Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓJNIK to:

klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓJNIK

SPÓJNIK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)SPÓJNIK to:

w logice - funktor zdaniotwórczy od argumentów zdaniowych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.946

MAŁODUSZNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, NUKLEOPROTEID, BELWEDER, PERŁA, WERTEKS, AKTYWISTA, JODEK, BUGAJ, PYCHOTKA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, WYBITNOŚĆ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SZCZELNOŚĆ, ARKANZAUR, NIEOKREŚLONOŚĆ, PANNICA, GEMISTA, CIĄGNIK, USZYSKO, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, WOLICJONALNOŚĆ, GNÓJ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, IKEBANA, PERIOD, PORTUGALSKI, OBIEKT, PRACA, SEKS ORALNY, KOŁO, PAŃSTWO, TAROK, CHRANCUSKI, GRETING, REOGRAF, KREOLKA, OTWARTOŚĆ, KWAS PIROGRONOWY, MAGNES, RESPONDENTKA, STEROLOTKA, WODOROSIARCZAN, KONOTATKA, MIRLITON, FARMAKOGENETYKA, CHOMĄTO, PORADLNE, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BLOK RYSUNKOWY, ABAJA, LEJ, POŁABSKI, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, WYKŁAD, ŚWIERK BREWERA, KLONOWANIE, WYPRAWA, ROZDZIAŁEK, SPACHACZOWATE, SYNDYK, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, DAWCA, ADADŻIO, DOMICYL, DUPLIKA, CZYSTOŚĆ, MAGNOLIA, KORKOCIĄG, DZIÓB, CHRYZOTYL, DZIECINKA, GÓGLE, PARAFASZYSTA, TAMARILLO, FLAMBIROWANIE, PANEKLA, DZIAŁ WÓD, URZĄDZENIE RADIOWE, MAGNETON JĄDROWY, RĘKAW, INKRETYNA, TERMOSTAT, BIRGINIAK, RUSKI, STENWANTA, DOBIEG, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PÓŁCIEŃ, RUBASZNOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ROZBRATEL, RZUT WOLNY, STOS, KOMPARYCJA, ZAKOP, ROŚLINA OKRYWOWA, NAJDUCH, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KOLCOROŚL, ADRES WZGLĘDNY, BOA, URCEUS, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ORGAN, WYROŚLE, TŁO, WYKUPNE, KOSZÓWKA, MURZYSKO, RACZYNA, KRAŃCÓWKA, DZIWNY ATRAKTOR, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KITEL, ANEMIA APLASTYCZNA, PASKUDA, DETAL, PRESKRYPTYWIZM, OSTANIEC, KOLOR LUKOWY, WIEK PROKREACYJNY, BIAŁA BIERKA, SPOT REKLAMOWY, PLAN SYTUACYJNY, HELIKAZA, HALOGENOALKAN, RATOWNICTWO TECHNICZNE, PODCHLEBSTWO, JĘZYCZEK U WAGI, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, DOBRO PODSTAWOWE, KUPA, KLUCZ SZWEDZKI, WYMIANA, POPOZAUR, SYGNALIZATOR, REDAKTOR TECHNICZNY, WIELORYB, KIKS, KLAWIATURA EKRANOWA, SZKUTNICTWO, PODSADNIK KULISTY, GRZYB PIASKOWY, DUJKER CZARNOPRĘGI, STRAWIŃSKI, KONCHYLIOLOGIA, GETER, ŁUSKWIAK ZMIENNY, FEERIA, PIEC MUFLOWY, FILIGRAN, USTONOGI, FRONTALE, ZAKRĘT, SZCZEĆ, DELEGACJA, PRĘDKOŚĆ, PODSZYWACZ, CHRUST, POCZWARA, HUNTER, DIORAMA, RABAT, GEREZA BIAŁOBRODA, DETENCJA, IRLANDZKOŚĆ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, DZIEŃ DZISIEJSZY, BLEDZIUCH, KĄT UJEMNY, BYK, INDYWIDUALIZM, ANTENA YAGI-UDA, IBERYSTA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, KIESZEŃ, MAKARONIARZ, ZANOKCICA CIEMNA, PIASECZNICA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, SUBSTANCJALNOŚĆ, ŻEBRO, STAROŚCINA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, MIODNIK, CHOROBA EULENBURGA, OSTROWIANIN, NITROZOBAKTERIA, SPIRYT, NIHILIZM, KANTATA, ŚWIĘTA KSIĘGA, ANTYWIRUS, DENOTACJA, JAZZ, BIPOLARNOŚĆ, MŁAKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PRACA, POGONIEC, ENTOMOFAGI, MONSTRUM, SZYSZKA, SMOK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, NEKROPOLIA, LOOP, ZWIĄZEK RZĄDU, PAJĄCZEK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, MURARKA RUDA, SAMOPOMOC, PRZESTRZEŃ BARW, KONTENER, KOMPARATYSTYKA, NAWIERZCHNIA, CZERKIESKA, FILM ANTYWOJENNY, PRZENOSICIEL, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, POKOLENIE, MROZOODPORNOŚĆ, SYPIALKA, KSIĄŻĘCOŚĆ, SPRZĘCIOR, PASZCZUR, ŚWIADECTWO, JAMRAJ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, SKÓRZAK, PIĘKNO, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KLINKIER, TELESKOP ZWIERCIADLANY, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, WYPEŁNIENIE, JĘZYK MUNDA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, RADA PRACOWNICZA, ANALIZA SEKTOROWA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, POCZUCIE WINY, WESOŁOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, OPONA, NADAWCA SPOŁECZNY, ESTRADOWOŚĆ, WERMUT, BOK, MANTELLOWATE, NOWA KLASYCZNA, RNA, UDAR, OKNO DIALOGOWE, CZART, ZUPAK, RAMA, KOLOSTOMIA, NIEOKREŚLONOŚĆ, CIARKI, PLACUSZEK, AZOLLA KAROLIŃSKA, TITR, JĘZYK NIDERLANDZKI, NESTOR, PATYCZAK, POSEŁ, PRODUCENT, LIRNIK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, LICZEBNIK ZBIOROWY, KRUMMHORN, ODRUCH BEZWARUNKOWY, JAGODÓWKA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, KOMORA CIŚNIENIOWA, MISZPELNIK, MIESIARKA, KIERUNEK, UPOWAŻNIENIE, KOPERNIK, BŁONICA NOSA, KAMIKADZE, MIKST, RONDELA, KAZALNICA, PUDER, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, POCHODNIK, IMPERTYNENCKOŚĆ, CARAT, ASYGNACJA, CHOINKA, NOWELIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spójnik, klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓJNIK
klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x