SCHEMAT CZEGOŚ, UPROSZCZONY RYSUNEK LUB ZESTAW DANYCH, KTÓRY POZWALA WYOBRAZIĆ SOBIE JAKIŚ KSZTAŁT LUB ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW, ZWYKLE W FORMIE DWUWYMIAROWEJ (CZĘSTO Z UŻYCIEM PUNKTÓW ODNIESIENIA, CZASEM W FORMIE SIATKI KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIATKA to:

schemat czegoś, uproszczony rysunek lub zestaw danych, który pozwala wyobrazić sobie jakiś kształt lub rozmieszczenie obiektów, zwykle w formie dwuwymiarowej (często z użyciem punktów odniesienia, czasem w formie siatki krzyżujących się linii) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIATKA

SIATKA to:

grupa ludzi działająca w sposób zorganizowany, realizująca swoje cele poprzez tajną działalność (na 6 lit.)SIATKA to:

plecionka zrobiona z nici, sznurka, drutu lub innego podobnego materiału (na 6 lit.)SIATKA to:

cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.)SIATKA to:

plan czegoś, rozpisany wykaz tego, co się dzieje w określonym czasie (na 6 lit.)SIATKA to:

układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.)SIATKA to:

piłka siatkowa - drużynowa gra sportowa (na 6 lit.)SIATKA to:

w niektórych sportach (np. w siatkówce, tenisie, ping-pongu, badmintonie) przedzielająca boisko na pół naciągnięta taśma z plecionką (na 6 lit.)SIATKA to:

zrobiony z plecionki element budowy bramki w niektórych sportach (np. piłce nożnej, piłce ręcznej itd.) (na 6 lit.)SIATKA to:

torba na zakupy (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

naciągnięta plecionka sznurowa przedzielająca na dwie części plac tenisowy, siatkówkowy (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej umieszczona między katodą i anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

pośrodku kortu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SCHEMAT CZEGOŚ, UPROSZCZONY RYSUNEK LUB ZESTAW DANYCH, KTÓRY POZWALA WYOBRAZIĆ SOBIE JAKIŚ KSZTAŁT LUB ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW, ZWYKLE W FORMIE DWUWYMIAROWEJ (CZĘSTO Z UŻYCIEM PUNKTÓW ODNIESIENIA, CZASEM W FORMIE SIATKI KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.124

