Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZIOMICA to:

przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.)POZIOMNICA to:

przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POZIOMICA

POZIOMICA to:

przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.)POZIOMICA to:

linia krzywa na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.502

SEKULARYZACJA, SIŁA, PRZEJAW, LĄDZIENIE, KLASTER DYSKOWY, MASKA POŚMIERTNA, ŁAWICA SKALNA, MISO, SFENAKODON, KASTRAT, ODNIESIENIE, BEŁT, KAKAO, TULEJA, SPLOT, TRANSPORTOWIEC, GLONY ZŁOCISTE, WATOLINA, SIEDMIOMILOWE BUTY, DUPEK ŻOŁĘDNY, KULEBIAK, PRZESTRZEŃ KOSMICZNA, EMISJA, NORNIK, RESORT SIŁOWY, KNEDLIK, PAJAC, RZEMYK, OSTENTACJA, RZEZAK, GRZEBACZ, HOT DOG, POLEWKA, REFEKTARZ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KORONOGRAF, PALCÓWKA, MAKROKIERUNEK, LEGITYMACJA PROCESOWA, UPOWAŻNIENIE, MIOTŁA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, WIKARIUSZ, WIDZENIE BARWNE, UŻYTEK ZIELONY, PRZEDSIĘBIORSTWO, DYMKA, ZALEWA, ŚLONSKI, MIEDNICOMIERZ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, JEŻOWCE, OTĘPIENIE, KNOTNIK ZWISŁY, KARDIGAN, NIEMIASZEK, KOŁPAK, ALERT, HAYDN, KAPLICA LORETAŃSKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PREDESTYNACJA, PRZYSŁÓWEK, ZASTOINA, PIERWSZA DAMA, DERESZ, KIOSK, TROMPA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, DMUCHAWA, WŁÓCZYKIJ, ARABICA, OBI, KLAG, LEJ POLARNY, PAKIET POMOCOWY, MASZYNA TŁOKOWA, KANTOREK, SZABER, BLASTODERMA, OBRONA, GROŹBA KARALNA, DYSONANS, SERIA WYDAWNICZA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CYKL FIGURALNY, RADIOODTWARZACZ, SKLEROMETR, ZENDRA, ORGANIZACJA, AUTOCASCO, EFEKT STYKU, KOT, GLAZURA, MIKROOTOCZENIE, HAZARD, PREFIKS, DRAMAT HISTORYCZNY, EMOCJA, SADOWISKO, ANTYBIOTYK, ŁACINNIK, KOMPAKT, WSPÓŁUCZENNICA, GUZ, RYBAŁT, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, AUDIOBOOK, PRZEKUPSTWO, PISTACJA, HALO, POMNIK, WYWIAD, GALISYJCZYK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, FIBRYL, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, DOKUMENT, KANCONA, STATEK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, GANC EGAL, MUSZTARDA SAREPSKA, MAJÓWKA, ZIARNECZKO, NIERUCHOMOŚĆ, AGUTIOWATE, KOSZYK, MONOGAMISTA, FROTKA, CHŁODNIK, RAMA, GEHENNA, PRZEPIĘCIE, IZOLACJA, PROGRAM WYBORCZY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ŹRÓDŁO POLA, CYFOMANDRA, ZAGRANICZNOŚĆ, NAWIETRZNIK, OGRANICZNIK, FALAFEL, TORKRETNICA, GRETING, SKALA, GARMAŻERIA, OBSZAR EPICENTRALNY, WYSTĘPOWANIE, KONFEDERACJA KANADY, ABSYDA, AKATALEKSA, KROKODYL, RADIANT, DEPESZA, DWUDZIESTY SZÓSTY, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ISKRA, LEJEK, PRZEPITA, CIS, BIEGUNKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, FRATER, SZRAF, ZAPRAWA, BIDULA, ZDZIADZIENIE, KREACJONIZM, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, CIARKI, BRĄZAL, ZIEMIA ODNIESIENIA, SKRZYPY, KAPITEL, ARENDA, SAKWA, LAMPERIA, CZARCIK, INFOMAT, IGRASZKA SŁOWNA, MARSKOŚĆ, HERMENEUTYKA, HIPNOTERAPIA, SZCZYTÓWKA, AZJATYCKOŚĆ, GRENADYNA, ODPŁYW, CHEKKER, NOGA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, TRYMOMIERZ, METYZACJA, EKSPOZYCJA, BUCHTA, PORCELANA STOŁOWA, KULA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, PLEŚNIAK, PLAN ZDJĘCIOWY, OKUCIE, ZBOCZENICA, KOCIOŁ WIROWY, MILANEZ, TRASA, KIEROWNIK BUDOWY, PRZECIWUTLENIACZ, MENTALNOŚĆ, ŁUPEK ROPNY, ADHEZJA, STYMULATOR, LICHWA, LITERATKA, SZLAFROK, ADRESAT, HOMOGENAT, HUBA SINIAK, WIOSŁO, OGIEŃ, POWTÓRZENIE, ZŁORZECZENIE, SITKO, ACHROMATYNA, LAMPA LUTOWNICZA, GWAJAKOWIEC, ROZBÓJNICTWO, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, DYPTYK KONSULARNY, SZASTAZAURY, KRĘGOWIEC, PINCETA, GORCZYCZNIK, KREWETKA ATLANTYCKA, PRZEKŁADNIA, FOLIA, KROTON, PROCES BIOLOGICZNY, KLAPA, BETON ŻUŻLOWY, STAN WOLNY, WŚCIEKŁY PIES, TETRARCHA, NAJDUCH, SKLEPIENIE PALMOWE, TWARDZIAK, PLUJKA, FOTOTROPIZM DODATNI, UKŁAD HOMOGENICZNY, DEZETKA, STYLO, PLEBEJUSZ, SIŁY POKOJOWE, NACZYNIE OZDOBNE, DZIELNICA HISTORYCZNA, SEKULARYZACJA, OKRĘT SZPITALNY, REFRAKCJA ATMOSFERYCZNA, CZUBEK, POTRÓJNOŚĆ, STATYSTA, MONOPOL NATURALNY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PACZKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIURKA, LOFIX, SUTERYNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, WAFELEK, KORZYSTNOŚĆ, SZYFON, NEON, KAPRALSTWO, LIAZA, BOM, OGNISKO, ŁADOWNICA, SALANGANA, RÓŻANKA, BAJADERA, REMONT ŚREDNI, SURDYNKA, KOŁNIERZ, PRZEWIELEBNOŚĆ, KORPUS, IDIOMATYZM, MŁOT, ELEKTRODYNAMOMETR, WARTOŚĆ DODANA, COLA, TERMOS, KULT ŚWIĄTYNNY, MIKS, WIHAJSTER, MATURKA, CZASZA, TELEFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
poziomica, przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.)
poziomnica, przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZIOMICA
przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.).
POZIOMNICA
przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x