CHOROBA WIRUSOWA, KTÓRA WYWOŁYWANA JEST ZWYKLE PRZEZ WIRUS HSV-2, A ZAKAŻENIE WYSTĘPUJE W WIEKU DOROSŁYM POPRZEZ KONTAKT SEKSUALNY (JEDNA Z CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ) I PRZYJMUJE POSTAĆ PĘCHERZYKOWATYCH WYKWITÓW NA SKÓRZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH to:

choroba wirusowa, która wywoływana jest zwykle przez wirus HSV-2, a zakażenie występuje w wieku dorosłym poprzez kontakt seksualny (jedna z chorób przenoszonych drogą płciową) i przyjmuje postać pęcherzykowatych wykwitów na skórze narządów płciowych (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WIRUSOWA, KTÓRA WYWOŁYWANA JEST ZWYKLE PRZEZ WIRUS HSV-2, A ZAKAŻENIE WYSTĘPUJE W WIEKU DOROSŁYM POPRZEZ KONTAKT SEKSUALNY (JEDNA Z CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ) I PRZYJMUJE POSTAĆ PĘCHERZYKOWATYCH WYKWITÓW NA SKÓRZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.723

SŁODNIK, ŚLUZICA ATLANTYCKA, SPOŻYCIE, FOTOGRAF, RĘKA BOSKA, NIERÓBKA CZARNIAWA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, STOPA REDYSKONTOWA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, REAKCJA ODWRACALNA, OFICJUM, SANIE, NOZDRZE, TĘCZA, KWAS LIZERGOWY, GRA NA ZWŁOKĘ, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, KOMPARYCJA, ŻÓŁTAK, ROZRZUTNIK, BARANEK, CHOROBA SOMATYCZNA, LEASING KAPITAŁOWY, AIRBUS, SEKUNDA, RODZIC CHRZESTNY, PIRACTWO, TYNK SZLACHETNY, NIESTRAWNOŚĆ, DORSZ BAŁTYCKI, LIST PASTERSKI, PORODÓWKA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, FLAMENCO, TAUKA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, LAING, KONSULAT, KŁOBUK, NAPSZCZELENIE, CHŁAM, WIDZIMISIĘ, KESON, MAKI ZŁOCISTY, JEZIORO POLJOWE, CHANSON, MIKROWELA, USZKA, SZKARADNOŚĆ, RAK PRĘGOWATY, KULTURA HELLADZKA, NĘDZA, WYZIEWY, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, ROZRZĄD, WZNIOS, SERDUSZKA OKAZAŁE, HORMON GONADOTROPOWY, GNOJOWISKO, DRAMAT WOJENNY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ROLADA, ARABSKI, PÓŁZAWODOWIEC, BARBARZYŃCA, OBLIGACJA KOMUNALNA, LECYTYNA, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, APOKRYFICZNOŚĆ, ODCHYLENIE, NIEUPRZEJMOŚĆ, MULINA, FORMA DWULINIOWA, DYSZA WYLOTOWA, INTENSYWNOŚĆ, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, TORFOWIEC OBŁY, DOM, SERNIK, HAMULEC WIRNIKOWY, OLDENBURGER, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, AMORTYZACJA, KŁUSOWNIK, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, KARBONATYT, FURMAN, NORZYCA, ZAJOB, SIŁA, TĘTNICA WĄTROBOWA, KOMÓRCZAKOWATE, NAKRYWKA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, ROCK AND ROLL, IRONSIDES, KREDYT KONSUMENCKI, OBI, PERIODONTOLOGIA, KOMUNIKATOR, TWIERDZENIE STOKESA, UŚMIECH, WALKA, KULOMETRIA, KROKODYL AMERYKAŃSKI, ROSZCZENIE REGRESOWE, NAGI PIES, ECHOKARDIOGRAFIA, ZŁOTA PŁYTA, RADCA PRAWNY, FAHRENHEIT, PODKŁADKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, WIENIEC, LICZBA HITTORFA, KARMIENIE, ŁADNICZKA OKAZAŁA, GUMA NATURALNA, FELICIA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, BRAMA, CIĄG, DEMISEKSUALISTKA, PIES RODZINNY, POGOTOWIE RATUNKOWE, MINÓG RZECZNY, FIKSACJA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, CHŁOPEK ROZTROPEK, KAWAŁ, PUNKT TRANSFEROWY, MIASTO WOJEWÓDZKIE, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, MNOŻNA, KOLORATKA, FACJATA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, LODY, CHEMIA, SOPLICA MOCNA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, CHABETA, CILIOPATIA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, TAŚMA, EP, STROIK, PARADOKS RUSSELLA, METYLDOPA, HORYZONT, BŁĘKIT THÉNARDA, CHOROBA THOMSENA, CHRONOMETR MORSKI, ZGORZEL PRZEDWSCHODOWA, OKULARKI, PARALAKSA, MADONNA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, DASZEK, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, ANTROPOCENTRYZM, ELDAR, TYFUS PLAMISTY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, MYSZ ZAROŚLOWA, WODOPÓJKI, KUC ZANISKARI, KOMPAKTOR, CZADRA, TERMOREGULATOR, LICZBA