Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DŁUGA BROŃ PALNA NIE POSIADAJĄCA ZAMKA TJ. ODPALANA PRZEZ PRZYŁOŻENIE PŁONĄCEGO LONTU, ROZŻARZONEGO PRĘTA LUB HUBKI TRZYMANEJ W DŁONI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOPAŁ to:

długa broń palna nie posiadająca zamka tj. odpalana przez przyłożenie płonącego lontu, rozżarzonego pręta lub hubki trzymanej w dłoni (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAMOPAŁ

SAMOPAŁ to:

rodzaj broni myśliwskiej, w której zwierzę samo (niecelowo) uruchamia mechanizm (na 7 lit.)SAMOPAŁ to:

broń palna własnej produkcji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGA BROŃ PALNA NIE POSIADAJĄCA ZAMKA TJ. ODPALANA PRZEZ PRZYŁOŻENIE PŁONĄCEGO LONTU, ROZŻARZONEGO PRĘTA LUB HUBKI TRZYMANEJ W DŁONI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.689

CHOROBA ALPERSA, FLASZOWIEC, CENA, LODOWNIA, SOLANKA, JĘZOR LODOWCOWY, KRĄGŁOŚĆ, HISZPANKA, AKTYWA, INFUZJA, CZTEROTAKT, MÜSLI, ŻABKI, ODDANIE, PIERD, KLASTER, ORGANIZACJA, SPADKOBIERCA, OCZKO, NIRWANA REZONANSOWA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PAŁATKA, MENTALNOŚĆ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KASKADER, KARDIOIDA, CZARNY KARZEŁ, DESNOYER, GORSET, KIERKI, GODZINA, STWARDNIENIE GUZOWATE, TYŁÓWKA, TOY, PRZYNĘTA, PRACE KONSERWACYJNE, CIĄGNIK, POZBYCIE SIĘ, BOCZEK, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, SAMOWOLA, KOSARZ, OSMOZA, SKOK KWANTOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, MIESZKANIE KOMUNALNE, PIEROGI, WSPÓŁREGENT, SPRAWNOŚĆ, TYP WIDMOWY, ANTROPOZOONOZA, ARAK, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SIATKA, WAŁ BRZEGOWY, KOLONADA, ZLEWNIA, SERPENTYNA, STAŁA, AUTOTOMIA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, GRYBOSZ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ARTEFAKT, PALUCH, POLEWA, FUNKCJA GREENA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BAGGALA, TUBULOPATIA, BÓBR AMERYKAŃSKI, CYKL GRANICZNY, EKSPANDER, TONAŻ, PARK PRZEMYSŁOWY, PILENTUM, LINIA, KREACJONIZM, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, DYFUZJA KULTUROWA, WIDZENIE BARWNE, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, RYT, TRZYDZIESTY, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, LĘK, TRANSPOZYCJA, MACERACJA, SMALCZYK, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, LEADER, WEŁNIAK, WAPNO NIEGASZONE, ROZTWÓR IZOTONICZNY, TOUAREG, FERMENTOR, IGLICA, IMPRESJA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ZIEMIA NICZYJA, PÓŁPROFIL, KAND, SAKRALIZACJA, ZARYS, TEUTON, TRYBUNAŁ, STORYTELLING, BROŃ ŚRUTOWA, FLOTA, SZTUKATERIA, MASŁO CZOSNKOWE, PODATEK EKOLOGICZNY, PEŁNIA, MAJSTERSTWO, LINA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, LOWELL, ARABESKA, NAROST, ANODA, WĘZEŁ KOLEJOWY, WĄTEK, MAEWESTKA, MĘTNIAK, PROM ŚRÓDLĄDOWY, RADIOODTWARZACZ, NIERUCHAWOŚĆ, DOM TOWAROWY, PSIA MINA, ŁOWCA GŁÓW, PLAKAT, KRZYŻÓWKA, ŚWIATŁO, TRABANT, KARABINIER, POLO, VASARELY, ODTWARZANIE, CZOŁDAR, KONSTYTUCJA, ŚWIĄTEK, SKÓRZAK, CZEPIEC, CZASOWNIK