SPORT, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGANIE REKORDOWYCH WYNIKÓW I ZWYCIĘSTW, CO JEST POPRZEDZONE DŁUGOTRWAŁYM I INTENSYWNYM TRENINGIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPORT KWALIFIKOWANY to:

sport, którego celem jest osiąganie rekordowych wyników i zwycięstw, co jest poprzedzone długotrwałym i intensywnym treningiem (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPORT, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGANIE REKORDOWYCH WYNIKÓW I ZWYCIĘSTW, CO JEST POPRZEDZONE DŁUGOTRWAŁYM I INTENSYWNYM TRENINGIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.685

ARCHEOLOGIA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ŁOTEWSKI, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, WĘGLARNIA, DYN, DURNOŚĆ, NIERÓBKA CZARNIAWA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, CZEŚNIK KORONNY, ORGAN SPÓŁKI, ŚLEPY STRZAŁ, PLUS, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ZASZŁOŚĆ, BAKTERIE METANOGENICZNE, TWIERDZENIE PITAGORASA, DUŃSKI, LICZBA POJEDYNCZA, BEZKLASOWOŚĆ, EMBARGO, GLINIASTOŚĆ, SOCZEWKA, ALBUM, ZASIEDZIAŁOŚĆ, MALINOTRUSKAWKA, SEKSTET, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PIORUN KULISTY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ŻÓŁW CHIŃSKI, TRACICIEL, PIESZCZOCH, ZACHOWAWCZOŚĆ, SPORT DRUŻYNOWY, PIES MINIATUROWY, HORMON TROPOWY, NIESTANOWCZOŚĆ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, PĘCHERZYCA, PIERWORYS MAPY, MACIERZ NIEOSOBLIWA, ZAKON MNISZY, KARIERA, WIRTUOZOSTWO, DWUPRZODOZĘBOWCE, NAROŻNIK, GŁUPKOWATOŚĆ, KĄT PEŁNY, NIEGOŚCINNOŚĆ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, HODOWLA ZARODOWA, KLAWIATURA EKRANOWA, PIEC ŁUKOWY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, MIECZ SZYBROWY, ŻARTOBLIWOŚĆ, RAFIA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, LOT ŚLIZGOWY, BŁYSK HELOWY, ENANCJOMER, OSZCZĘDNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KIESZONKA, IMPULS, PRZYSADKA, TERCJARZ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, NIEOKREŚLONOŚĆ, GRZYB ZAJĘCZY, TASIEMCE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, TEOLOGIA BIBLIJNA, LIRYCZNOŚĆ, KRZEW RYCYNOWY, WOJAK, CIELENIE, KONAJĄCY, LIS MORSKI, SPRĘŻYSTOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, MURSZ, KARMIDEŁKO, ADWOKAT DIABŁA, POCISK BALISTYCZNY, BRYŁA SZTYWNA, BRZUSIEC, PIES OZDOBNY, TYMOLEPTYK, HARTOWNOŚĆ, POKRZYWDZONA, NIEUNIKNIONOŚĆ, MONUMENT, ZWINNOŚĆ, METODA NAWIASÓW LIEGO, NUMER DOSTĘPOWY, ŁAKOMY KĄSEK, ROZWAŻNOŚĆ, OGNIWO WESTONA, WIERCIPIĘTKA, SMARKULA, MI, ASPOŁECZNOŚĆ, TUSZ, ROZWIĄZALNOŚĆ, STREFA HEADA, PARADOKS OLBERSA, ŁADNOŚĆ, MAŚLAK, MASZT ANTENOWY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, TYBETAŃCZYK, POZDROWIENIE, GRA NA ZWŁOKĘ, PSYCHUSZKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, TANCERZ, CELOWOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, NEUROMEDIATOR, FRANCZYZA, HURTNICA PODOBNA, COLESLAW, MAKARON, WIELORASOWOŚĆ, KONGRUENCJA, SEKCJA ZWŁOK, KARBONATYT, KARCZMA, BOKS, ANGIOTENSYNA, CHINOWIEC, SIDLISZ PIWNICZNY, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, CHODNICZEK, LEŻNIK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SZEREG ROZBIEŻNY, SIMOLESTES, KOSZT UTOPIONY, SZPIEG GOSPODARCZY, METKA, PRACOBIORCA, PIERWSZEŃSTWO, OLEJEK KAMFOROWY, DZIECINNOŚĆ, MASZT, TRANSAKCJA WIĄZANA, KOREK, RUMUŃSKOŚĆ, ZBITOŚĆ, PRZEPRÓCHA, GAŁĘZIAK ZBITY, WONNOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, ZAKRES, PARTYKUŁA, ZERO, ŚMIERDZIEL, WIDELCZYK, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, PIANO, MAKROSKŁADNIK, PRĄD JEDNOFAZOWY, POLISA LOKACYJNA, MARYNISTYKA, TEST ZDERZENIOWY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, ROGACZ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, REGION WĘZŁOWY, TARCZKA, NALEGANIE, KLUCZ, EUGLENA ZIELONA, GEOCENTRYZM, PRZEKAZ, ENTRECHAT, TOCZEŃ, IMPULS, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, EKSTREMALNOŚĆ, ŁOPATKA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, CIS POŚREDNI, ESPERANTYDA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, TEKSTYLNY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, LISIURKA, BANKSTER, WARIACJE, EMISJA PIENIĄDZA, REKOMPILACJA, NUDYSTA, WOŁOWINA, BEJCA, PODPORA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, OPÓR DROGOWY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, INTERESOWNOŚĆ, WOOD, MASZT, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ŻAŁOSNOŚĆ, LIRA KORBOWA, KOMUNALKA, GRAAL, POSYBILIZM, SZARA MYSZ, WAZONKOWCOWATE, KOMPARATYSTYKA, SZCZEPONOGI, KANCIASTOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, MAŚLAK CZERWONY, NIEPOPRAWNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ILUZYJNOŚĆ, BECZKA Z PROCHEM, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KORNICKI, KOLEŃ, ZIOMEK, MASZT, PRZYCZYNEK, METAMORFIZM WSTECZNY, PIENIĄDZ TOWAROWY, KOSZATNICZKA, ROŚLINY NACZYNIOWE, PRZAŚNOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, LICZBA NIEWYMIERNA, PROFUNDAL, KROWIAK, GOŹDZIENIEC, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, TEORIA MODUŁÓW, SŁAWOJKA, FOLKSDOJCZ, MARKETING INWAZYJNY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ELEKTORAT, PRZECHÓW, PIKNIK, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, ALTANNIK ARCHBOLDA, HAK, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, PATRONKA, ATRAKCYJNOŚĆ, DETEKTOR JONIZACYJNY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, SPORTÓWKA, NAZWA RZETELNA, POMARAŃCZA, ZĄBEK CZOSNKU, ZGORZEL, PRZYJEZDNY, POLAROGRAFIA, CZAS, WOLUNTARYZM, DRĄG TŁOKOWY, PAPROTKA ZWYCZAJNA, SZACHY SZYBKIE, PŁASKOSZ, PLASTYCZNOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, FILTR CZEBYSZEWA, BURGER, WPŁYWOWOŚĆ, BROWARNIA, AKTOR, LOGIKA KIERUNKOWA, GZIK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, IDEALIZACJA, NEGACJONISTA, WIEŻA ZEGAROWA, CIĘŻKOŚĆ, REEDUKATOR, MAZUREK, IDIOM, MASYWNOŚĆ, SPEKULACJA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ANTYCHOLINERGIK, DIONIZYJSKOŚĆ, AKT MOWY, SOJUSZ, ?PYCHOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPORT, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGANIE REKORDOWYCH WYNIKÓW I ZWYCIĘSTW, CO JEST POPRZEDZONE DŁUGOTRWAŁYM I INTENSYWNYM TRENINGIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPORT, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGANIE REKORDOWYCH WYNIKÓW I ZWYCIĘSTW, CO JEST POPRZEDZONE DŁUGOTRWAŁYM I INTENSYWNYM TRENINGIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPORT KWALIFIKOWANY sport, którego celem jest osiąganie rekordowych wyników i zwycięstw, co jest poprzedzone długotrwałym i intensywnym treningiem (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPORT KWALIFIKOWANY
sport, którego celem jest osiąganie rekordowych wyników i zwycięstw, co jest poprzedzone długotrwałym i intensywnym treningiem (na 18 lit.).

Oprócz SPORT, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGANIE REKORDOWYCH WYNIKÓW I ZWYCIĘSTW, CO JEST POPRZEDZONE DŁUGOTRWAŁYM I INTENSYWNYM TRENINGIEM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SPORT, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGANIE REKORDOWYCH WYNIKÓW I ZWYCIĘSTW, CO JEST POPRZEDZONE DŁUGOTRWAŁYM I INTENSYWNYM TRENINGIEM. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast