ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA CIENIOLUBNA to:

roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia (na 18 lit.)SKIOFIT to:

roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.254

PRZEWROTOWIEC, USTRÓJ NIEWOLNICZY, KOPALINA STAŁA, KECZ, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, AGROFIZYKA, WYRAK, WIEŚNIAK, TEORIA PERSPEKTYWY, ŻÓŁTY KARZEŁ, TRYTYLODONTY, STYLIZATOR, PRZEWODNIK, INWARIANT, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OPAD, FAKTORYZACJA, RACJONALNA IGNORANCJA, FANATYCZNOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, ANALFABETA, SZCZERBAKI, GETTER, CHROPOWATOŚĆ, OGNIWO GAZOWE, OSŁONOWOŚĆ, PROTEROZUCHIDY, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, KAMPYLOGNATOID, STOPIEŃ, ZWROTNOŚĆ, ARON, TANIEC, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, STRONNOŚĆ, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, ZAPOMINALSKI, CHOROBA WOLMANA, SPORT EKSTREMALNY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, BALANSJER, MAFIA, KOTEWKA, KOCIE OKO, PARAMAGNETYK, ŚWIADECTWO SZKOLNE, HRECZKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, ŁYSIENIE POSPOLITE, SOKOLE OKO, OTOCZENIE, OJCIEC CHRZESTNY, SZCZĘŚCIARA, EWANGELIZATORKA, SZTYWNA SPACJA, DUPERELA, SPEKTAKL MUZYCZNY, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ASCETA, WOLA BOŻA, ALBATROS CZARNONOGI, MINERALIZATOR, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PANIKA BANKOWA, BRZESZCZOT, SIŁOWNIK, KLAPA, OGNIK SZKARŁATNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, BIEDOTA, KONAJĄCY, ROŚLINA NACZYNIOWA, MELON, DZIESIĄTKA, KONSERWACJA, PIERWSZOŚĆ, PEREŁKA, GARDZIEL, OGNIWO WESTONA, SILNIK REPULSYJNY, DRUGA MŁODOŚĆ, SUBSKRYBENTKA, SAMOLOT BOMBOWY, DURNOŚĆ, ZANOKCICOWATE, CYKL PASYJNY, MATERIAŁ, ZMARTWIENIE, RACHUBA, TWARDOŚĆ, ENDODERMA, SAMOUPROWADZENIE, IMPLIKACJA LOGICZNA, DRAPIEŻNOŚĆ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, NORMA ABSTRAKCYJNA, BEZKLASOWOŚĆ, BRYDŻ SPORTOWY, PLAKODONTY, ZWIERCIADŁO, HIPOSTYL, RULETKA, SAUNAMISTRZ, ETER, HURTNICA PODOBNA, NAFCIARSTWO, TRACZ DŁUGODZIOBY, KĄPIEL, CZUJKA, SKINNY, KASZTAN, PISTOLET, AKSAMITNA REWOLUCJA, ORMIAŃSKI, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, MINIPIŁKA, WYKA, EKSPOZYCJA, MATERIALNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, KIJANKA, ROZDZIAŁEK, KORMORAN CZARNY, PATRONKA, NASIADÓWKA, OSTRIA, MUNDSZTUK, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRZYSADKA, STATYSTA, CHOROBA DARLINGA, FUNKCJONALIZM, PLANISFERA, RUCH EKOLOGICZNY, DRINK, REA, KULTURA KRETEŃSKA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KURATORKA, KURS STAŁY, NANOFILTRACJA, CESARZOWA, GOLAS, BIEG DYSTANSOWY, TWARDY OŁÓWEK, POWINOWATY, SOKOLE OKO, DIAGNOSTA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, UKŁAD SŁONECZNY, KRAKÓW, HETERIA, TRÓJKĄT, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, NAGIETEK, KAFEJKARZ, LESER, LEWAREK, ODŁÓG, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ÓSEMKA, STRATEG, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, DUSZNICA, VIP, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ATU, KURZA ŚLEPOTA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, CHEDDAR, AKWAFORTA, BRAT POLSKI, KOLUMNA AMUNICYJNA, ZŁOĆ, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, UŚMIECH LOSU, KOLOKWINTA, WIEK DOJRZAŁY, OBUSTRONNOŚĆ, FONDUE, ZAWRÓT, OKSYTAŃSKI, EUKARIOT, OLIMPIADA, PÓŁCZŁOWIEK, BAZA NOCLEGOWA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, PAS, PROTEKTOR, BEZDENNOŚĆ, SUBSKRYBENT, BRAMKARKA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ELEKTROLIT, ATLANTYDA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PROKURATOR, INSTRUMENT DREWNIANY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KAPUŚCIANA GŁOWA, AGREST, CIRROCUMULUS, BATALION WARTOWNICZY, DWUDZIESTOPAROLATEK, JARZĄB GRECKI, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, GAPOWICZKA, LUGIER, GŁOŚNIK OTWARTY, AUDYTOR, SYNTEZATOR, OKRUTNOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, SPRAWICIELKA, ZMIENNA, OZNAJMIENIE, POŚREDNIK, BURAK CUKROWY, ZANOKCICA CIEMNA, ROZDZIELCZOŚĆ, FURGON, KULTURA CYKLADZKA, RURA WYDECHOWA, PUKAWKA, INFLACJA JAWNA, HURTOWNIA DANYCH, CATERING, WYTWÓRNIA, KIANG, LICZBA FERMATA, PAPA MOBILE, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, WSPOMNIENIE, ANAL, NADZIEWKA, RESTAURATOR, THRILLER, REGUŁA TINBERGENA, LENIUCH OSPAŁY, PODZIEMIE, SOŚNIAK, ZNAK KOREKTORSKI, PATATAJKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, SEKSTA, MARKETING RELACYJNY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, NERECZNICA, BIODRÓWKA, NACHALNOŚĆ, PRZYCZYNEK, ORDYNUS, SAMOGRAJ, HOJA, NOWOWIERCA, BIELINEK RUKIEWNIK, DENIS, DWUBÓJ, PTASZNIK CHILIJSKI, DZIELNOŚĆ MORSKA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, BIEDNY, CZERWONAK, MĄTEWKA, CHARAKTERYSTYKA, OPAKOWANIE, RÓŻA PUSTYNI, SZCZENIĘCE LATA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, PASCHA, GRATIS, MATRYCA STRUKTURALNA, ACENA BUCHANANA, POWÓD, WIEK PRZEDEMERYTALNY, MORENA DENNA, URAZ, BŁONA ODWRACALNA, OŁTARZYK, BENIAMINEK, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, WIOSENKA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, PATRYK, AZT, CHABER, POKAZ, EKS-KOMUNISTKA, WIEK POPRODUKCYJNY, ŚMIERDZIEL, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ?SYSTEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.254 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA CIENIOLUBNA roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia (na 18 lit.)
SKIOFIT roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA CIENIOLUBNA
roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia (na 18 lit.).
SKIOFIT
roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia (na 7 lit.).

Oprócz ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x