FRAZOWY, MIKROKARTA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SYSTEMIK, AMINOKWAS, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, PUSTELNIA, PANCZEN, KONTROLA INSTANCYJNA, RUCH BEZWIZOWY, KRWIŚCIĄG, JATAGAN, KULUARY, NAJEŹDŹCA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, RUCH JAŁOWY, HOTENTOCKI, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, SER TOPIONY, KLESZCZE, DRABINIAK, INFORMACJA GENETYCZNA, CIĘŻKI SPRZĘT, DRĄŻEK, KRYKIET, WROŚNIAK, WIĄZANIE PODWÓJNE, RYBONUKLEAZA, RACJA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KARDAMON, BIFORIUM, KLIN, HAK, MIKONAZOL, BASEN, KAPUŚCIANY ŁEB, NAGOŚĆ, WŁOSY WENUS, RETROGRADACJA, TRASZKA GÓRSKA, FENIG, WIKARIUSZ, GARBATY ANIOŁEK, BASZŁYK, PŁUCZKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WIEK POPRODUKCYJNY, HARDTOP, NULLODA, UMOWA O DZIEŁO, CIEŃ, URAZ, MŁAKA, GODZINA, GRZYB ATOMOWY, CZUPRYNA, PODATEK GRUNTOWY, BERLACZ, DEKALOG, TRIDUUM, DZIELNOŚĆ, CIĄGNIK BALASTOWY, URLOP WYCHOWAWCZY, KANGUR OLBRZYMI, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KARB, COŚ, ROKIET, KOMORNICZKA, TAJEMNICA, BOBÓWKA, ZWIJARKA, ZESKALANIE, GRAFIKA RASTROWA, PUŁAP, WĘGLIK, GŁOWACZ, ROBUR, NIEWYPAŁ, DRELICH, MUGOL, WYŁADOWANIE ULOTOWE, IUE, ETOLA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, ZAGRODNIK, IRRADIACJA, SZMELC, PRZYDANKA, KOSZULKA, RZADKOŚĆ, GAULEITER, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, FILTR, TAMTAM, FILM ODWRACALNY, TUŁACZ, DROGA WOJEWÓDZKA, LIFTING, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SKAŁA WAPIENNA, SZPERACZ, ILUMINACJA, MUZYK, BOCZEK, WYPRYSK POTNICOWY, OCZKO, KATAPULTA, KLINIEC, KONGO-BRAZZAVILLE, PIĘDŹ, SALDO CYKLICZNE, SAMOLUBNY DNA, SKUP INTERWENCYJNY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, WODA, BĄBEL, REKOMENDACJA, POKÓJ GOŚCINNY, BIBLIA JAKUBA WUJKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, REFORMATOR, ALLEGRO, WYSTAWCA, KROWA MORSKA, GROMBELARD, SANDALIN, LIPA, MASZYNA ŻAKARDOWA, SYGNAŁÓWKA, BARWNIK, CHOROBA WODUNKOWA, BURT, DZIESIĘCINA, MOC, GNIOTOWCE, KARP PO KRÓLEWSKU, JARZENIÓWKA, WŁOSKI, RZĄD, TRANSPORTER, LICZARKA BANKNOTÓW, CEMENTACJA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, AŻUR, SIEDEMNASTY, BON OŚWIATOWY, HURMA, RECEPTYWNOŚĆ, DYSKRETKA, KONNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: długa broń palna nie posiadająca zamka tj. odpalana przez przyłożenie płonącego lontu, rozżarzonego pręta lub hubki trzymanej w dłoni, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGA BROŃ PALNA NIE POSIADAJĄCA ZAMKA TJ. ODPALANA PRZEZ PRZYŁOŻENIE PŁONĄCEGO LONTU, ROZŻARZONEGO PRĘTA LUB HUBKI TRZYMANEJ W DŁONI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
samopał, długa broń palna nie posiadająca zamka tj. odpalana przez przyłożenie płonącego lontu, rozżarzonego pręta lub hubki trzymanej w dłoni (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOPAŁ
długa broń palna nie posiadająca zamka tj. odpalana przez przyłożenie płonącego lontu, rozżarzonego pręta lub hubki trzymanej w dłoni (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x