WPROWADZENIE ZMIAN NA ZDJĘCIU (ODBITCE, KOPII CYFROWEJ), JEGO NEGATYWIE LUB POZYTYWIE, GŁÓWNIE POPRZEZ USUNIĘCIE ZE ZDJĘCIA JAKIEGOŚ ELEMENTU LUB POPRZEZ UWYPUKLENIE INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETUSZ to:

wprowadzenie zmian na zdjęciu (odbitce, kopii cyfrowej), jego negatywie lub pozytywie, głównie poprzez usunięcie ze zdjęcia jakiegoś elementu lub poprzez uwypuklenie innych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RETUSZ

RETUSZ to:

wykończenie, poprawka rysunku, obrazu, zdjęcia (na 6 lit.)RETUSZ to:

modyfikacja, zmiana, poprawka, która nie zmienia istoty rzeczy, ale ma na celu ukrycie czegoś (na 6 lit.)RETUSZ to:

w edytorstwie - ostateczna korekta tekstu, zwłaszcza w odniesieniu do rękopisu (na 6 lit.)RETUSZ to:

plastyczna poprawka zdjęć (na 6 lit.)RETUSZ to:

upiększanie kliszy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPROWADZENIE ZMIAN NA ZDJĘCIU (ODBITCE, KOPII CYFROWEJ), JEGO NEGATYWIE LUB POZYTYWIE, GŁÓWNIE POPRZEZ USUNIĘCIE ZE ZDJĘCIA JAKIEGOŚ ELEMENTU LUB POPRZEZ UWYPUKLENIE INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.083