NIEPARZYSTA, DARWIN, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ŚRUTA, ROZTOCZNICA NAGA, NOBEL, PROSIACZEK, ŁOŻYSKO GAZOWE, THRASH, STYLISTA, WRZÓD HUNTERA, SKI-TOURING, WOLNOAMERYKANKA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, METASTRONA, BITWA POD PIŁAWCAMI, POSAG, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, FANTOM, INTENSJONALNOŚĆ, SZCZĘŚCIARA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, IRREDENTA, CZAIK JESIENNY, KLAWIK, HAFTARZ, KOLORYZATOR, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, RADA, NEOPOZYTYWIZM, MODRASZEK IDAS, GRUPA ARYLOWA, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, ROZWAGA, NATURYSTA, GLUTEN, BULLETIN BOARD SYSTEM, SKŁADNIK LOSOWY, TOŻSAMOŚĆ, ZAPARZACZKA, BAKTERIEMIA, PROSZEK DO PIECZENIA, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, DZIWOŻONA, FINEZYJNOŚĆ, SERWER WIDEO, ABSTRAKCJONISTA, DERMOKOSMETYK, AFERZYSTKA, POWAŻNOŚĆ, TRANSAKCJA PAKIETOWA, ORYKS, TRACZ BRAZYLIJSKI, GILOTYNA, ROŚLINA FOSYLNA, DROBNOŚĆ, SZATAN, USŁUGI SPOŁECZNE, GMERK, GWAJAK, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PRAWO PUBLICZNE, PROJEKCYJNOŚĆ, DZIURA, NAKAZ KWATERUNKOWY, STRAŻ GMINNA, SYMULTANA, PRZYPADEK, KOMEDIANTKA, DIALOG KONKURENCYJNY, WERYFIKACJA, PŁASKOZIEMIEC, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, SZPARA POWIEKOWA, QUENDI, CHOROBA RAYNAUDA, SHAPESHIFTER, WIDŁOZĄB PŁOWY, ABORTERKA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, TORFOWISKO WYSOKIE, KARCIANE DOMINO, STARSZY CZŁOWIEK, OPOSUM, CIASTKARZ, ŚLIMACZEK, FILM KATASTROFICZNY, BRZYDAL, JAGIENKA, MACEDONIA, RUDAWKA NILOWA, BOMBER, SAURON, POLISA POSAGOWA, SZCZWANY LIS, OKSACYLINA, GOSPODARSTWO DOMOWE, ELF SZARY, SZYFER, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, STRATEG, WIDŁOZĄBEK ZMIENNY, GIĘCIE, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, BEZSENSOWNOŚĆ, GOŹDZIANKA, HARMONIJKA, METODA PERKALA, SCREENSHOT, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, LISZAJ PŁASKI, PODATEK URBARIALNY, POLIMORFIZM, SKINHED, STRUKTURA DECYZYJNA, REPUBLIKA BANANOWA, LOKAJCZYK, GAZA, SPOWIEDNICZKA, CANON, ANTYTRYNITARZE, KANGUR DRZEWNY, PRZYIMEK, ZAĆMA STARCZA, ?MRÓWKOJAD WIELKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA WIRUSOWA, KTÓRA WYWOŁYWANA JEST ZWYKLE PRZEZ WIRUS HSV-2, A ZAKAŻENIE WYSTĘPUJE W WIEKU DOROSŁYM POPRZEZ KONTAKT SEKSUALNY (JEDNA Z CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ) I PRZYJMUJE POSTAĆ PĘCHERZYKOWATYCH WYKWITÓW NA SKÓRZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WIRUSOWA, KTÓRA WYWOŁYWANA JEST ZWYKLE PRZEZ WIRUS HSV-2, A ZAKAŻENIE WYSTĘPUJE W WIEKU DOROSŁYM POPRZEZ KONTAKT SEKSUALNY (JEDNA Z CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ) I PRZYJMUJE POSTAĆ PĘCHERZYKOWATYCH WYKWITÓW NA SKÓRZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH choroba wirusowa, która wywoływana jest zwykle przez wirus HSV-2, a zakażenie występuje w wieku dorosłym poprzez kontakt seksualny (jedna z chorób przenoszonych drogą płciową) i przyjmuje postać pęcherzykowatych wykwitów na skórze narządów płciowych (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
choroba wirusowa, która wywoływana jest zwykle przez wirus HSV-2, a zakażenie występuje w wieku dorosłym poprzez kontakt seksualny (jedna z chorób przenoszonych drogą płciową) i przyjmuje postać pęcherzykowatych wykwitów na skórze narządów płciowych (na 27 lit.).

Oprócz CHOROBA WIRUSOWA, KTÓRA WYWOŁYWANA JEST ZWYKLE PRZEZ WIRUS HSV-2, A ZAKAŻENIE WYSTĘPUJE W WIEKU DOROSŁYM POPRZEZ KONTAKT SEKSUALNY (JEDNA Z CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ) I PRZYJMUJE POSTAĆ PĘCHERZYKOWATYCH WYKWITÓW NA SKÓRZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CHOROBA WIRUSOWA, KTÓRA WYWOŁYWANA JEST ZWYKLE PRZEZ WIRUS HSV-2, A ZAKAŻENIE WYSTĘPUJE W WIEKU DOROSŁYM POPRZEZ KONTAKT SEKSUALNY (JEDNA Z CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ) I PRZYJMUJE POSTAĆ PĘCHERZYKOWATYCH WYKWITÓW NA SKÓRZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x