KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓJNIK to:

klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓJNIK

SPÓJNIK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)SPÓJNIK to:

w logice - funktor zdaniotwórczy od argumentów zdaniowych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.614

INTERIOR, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ROTA, POCHÓD, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, WODA HIPEROSMOTYCZNA, STREAMING, RUCH WSTECZNY, PŁYCINA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ODGAŁĘZIACZ, BLENDA, BACKGROUND, USŁUGI SPOŁECZNE, PIÓRO, DŻIHAD, PODTYBINKA, ROMANS, URANOWIEC, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, CHWOŚCIK BURAKA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, BYLICA POLNA, CABAN, MIKROOTOCZENIE, RYBONUKLEAZA, POLICJA, WIRTUOZERIA, AZERSKI, PRZYLŻEŃCE, GALAS, AROMAT, WAMS, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, CYMELIUM, CHOMIK EUROPEJSKI, KONCENTRACJA, INTENCJONALIZM, KWAS DIKARBOKSYLOWY, MASZYNA DO PISANIA, LASECZKA, TRUCHŁO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, EMULSJA ASFALTOWA, BYTOWNIT, STRUDEL, KOPOLIMER, NEURON CZUCIOWY, HERBATA, PROCES SPOŁECZNY, JASNOTA GAJOWIEC, POLSKI-SLOWNIK.PL, BRUTAL, OPONA PNEUMATYCZNA, BIAŁORUTENISTYKA, OBUNOGI, PURUSZA, KLĘK PROSTY, SYGNAŁ ANALOGOWY, PROJEKT TECHNICZNY, PEPSI, KARB, ŁAŃCUCH POKARMOWY, MLEKO, OPOŁEK, PŁATNIK SKŁADEK, WYCIĄG TOWAROWY, NORMALKA, UNDERGROUND, EMBLEMAT, PRZEPAŚĆ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, APLIKACJA, ANTARKTOPELTA, WANDAL, JEDNOSTRONNOŚĆ, POLITYKA MIESZKANIOWA, NEUTRALIZACJA, STACJA, DŹWIGARKA, STAN, SEROCZEŃ, ŚWIEŻAK, WIETRZNOŚĆ, PROCES ODWRACALNY, SZORSTKOŚĆ, PLAN SYTUACYJNY, BERYL, NIESTANOWCZOŚĆ, KATASTROFICZNOŚĆ, ŻUREK, PIEPRZ CZARNY, NAWÓZ SZTUCZNY, ETER, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PRZEWRÓT, GRAFIKA WEKTOROWA, GNÓJ, OSKAR, SŁUŻKA, DWUKOLOROWOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, SONDA, MINIVAN, HALBA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, SYMPOZJON, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, GLINOKRZEMIAN, POTULNOŚĆ, AZOTAN, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, TRESER, POZOSTAŁOŚĆ, GEODEZJA WYŻSZA, DOWOLNOŚĆ, UNYTKO, DAEWOO, PRZEZORNOŚĆ, KONFRONTACJA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, JAZ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, CWANOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SZYPUŁA, KRWIOŻERCZOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SUKMANA, WIRTUOZERSTWO, RAMA KOMUNIKACYJNA, SUCHORYT, BORZEŚLAD ZWISŁY, KOPALINA STAŁA, NAKRĘTKA, TROPIK, HAKONOS, PŁYN INFUZYJNY, KAPITAŁOWOŚĆ, ANTAGONISTA, RYNKA, ŁADOWARKA, ZBROJA KRYTA, KWILMEZAUR, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, GAŁĘZIAK ZBITY, PROMIEŃ, ADRES FIZYCZNY, FOTOREALIZM, OKOREK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KASZYCA, BUTERSZNYT, CADET, KOMPLEKS ARENOWY, MINERAŁ, CZEREMCHA, TONAŻ, PLUS DODATNI, BORECZNIK SOSNOWIEC, MUCHOMOR BULWIASTY, MIEDŹ, NIERUCHOMOŚĆ, GALAKTYKA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, MRÓWKA SMĘTNICA, EKRANOPLAN, NIL, WSPOMINKI, SPRAWA, TEMPERATURA MROZU, ALBINOS, PAKA, SZKOLNOŚĆ, STOPIEŃ ETATOWY, WYCINEK, BĄBEL, PRZYRODNI BRAT, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, OLBRZYM, SCENARIUSZ, NATURALIZM, NARKOTYK MIĘKKI, POCHŁANIACZ GAZÓW, GWINT STOŻKOWY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KASKADA, RAKOWATOŚĆ, KULT, WAŁ, BLOKADA, ISKRA ELEKTRYCZNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, KRAKOWIAK, MIĘSOŻERCA, SANDWICZ, GRYLAŻ, PRAGMATYCZNOŚĆ, LIMUZYNA, WYZIEW, STARY BYK, BOROWIK DUPAINA, EKSPRESJA GENU, DYSONANS, ODTRUTKA, LOT GODOWY, EPOKA, MODEL RELACYJNY, SQUAW, KARKÓWKA, APARAT ABSORPCYJNY, MOBILE, LODOWIEC GRUZOWY, JERSEY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, STREFA HEADA, DRUK OFFSETOWY, FASOLKA MUNG, SZAROTA NORWESKA, SKUTEK PRAWNY, NIEWYPAŁ, SEPARACJONIZM, KLASYFIKACJA, ZAKUP, SAMOOBRONA, HAZARD, ASNYK, JEŻYNA POPIELICOWA, REGRESJA LINIOWA, SZACHY AKTYWNE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, FANTOM, POGODNOŚĆ, KEYBOARD, NISKOŚĆ, PSYCHOTEST, GAZ OBOJĘTNY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, MAŁA GASTRONOMIA, PIANISTYKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, TEREN ODKRYTY, OUDRY, GRUBOŚĆ, RUBELIT, ŻABKI, UPGRADE, PIECZARKOWA, OTĘPIAŁOŚĆ, NADCHLORAN POTASU, SKRÓT, GEJOSTWO, ELIPSA, RUCH, DRĘTWOTA, ŻYWOPŁOT, WOŹNY, SIŁA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KROS, LĄDZIENIE, PŁYWACZ, PRAŻUCHA, POMPA WYPOROWA, KAND, DWORNOŚĆ, BUTYL, WIECHEĆ, KOKS ODLEWNICZY, PRAKTYCZNOŚĆ, OBRÓBKA, BEZPIECZNIK, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, GAZELA PRZEWALSKIEGO, EMBARGO, NIEREGULARNOŚĆ, FRONTON, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, NAPAŚĆ, KOLUMBARIUM, FILM ANTYWOJENNY, POPĘDLIWOŚĆ, DZWONNICA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PRZEZWISKO, WERTEKS, SKARANIE BOSKIE, TEST PSYCHOLOGICZNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SILNIK NA BENZYNĘ, RYTUAŁ, ZRAZÓWKA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, RYBA UKWIAŁOWA, ?BIAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓJNIK klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓJNIK
klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.).

Oprócz KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KLASA LEKSEMÓW SYNSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast