RZECZ, KTÓRA NIE ISTNIEJE W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY, ALE MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK FIZYCZNEGO WYTWORZENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEDMIOTU NA RZECZ (W SENSIE PRAWNYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZECZ PRZYSZŁA to:

rzecz, która nie istnieje w momencie zawierania umowy, ale może powstać na skutek fizycznego wytworzenia lub przekwalifikowania przedmiotu na rzecz (w sensie prawnym) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZ, KTÓRA NIE ISTNIEJE W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY, ALE MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK FIZYCZNEGO WYTWORZENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEDMIOTU NA RZECZ (W SENSIE PRAWNYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.889

PAWILON, CEPELIADA, KOLORYZATOR, FOTEL OBROTOWY, PRZYTULIA, WYWROTKA, ESZEWERIA, ZGRED, SMACZNY KĄSEK, SZKLANY SUFIT, ZASTAWKA MITRALNA, WIEŚNIAK, ZAPRAWA, KRAJE, PRZEBIERANIEC, FIRMA-WYDMUSZKA, WIGONIA, ZGRUPOWANIE, SPRAWA, FALKA, OUTLIER, NÓŻKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ODPŁYW, BIZNES WOMAN, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SZACHY BŁYSKAWICZNE, GRACJALISTA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, WYNIK, LIST KREDYTOWY, TRZECIA POWIEKA, PIĄTKA, NIEGOTOWOŚĆ, BRODAWKA, PRZEPAŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, POSTÓJ LODOWCA, DROGA PUBLICZNA, WSPÓŁSPADKOBIERCA, SZKAPLERZ, OTWÓR STRZAŁOWY, PROTEGOWANY, SEMAFOR, SERIA, AZJATA, BĘBEN, SARNA, IMMUNIZACJA CZYNNA, SIEKANIEC, UWODZICIELKA, DRUHNA, ŚWIADCZENIE, ATEISTA, SAMOWOLA, SPŁUKIWACZ, AMATOR, OKLUZJA, SYNONIMIA, MIKROWAGA, WODA, STARA MALUTKA, SUBSTANCJALNOŚĆ, DYSOCJACJA TERMICZNA, PSAMMOFITY, BITUMIZACJA, ROZBÓJNIK MORSKI, DESTRUKCYJNOŚĆ, MADAPOLAM, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PORCYJKA, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, DIAGONAL, KLESZCZE, LINA, PROWANSALSKI, STOŁP, ZAGRYWKA, STATUS SPOŁECZNY, RACJONAŁ, OZDOBA, PERUKARNIA, SZYJA, COMBER, POŁYSK, BIOSFERA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KŁADKA, KRIS, KAZAMATA, BABIA DUPA, TRASA, INTELEKTUALIZM, WYPALANKA, KRYTYCZNOŚĆ, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, NIEZMIENNIK, CYNIA, KOBIETA SPOD LATARNI, MISZPELNIK, PLANETKA, CZARNA MAGIA, BRYGANTYNA, TAJNE KOMPLETY, MICHAŁ, PAMPUCH, PALIWO KOPALNE, AMERYKANIZM, DEZETA, EKSPLOATATOR, NARTA, SZTABA, SKRAJNOŚĆ, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KŁAKI, WAŁECZEK, KOMÓRKA ZWOJOWA, BEGONIA, ŁAPACZKA, WSTRZĄS, MOWA NIEZALEŻNA, NOTKA, RYWALKA, EMBRIOGENEZA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KONDENSACJA, LAMBADZIARA, OSADA, SAMOCHÓD OSOBOWY, CHOROBA BOSTOŃSKA, WIBRACJA, KEFALINA, MASA KAJMAKOWA, AUTOBUS SZYNOWY, SERWETKA, KONKURENCJA, AEROFIT, MISIO, CZTERDZIESTKA, DOMINANTA, TYRANEK, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, WEJŚCIE, MASZKARON, PIONEK KRÓLEWSKI, TRANSSEKSUALISTKA, PIECZYWO, KASZLAK, SPECYFIKACJA, BLOKHAUZ, BROKAT, STAN POSIADANIA, PALETA, WIELKA JEDNOSTKA, MARAZM, SZMER, PODCAST, NIEPOSPOLITOŚĆ, MASAJKA, OSTROŻNOŚĆ, ZDANIE, KLUCZ OBCY, PRZETARG OFERTOWY, RYNEK KONKURENCYJNY, MINIPIŁKA, KMIOT, KANCIASTOŚĆ, SMYCZ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ZANZA, ANTYFAN, SYF, ODŁÓG, PTASZEK, ERYTROZUCH, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SPÓD, TATUAŻ, OPŁATA ADIACENCKA, KSIĘGI, EFEKT WPIERANIA, NOZDRZE, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, LEGOWISKO, POSEŁ, DREN, REZYDENT, TRANSMISJA, KOLEŚ, NAGRANIE WIDEO, WRZECIONO, MIASTO OTWARTE, WYBIEG, JAZ, WIEŚNIAK, PEDOFILSTWO, PRZESYP, PODSZEWKA, GOTOWALNIA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ERA MEZOZOICZNA, SPRZEDAŻ, DIETA KOPENHASKA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SKARANIE BOSKIE, PANNA, PANTOGRAF, ROZROST, DZIESIĘCINA, SITO, DZIEŁO, PRZEGRYZEK, ASPAZJA, HARMONIJKA, POLIGLOTA, KARTACZ, GEN PLEJOTROPOWY, JĘZOR OSUWISKOWY, FORTA, LESZCZYNA, PANICHIDIA, ALKIERZ, BAJDA, RÓŻA SKOCZKOWA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, BAZA ODSETKOWA, SASZETKA, BYŁY, KORDONEK, NANSUK, PEWNIAK, BALON, STYPENDIUM, ZNACHOR, BAKAS, NIEDOROZWÓJ, MUZA, KLUCZ GŁÓWNY, WYROŚLE, TURNIA, MURARKA RUDA, UBOŻENIE, NIEWYPAŁ, HIPERWENTYLACJA, LUD, TERCET, BIEG JAŁOWY, CHOROBA PLUMMERA, KWADRATURA, KOPIA, LOGOFET, PIGULARZ, HYBRYDALNOŚĆ, RETUSZ, TRZECIE OKO, SZORSTKOŚĆ, POMOC, SZPAGIETKA BAHAMSKA, EKRAN, BOA KRÓTKOOGONOWY, PRASA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, DŹWIGNIA, MINUCJA, TECHNICZNY NOKAUT, PUKAWKA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NEOREALIZM, POETKA, ODKAŻACZ, BUŁGARSKI, BEJCA, ZJAWISKO FARADAYA, TALERZ, POLIETER, JĘZYK CHIŃSKI, KRĘT, KREACJONIZM, MIESIĄC, OFICERKI, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MAKAK, OTĘPIENIE, STREFA NADGRANICZNA, BRYLL, PASEK, MANDAT, POGOTOWIE, KAZAMATA, MASZTÓWKA, POKREWIEŃSTWO, ALBUM, PACHCIARKA, GORĄCA KREW, KREWNY, GŁODÓWKA, USZCZĘŚLIWIACZ, ?KINKIET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.889 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZ, KTÓRA NIE ISTNIEJE W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY, ALE MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK FIZYCZNEGO WYTWORZENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEDMIOTU NA RZECZ (W SENSIE PRAWNYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZ, KTÓRA NIE ISTNIEJE W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY, ALE MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK FIZYCZNEGO WYTWORZENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEDMIOTU NA RZECZ (W SENSIE PRAWNYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZECZ PRZYSZŁA rzecz, która nie istnieje w momencie zawierania umowy, ale może powstać na skutek fizycznego wytworzenia lub przekwalifikowania przedmiotu na rzecz (w sensie prawnym) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZECZ PRZYSZŁA
rzecz, która nie istnieje w momencie zawierania umowy, ale może powstać na skutek fizycznego wytworzenia lub przekwalifikowania przedmiotu na rzecz (w sensie prawnym) (na 13 lit.).

Oprócz RZECZ, KTÓRA NIE ISTNIEJE W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY, ALE MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK FIZYCZNEGO WYTWORZENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEDMIOTU NA RZECZ (W SENSIE PRAWNYM) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RZECZ, KTÓRA NIE ISTNIEJE W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY, ALE MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK FIZYCZNEGO WYTWORZENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEDMIOTU NA RZECZ (W SENSIE PRAWNYM). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x