PIESZCZOTA, KTÓRA POLEGA NA POCIERANIU NOSEM O CZYJŚ NOS (RZADZIEJ O INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ESKIMOSEK to:

pieszczota, która polega na pocieraniu nosem o czyjś nos (rzadziej o inną część ciała) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ESKIMOSEK

ESKIMOSEK to:

zdrobniale: Eskimos, Inuita (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIESZCZOTA, KTÓRA POLEGA NA POCIERANIU NOSEM O CZYJŚ NOS (RZADZIEJ O INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.350

JESION, PALEMONETKA ZMIENNA, WIDŁOZĄB ZIELONY, GORSET, MROK, TARCIE, SAMOWŁADCA, ZALĄŻNIA, RURA, DATOUZAUR, PRZEDNÓŻEK, FEBRA, PTASZĄTKO, ARCHIDIAKONAT, GEN WĘDRUJĄCY, GRAWITON, STELA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, GŁUPEK, OŁÓW, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ŚLUNSK, KUMA, JĘZYK SPUSTOWY, SĄCZEK, WODA, MORTAL KOMBAT, OKADIA PRĘGOWANA, KISZKA PODGARDLANA, PRZYDAWKA, SKALA STAROGRECKA, SZARA MYSZKA, ŻELAZNA DZIEWICA, FAZA, PISZCZAŁKA, KOSMETYK KOLOROWY, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, FLORYDZKA, ZAWIADOWCA, ORZESZNICA, ELEKTROLIT, KORONKARZ, FERMION CECHOWANIA, KLOMIFEN, ULICA, ORLI NOS, PLANETOIDA TROJAŃSKA, KOŁOWRÓT, PODUSZKA, MIKSTURA, ACHTERDEK, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PRZYCZÓŁEK, OŚ STRZAŁKOWA, ZESTAWIENIE, KONTEKST, MIKRONEZJA, ŁYŻKA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, TERLICA, KOPALINA SKALNA, BAWOLE OKO, NACZYNIE LIMFATYCZNE, WODNIAK, IROKEZKA, GÓRALKI, DANONEK, PÓŁŚWIATEK, RYCZAŁT, WĘŻOWIDŁA, PATRYCJAT, PAN STOP, TRIO, LAK, DOBRO, REFLUKS, TRZON, DEALER, METODA TERMICZNA, CHORĄŻY, PIĘCIORNIK NISKI, CIĘGNO KOTWICZE, MATKA CHRZESTNA, WYPRAWIACZ, DZIELNICA, MANIERYSTA, PRZECIWNAKRĘTKA, KROWIENTA, KAPITULANT, PÓŁKULA MÓZGOWA, JĄDRO, CZĘŚĆ ZDANIA, WAFEL, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, CHORWACKI, PAMPA, KORPUS, OGÓRCZAK, DUPAL, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, RAKOWATOŚĆ, STREFA HEMIPELAGICZNA, OSIEMNASTKA, TEKST JAWNY, CHAŁUPNICA, POWIETRZNIA, KOMUNIA, CZOP, WAFEL, TARCZA, DOMOWINA, PROLOG, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, SPIRALA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, RTS, UJŚCIE GARDŁOWE, KUBEŁ, BICZ WODNY, PLANETA SKALISTA, ABORTERKA, BARSZCZ BIAŁY, AORTA BRZUSZNA, ODRĘTWIENIE, WAŁ, PŁAWCA, WYROBNICA, WALABIA DAMA, KIEROWCA TESTOWY, METEORYT, WYGIB, BREW, POLIMORFIZM, JEDYNOWŁADCA, KONDYGNACJA, STARTER, PÓŁZAWODOWIEC, OKULTACJA, MAŁGORZATKA, PUPA, PUNKT APTECZNY, USZCZĘŚLIWIACZ, TACHION, ŚWIETLICZANKA, ŚCIANA, LEVEL, OKRĘŻNICA ESOWATA, GŁOWICA, GRÓB CIAŁOPALNY, KOHEZJA, DZIAŁ PERSONALNY, DING, LASONOGI, ŻELAZICA, WIEŚ, KOŁTRYNA, NACIĄG, PIASTA, RAKARZ, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, CENZUS WYBORCZY, ROZETKA, PREZBITERIUM, WŁÓKNO, PASTWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CZASZA, GICZ, ŁONO, WYNAJMUJĄCA, SYLWETKA, PAZURNICE, REKRYSTALIZACJA, ODGAŁĘZIACZ, NIEPIŚMIENNY, MINBAR, ODBOJNIK, DZIÓB, KOTWICZNIKOWCE, ELUWIUM, ODWAGA CYWILNA, CHOINÓWKA, WAHACZ, RULETKA, TEMPERATURA BARWOWA, TORNADO, TERAPIA REINKARNACYJNA, KOŃ TURKMEŃSKI, OPONA, DZIELNICA, TARCZA NUMEROWA, NOS NA KWINTĘ, SAMOTNICZOŚĆ, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SZALOTKA, SALAMANDROWATE, MURZYN, SUMATOR, NAUSZNIK, PALIWO KOPALNE, APEKS, MIEJSCOWA, HAŁAŚNIK, DREN, DRAG, SAUNAMISTRZ, PŁAT, ODCINEK, PIERIEDWIŻNIK, MINOG WŁADYKOWA, SZCZĘKA, MIESZKALNICTWO, GRASANT, GŁOWNIA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, WĄTEK, FALA WZROSTOWA, SZYPUŁA, MORUS, APOKALIPSA, WOLNY SŁUCHACZ, KORONA, ROPNIAK, NOTARIAT, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, OSTROGONY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, NONAJRON, PAKULARKA, POJAZD SPECJALNY, SPOJRZENIE, KRAWAT, PARTIA, WYOBLAK, BAŁAGUŁA, SARONG, ZAPRZĄG, BUTELKA MIAROWA, TRYTYLODONTY, NÓŻKA, OSIEMDZIESIĄTKA, OCHLAPUS, KISZONKA, WYKRĘTAS, PARTNERKA, RANA WYLOTOWA, ODWŁOK, NIEMCY ZACHODNIE, SEKEL, PAMIĘĆ, KLATKA PIERSIOWA, BULWA PĘDOWA, JELITKOWO, DOKUMENTARZYSTA, MUR, PUCH, WYŁOM, NUMER GEOGRAFICZNY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PARAROTACYZM, STYMULACJA, ZATOKA, WIDZĄCA, ABOLICJONISTKA, PĘTELKA, NOWA, KOMERCHA, DEKLINACJA, PEŁNOMOCNIK, BIUSTONOSZ, PRZEWROTKA, SZYNA, NIEŻYJĄCY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, SUKA, BIURO MATRYMONIALNE, FEIJOADA, ULGA MELDUNKOWA, WYŁAPYWACZ, WYDRA, BLOK, INWARIANT, TRYMER, BUMER, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ANALIZA WARTOŚCI, OFENSYWA, KORZONEK, DZIEKANAT, TALERZ, ESICA, PRZYBŁĘDA, DOBRO, WIĄZADŁO, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, UKŁAD ADRENERGICZNY, STRONNOŚĆ, BLUZA, ?ZACHŁYŚNIĘCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIESZCZOTA, KTÓRA POLEGA NA POCIERANIU NOSEM O CZYJŚ NOS (RZADZIEJ O INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIESZCZOTA, KTÓRA POLEGA NA POCIERANIU NOSEM O CZYJŚ NOS (RZADZIEJ O INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ESKIMOSEK pieszczota, która polega na pocieraniu nosem o czyjś nos (rzadziej o inną część ciała) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ESKIMOSEK
pieszczota, która polega na pocieraniu nosem o czyjś nos (rzadziej o inną część ciała) (na 9 lit.).

Oprócz PIESZCZOTA, KTÓRA POLEGA NA POCIERANIU NOSEM O CZYJŚ NOS (RZADZIEJ O INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PIESZCZOTA, KTÓRA POLEGA NA POCIERANIU NOSEM O CZYJŚ NOS (RZADZIEJ O INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA). Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x