Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BACKGROUND to:

pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BACKGROUND

BACKGROUND to:

podstawy, pewna wiedza, doświadczenie, podstawowe umiejętności, dzięki którym można się rozwijać w jakiejś dziedzinie (na 10 lit.)BACKGROUND to:

kontekst, informacje potrzebne do zrozumienia jakiegoś komunikatu, jakiejś sytuacji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.661

DOK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, IZBA ROZLICZENIOWA, CHOROBA EULENBURGA, ARDEN, KOSTKA, GATUNEK AGAMICZNY, KOSMOLOGIA, PRZEDŁUŻACZ, ORZECHÓWKA, POMNIK, STOCZNIA, BZYGI, PLASTYKA, NASKÓREK, ZIMNY PRYSZNIC, MŁODZI, BALAST, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, SKARYFIKACJA, BOOROOLA, OKUCIE, POKŁAD PANCERNY, LUNETA, ZASTĘPNIK, PUDDING, KONTRABANDZISTA, CZAPKA NIEWIDKA, STEROLOTKA, SAMOISTNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, MATRYKUŁA, FULAR, NIEGOTOWOŚĆ, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, NARNIA, NIEMOŻLIWOŚĆ, KARETA, GORĄCE ŹRÓDŁO, DRABINA, KNEBEL, CIEŃ, KODYFIKATORKA, LILIPUTKA, PŁYN ETYLOWY, MATKA BIOLOGICZNA, NAWA GŁÓWNA, SKOCZNIA, CAŁUSEK, SZCZOTKA, JĘZYK POMOCNICZY, ADOPCJA, PRZEDZIAŁ, SEKRETARZYK, KONODONT, ROŚLINA ZIMOZIELONA, BALZAK, PROCES BUDOWLANY, RÓG, FRANCUSKOŚĆ, DWUDZIESTY, PĘTAK, USTAWKA, OSET NASTROSZONY, KRĄG KULTUROWY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WYŻYNY, CIĄGUTKA, BATUTA, RAMA, AKT, CHARAKTERYSTYKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PRZECIWNOŚĆ, KORPUS, PRZERYWACZ, ALBULOWATE, KONDOTIER, LIEBIG, BUŁA, ESTRADA, OBCHODOWY, PÓŁSIOSTRA, IRRADIACJA, ŁEBEK, KOOPERANT, ALTOSTRATUS, FORTALICJA, PM, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, MIKROFON LASEROWY, PROSAK, ALARM BOJOWY, UNTERWALDEN, BIBLIOTEKA, GERMAŃSKI, BLOKADA, BIBUŁKARZ, GEOPATIA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, WYTWÓRNIA, CHRZEST PRAGNIENIA, ZAJĘCZA WARGA, BI, CHEMIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, DRÓŻKA, ALUZJA LITERACKA, NUDYSTA, RYBY, ŁUK ELEKTRYCZNY, ROZNOSICIEL, PRZESTRZELENIE, PRODUKT UBOCZNY, NOWOŚĆ, KOLOKACJA, OKULARY, DOMEK, PAWĘŻ, KREDYT KONTRAKTOWY, ŻÓŁW, SEKSTURYSTYKA, REPOWNIA, NISZCZUKA KROKODYLA, WIĘZADŁO OBŁE, WYZNACZNIK, KHMERKA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PIĘTNO, KEYBORD, SER, ELEMENT, NATURALIZM, WYPAS, KRIONIKA, MUR OPOROWY, KRÓLEWICZĄTKO, GAMEPLAY, NIEWIERZĄCY, PODOKARP, PIRACTWO, TRAJEKTORIA, JEDWABNIK, FANDANGO, WŻER, KIERUNEK, RZEKA ROZTOKOWA, BLIN, POCZTA PRZYCHODZĄCA, GNIAZDO ZAWOROWE, STATUS MATERIALNY, WOŹNY, SZPRYCA, NACISK, NARKOTYK MIĘKKI, SZWARCOWNIK, CHLUBNOŚĆ, HARACZ, DANIE, OSTATNIE PODRYGI, INSTYTUT, PIŁA CZOPOWA, BOTTOMLESS, WERANDA, TERMOLOKATOR, GŁĘBOKOŚĆ, AUTSAJDER, PRYMULA, CIAŁKO MRÓWCZE, LISTEK, PŁÓCIENNIK, DRYBLING, RADA GABINETOWA, GONDOLA, ASTRONOMETRIA, BEJCA, LAMPA LUTOWNICZA, SEZAMEK, AKCELERATOR LINIOWY, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, HERBACIARKA, KIKS, SPECJAŁ, NORWESKI, CZŁOWIEK CZYNU, LOBELIOWE, INGRESJA MORSKA, RYGOR, BARTNIK, BRYANT, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ŁZY, BUGAJ, SKARBNIK, BERSON, AKT PŁCIOWY, NAGOŚĆ, RAPTULARZ, WIDŁY, KRĄG KAMIENNY, WIĘZIEŃ, WĘŻÓWKA, PRYMITYWIZM, PLAC, BLEŻNIA, PEIRESKIA, ZAKRĘT, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, TOPOGRAF, GRACA, IMPLANTACJA, PRYZMA, KONCERT, ANSAMBL, ODWAPNIENIE, USIŁOWANIE, PLACÓWKA NAUKOWA, TREPANG, PODIUM, LITERATKA, ZBYTNIK, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, WPIERDOL, KAGANIEC, LAWENDA, WÓZ STRAŻACKI, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, JAZGOT, WOK, WYZIEWY, DACH NAMIOTOWY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, POMPA WYPOROWA, PRAŻUCHA, POLIPTYK, BŁONA LOTNA, PARKINGOWY, GARBARSTWO, KRYSTALOCHEMIA, SPIEK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, SZTOSIWO, BRAT POLSKI, MEKSYKANKA, IMPLEMENTACJA, CHÓR, NIEPOKALANEK MNISI, NIEUMARŁY, KONIUNKCJA, PODZBIÓR, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ANTYGRAWITACJA, PUSZKA, SZAMOTANINA, HIPOTEZA, KARP PEŁNOŁUSKI, ZASTAŁOŚĆ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, CZEREMCHA, OBLAK, IZOMER KONFORMACYJNY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, EKSPERTKA, SZWADRON ŚMIERCI, KARCYNOLOGIA, NĘCISKO, KASA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PĘCHERZ, WZNOSZENIE, MIR, TASIEMCE, KRATER PASOŻYTNICZY, HALLING, OTĘPIENIE, FLACHA, POGROMCA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, BAR, MASZKARA, AMATOR, KOLOR, PODSUFITKA, ADOPCJA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ODKŁAD, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PERYGLACJAŁ, SCHLANIE SIĘ, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, POŁYKACZ, MIAZMATY, N-GRAM, ERGONOMIKA, TYRAŃSTWO, PARANOJA PRAWDZIWA, INLET, PORYWCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.661 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODZENIE, TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
background, pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BACKGROUND
pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x