POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BACKGROUND to:

pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BACKGROUND

BACKGROUND to:

podstawy, pewna wiedza, doświadczenie, podstawowe umiejętności, dzięki którym można się rozwijać w jakiejś dziedzinie (na 10 lit.)BACKGROUND to:

kontekst, informacje potrzebne do zrozumienia jakiegoś komunikatu, jakiejś sytuacji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.412

HANIEBNOŚĆ, BUDOWLA OBRONNA, WIEŻA CIŚNIEŃ, KAMBIUM WASKULARNE, PRZYJEMNOŚĆ, WIĄZANIE JONOWE, DRYFTER, TYRAŃSTWO, NADLOTKA, PIERZASTOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, WERDIURA, REKWIZYCJA, ENIGMATYCZNOŚĆ, NERW, KULTUROWOŚĆ, KURZEJ, WODA PO KISIELU, MURRINA, PIĘTA, GRANICA FUNKCJI, NIEMOŻNOŚĆ, CZAS FABULARNY, HEL, JASTRZĘBIE OKO, DURNOWATOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SCEPTYK, PLATFUS, DOROBEK, MAJOWY ROBOTNIK, OSTROWIANIN, UPLOT, KĘDZIERZAWKA, PLEBS, NIEPOKALANEK MNISI, KAMICA MOCZOWA, RURKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, DOMINIUM BRYTYJSKIE, KLAPKA, OSTOJA, ARAUKARIA, HISZPAŃSKOŚĆ, EGRETA, WIGILIA, CEMBROWINA, RYZYKO KREDYTOWE, SERW, CHOCHOŁEK, CIAMCIA LAMCIA, GEN RECESYWNY, FORMA, NARZECZONY, PASZTECIK, MER, DRĄŻEK SKRĘTNY, HIPISKA, AZYL, DUKLA, OKOP, POŁAWIACZ, DEMOSCENA, HUBA SIARKOWA, KABRIOLECIK, CEL, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SERWER WIDEO, KATAFRAKTA, CHĘTNY, GANC EGAL, PROSTNICA, TRAKEN, PAS, DIAGONAL, DRACENA, GRUPA WSPARCIA, ZABIEG KOSMETYCZNY, ARYTMOMETR, CYCEK, MATMA, ŁAWA, OWIJARKA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, UPALNOŚĆ, KOŃ KARABACHSKI, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, KUCIE, WYSZYWANKA, ATREZJA POCHWY, AKOMPANIAMENT, DRUGOROCZNIAK, KALIMBA, KARTAUN, MCLAREN, DZIAŁ WÓD, FOTEL GINEKOLOGICZNY, GODZIWOŚĆ, CENA WYWOŁAWCZA, PIASKOWY DZIADEK, POTIOMKIN, POTWIERDZENIE, HOMOSEKSUALIZM, ONELINER, MURSZ, CAMORRA, MONOPOL, LINORYT, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PLAFON, NATRĘCTWO, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, AGLOMERACJA, KACZKA, SZARLATAN, KIELICH, SAPROFAG, SPIS POWSZECHNY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, OKREŚLNIK, ZWAŁ, PÓŁKREW, NAWA GŁÓWNA, STACJA, RADIO TRANZYSTOROWE, FLASZECZKA, TRÓJKA, NAPŁYW, ORKIESTRA KAMERALNA, KOŁNIERZYK, BĘBEN, KUBECZEK, PRZYCHÓWEK, ZŁOŻE GRUNTOWE, MŁYNOWNIA, LARGHETTO, PLANETA, LITWAK, PRZEKRÓJ, TRIADA, ODPADY STAŁE, ORGANDYNA, RĄCZNIK, POLEWACZKA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SOCJOLOGIA MIASTA, ISKIERNIK, KOROWÓDKI, ZASTRZAŁ, DAWCZYNI, HYPERBATON, TARANTELA, MARKIZETA, ORBITOWANIE, GAZ BOJOWY, WOJSKA PANCERNE, NIEPRZYSTOSOWANIE, KOŃ JOMUDZKI, KACZUGA INDYJSKA, SIEKANKA, OSTATNI DZWONEK, PONCZOWNICA, PŁOMYKÓWKA, OPIEKA SPOŁECZNA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, AUTOSZCZEPIONKA, WIELOŚCIAN FOREMNY, TUBA, WROTA, DRYBLAS, KUTER UZBROJONY, KARZEŁEK, ESKADRA, BRAZYLIANY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DACH MANSARDOWY, FUSY, REKINY, PATOLOG, TUBA, PODCIEP, KICZ, DWUSETKA, SZEŚĆSETKA, EPIGENEZA, KUJNOŚĆ, KOŃCÓWKA, TAPETA, TRZON MACICY, ZŁOTOŚCI, SERWETECZKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, TWARDZIAK, KUC DARTMOOR, BOROWINA, BRUDAS, ULUBIENIEC MUZ, ZBROJNIK, POSYŁKA, TYTAN, DRELICH, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KNEDLE, SUSZARKA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, OFIAKODONTY, WSPOMNIENIE, ZAKWATEROWANIE, KONWENANS, RESPIRATOR, PUNKT OKOSTNOWY, PIANA, FURDA, KĄT, OKLUZJA, KLAWIATURA, NORMA, DYMORFIZM PŁCIOWY, WYPŁYW, PASAŻ, GAZPACHO, MALARZ, WŁASNOŚĆ, TECHNIKA OPERACYJNA, JOGA, ISLAMISTA, KWASICA MEWALONIANOWA, OSŁONKA NABYTA, CHLUBNOŚĆ, CZWARTACZKA, KOLCZATKA, KRÓTKOŚĆ, MASELNICZKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, OLEJ ARACHIDOWY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, TRAMP, NIEISTOTNOŚĆ, PĘTLA NEFRONU, GRZYBEK HERBACIANY, DEINSTALACJA, PRODUCENT, MACIERZ TRÓJKĄTNA, INSTALATOR, ATRAMENT SYMPATYCZNY, WYMIAR, PLAMA, NAWIS, KAWA MIELONA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, MOTYL DZIENNY, ROSA MIODOWA, KISZKA PASZTETOWA, KISZONKA, REWIZOR, NIEBO, ZAJĄKNIĘCIE, OTĘPIENIE, BRYŁA SZTYWNA, UKRAIŃSKOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, UNIFORM, CHALDEJSKI, MŁAKA, SNOWIDZ, PRZESŁUCHANIE, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ŁEBEK, DOSTOJNIK, KOŚCIANY DZIADEK, PART, BAZYLIKA, PONAGLENIE, ZABAWOWOŚĆ, KLOWN, ZESPÓŁ CAPLANA, BIEG, TUNEL, STATYSTYKA OPISOWA, RZEMIEŚLNIK, PARTYCYPACJA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, AFERKA, BARIATRIA, KONFRONTACJA, MIEJSKOŚĆ, LYCRA, KASZUBSKI, HUNTER, OGNIWO, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PEPTON, FIKCJA LITERACKA, CHOROBA STRÜMPLLA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, LICHWA, RYSUNKI, WZROST, GRAB, ?INFORMATYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BACKGROUND pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BACKGROUND
pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.).

Oprócz POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x