OJCIEC CHRZESTNY CZYJEGOŚ DZIECKA LUB OJCIEC DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUM to:

ojciec chrzestny czyjegoś dziecka lub ojciec dziecka, które jest czyimś chrześniakiem (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUM

KUM to:

przyjaciel, dobry znajomy (na 3 lit.)KUM to:

koreański instrument podobny do cytry (na 3 lit.)KUM to:

przyjaciel, druh (pot.) (na 3 lit.)KUM to:

potocznie o przyjacielu (na 3 lit.)KUM to:

druh, towarzysz (pot.) (na 3 lit.)KUM to:

chrzestny dla chrzestnej (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OJCIEC CHRZESTNY CZYJEGOŚ DZIECKA LUB OJCIEC DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.250

PALTO, EMANACJA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, KAMIKAZE, IDIOM, OROGENEZA KARELSKA, BALDACH, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, AWANTURA, OWOC, DIORAMA, BĄK, PRÓBA NUKLEARNA, PAPRYKARZ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, BOCZNICA KOLEJOWA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KIJ BEJSBOLOWY, INICJATYWA USTAWODAWCZA, BIOKOMINEK, OBRONA, FIGA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, STANDARDZIK, ZWORKA, ODWYKÓWKA, NARÓD WYBRANY, NIEWAŻNOŚĆ, AUDYTOR, KURS, STACJA TELEWIZYJNA, UKRAIŃSKI, HORMON STERYDOWY, WŁOSKOWATOŚĆ, KOŁO JEZDNE, DYWIZJON RAKIETOWY, WASZA WYSOKOŚĆ, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OPÓR DROGOWY, STREFA NADGRANICZNA, ŻUREK, HEDONIZM, CANTUS FIRMUS, TENIS ZIEMNY, ROZPAD, NIEREZYDENT, KWAS LIZERGOWY, KWADRATURA KOŁA, CIĄGNIK, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, WAŁEK, EKSPROPRIACJA, BIAŁA NĘDZA, SZTYCH, SIEROCTWO SPOŁECZNE, LINIA BRZEGOWA, HACJENDA, NAŚLADOWNICTWO, MUŚLIN, POCENIE, KRÓLEWICZĄTKO, ODSZCZEPIENIEC, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WIECHA, SUROWOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, EDAMMER, MATURKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, DANIEL DUBICKI, MAŹNICA, ZAKŁAD WZAJEMNY, REPRODUKCJA PROSTA, DROGA BEZPRZETARGOWA, NIEOSTROŚĆ, DROGA, AZOLLA KAROLIŃSKA, SZWEDZKI, KIERUNKOWOŚĆ, SECESJONISTA, GAUGUIN, CZEREMCHA, INTUICYJNOŚĆ, MUTACJA PUNKTOWA, ROZWAGA, ŁAPACZ, KLESZCZE, ZNACZENIE, BYSTRZAK, INTENSJA, KUTIKULA, KRUPNIK, NAPADZIOR, PIK, SYGNAŁ RADIOWY, PIEPRZNIK, RELING, FILM ANTYWOJENNY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, NIEŚPIESZNOŚĆ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KREDENS, WYDAWNICTWO SERYJNE, ŁYKACZ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ANTROPOGENEZA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, SPAMIK, POKRYCIE, HARMONIKA SZKLANA, GRÓB, BARWA PODSTAWOWA, PRYMITYWIZM, BLINDAŻ, PŁYWACZEK, UBRANIE OCHRONNE, RURA OGNIOWA, REAKCJA JĄDROWA, WYDANIE, AGREGAT KRYSTALICZNY, KRAKOWIACZEK, BOMBARDA, CHWIEJNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, ESDEK, ZNAMIĘ BECKERA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, CZASTUSZKA, USTERKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, RACJONALIZACJA, GODET, BASENIK, FUNDUSZ MIESZANY, NIEOCZEKIWANOŚĆ, OSTENTACJA, JURNOŚĆ, BABIA