REMITENT, AZYL, ROSYJSKI, MINIPIŁKA, PĘTLICA, FLAKI, AGNOZJA WZROKOWA, PIŁA, FOKI, OBSUWA, ANALIZA BILANSU, BIOLIT, FASHIONISTKA, WOLT, DWURÓG, STACJA HYDROLOKACYJNA, KASABA, MISJE, INSTALATOR, LOKOMOTYWA SPALINOWA, MURZYSKO, PSIANKA, FUGA, CHLEBOWIEC, PODZIAŁ METRYCZNY, MEDIANA, EFEKT FISHERA, PRÓBA WODY, DZIAŁ WÓD, NAPRAWICIEL, RUSKI, RÓJ, GWIAZDA PODWÓJNA, HUCUŁ, GŁUCHY TELEFON, PARMEZAN, GLORIETA, PROMENADA, KOLEGA PO FACHU, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, BETONOWE BUTY, KOSZMAR, KOLEGIUM, KILOMETR NA GODZINĘ, WIECZÓR, PARTIA, MAMIDŁO, SOK, LESZCZYNA, BUCHTA, IZOLATORIUM, AZOTAN, SCHAB, ŚMIERDZIEL, ALIENACJA POLITYCZNA, ODNÓŻA, KOCIOŁEK SKALNY, CORBETT, TOMBEAU, ZIMNY PRYSZNIC, CZŁON PODRZĘDNY, ZATOKA, SINGEL, WAGA SZALKOWA, INTROMISJA, ZBROJA ŁUSKOWA, WIĄZADŁO, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, DEKANTACJA, STRYCH, PŁYWACZEK, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, FALOWNIK NAPIĘCIA, OKRĄG APOLONIUSZA, ZAGNIEŻDŻENIE, PRAGMATYKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, CIĘŻKA RĘKA, KLERK, AMULET, PUŁAP, KLEJÓWKA, ENERGICZNOŚĆ, WAPNO, PARKINGOWY, SZEWCZYNA, PRZECIEK, PŁYTA KONTYNENTALNA, UNCJA, TYTULATURA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PIĘĆDZIESIĄTKA, DWUKADŁUBOWIEC, HAMERNIA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, POLONISTYKA, FANPAGE, BEZBRZEŻNOŚĆ, DYDELFOWATE, REAL, KUPON, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, STROIK PODWÓJNY, DIACHRONIA, SZPERACZ, PODSTAWA, LALKA, DELEGACJA, EŁK, WÓZ OPANCERZONY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PIECUCH, POKŁAD STATKU, WĘŻOJAD, KOMPRES, PRZECIWSTAWIENIE, WALKA, OSTATNI SAKRAMENT, PATRIARCHALIZM, BIELISTKA SINA, KOMORA GORĄCA, ŚWIATOWOŚĆ, WŁĄCZNIK, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, TRANSFER BIEŻĄCY, PŁASKOŚĆ, PAWILON, PRZESILENIE WIOSENNE, ŻEGLUGA, TALERZYK, MORGA, KREDYT POMOSTOWY, CEWA, HAMULCOWY, MROŻONKA, BASEN, EKRANOPLAN, ZARODEK, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, FUFAJKA, SUROGATOR, MONOTELETA, LIMAKOLOGIA, LAWA TRZEWIOWA, SEJSMOMETRIA, SURF, POCHRZĘST, PRYWATKA, MANIOK, CZĘSTOKÓŁ, MINA, GWIAZDKA, SALWINIOWCE, STEREOTYPIZACJA, KURTYNA SKALNA, CYGANECZKA, LWI PAZUR, PROFIL, POLARNA CZAPA LODOWA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KASZKIET, PRZESIEK, KAUCZUKOWIEC, KOPALINA SKALNA, ŚWIADECTWO, TREŚĆ, PAKIET, PODNIEBIENIE TWARDE, LASONOGI, MODULACJA SKROŚNA, OBRÓBKA, INSTRUMENT MECHANICZNY, MYJNIA SAMOCHODOWA, OKRUSZEK, CHRUŚCIK, PIEŚŃ, KASETA, PRÓBA, INDUSTRIALIZACJA, PRZEDNÓWEK, NIEPRZYTOMNY, PROBLEMISTYKA, OSTRY STRZAŁ, IGOR, IGLASTE, SAJGONKA, KONTRAPUNKT, WSTĘŻNIAKI, PSZENICA DURUM, TRYMOWANIE, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PRZYBYTEK, MIKROSOCZEWKA, DZBANECZEK, PODWÓJNY TROCHEJ, WIECZOREK POETYCKI, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, FILM OBYCZAJOWY, TŁUMACZENIE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, BOBROWISKO, MIEJSCE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CHONDRYTY, USZCZERBEK, SPORT ZIMOWY, ZIARNO, PUŁAP, GRUCZOŁ ŁOJOWY, ASOCJACJA, PRZEKAZ, KOMPOTIERKA, PIEC PŁOMIENNY, PLANSZÓWKA, WOAL, FUJARKA, USTNIK, WYGODNICTWO, QUADCOPTER, HAFT, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, BRYTFANNA, TUŁACZKA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, PŁAST BRZOZOWIEC, ZIELONE, PARTNER, BORDER, PADOK, IZOLACJA, ALEGORIA, STWIERDZENIE, CAŁKA PIERWSZA, DYSKURSYWNOŚĆ, BON UWŁASZCZENIOWY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ZUBOŻENIE, GRUBA ZWIERZYNA, RÓŻNICA, ALBARELLO, ANTRESOLA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, NIUCHACZ, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, CHEMIK, WIĘZADŁO, CHOROWITOŚĆ, CIUPAGA, WARIACYJNOŚĆ, KICZ, DZO, WYCINEK, BEZCZYNNOŚĆ, LAMPA LUTOWNICZA, JUDAISTA, PURYNA, DEKLARACJA, ANORAK, TOLERASTA, POWIEŚCIOPISARZ, WYGODNICTWO, PARAZYTOFIT, AMINOKWAS BIOGENNY, KASTA, BAZA TRANSPORTOWA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, HARACZ, POMINIĘCIE, ŁUK WYSPOWY, OTĘPIENIE, RÓJ, JĘZYK ŻYWY, ZAINTERESOWANA, PRYWACJA, RUSYCYSTYKA, ZAPAŁECZKA, OWCA, BLOK, PAPRYKARZ, MOGIROTACYZM, OSZOŁOM, INLET, PRZEDŁUŻACZ, FALKA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, BABULINKA, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, ANTYSYJONISTA, OKRĄŻENIE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, TRÓJKĄT, URBANIZACJA, ODPOWIEDŹ, STUDENT, ?KOSÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.124 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SCHEMAT CZEGOŚ, UPROSZCZONY RYSUNEK LUB ZESTAW DANYCH, KTÓRY POZWALA WYOBRAZIĆ SOBIE JAKIŚ KSZTAŁT LUB ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW, ZWYKLE W FORMIE DWUWYMIAROWEJ (CZĘSTO Z UŻYCIEM PUNKTÓW ODNIESIENIA, CZASEM W FORMIE SIATKI KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SCHEMAT CZEGOŚ, UPROSZCZONY RYSUNEK LUB ZESTAW DANYCH, KTÓRY POZWALA WYOBRAZIĆ SOBIE JAKIŚ KSZTAŁT LUB ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW, ZWYKLE W FORMIE DWUWYMIAROWEJ (CZĘSTO Z UŻYCIEM PUNKTÓW ODNIESIENIA, CZASEM W FORMIE SIATKI KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIATKA schemat czegoś, uproszczony rysunek lub zestaw danych, który pozwala wyobrazić sobie jakiś kształt lub rozmieszczenie obiektów, zwykle w formie dwuwymiarowej (często z użyciem punktów odniesienia, czasem w formie siatki krzyżujących się linii) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIATKA
schemat czegoś, uproszczony rysunek lub zestaw danych, który pozwala wyobrazić sobie jakiś kształt lub rozmieszczenie obiektów, zwykle w formie dwuwymiarowej (często z użyciem punktów odniesienia, czasem w formie siatki krzyżujących się linii) (na 6 lit.).

Oprócz SCHEMAT CZEGOŚ, UPROSZCZONY RYSUNEK LUB ZESTAW DANYCH, KTÓRY POZWALA WYOBRAZIĆ SOBIE JAKIŚ KSZTAŁT LUB ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW, ZWYKLE W FORMIE DWUWYMIAROWEJ (CZĘSTO Z UŻYCIEM PUNKTÓW ODNIESIENIA, CZASEM W FORMIE SIATKI KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SCHEMAT CZEGOŚ, UPROSZCZONY RYSUNEK LUB ZESTAW DANYCH, KTÓRY POZWALA WYOBRAZIĆ SOBIE JAKIŚ KSZTAŁT LUB ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW, ZWYKLE W FORMIE DWUWYMIAROWEJ (CZĘSTO Z UŻYCIEM PUNKTÓW ODNIESIENIA, CZASEM W FORMIE SIATKI KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII). Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x