BUDYNEK, POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ STACJE TRANSFORMATOROWE (LUB JEDNA TAKA STACJA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSFORMATORNIA to:

budynek, pomieszczenie, w którym znajdują się stacje transformatorowe (lub jedna taka stacja) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK, POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ STACJE TRANSFORMATOROWE (LUB JEDNA TAKA STACJA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.569

BARBARYZACJA, JEDNOSTKA INFORMACJI, POSZKODOWANA, TELESKOP, MASZYNA TŁOKOWA, OKOLE, STROICZKOWE, SŁUPOZĘBNE, KUCHNIA, PLURALIZM, WATA, TŁOCZYSKO, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, STAW, PRYMITYWIZM, KRYSTALOMANCJA, ANIMATOR, UCHO WEWNĘTRZNE, LUSTRO, RACJONAŁ, POLONEZ, REFERENCJA, MASZYNA WYCIĄGOWA, LIST POLECONY, PŁYN ETYLOWY, ZBIORÓWKA, ZWŁOKI, WŻER, KAPSUŁA POWROTNA, ZSYPISKO, ABLACJA LODOWCOWA, GARNIZON, BÓL, OPAR, KAWALER, ABDERA, DOKTOREK, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, OPERA MYDLANA, SAMOUNICESTWIENIE, WYROCZNICA, POPYT, BUKIET, POCIĄG OSOBOWY, ŚLIWA, CZĄSTKA ALFA, JĘZYK BRETOŃSKI, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, TERAPIA GESTALT, OSOWATE, SENTYMENT INWESTYCYJNY, HACKER, REPERTUAR, ŚLICZNOŚĆ, PERKOLACJA, PODKŁAD, RYBA ŁAWICOWA, BALANSJER, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, FRYGOWIE, KANAŁ PÓŁKULISTY, AERODYNAMIKA, PEBA, BRUDOWNIK, MORWA, ANASTOMOZA, WIELORAK, GWINT, FEJHOA, ANTYDOGMATYZM, EFEKT MAJĄTKOWY, ADRES INTERNETOWY, SZCZYTÓWKA, WŁOCHACZ, FAKT PRAWNY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, BOKSERKA, KLERK, DRESSING, MOTOR, MAKAGIGI, POMORZE ŚRODKOWE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, FILEMON CIEMNY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KOT, ODKŁAD, LIŚCIONOGI, TONACJA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, REWITALIZACJA, NOMINALIZM, WITREKTOMIA, PRZEMYSŁÓWKA, HOMOSEKSUALIZM, MAMUT CESARSKI, OBRONA BAŁTYCKA, EKLER, KRĘGOWIEC, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, UKŁAD WYŻOWY, SITO, NIECZUCIE, DEZASEMBLER, PODŁOŻE GRUNTOWE, MACICA DWUROŻNA, SKALA RANKINE'A, PAMIĘĆ, HEKSAMETR, OBSZAR ALIMENTACYJNY, LAWATARZ, SZCZUDLARZ, KANTYLENA, WYKROCHMALENIE SIĘ, ZAPACH, MIKROMIERZ, LIAZA, JASKÓŁKA, GRAFIK, ESPRINGOLA, TRZECIE OKO, BRANIE PRZYKŁADU, CIEŃ, EWOLUCJA, JAN, SEJM, CNOTA KARDYNALNA, BRACHYCEFALIA, NADGORLIWOŚĆ, RATING, KOSZTORYS INWESTORSKI, OSPOWATOŚĆ, MALUCZKOŚĆ, SZCZEPONOGI, CECHA, DYKTATURA, PIECZĘĆ, BIOLOGIA SYSTEMOWA, EMENTALER, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MAJORAT, WYPIÓR, SŁUCHAWKA, PARAMAGNETYZM, HAMULEC TAŚMOWY, SUNDAJKA, KLASA, TŁOCZEK, MALINÓWKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KABAT, PRÓBA, RAK, NOC, ZBAWICIELKA, PANEWKA, CELULOZOWNIA, KLATKA BŁAZNÓW, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KARTY, PIEPRZ MNISI, MEDYCYNA KOSMICZNA, AERODYNAMIK, FUTURE SIMPLE, KONFISKATA, DZIEWICTWO, IZBICA, WYPUSTEK, POLEROWACZ, POLIP, CHAMEOFIT, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, TAROT, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PAPILOT, BLENDA, NADWZROCZNOŚĆ, RĄCZNIK, WYROŚL, ORBITA, WYGIBAS, BRAMSEL, ROY, DRAMATYZM, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, USZYSKO, NEUTRALNOŚĆ, SKRADANKA, SUKA, OŚWIECICIEL, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, KOMORA POGŁOSOWA, DZIAD, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, ESENCJALIZM, DIAGRAM FAZOWY, GIMBOPATRIOTA, OFICER, STOŻEK ŚCIĘTY, IMPLEMENTACJA, BACIK, APARTAMENT, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, CYTADELA, PINGWIN BIAŁOOKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PŁAZAKOWATE, NAKAZ, KAPOK, WYROCZNIA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KARTACZ, WYRAZ OBCY, NOWA KLASYCZNA, LINA, GODZINA KANONICZNA, WYMIAR, PERSONA, SILNIK GAŹNIKOWY, SZEKSPIR, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, SZCZĘKOT, REAKCJA NIEODWRACALNA, ŻOŁĄDKÓWKA, AMEBA, PROGRAM WYBORCZY, BEZGŁOŚNOŚĆ, KIBOLSTWO, SZENG, PIĘĆDZIESIĄTKA, MOPS, SAMOCHÓD OPANCERZONY, POMIOTŁO, PLAC APELOWY, ZAPŁODNIENIE, PŁOMIEŃ, LANCRET, ŁĄCZNIK CIECZOWY, KOBIAŁKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KONKURS, NAKŁAD, MIECZ UCHYLNY, WIGOŃ, GRZYB SITARZ, MOSKIT, KORYFEUSZ, CZUB, WĘZEŁ, DESKARZ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, RADTKE, GLINIAN, OCIOS, SINICA, NIECHLUBNOŚĆ, SPACJA, FOKUS, PRZEPRAWA, BIDET, DENIALIZM, KURHAN, ZAKON KLERYCKI, SANDWICZ, POLSKOŚĆ, ODPROMIENNIK, DOMEK DLA LALEK, WYBRZEŻE SZKIEROWE, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, DROGA BEZPRZETARGOWA, SSAKI ŻYWORODNE, KWASICA MEWALONIANOWA, ZIARNKO, WIEK, WYŁOŻENIE SIĘ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PANNA W WIEKU POBOROWYM, BEZLOTKI, DERESZOWATY, BOLIMUSZKA, WERTEKS, RODZINA JĘZYKOWA, PAS, RĘKA OPADAJĄCA, WIDMO ATOMOWE, WYWIAD SKARBOWY, AEROFON, PRZEWIĄZKA, DEGRADACJA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, HARD CORE, SZTUKA LUDOWA, POGORELIĆ, ZIEMIA, POJAZD, ?PÓŁKA SKALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK, POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ STACJE TRANSFORMATOROWE (LUB JEDNA TAKA STACJA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK, POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ STACJE TRANSFORMATOROWE (LUB JEDNA TAKA STACJA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSFORMATORNIA budynek, pomieszczenie, w którym znajdują się stacje transformatorowe (lub jedna taka stacja) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSFORMATORNIA
budynek, pomieszczenie, w którym znajdują się stacje transformatorowe (lub jedna taka stacja) (na 16 lit.).

Oprócz BUDYNEK, POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ STACJE TRANSFORMATOROWE (LUB JEDNA TAKA STACJA) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - BUDYNEK, POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ STACJE TRANSFORMATOROWE (LUB JEDNA TAKA STACJA). Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast