KRÓTKI SŁUP DREWNIANY ZAKOPANY OBOK SŁUPA GŁÓWNEGO (PEŁNIĄCEGO WAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ W KONSTRUKCJI) W CELU WZMOCNIENIA GO LUB USTABILIZOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASIERB to:

krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 7 lit.)ŚWIECA to:

krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASIERB

PASIERB to:

syn męża lub żony z poprzedniego związku (na 7 lit.)PASIERB to:

krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 7 lit.)PASIERB to:

wyrastający przedwcześnie boczny pęd rośliny (na 7 lit.)PASIERB to:

boczny, przedwcześnie wyrosły pęd (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKI SŁUP DREWNIANY ZAKOPANY OBOK SŁUPA GŁÓWNEGO (PEŁNIĄCEGO WAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ W KONSTRUKCJI) W CELU WZMOCNIENIA GO LUB USTABILIZOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.751

SIEROTA, NEFROLEPIS, LAZARYSTA, CHOROBA UHLA, PRZEDZIAŁ, PRZEPIS, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ULGA REMONTOWA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ZBRODNIA STALINOWSKA, PASKUDA, SNIFFER, STWORZENIE, ZABIEG, WCIĄGARKA, MINIATURA, ORŁORYB, POMÓR, SALAMI, CHOCHOŁ, JAPOŃSKOŚĆ, MUZYK, NIC, MATERIAŁ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, OSKARŻYCIELKA POSIŁKOWA, JASKINIA LODOWA, PŁATECZEK, ANILANA, DOMINACJA, SKANER OPTYCZNY, ŚCIANA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SATELITA, PANEKLA, LAPILLI, PÓŁKOLONIE, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, BASILEUS, GAPA, STAW, FORMACJA, WYLEW, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, REMONT KAPITALNY, STOCZNIA, UNDULIPODIUM, CERKIEW, AKSAMITKA, COLA, GARDENIA, POLEWA, SOLIDARNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, EKOGROSZEK, BEZCIELESNOŚĆ, POLEPA, PRZEGRUPOWANIE, POSŁANIEC, LAMBREKIN, MODELUNEK, PRÓCHNO, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SONIFIKACJA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PRZEKAZIOR, KULTURA MATERIALNA, DEFLEKTOR, PIENIĄDZ LOKALNY, BYCZEK, ŁADUNEK, BIOFLAWONOID, FIRMA WYDMUSZKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MONITOR, TEATR ULICZNY, EPIDEMIOLOG, BÓG, LABOLATORIUM, MARGARYNA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, WÓŁ, PUDER, OCZAR, KAWA ZBOŻOWA, ROZPRUWACZ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, TYMBALIK, BEK, MASZT, RELACJA, WARZONKA, POKRZYWDZONY, DOBYTEK, WYBRANKA, LOT, BAGAŻOWY, ANAMORFOZA, MŁAKA, RAMA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, WĘGIERKA, KONTEKST, TONDO, PRZEŚCIERADŁO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, DREN, CHOROBA PLUMMERA, CYKL PALIWOWY, WAŁKOŃ, WERANDA, FRAZA NOMINALNA, ROGALIK, CIAŁO, TONACJA, KOPARKA, KRYTYCZNOŚĆ, OBIEKTYWIZM, POTENCJAŁ DZETA, SAMOORGANIZACJA, RETRANSMISJA, PĘCHERZYK, WITACZ, POSREBRZANIE, BEZSENS, SŁUP, KOLUMNA, WKŁADKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WOLTAŻ, ABSYDA, DWUKROTNOŚĆ, PRAWO, PAJĄCZEK, STRINDBERG, ZABUDOWANIE, ALARM POŻAROWY, PRZĘSŁO, STARUNEK, NOWELIZACJA, SZPILKA, CIELĘCINKA, ZAMEK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, GŁOWNIA, SIOSTRZYCZKA, METYS, KLASTER, ŁUPEK DACHOWY, SKRA, PIEPRZYK, PRZEPAŚĆ, ANTAŁEK, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, DZIEŃ OTWARTY, KLASZTOR, TRANSFLUENCJA LODOWCA, MIŚ, PRZEMYT, TECHNICZNY NOKAUT, SALA, WARSZTAT, OBI, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, EMBRION, SPEKTAKL, SZOPKARZ, FRAKCJA, ZAĆMIENIE, UDAR MÓZGOWY, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, FALC, DOMEK LORETAŃSKI, ŚCIEKI KOMUNALNE, KOPUŁA PANCERNA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KARETKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KAMIEŃ, HISZPAŃSKOŚĆ, ŁAWA, WYROŚL, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, TRENCZ, MOZAIKA, PIEC GRZEWCZY, JĘZYK, GUMKA, GETTO ŁAWKOWE, DRĄŻEK, LEGENDA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, AHISTORYZM, KONCENTRACJA, WISKOZA, STYL, NATASZA, SĄCZEK, CUGANT, CUMULONIMBUS, BRUDY, FROTKA, INSTRUMENT MECHANICZNY, OBSESJA, DATOWNIK, NEURON LUSTRZANY, SYN, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ŁUPIEŻ PSTRY, RĘKAWICA, MIERNIK, PRÓBA JĄDROWA, ZIARNECZKO, HYBRYDALNOŚĆ, RESIDUUM, MASKA, PĘK, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, PRZEMOC, EGZORCYZM, GAZ GENERATOROWY, SIATKA, WÓZ MEBLOWY, UMIEJĘTNOŚĆ, KIEŁ, ACETYLENEK MIEDZI, SKOPEK, ESCUDO, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, SZTUKA, GORSET, DRENAŻ LIMFATYCZNY, DERYWAT, KOALICYJKA, PUSTELNIA, TARCZA, KOŁNIERZ, TKANKA STAŁA, BOGACTWO, BIFORIUM, MAKRAMA, ŁEBEK, TEST PASKOWY, BRAZYLIJSKOŚĆ, JĘZYK, GARNEK, MEDALION, KSIĘGA, FRATER, CHABANINA, LUGIER, UBEZPIECZENIE, PAMIĘĆ GÓRNA, INWOLUCJA, AMPUTACJA, ZAGĘSTNIK, REFERENDUM GMINNE, WARUNEK, LEK CYTOSTATYCZNY, RADIOODTWARZACZ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, KOŃCÓWKA, PRACA DOMOWA, ANTENA YAGI-UDA, BAGIENNIK OBŁY, KREWNIAK, STRAŻ, FUCHA, BYDLĘ, KONEW, ŁEBEK, CYNK, EWOKACJA, SĄSIEDZKOŚĆ, WIĆ, CIĘŻAR WŁASNY, ZAWIKŁANIE, GERMANIZACJA, JUBILER, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, PRACA MAGISTERSKA, CERATA, ODŁAMKOWY, SMAK, SUMAK, DWURURKA, APLIKACJA, MADONNA, MOL, TRANSPORTOWIEC, INFORMACJA POUFNA, BIBLIOTEKA NAUKOWA, SZMER, ESTETYKA, PATYCZAK, ?ODRĘTWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.751 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKI SŁUP DREWNIANY ZAKOPANY OBOK SŁUPA GŁÓWNEGO (PEŁNIĄCEGO WAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ W KONSTRUKCJI) W CELU WZMOCNIENIA GO LUB USTABILIZOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRÓTKI SŁUP DREWNIANY ZAKOPANY OBOK SŁUPA GŁÓWNEGO (PEŁNIĄCEGO WAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ W KONSTRUKCJI) W CELU WZMOCNIENIA GO LUB USTABILIZOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASIERB krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 7 lit.)
ŚWIECA krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASIERB
krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 7 lit.).
ŚWIECA
krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 6 lit.).

Oprócz KRÓTKI SŁUP DREWNIANY ZAKOPANY OBOK SŁUPA GŁÓWNEGO (PEŁNIĄCEGO WAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ W KONSTRUKCJI) W CELU WZMOCNIENIA GO LUB USTABILIZOWANIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KRÓTKI SŁUP DREWNIANY ZAKOPANY OBOK SŁUPA GŁÓWNEGO (PEŁNIĄCEGO WAŻNIEJSZĄ FUNKCJĘ W KONSTRUKCJI) W CELU WZMOCNIENIA GO LUB USTABILIZOWANIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x