CACKO, UKONTENTOWANIE, MIMEZJA, KRYPTOREKLAMA, TERMIN PREKLUZYJNY, GARNEK, KARMNIK, GŁOS DORADCZY, SY, FREGATA, ŁASZT, SZESNASTY, SKARGA, KOZAK, KWAS, KOMBINACJA KLASYCZNA, ŁUPACZKA, GOTOWIEC, KHMERKA, SSANIE, TRAGIZM, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, PIERWORYS, MELON, AGRAFA, BAZYLISZEK, KREW, KREDYT ROLOWANY, MUSZTARDA SAREPSKA, STRZELECTWO SPORTOWE, PUSZEK, ROPA, HRABINI, TRANSPORTER, WIZYTÓWKA, DULKA, ODRĘTWIENIE, WSPÓŁŻYCIE, DOPING, TRUSIĄTKO, ŚCIĘCIE, SUBRETKA, COLA, TOPIELISKO, CZARNY PUNKT, ZALESZCZOTKI, MARKIZETA, POMNIK PRZYRODY, ANTENA YAGI-UDA, SŁUGA BOŻY, KOŃ SZTUMSKI, OCULUS, KOMÓRECZKA, FILTR CYFROWY, SIEROTA, OBRAZ OPTYCZNY, CHLOROFIL, METODA PORÓWNAŃ, SENSYBILIZATOR, PAPIER WARTOŚCIOWY, ZACIESZ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, UPRAWNIENIE, WĄTEK, MINIATURA, PRODUKCJA, STRZAŁA, MŁAK, OBIEKTYWIZM, OBSERWATORKA, GŁOS, NORDYCKOŚĆ, PASTISZ, ARTUR, FLANELA, ZWORNIK, ATRYBUCJA, PAWĘŻ, KREWETKA ZMIENNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, JAŁOWIEC CHIŃSKI, ASD, NASTROSZ LIPOWIEC, EMBARGO, FLORENTYNKA, GWIAZDA PODWÓJNA, WYGIĘCIE, BRANDZEL, SZNUR, MOMENT TEORETYCZNY, ROK LITURGICZNY, TRĘDOWNIK, PRZEDZIAŁ, POLE, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, EGZAMIN POPRAWKOWY, DRZWI, SINICA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ROKIET, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, TECHNOKRATA, LEJEK, LATOPISARZ, TELEOLOGIZM, ZAKON KONTEMPLACYJNY, KONFIGUROWANIE, WIEŻA STRAŻNICZA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, SEMESTR LETNI, HANTABA, GAVARNI, POLE ELEKTRYCZNE, KONOTACJA, KAMIZELKA, WIELOKĄT, KOCZ, BASKINA, ZŁOŻENIE, CZYTNIK, GORĄCZKA, TRYTKA, WYŚCIGÓWKA, BRZYDAL, TŁUMIK, ALLEGRO, AMORY, CZEK PODRÓŻNY, EMOTKA, PUL, KOŃ UKRAIŃSKI, ZIEMIA NICZYJA, PARLAMENT, ANODA, AEROZOL, ZAKUP, PRZEPAŚĆ, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, RAKIETA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, KAWALER, IZOMER, KOŁO MŁYŃSKIE, FAŁSZERZ, KOTLINA, SERCÓWKA, PISTOLET, PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA KLIENCIE, OBRAZ, PRZYSTAŃ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KLUCZ, TARNOWIANKA, TARCZA, INGUSZKA, EPIMYTHION, FILEMONKA, BARWY PAŃSTWOWE, CYKL, PIÓRO, BLUES, ŁAGIEW, KOS, TOINA, ORANŻADA, SCENKA, AJENCJA, ODTWÓRCA, SZTYFT, KOMBAJN, DRYFTER, EPISTOŁA, TLENOWNIA, PŁYTKA, TEST, KLIMAKTERIUM, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, IPSYLON, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, RZEKOTKA KRZYŻOWA, DOBA, SAKI SZATANKA, WIĘZADŁO, PAPILOTKA, ZNAK KRÓTKOŚCI, SĄD APODYKTYCZNY, CZĄSTKA, CZWARTY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, MAKI ZŁOTY, LEK CYTOSTATYCZNY, PERSPEKTYWA, TERYNA, NOMOKANON, TEST CIS-TRANS, KATAPULTA, ITALIAŃSKI, BONET, ŚLEPOWRON, ROZŁUPKA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, TYTUŁ, REKWIZYT MUZYCZNY, KATALOG, SYGNAŁÓWKA, JARZENIÓWKA, EGOIZM ETYCZNY, GAD, PODTYP, RAMA, UKRZYWDZONY, NAKŁAD, TRZMIEL, PREZYDENTKA, JEŻ MORSKI, ŻŁÓB, WARKOCZ, SĄD REJESTROWY, CIMELIUM, DOROBKOWICZ, FALA MORSKA, MANEŻ, TRIADA, PROSIAK, AZERSKI, BOTNET, RODZINA KATYŃSKA, KOD OGRANICZONY, INFORMACJA, PALNIK, RANA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, KODZIK, WYSZUKIWARKA, KĄT PROSTY, KONCHYLIOLOGIA, ROZBIERANKA, HALMA, KINO DROGI, ALERGEN WZIEWNY, ARMILLA, SPIKER, HENRYK IV SALICKI, SŁUP, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SCHABOWY, SCHADOW, MOST PONTONOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PALMA KRÓLEWSKA, GRZEBIEŃ, ŁONO, GOMBROWICZ, NARWAL, DYSKALKULIA, KREW Z MLEKIEM, ZAĆMA POWIKŁANA, CZEREŚNIA, ZWAŁ, KOTEW, PIEROGI, METODA ODCHYLEŃ, MIKROMETR, PUNKTUALNOŚĆ, OSCYLATOR, ZNAK, PŁATKI ŚNIADANIOWE, SALWA, HEMOSTAZA, RUMPEL, CYKL FIGURALNY, DENDRODOA, BARETKA, ZATOKA, RUNO LEŚNE, POLITYKA PRZESTRZENNA, PIASTA, BEKON, ADIANTUM ROZWICHRZONE, FANPEJDŻ, ŻEGLUGA, MROZIWO, GORSET, OBRAZEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PĘCHERZYCA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, MECHANIKA, GRA, DŻEMIK, FORLANA, KONFESJA, WYSYP, BABULA, MASA, POWSTRZYMANIE, MINA, ?KROPIELNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPROWADZENIE ZMIAN NA ZDJĘCIU (ODBITCE, KOPII CYFROWEJ), JEGO NEGATYWIE LUB POZYTYWIE, GŁÓWNIE POPRZEZ USUNIĘCIE ZE ZDJĘCIA JAKIEGOŚ ELEMENTU LUB POPRZEZ UWYPUKLENIE INNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WPROWADZENIE ZMIAN NA ZDJĘCIU (ODBITCE, KOPII CYFROWEJ), JEGO NEGATYWIE LUB POZYTYWIE, GŁÓWNIE POPRZEZ USUNIĘCIE ZE ZDJĘCIA JAKIEGOŚ ELEMENTU LUB POPRZEZ UWYPUKLENIE INNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETUSZ wprowadzenie zmian na zdjęciu (odbitce, kopii cyfrowej), jego negatywie lub pozytywie, głównie poprzez usunięcie ze zdjęcia jakiegoś elementu lub poprzez uwypuklenie innych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETUSZ
wprowadzenie zmian na zdjęciu (odbitce, kopii cyfrowej), jego negatywie lub pozytywie, głównie poprzez usunięcie ze zdjęcia jakiegoś elementu lub poprzez uwypuklenie innych (na 6 lit.).

Oprócz WPROWADZENIE ZMIAN NA ZDJĘCIU (ODBITCE, KOPII CYFROWEJ), JEGO NEGATYWIE LUB POZYTYWIE, GŁÓWNIE POPRZEZ USUNIĘCIE ZE ZDJĘCIA JAKIEGOŚ ELEMENTU LUB POPRZEZ UWYPUKLENIE INNYCH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - WPROWADZENIE ZMIAN NA ZDJĘCIU (ODBITCE, KOPII CYFROWEJ), JEGO NEGATYWIE LUB POZYTYWIE, GŁÓWNIE POPRZEZ USUNIĘCIE ZE ZDJĘCIA JAKIEGOŚ ELEMENTU LUB POPRZEZ UWYPUKLENIE INNYCH. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x