DUPA, ŻYWOKOST, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, CIOS, CUGANT, GLOSA, KITAJKA, GILOTYNA, PLANETKA, HERMETYCZNOŚĆ, SEGMENT, ALABAMA, BENEFICJENT, ZAPŁOTKI, OUTLIER, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KSIĄŻĄTKO, POTWÓR, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MASKA, KRÓLEWICZ, MOMENT TEORETYCZNY, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ARYBALLOS, TRUFLA, CYGANKA, SZYCH, NIESPOKOJNOŚĆ, JAJECZNICA, PARA 0, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, SYZYGIA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, UTWARDZACZ, HISZPAN, MIĘSOŻERNOŚĆ, AMBRAZURA, BANK DOMICYLOWY, DEZETKA, KRUPNIK, GAJA, KASTANIETY, ALERGIA PYŁKOWA, EWOKACJA, KONFIGUROWANIE, ETEZJA, ZBIORNIK, MSZA GREGORIAŃSKA, MAKARONIARZ, ABLUCJA, POCIĄG EKSPRESOWY, ODROBEK, OPIESZAŁOŚĆ, CHÓR, POZYTRON, KLASTER GENÓW, LASKA, ESKADRA, PROTEGOWANY, BUTLA, GALAKTYKA, CYJANOŻELAZIAN(III), PRZEMYSŁÓWKA, IGLAK, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, BIOSYNTEZA BIAŁKA, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, UŁAMEK DZIESIĘTNY, FLAUSZ, SENTYMENT, OBRÓŻKA, PÓŁSIOSTRA, TRYNITARYZM, KASSAWA, UCHWYT, CHŁYST, INFOMAT, KWADRATNIKOWATE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, TUTOR, BIAŁE NOCE, SŁONINA, ŻAGIEL SKOŚNY, LATAWCE, LEMUR KARŁOWATY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, REGLAN, STAŁA MICHAELISA, KŁOPOTANIE SIĘ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, JARZĄB, WOJNA DOMOWA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KOMPLEKS ŻYTNI, JEŁOP, FINITYZM, KNEBEL, PROCEK, SIÓDMY, ZAKRĘTKA, IGLICA, TARLICA, WEZWANIE, PAGINATOR, WYROSTEK RZĘSKOWY, KULFONIK, ZAWISAK, RACICA, JEHOLOPTER, SUW, FUNKCJONALIZM, DZIAŁKA, GRECKI, KANONIERKA, ZAWIESZKA, LUŹNOŚĆ, ORTOGRAFIA, CIEŃ, PRASA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, STATEK KORSARSKI, WYSPIARSKOŚĆ, ŻYCIE WIECZNE, JERSEY, OGIEŃ KRZYŻOWY, GUGIEL, NEK, KANOE, PIERWSZA DAMA, START-UP, RASTER, RÓG, DOROBKOWICZ, SĄD KOLEŻEŃSKI, TRANSAKCJA TERMINOWA, STRZAŁKA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, STATEK TRANSPORTOWY, PODSTACJA TRAKCYJNA, FOSFORYT, OSKAR, KONWERTER, ANGORA, KREDYT PAŃSTWOWY, STANDING FINANSOWY, BATERIA WODOCIĄGOWA, ZAGĘSZCZACZ, OKRĄGŁOŚĆ, SIEWNIK RZUTOWY, ONIRYCZNOŚĆ, DEKADA, PNEUMATOLIZA, POKAL, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, EPIGENEZA, PRZYKRYCIE, IRENA, ?NEKTAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OJCIEC CHRZESTNY CZYJEGOŚ DZIECKA LUB OJCIEC DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OJCIEC CHRZESTNY CZYJEGOŚ DZIECKA LUB OJCIEC DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUM ojciec chrzestny czyjegoś dziecka lub ojciec dziecka, które jest czyimś chrześniakiem (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUM
ojciec chrzestny czyjegoś dziecka lub ojciec dziecka, które jest czyimś chrześniakiem (na 3 lit.).

Oprócz OJCIEC CHRZESTNY CZYJEGOŚ DZIECKA LUB OJCIEC DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OJCIEC CHRZESTNY CZYJEGOŚ DZIECKA LUB OJCIEC DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast