Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZŁOTA RENETA, ANGIELSKA ODMIANA JABŁEK UPRAWIANA OD XVII W.; DAJE OWOCE DUŻE LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, O CIENKIEJ, ZŁOTOŻÓŁTEJ SKÓRCE Z CZERWONYM ZABARWIENIEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓLOWA RENET to:

złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem (na 12 lit.)ZŁOTA RENETA to:

złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁOTA RENETA, ANGIELSKA ODMIANA JABŁEK UPRAWIANA OD XVII W.; DAJE OWOCE DUŻE LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, O CIENKIEJ, ZŁOTOŻÓŁTEJ SKÓRCE Z CZERWONYM ZABARWIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.201

INTERLUDIUM, SEKURYT, WIEŻA KOŚCIELNA, WRĄB, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PLANETOIDA, SIUSIUMAJTEK, GARMAŻERIA, TWARZYCZKA, PERSPEKTYWA, POUSSIN, CHORÓBKA, MIKSER, BŁYSK, ZAKUTY ŁEB, ACETYLENEK MIEDZI, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, SKÓRNIK, PLUS, WĘGLIK, RAJOKSZTAŁTNE, REMULADA, OSŁONA, PÓŁOKRĄG, LOCO, TWARDY OŁÓWEK, POWIASTKA FILOZOFICZNA, TEKSASY, AGAMA, BARWNIK SPOŻYWCZY, BARIERA, IN MEDIAS RES, PEDAGOG, CZŁONEK RODZINY, PRANKO, PALINGENEZA, ZACHWALACZ, SZAŁWIA, POMNICZEK, UKŁAD OPTYCZNY, MAKAGIGA, FUNKCJA ZDANIOWA, WSPOMNIENIE, CZOŁÓWKA, WYCHODŹTWO, POWIERNICTWO, POŻAR, UPOLITYCZNIENIE, DOMENA MAGNETYCZNA, CYNK, MAKSIMUM, CIAŁO, SKŁADNIK POKARMOWY, ZDRADA, MATURA POMOSTOWA, EDYCJA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, M, GLEDICZIA, KOMBAJN GÓRNICZY, STROIK, NIEODZOWNOŚĆ, TAUKA, DROŻNOŚĆ, SYSTEMATYKA, STROPNICA, ESDEK, MIŁOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KORPUS NAWOWY, INTELEKTUALIZM, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KULTUROWOŚĆ, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, WIBRACJA LABILNA, WSPARCIE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, NAKO, POLEWACZKA, ESKADRA, NACZYNIE, WIZA WYJAZDOWA, PŁUCZNIA, NASIONNICE, CZĘBOREK, REMONT KAPITALNY, UMIEJĘTNOŚĆ, IMPLIKACJA MATERIALNA, PATRON, POLITYKA DYSKONTOWA, KOŃ KIŃSKI, TAMBURMAJOR, CIEŃ, ROŚLINA KOPALNA, RYGIEL, TRAWERS, SPRYCIARKA, MINA, ZAĆMA POURAZOWA, KLER, ŚREDNIA KWADRATOWA, RICOTTA, KARTA, EKSPOZYCJA, TRIUMF PACKHAMA, INWOLUCJA, JANSENIZM, KAWALKATA, KANCONETTA, DZIEŻA, ZAĆMA JĄDROWA, KAŁMUK, DEKLARACJA, ZAŁATWIANIE, BLASTOGENEZA, OBIEKT, ADAPTER, ZAĆMA CAŁKOWITA, CŁO WYRÓWNAWCZE, GATUNEK SYNCHRONICZNY, LINIA WIDMOWA, SEK, JUMPSALING, TŁUMIK, ŹRÓDŁO TERMALNE, OŚLE UCHO, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PERSYFLAŻ, ZWINNOŚĆ, ZWYROL, PALMA, KATASTROFA, NIEMOŻLIWOŚĆ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SAMPLING, , UMOWA BARTEROWA, MELASA, PRAKTYCZNOŚĆ, ANATOMIA, EKOGROSZEK, TYMPANON, LAGUNA, DRUŻYNA, JĘZYK POMOCNICZY, RACJONALNA IGNORANCJA, ŁUK MONGOLSKI, OBRĘCZ, NIEOCZYWISTOŚĆ, CIĄG, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SIŁA WYŻSZA, WESTA, LOŻA, ALKOHOL ROLNICZY, KLISZA, KANTOR, PAPROTNIK, OMNIBUS, PROFIL