WYPOWIEDŹ, KTÓRA MA TAKIE SAMO ZNACZENIE JAK INNA, ALE RÓŻNI SIĘ POD WZGLĘDEM STRUKTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARAFRAZA to:

wypowiedź, która ma takie samo znaczenie jak inna, ale różni się pod względem struktury (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARAFRAZA

PARAFRAZA to:

swobodna przeróbka tekstu, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału (na 9 lit.)PARAFRAZA to:

utwór instrumentalny, często wirtuozowski, swobodnie zestawiający różne melodie operowe, operetkowe lub ludowe (na 9 lit.)PARAFRAZA to:

utwór instrumentalny, często o charakterze wirtuozowskim w formie swobodnej fantazji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ, KTÓRA MA TAKIE SAMO ZNACZENIE JAK INNA, ALE RÓŻNI SIĘ POD WZGLĘDEM STRUKTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.312

GÓRNICTWO OTWOROWE, JĘZYK PRASEMICKI, NIELUDZKOŚĆ, ODBIJANIE SIĘ, STUDNIA, ZESPÓŁ USHERA, PRZECIWNIK, DEKOMPENSACJA, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, CIĘŻKI TYŁEK, OBRZEŻE, GORĄCZKA REUMATYCZNA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PRZECHOWALNICTWO, DESIGNERKA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, IGLICA, STREFA KONWEKTYWNA, MUSZLA KONCERTOWA, TEREN ZIELONY, PRĘGA, PROBLEM, UKŁAD ODNIESIENIA, WIDZENIE SENNE, FILOLOGIA WŁOSKA, CUMULUS, LECZENIE CHIRURGICZNE, POPĘDLIWOŚĆ, ZAPŁON, ZEBRA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, MECHANIKA GRUNTU, ODPRYSK, AKSAMITNA REWOLUCJA, GNIAZDO SIECIOWE, KLUBOWICZKA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, KARŁOWATOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, ZEWNĘTRZE, LEMONIADA, WALIDACJA, OKTET, REZYDENT, AŁMA-ATA, BUTNOŚĆ, APTEKARZ, ERGASTULUM, KĄSACZOKSZTAŁTNE, ANTROPOLOGIZM, ARTYSTA, WYPADEK, KSYLOFON, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, POŚREDNIK, KONWOJER, HAJDAMACZYZNA, UTC, RZECZY OSTATNIE, PARTIA ANGIELSKA, ZWIERZĘ, FIZYKA TEORETYCZNA, OUROBOROS, ZALANIE SIĘ, OKUREK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OFIERSKI, PŁÓTNIANKA, OBEJMA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, LEWOSKRZYDŁOWY, PRZEPIS, KULUARY, PKB PER CAPITA, POLISA LOKACYJNA, ORGAN PROMULGACYJNY, KRATKA VICHY, PRAKTYCZNOŚĆ, OCHLAPUS, RÓWNOWAGA OGÓLNA, DOJŚCIE, KLOPS, ŁAŃKA, KSOBNOŚĆ, PASO DOBLE, POINT AND CLICK, TEATR, PRZEPYCHACZKA, PROFESOR, WNIEBOWZIĘTA, MONARCHIA STANOWA, REFLEKSOLOGIA, BLOK STARTOWY, DILERKA, ŁADOWACZ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ENERGETYKA JĄDROWA, ZATOKA, PIĘTKA, RESPIRATOR, ZBIÓR, GŁOWNIA, GANGSTERSTWO, OSOBOWOŚĆ, KOLCZAKOWATE, ŁONO, GUMKA, ADSORBAT, JATKA, DŁAWIDUDA, OBRZYD, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, JĘZYK KENTUMOWY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, PRZECINACZ, AKREDYTOWANIE SIĘ, NUTACJA, PRODUKT LECZNICZY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, OWOC MAŚLANY, FABRYKATOR, SKOWYT, NIEKONSEKWENCJA, GRUPA, MIT, DNI OTWARTE, AMFIBIJNOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, KSIĘGOWY, GASTRONOMIK, OSAD, OSOBA PODEJRZANA, IGŁY, OWCA, POTENCJAŁ DZETA, ODPYLNIA, PASIECZNIK, KWAŚNICA, KLATKOWIEC, LB, HALOTRON, SARONG, KOLORYSTYKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, LINIA ŚRUBOWA, MATERIAŁ, DZIAŁ PERSONALNY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, OPUSZCZENIE, RECEPCJA, RACHUNEK