CZASOWE ZAJĘCIE PRZEZ SIŁY ZBROJNE PAŃSTWA PROWADZĄCEGO WOJNĘ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TERYTORIUM PAŃSTWA NIEPRZYJACIELSKIEGO I WPROWADZENIE TAM SWOJEJ WŁADZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKUPACJA to:

czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKUPACJA

OKUPACJA to:

fakt zajmowania przez dłuższy czas jakiegoś miejsca w jakimś celu, np. okupacja szpitala (na 8 lit.)OKUPACJA to:

okres okupacji - zajęcia terytorium państwa (na 8 lit.)OKUPACJA to:

czasowe zajęcie przez siły zbrojne części lub całości terytorium innego państwa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZASOWE ZAJĘCIE PRZEZ SIŁY ZBROJNE PAŃSTWA PROWADZĄCEGO WOJNĘ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TERYTORIUM PAŃSTWA NIEPRZYJACIELSKIEGO I WPROWADZENIE TAM SWOJEJ WŁADZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.425

BRUDAS, SAMOLOT KOSMICZNY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PALCÓWKA, HADRAMAUT, KATAKAUSTYKA, DEMOBILIZACJA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, BATERIA, WIELOBARWNOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KONTYNGENT CELNY, NAWIS, ZACHWALACZ, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, GOLONKA, BAWOLE OKO, REZERWA, PIES LAWINOWY, POŻAR, KRZEW RYCYNOWY, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ANTENA YAGI, OBRÓT, MECENAS, MANIFESTACJA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, LUZAK, RODZAJ NIJAKI, PINCETA, DELFIN HEKTORA, WZIĘCIE POD WŁOS, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, AZJATA, WARSTWA, ŁONO, POLARNA CZAPA LODOWA, IMANDRA, AMBASADOR, SMART, SONG, OBLIGACJA SKARBOWA, COŚ NA ZĄB, SZWABSKI, ALGORYTM ITERACYJNY, KOMPLEMENTARIUSZ, WYRAŻENIE, KLOMIFEN, WSKAŹNIK WALORYZACJI, DWÓJNIK, PUNKT, SFIGMOMANOMETR, DOGODZENIE SOBIE, JEZIORO PODLODOWCOWE, OSIEMNASTY, REGALIA, SEKSTET, PRZESZUKANIE, POPRAWKA, UBÓJ, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, IZOLACJONIZM, GORAL DŁUGOOGONOWY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, PIECZĘĆ, KRETOWISKO, AZYL, KALEKA, DZIENNIKARZ, NARAMIENNIK, CIAŁO, WAGON TAROWY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PRZEPIÓRKA, IMPERIUM VALYRII, PODATEK NALEŻNY, PLAC APELOWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PRZYRODNI BRAT, MAKINTOSZ, PORT, KOREKTOR, ELEKTORAT, OBAWA, CZYTNIK, ZAKON MNISZY, APARAT, OFELIA, CUGANT, PLIK DŹWIĘKOWY, DACJA, NALEWAK, BRODA, STRZELEC WYBOROWY, LESZCZYNA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, OMAM, ŁUK, FAŁ, OBMUROWANIE, PROSO, GRYPS, POWRÓT, PSIA MINA, ISKIERNIK OCHRONNY, REALIZM MORALNY, ARMIA, WEKTOR, TENOR, PODSKOK, REWALIDACJA, RENTA EMISYJNA, JĘZYK, LIZANIE , ANTYŚWIADECTWO, MISTRZ, KORNET, POPARZENIE, ZBOCZENIEC, WŁÓKNO, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, DZIEGCIARZ, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, SZYFON, PIERÓG, ESKORTOWIEC, ZOOCHORIA, GAZYFIKACJA, PORCYJKA, NUCZA, KAMERA, UDZIAŁ, GŁOSKA PREPALATALNA, OBRUS, LOGIKA KIERUNKOWA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SPISEK, MOSKALIK, PAS, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, RADA, POEMAT HEROICZNY, ESTER, UCHWYT, PĄK, BÓBR KANADYJSKI, FORT, KULMINACJA, TONAŻ, PCHACZ, ŻEBRO, CHŁODNIK, LEFROY, NAPŁYW KORZENIOWY, METFORMINA, ANIMACJA, ADIDASEK, KOŁO, FROTTE, KASZA, SEGMENTACJA, ZABAWKA, KWAS BEZTLENOWY, ŚLIWKA, MARKUR, WAŁ, SIATKA, KIROW, EKSPLOATACJA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, OCEANNIKI, LICZBA PRZESTĘPNA, CZEREŚNIA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, BOCIANIEC, BANDANKA, POLIGLOTA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KISZKA STOLCOWA, LAGUNA, APTAMER, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ALIENACJA RODZICIELSKA, KOCIOŁEK SKALNY, KOŃCÓWKA, OMAR, SODOMA, WODA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, INKASKA, TREPANACJA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, AUTOTOPAGNOZJA, KREM, DIADEM, MONITOR, IRREDENTYZM, PARCH, BIOKOMPONENT, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WOJNA CELNA, PŁOMYCZEK, MAKRON, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, OGÓREK, SKAŁA METAMORFICZNA, MURRINA, STACCATO, KASA, ODRA, ZEW, CLERK, ŻUPAN, ROBOCIK, WPŁATA, ODEZWA, CZYŚCIOCHA, SZPERKA, KAROTENOID, NASYCANIE, PROWINCJA, NEVADA, MOBILE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, CHOROBA GÓRNIKÓW, WIATROWNICA, SKŁADAK, PRZERWANIE CIĄŻY, KAZAMATA, WEKTOR, PYŁ, TEORIA DOMINA, JESIOTROWATE, ROPOWICA KŁĘBU, TRYB WSADOWY, PIĘTA, CHLEB PSZCZELI, ZARYS, BUŃCZUK, PODWIĘŹ, SCIENCE FICTION, AMUNDSENA, EMAIL, HYDROLAT, ASYSTA, KANOPA, ODTWÓRCA, ANSAMBL, KAPUŚNIAK, BRANDENBURGIA, MEDALION, DUALNOŚĆ, OTWORNICA, DEWALUACJA, ZJAWISKO, ZAPALENIE, CIĘGNIK, LIGAWA, PORT, STANOWISKO, BRONIOZNAWSTWO, PTASIE MLECZKO, KRWAWNIK, KLIKER, TRYSEKCJA, JEDNOSTKA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, KORZYSTNOŚĆ, ASTER SOLNY, STRZAŁ, WYCIĄG, EFEKT BOGACTWA, KOŁNIERZYK, ROZZIEW, KSIĄŻĘ ALBERT, GORAL DŁUGOOGONIASTY, SAKRAMENT, KRAINA GEOGRAFICZNA, YPRES, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, ZIARNO, SERENADA, USŁUGA POWSZECHNA, NADZÓR JUDYKACYJNY, BATUTA, KOMUNIKATOR, BIG BAND, WLEW, SZYPUŁKA, DOSTĘP, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, VIOLA BASTARDA, BŁONNIK, ASPIRACJA, JĘZYK FLAMANDZKI, BOLOMETR, ?FASOLA SZPARAGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZASOWE ZAJĘCIE PRZEZ SIŁY ZBROJNE PAŃSTWA PROWADZĄCEGO WOJNĘ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TERYTORIUM PAŃSTWA NIEPRZYJACIELSKIEGO I WPROWADZENIE TAM SWOJEJ WŁADZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZASOWE ZAJĘCIE PRZEZ SIŁY ZBROJNE PAŃSTWA PROWADZĄCEGO WOJNĘ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TERYTORIUM PAŃSTWA NIEPRZYJACIELSKIEGO I WPROWADZENIE TAM SWOJEJ WŁADZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKUPACJA czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKUPACJA
czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy (na 8 lit.).

Oprócz CZASOWE ZAJĘCIE PRZEZ SIŁY ZBROJNE PAŃSTWA PROWADZĄCEGO WOJNĘ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TERYTORIUM PAŃSTWA NIEPRZYJACIELSKIEGO I WPROWADZENIE TAM SWOJEJ WŁADZY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZASOWE ZAJĘCIE PRZEZ SIŁY ZBROJNE PAŃSTWA PROWADZĄCEGO WOJNĘ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TERYTORIUM PAŃSTWA NIEPRZYJACIELSKIEGO I WPROWADZENIE TAM SWOJEJ WŁADZY. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast