCHÓD, ŻEBERKA, BASEN, ŁONO, TENISISTA STOŁOWY, DRAG, PASTISZ, DRYFKOTWA, REPETYCYJNOŚĆ, KRĄG KAMIENNY, GATUNEK ZAWLECZONY, PRZEZIERNIK, RUCH BEZWIZOWY, SYGNAŁ CIĄGŁY, GLUKOMETR, ARCHIWISTA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SRACZKA, BALONET, MEDALIK, BAŻANT, CENTRALNE, CHROMIK, SZTYFT, WŁÓKNIAK MIĘKKI, GALAKTYKA, SZRAF, GOSPODARZ DOMU, IMIGRANTKA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, DOLINA LODOWCOWA, LAMPA WYŁADOWCZA, SWÓJ, KAKAO, RELIKWIA, KANONIERKA, PRZYRODNIA SIOSTRA, NAPPA, KUNDMAN, CHUSTA, OGONEK, USZYSKO, PLAGIAT, KONTRPOCHÓD, GLORIETA, JACHT, KRIS, JĘZYK, CIEPLARKA, MARSZ, ELABORACJA, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, TOM-TOM, ATRAKTANT, SEKSTANS, ZBROJNIK, MANKIETY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, MENTALNOŚĆ, ROZSZCZEPIENIE, FAKTOR, GIMBOPATRIOTYZM, ŻABA, PAPIER PERGAMINOWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, METADANE, PUDDING, KOCIOŁ WIROWY, KURKA ŻÓŁTA, KRAJE, SANDINISTA, KAWAŁ, FROTKA, TANIEC WOJENNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, POKAL, TUBKA, PODPŁOMYK, KONTROLA DROGOWA, BŁONA PŁAWNA, H2O, TREPANACJA, DZWONY RUROWE, RYWALIZACJA, MASZKARON, POJAZD SPECJALNY, CIĄG, ADAPTACJA, NAUCZANIE, OŚMIOKROTNOŚĆ, UKŁAD WIELOKROTNY, ROSZPONKA, ANGIELSKA FLEGMA, ROBOTA GÓRNICZA, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, ŻACHWY, FORMACJA, PARCIE KORZENIOWE, MAGNETON, PANEL ADMINISTRACYJNY, PRZEPRAWA, SZPANERSTWO, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ZAPITKA, TROL, TERMOLOKATOR, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KOŁBAŃ, MILANEZ, INTROJEKCJA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, WYDAWNICTWO ZWARTE, SIŁACZ, TERRINA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, TERAKOTA, SĄD DORAŹNY, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, ŻABKI, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, CIOTECZNY DZIADEK, ROZKAZ DZIENNY, ŁAGIEW, WŁOSIE, ABANDON, OSA, SOSNA, CZARNA DZIURA, ŁUK OPOROWY, GRENADA, PIECZĘĆ, POMOC DOMOWA, PADEMELON RUDONOGI, DROGA POŻAROWA, JAZ, MELANODERMIA, TRANSGRESJA, KRÓLOWA RENET, MECENAT ARTYSTYCZNY, FITOCYD, ROZPRAWKA, SIOSTRZYCZKA, ZWIERCIADŁO, METALIK, BIAŁA KSIĘGA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, BIERWIONO, BRANŻA, BUTERSZNIT, OBSŁUGIWANIE, BEKON, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, GLORIETA, SKRZELOTCHAWKI, PARK MIEJSKI, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, ETUIDA, CYRK, AMPUŁA, PROCH, ETIUDA, PRYMUS, BECZKA Z PROCHEM, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ZESTAW KINA DOMOWEGO, MARIMBA, KOSTUR, KULT, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, AMARANTOWOŚĆ, RAJDER, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, LEMONIADA, PLECHA, UCHO IGIELNE, ORGANIZM, FLAKI, SONDA, TOTEM, DOKUMENT, JUMPER, PEPSI, ODPRYSK, PROGRESYWIZM, PONCZ, PROROCTWO, OWOC POZORNY, PISTOLET, WIGILIA, ALKIERZ, PLAMKA FORDYCE'A, SZAFA, BATERIA, ABAJA, ZAWIESZKA, NABIERKA, WYBITNOŚĆ, EKRAN, DENITRYFIKATOR, NIEBIOSA, RÓŻOWA LANDRYNKA, WIELKI PORZĄDEK, SŁUCH ABSOLUTNY, JĘZYK CHIŃSKI, CHODNIK MINOWY, KAPITANA, GNIOTOWNIK, LEGENDA, TABLICA EPITAFIJNA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, OSKARŻENIE, GASTROFAZA, ANTAŁEK, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, PERIOD, PŁYTA KORKOWA, TENIS STOŁOWY, KLUCZ, KWADRATURA, ODPŁYW, ŹREBIĘ, RYM NIEPEŁNY, ZŁĄCZE, BĄBELKI, KOŁATKA, APOSTAZJA, ŻYWOTOPIS, EKSPEDYCJA, KLASTER, ZAJĘCZA WARGA, KESON, PATOLNIA, PANICHIDIA, EDUKATOR, SKOK, PAS, CASTING, WINDSURFING, SZKUTNICTWO, CHARTER, BONANZA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, TRYMOWANIE, BRAMOWNICA, DATEK, OTWARTOŚĆ, PORCYJKA, PRZEMYT PLECAKOWY, MIŁOŚĆ, SEZONOWIEC, FIRANKA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ROZROST, ARENA, KREOL, TOCZKOWCE, MAŁŻONEK, SKANER BĘBNOWY, UZDATNIACZ, PRANKO, LEK ANTYARYTMICZNY, PERLATOR, ZAKRZTUSZENIE, SINICE, SNAJPERKA, GOŁOBORZE, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KAMIENIEC, PUSZKA MÓZGOWA, SZYK, RYBA ŁAWICOWA, KLOPSIK, ROPUCHA BLOMBERGA, AŻUR, TRYSKAWKA, ORGAN, KONFIRMACJA, BEFKA, PALPACJA, TERROR, OSIEDLINY, KLEJONKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ŚLAD TOROWY, NOSICIEL, DYWERSJA, BAGNIK ZDROJOWY, SIARKOSÓL, SPECJAŁ, MEMBRANA, PARKA, SILNIK WODNY, GENERACJA ROZPROSZONA, DZIESIĘCINA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, OKRES, LINIA SPEKTRALNA, KOLOROWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BARIERA PRZEGRADZAJĄCA DOLINĘ RZEKI W CELU SPIĘTRZENIA WODY, ZWYKLE BETONOWA, ŻELBETOWA LUB ZIEMNA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zapora, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 6 lit.)
zapora wodna, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAPORA
bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 6 lit.).
ZAPORA WODNA
bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x