PERTURBACYJNY, STOPNICA, WYLEW, MIEDNICA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, LARYNGOLOGIA, OKLUZJA, DEKLARANT, PÓŁDZIEWICA, PŁYTA GŁÓWNA, GŁADKOMÓZGOWIE, PRZODOWNIK PRACY, PŁAWNOŚĆ, CZOŁO, GALERIA HANDLOWA, MORGAN, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, PISCHINGER, LODY AMERYKAŃSKIE, ZIOMEK, SYLABA, FUSYT, KURA DOMOWA, PODKOLANIE, SKRZYDŁOWIEC, WYŁAWIACZ, KLESZCZ, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, HIPERMETROPIA, LASECZKA WĄGLIKA, SZKODNIK, MIEDNICZKA NERKOWA, ZAKRĘCENIE SIĘ, SINGEL, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, SARDELOWATE, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, OBRAZ, NOCEK ORZĘSIONY, PLENER, CYWILNOŚĆ, PLOTER TNĄCY, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, PUNKT OKOSTNOWY, OSKARŻYCIEL, KOSZULA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PRZYLEPKA, ŚWIATOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SZKŁO OPTYCZNE, KSIĘGOWOŚĆ, DACIA, SPRINTER, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, SKAFANDER, DZIELNICA KLIMATYCZNA, OTĘPIAŁOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, BAWEŁNIANKA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, CYTACIK, KARDYNAŁ, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ŚMIESZKA, CEP, MARUDER, WSTAWKA, WARTOWNIK, USZYSKO, LODOWIEC DOLINNY, OLEJ, REUMATOLOGIA, PRZEDSTAWICIEL, PODKASZARKA, STÓŁ, OSIEMDZIESIĄTKA, DASZEK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ROSYJSKOŚĆ, BEZAN ŻAGIEL, TRITYLODON, RYNEK KAPITAŁOWY, AGONIA, ISLAMISTA, RADIANT, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MINUSY, KONWERTOR, LAWONICHA, TRZON, ASPAZJA, SALADA, PARTNER, PARANOJA PIENIACZA, KOMEDIA DELL'ARTE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, MUZYKA KONKRETNA, ZWORKA, OSTROKÓŁ, DAMULKA, KOŃ TORYJSKI, POPRZEDNICZKA, UNIWEREK, GULASZ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, LAMPA ELEKTRONOWA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PEPINIERA, KĄPIEL, SILOS RAKIETOWY, MIKROREAKTOR, SZOTRING, EKSTRAKLASA, WANDAL, BRUTALNOŚĆ, BOMBA WODOROWA, POJAZD, TAUTOCHRONA, WYKROCZENIE SKARBOWE, BIURO PERSONALNE, PREPERS, WYWIAD CHOROBOWY, WZNIOS KAPILARNY, BROGSY, BLUFFIARZ, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, AWERROIZM, BYSTROŚĆ, DYNAMIKA, STRZELNICA, OCZKO, HACJENDA, GZY, RAJSKIE ZIARNA, SZYLD, KIR, HUCULSKI, NORWESKI, REDAKTORSTWO, LODOWIEC, BIAŁE CIAŁKO KRWI, HIGROFIT, JAMA STAWOWA, PIASKOWNICA, PERYMETR, WARAN GŁUCHY, ?NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ, KTÓRA MA TAKIE SAMO ZNACZENIE JAK INNA, ALE RÓŻNI SIĘ POD WZGLĘDEM STRUKTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ, KTÓRA MA TAKIE SAMO ZNACZENIE JAK INNA, ALE RÓŻNI SIĘ POD WZGLĘDEM STRUKTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARAFRAZA wypowiedź, która ma takie samo znaczenie jak inna, ale różni się pod względem struktury (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARAFRAZA
wypowiedź, która ma takie samo znaczenie jak inna, ale różni się pod względem struktury (na 9 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ, KTÓRA MA TAKIE SAMO ZNACZENIE JAK INNA, ALE RÓŻNI SIĘ POD WZGLĘDEM STRUKTURY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WYPOWIEDŹ, KTÓRA MA TAKIE SAMO ZNACZENIE JAK INNA, ALE RÓŻNI SIĘ POD WZGLĘDEM STRUKTURY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x