KAUZALNY, AKREDYTACJA, GRUSZKA, DOWCIPNIŚ, RESPIRATOR, SINICE, BAJOS, BON OŚWIATOWY, MAKARONIARZ, PRAWO MAJĄTKOWE, DŁUGIE RĘCE, HULAKA, SZÓSTY, NIESPORCZAK, BAZA, LODOWIEC GRUZOWY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, POWIEŚĆ SCI-FI, PION, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ATRYBUCJA, HERBATA, UDAR, MOZAIKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, WYROK PRAWOMOCNY, MOST PONTONOWY, SCENOPISARSTWO, BALON, MAPA WYOBRAŻENIOWA, KRYMINAŁ, GLORIA, MATRYCA STRUKTURALNA, LICZEBNIK, PARAFARMACEUTYK, DYSPROPORCJA, PROJEKT, UŻYTEK ZIELONY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PANTOGRAF, TELEFON ZAUFANIA, POGROM, AMBRAZURA, AROMAT, WŁÓCZĘGA, PORCELANA STOŁOWA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SUROWIEC ENERGETYCZNY, WILK, OŁTARZYK PRZENOŚNY, EKSPANDOR, PROMIENIOWANIE, FONDUE SEROWE, ZAĆMA OKOŁOJĄDROWA, OCHRONA, FARMA, KLAMRA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KAMGARN, DWUDZIESTY CZWARTY, TRZYMAK, GOŹDZIENIEC, WYBREDNIŚ, CZARNA DZIURA, OPENER, PRZEKAŹNIK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ILOCZAS, OBELGA, TUNBERGIA MYSORSKA, NASTAWA, SZYBKOŚĆ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KOMÓRECZKA, BURZA PIASKOWA, TRYPTYK, KONKURENCJA, SYNAPIZM, KONSOLA, MAIŻ, CIUPAGA, PORTFEL, KSIĘSTWO, SERIAL TELEWIZYJNY, SYFON, KRAJE, DYSZKANCIK, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SIATKA GEOGRAFICZNA, KOP, LAMBREKIN, ŚRODEK MASY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PIEZOMETR, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, OPIEKUŃCZOŚĆ, WARIACJA, JELONEK JAWAJSKI, CIERPLIWOŚĆ, LEKKI LOTNISKOWIEC, LÓD MARTWY, AGAT, BRUDNICOWATE, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PLIK DŹWIĘKOWY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SZMATA, OWOCNIK, BAWEŁNA, WARKOCZ, PATRZAŁKI, ŻEL, EMOTIKONA, SYRENA, CIRROCUMULUS, KOMISARZ WOJSKOWY, PIERNIK LUBELSKI, CENTRALA, EKSPONENT, SZYK, GRAFFITI, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, CELIBAT, KOLUMNA, SKOMPROMITOWANY, WŁAZ, KREPA, ALARM POŻAROWY, DOSTOJEŃSTWO, BRYGANTYNA, GALIOT, SILNIK SPALINOWY, POCHODNIK, BAZA LOTNICZA, KOPROWINA, ŚWIADECTWO, JEGO WYSOKOŚĆ, OŚWIECICIEL, PATYCZAK, EFEKT DEMONSTRACJI, CIĄGUTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZŁOTA RENETA, ANGIELSKA ODMIANA JABŁEK UPRAWIANA OD XVII W.; DAJE OWOCE DUŻE LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, O CIENKIEJ, ZŁOTOŻÓŁTEJ SKÓRCE Z CZERWONYM ZABARWIENIEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
królowa renet, złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem (na 12 lit.)
złota reneta, złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓLOWA RENET
złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem (na 12 lit.).
ZŁOTA RENETA
złota reneta, angielska odmiana jabłek uprawiana od XVII w.; daje owoce duże lub średniej wielkości, o cienkiej, złotożółtej skórce z czerwonym zabarwieniem (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x