PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZIOMICA to:

przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.)POZIOMNICA to:

przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POZIOMICA

POZIOMICA to:

przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.)POZIOMICA to:

linia krzywa na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.208

MAGNES, GAZ, TERMOMETR RNA, POLIGYNANDRIA, FROTKA, CHIŃSKI, SUROGATOR, KUSAK, KORPUS NAWOWY, GOŹDZIENIEC, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KONSEKRACJA, KWASICA, ZABIEG FIZYKALNY, KWASZONKA, KLASYFIKACJA ABC, BOLA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PIEPRZYK, REKLAMANT, MISTERIUM PASYJNE, NIEPRZYJACIEL, SEŁEDEC, TARCZA, APLA, ŚLEPA AMUNICJA, TAGESTOLOG, PLAMKA FORDYCE'A, KIOSK, WYWŁASZCZENIE, GRA LOGICZNA, SERENADA, KOMŻA, KISZKA WĄTROBIANA, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, OJCIEC CHRZESTNY, PUSTAK STROPOWY, KONTROLA DOSTĘPU, SKAŁA ORGANOGENICZNA, POŚWIST, DYWIZ, TAMARILLO, AMBASADOR, PODPORA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ŻYDOSTWO, MAJĄTEK, ANGLOFOBIA, KRZYŻ PAPIESKI, STRÓJ, TECZKA, WOLTAŻ, HETERODYNA, POROZUMIENIE, MŁOTEK, WIDEOMANIAK, EMISJA, SALOPA, FILET, MYSZ, CEMENT, ELASTOMER, ETOLA, SZKUTNICTWO, KASZYCA, PŁYTA PILŚNIOWA, BEKON, BRYTYJSKOŚĆ, ZNACZENIE, BOCIAN, WYMIANA, KOMPAS GEOLOGICZNY, MAGNESIK, NAZWA KODOWA, ZBROJA PEŁNA, STRZELECTWO SPORTOWE, FOTOGRAM, PSIANKA, CIOCIA, FARBA DRUKARSKA, PARK MIEJSKI, BRZYDACTWO, CHWYTAK, LICOWANIE, ASYGNACJA, SILNIK NAPĘDOWY, WĄŻ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WIESZAK, TŁUMIENIE, PRĄTNIK SREBRZYSTY, CZAS FABULARNY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, TERRINA, ZJAWISKO SEEBECKA, MEMBRANA, PODTYBINKA, NOC, KOSZMAR, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CZAS URZĘDOWY, BROMOLEJ, PAS, SSAK WYMARŁY, PODGATUNEK, POLIGLOTA, BRAMA TRIUMFALNA, HUMMUS, OBRONA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, SPAD, PODPOKŁAD, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, EWANGELIA, CONCERTO GROSSO, NAWÓZ ORGANICZNY, PLATFORMÓWKA, WARKOCZ, UKŁAD FIZYCZNY, POBIAŁKA, PRZEDROSTEK, LEKARSTWO, LURA, MONOPTER, FRUSTRACJA, RULIK, GORĄCZKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ZWOLNIENIE, KOMISJA, ANKA, ŻAKARD, BALON, PORZECZKÓWKA, KRATA KSIĘCIA WALII, PARATHA, OGIEŃ, BALOT, BROŃ MIOTAJĄCA, WERMUT, REGRES, POLIGYNANDRIA, UKŁAD RZECZOWY, PRYZMAT PENTAGONALNY, JARZYNA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ODRÓBKA, DYMKA, KASZA MANNA, PŁYTA STOLARSKA, HISTORIA, BASZTA ALKIERZOWA, FILTR KALMANA, PORT MACIERZYSTY, PRAWOMOCNOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ELIPSA, ODMIANKA, OBSZAR EPICENTRALNY, SOŁTYSTWO, PROGRAM, JASKINIA LODOWA, CZARNA OSPA, DACH POGRĄŻONY, ENERGOELEKTRYK, LANGUSTA POSPOLITA, FAWORYT, WYSŁUGA LAT, MINIATURA, KREDYT KUPIECKI, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SPORRAN, ECHOMETR, BALON, DACH ŁAMANY, SMOLUCH, MYŚL, BROŃ, ŻYWOT, GAŁGAN, POZIOMICA, DEMOKRACJA, RETARDACJA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ALLEGROWICZKA, STATEK KORSARSKI, SYNTETYK, MUSLI, BĄBELKI, KONWENT, PRZYNĘTA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PODSADKA, ZAŁATWIANIE, SKŁAD, CUKRZYCA, FRAMUGA, TRAWERS, ZWINNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, POWAŻNY WIEK, NIENARUSZALNOŚĆ, TRYMER, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SÓL ORGANICZNA, FRANCUSKI, ALIT, SKANER, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PIGMALIONIZM, TRUKCZASZY, PUCHAR, ROZPADLISKO, GRZECH PIERWORODNY, ASCEZA, SOLO, TRUCHŁO, TABU, KALWARIA, DROBINA, AKCENT, SILNIK PNEUMATYCZNY, ADWOKAT, KAMPUS, WÓŁ, ROŻEK, TRUP, TROSKA, KONCYLIACJA, WESTA, AGREGAT KRYSTALICZNY, ADIDASEK, REMONTANTY, BOTY, PSYCHODELICZNOŚĆ, BICZ BOŻY, SZPATUŁKA, KOALICYJKA, KSYLOFON, CZASZA, KATAPLAZM, LEPIK, SMUŻKA, OBWIĄZKA, ASYSTA, LEKCJA, SZKIELET, BROKAT, DROGA GRUNTOWA, CECHA RECESYWNA, WYTWÓR, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, MIĘSO, RATING KREDYTOWY, JUDASZOWE SREBRNIKI, SALSA, APRETURA, PYSZCZEK, RYPS, DYFUZJA KULTUROWA, S/Y, BBS, TORKRETNICA, DOŻYWOCIE, NIEMOŻEBNOŚĆ, OSOBOGODZINA, BALSAM, APOSTAZJA, BĄCZEK, MIKROKOMÓRKA, DRUT, NOGA, KOSZT BEZPOŚREDNI, MADZIARKA, TRÓJKĄT, DETAL, BITWA POD PIŁAWCAMI, FASETA, UWE, MOTET, ZGORZELINA, FLUID, KIEŁZNO, LORDOSTWO, POBIAŁKA, MIKROMACIERZ DNA, ŁYCZKO, PODSZERSTEK, TAPINOCEFAL, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, UROCZYSKO, KALETKA, WYNIK, BERLACZ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, STUDNIA, ?SER PODPUSZCZKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.208 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZIOMICA przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.)
POZIOMNICA przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZIOMICA
przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 9 lit.).
POZIOMNICA
przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 10 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PRZYRZĄD POMIAROWY Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCY SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x