IMADŁO - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RĘCZNEJ LUB MECHANICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRUBSZTAK to:

imadło - przyrząd służący do mocowania przedmiotów poddawanych obróbce ręcznej lub mechanicznej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IMADŁO - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RĘCZNEJ LUB MECHANICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.291

STRASZYK, ESZEWERIA, NOMINAŁ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, GLIF, MAGIERKA, MINERAŁ, DRUK ROZSTRZELONY, ARFA, ELEKTROLIT, BALET, GUMNO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PLUS, GIRLANDA, ADOLF, TRANSPORTOWIEC, FACIO, AZOLLA PAPROTKOWA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, REPRESOR, KABRIOLECIK, UDŹWIG, TRENCZ, DRAPIEŻNIK, KRUPNIK, GRIEKOW, GRZYB ATOMOWY, DOBRO, SIOSTRZYCZKA, RYNKA, WYSOKOŚCIOMIERZ, REHABILITACJA, HAYDN, KAMIEŃ WĘGIELNY, POLIGYNANDRIA, OSAD DELUWIALNY, ŚREDNIOPŁAT, KRYTERIUM SYLVESTERA, ZIARNIAK, PROSAK, WADA DREWNA, ANNA, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, POLISYNDETON, TELESKOP, BELKOWANIE, STYPENDIUM SOCJALNE, SZUKACZ, SZEREG, IDEAŁ PIERWSZY, PRZECHYŁOMIERZ, KATATONIA, ZAPARCIE, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KSIĄŻĘ, OPAD, PŁUCA, DZIURAWKA, BĄK, MEDALION, TEREN ZIELONY, TRAWERS, GLORIETA, CYWIL, LEGIONISTA, KLASZTOR, SZACHT, GŁOS, TARATAJKA, WYCHODŹSTWO, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, BATERIA GALWANICZNA, KURS, GYMKHANA, TRIANGULACJA, LUFKA, RETRAKCJA, OBROŻA, PRÓBNIK IZOLACJI, WCIERKA, ODMULACZ, NIESTOSOWNOŚĆ, CHMURSKO, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, IMIENNICTWO, SILNOŚĆ, DUŃSKI, POLIGAMIA, PRZYKRYCIE, MAŚLANKA, SEŁEDEC, OPTOFON, STACJA POMP, JOGURCIK, GAL, KIESZEŃ, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, EMALIA, KRATER UDERZENIOWY, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, IVAN, UKRZYWDZONY, TENDER, WATA, ŻÓŁTA KARTKA, PAGON, BEZSZELESTNOŚĆ, IMMUNOSUPRESANT, PUNKT ROSY, SILNIK SPALINOWY, WYWIAD, COŚ, KOLEJ LINOWA, PRZERYWACZ, CZYSTKA, ISTOTA ŻYWA, BRUDAS, WSZARZ, KONGREGACJA, STYPENDIUM, ASTRAGAL, ARSENIAN(III), DEWALUACJA, POLEPA, STROIK, ARKUSZ DRUKARSKI, COLCANNON, MASKOWANIE, BLENDA, NAGIEL, PARTIA, NAKAZ, BRZEZINA, BURSZTYNNIK, ZAPRAWA, ZAWISAK, POWIEŚĆ SF, MONODIA, SKOK, SPRZĘCIOR, DRESZCZ, WYKUSZ, HYDRIA, EGZERCYCJA, KONTYNGENT, UŻYTEK ZIELONY, IZOLAT, CZARNA KARTKA, MIESZEK, NEKTARNIK, STRZAŁECZKA, HRABINI, DOGODZENIE SOBIE, RITA, SER, BUCZYNA NIŻOWA, CIS POSPOLITY, HIPNOTERAPIA, BATERIA, STECZKA, PASOŻYT, MACZUGA, DIASYSTEM, NAPÓJ, POMOC STYPENDIALNA, OCZOJEBKA, KRAWAT, SKANIA, KONTAKT, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, DOMENA PUBLICZNA, MONIZM, ZAPIS, TYGRZYK PASKOWANY, GODZINA, BON UWŁASZCZENIOWY, MOWA NIEZALEŻNA, PANIER, SZCZELINA LODOWCOWA, WACŁAW, STARY MALUTKI, PRIMADONNA, KONSYGNATARIUSZ, SZEW, BIELMO, KLAWISZ, WYROCZNIA, PIECHOCIARZ, MAJĘTNOŚĆ, HAPTOBENTOS, TEATR, PODDASZE, LIEBERMANN, LINIA DEMARKACYJNA, KUDŁACZ, HASŁO WYWOŁAWCZE, PUNKT, MAZER, RUMIEŃ LOMBARDZKI, LUSTRO, GONDOLA, RZECZ WNIESIONA, FARSZ, ODSTĘPSTWO, KORKOWIEC, METALOCERAMIKA, BASEN, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, EKRAN, APLIKACJA, PRZEDŁUŻACZ, PACHOŁEK, KOTLARSTWO, NASTURCJA, OBŁĄKANY, POKAL, KREOLKA, NIEZAMOŻNOŚĆ, HIGROGRAF, CZERWONY, WÓZ, ANEGDOTA, KASZA, SUCHORYT, POLIGLOTA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, EMISJA WTÓRNA, KORZENIONÓŻKI, PIRAT, KORONA DROGI, KOŁOWANIE, REKONWERSJA, KLINKIER, TAKSON MONOFILETYCZNY, SPARING, PEPICZKA, RETENCJA, PŁATEK, FAWORYT, DZIEDZICZNOŚĆ, ŁUPEK WĘGLOWY, BASEN, PUNKT SPUSTOWY, SZLAM, TALERZYK, BAZYLIKA WIĘKSZA, ARONIÓWKA, NUMER BURTOWY, ROŚLINA ZIELNA, STATYSTA, WARTA, BABULINKA, KARAFKA, DYWERSJA, IZOLATKA, BOMBA LOTNICZA, SYMETRIA, DELOKALIZACJA, BEKA, EDYKUŁ, WSKAŹNIK MAKROEKONOMICZNY, LAS, DYRYGENTURA, REKUPERATOR CIEPŁA, ERODA, ORBITA POLARNA, POMALOWANE, ROY, KRZEŚLISKO, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, TRĄBA POWIETRZNA, BŁOTNIAK, DYWDYK, NIESTRAWNOŚĆ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, BUNT, ZNAJDA, ŁÓŻKO, KRYSTALIZACJA, ODTŁUSZCZACZ, EKSTRUZJA, ZAINTERESOWANIE, KULT JEDNOSTKI, KASOWNIK, BIAŁORUSKI, OCHRONA ŚRODOWISKA, TELEFON ZAUFANIA, PIERŚCIENIE GIMNASTYCZNE, LAMPAS, AZJATA, KARRUKA, PRZYDZIAŁ, PRZYRODNI BRAT, MYŚL, ŚRUBSZTAK, WPŁATA, TERMINAL, ?HEADHUNTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IMADŁO - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RĘCZNEJ LUB MECHANICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IMADŁO - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RĘCZNEJ LUB MECHANICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRUBSZTAK imadło - przyrząd służący do mocowania przedmiotów poddawanych obróbce ręcznej lub mechanicznej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRUBSZTAK
imadło - przyrząd służący do mocowania przedmiotów poddawanych obróbce ręcznej lub mechanicznej (na 9 lit.).

Oprócz IMADŁO - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RĘCZNEJ LUB MECHANICZNEJ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - IMADŁO - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA PRZEDMIOTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RĘCZNEJ LUB MECHANICZNEJ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast