PODZIEMNE POŁĄCZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI OBRONNYMI UFORTYFIKOWANEJ STRUKTURY, SKONSTRUOWANE TAK, BY UMOŻLIWIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ BEZ BEZPOŚREDNIEGO NARAŻENIA NA OSTRZAŁ SIŁ OBLEGAJĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTAJNIK to:

podziemne połączenie między stanowiskami obronnymi ufortyfikowanej struktury, skonstruowane tak, by umożliwić przemieszczanie się bez bezpośredniego narażenia na ostrzał sił oblegających (na 8 lit.)POTERNA to:

podziemne połączenie między stanowiskami obronnymi ufortyfikowanej struktury, skonstruowane tak, by umożliwić przemieszczanie się bez bezpośredniego narażenia na ostrzał sił oblegających (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODZIEMNE POŁĄCZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI OBRONNYMI UFORTYFIKOWANEJ STRUKTURY, SKONSTRUOWANE TAK, BY UMOŻLIWIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ BEZ BEZPOŚREDNIEGO NARAŻENIA NA OSTRZAŁ SIŁ OBLEGAJĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.318

SUPERNOWA TYPU II, ZGROMADZENIE CZYNNE, JEDNOSTKA CZASU, NIEBO, WÓDKA, RĘKAWICZNIK, SEMAFOR, WIBRATO, WOLEJ, PANNICA, ZAKRYSTIA, GŁĘBSZE UCZUCIE, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, GARŚĆ, HEKSAMETR, ANONEK, FLAMING, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, WYWROTNOŚĆ, WANNA, EUCHARYSTIA, DEKORATORKA WNĘTRZ, ANAFORYCZNOŚĆ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, TRĘBACZE, NATURYZM, ŁĘG OLSZOWY, STAN TRZECI, STROLLER, OBRABIALNOŚĆ, FRONT, PRZEMYT, PUNKT KATECHETYCZNY, WIELKA CHOROBA, NADSCENIE, REKLAMIARZ, KÓŁECZKO, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KRANIOLOGIA, CHMURA WARSTWOWA, SNIFTER, DIADOCHIA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SZCZEPIONKA WŁASNA, RZEP, RÓW TEKTONICZNY, GASTROLOG, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PAŃSTWO UNITARNE, JĘZYCZEK, FIZYKA PLAZMY, JAZDA, PARLAMENT, TURMA, GRA SINGLOWA, NAŚLADOWCZOŚĆ, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, ŁÓDŹ LATAJĄCA, NUWORYSZ, PERMISYWNOŚĆ, AKCJA, KWADRAT, BUJDA NA RESORACH, CHODNIK OBRONNY, CYKL GRANICZNY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SKANDYNAWISTA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, STYL ARTYSTYCZNY, WYLĘG, LIPODYSTROFIA, BLEŻNIA, UBOŻENIE, MIKROWELA, BEZDEŃ, KALOSZEK, TOLERANCJA WYMIARU, BALON, WOLA BOŻA, WYLEW, LOKACJA, NUMULIT, MINERAŁ ALLOGENICZNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MECHANIK, ŁACIŃSKOŚĆ, RODZINA NUKLEARNA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, OŚRODEK, PCHLI TARG, CZYNNIK SYTUACYJNY, OPOŃCZA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PUNKT RÓWNONOCNY, TEMAT, PŁYWY MORSKIE, TYTAN, LETARG, KOSZARY SZYJOWE, MAGISTRALA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MELINA, GRZYB PLEŚNIOWY, EUPELYKOZAURY, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, NUMER KIERUNKOWY, LEGISLATYWA, POLICJA OBYCZAJOWA, WYŁOŻENIE SIĘ, UBÓJ, GRZEBIEŃ BIODROWY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, NAWIJACZ, OBRÓT PUBLICZNY, AUTOGIEŁDA, ZAKRES REAKCJI, KUKIEŁKA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, KNOCKDOWN KARATE, UMOWA AGENCYJNA, LUNETA, WOLA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, DRZEWKO, OLEJ MIGDAŁOWY, SEKUNDA, FLAK, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, GOSPODARKA WODNA, LIRA KORBOWA, ŻYWOTNOŚĆ, STRĄGA, JELEŃ DAVIDA, PIĘTA, BUREK, HAMULEC SZCZĘKOWY, SŁUŻBISTKA, WIELKOŚĆ, OPOŃCZYKOWCE, DIETA KOPENHASKA, MIKROSILNIK, LOJALIZM, TANIEC WSPÓŁCZESNY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, MISKA SOCZEWICY, AFRYKANISTYKA, NISZCZUKA KROKODYLA, ROTUNDA, WYRAZISTOŚĆ, GRA CASUAL, WALC WIEDEŃSKI, ILUZJA PIENIĄDZA, ARARAT, DYSLEKSJA, SIODEŁKOWCE, TRZYNASTKA, PROPLASTYD, FALANDYZACJA, SYDERYT, KOCHANEK MUZ, DĘCIAK, BROSZA, SOZOLOGIA, SZTAMBUCH, UKŁAD SAMODZIELNY, MACEDONIA, KUJNOŚĆ, MARŻA HANDLOWA, SKÓRA WŁAŚCIWA, GWIAZDARZ, DOM AUKCYJNY, KATEGORIA OPEN, BADANIE PRZESIEWOWE, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ODKRYWANIE DUSZY, PERFORACJA, KASTA, FILEMON CIEMNY, MISTRZU, FRYKCJA, LIGOWIEC, BEZCZELNOŚĆ, POŚLIZG, WNIEBOWZIĘTA, SZTUKA ZDOBNICZA, RADIOBIOLOG, ENERGETYKA WIATROWA, FIRMAMENT, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, LOGOPEDKA, ZROŚLAK, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, KAZAMATA, ERGOTERAPIA, CANZONA, DRES, CZAGRA SENEGALSKA, OSŁONKA NABYTA, PANI, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, SAUNA, PRZYGOTOWALNIA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, CECHOWNIA, WENEROLOGIA, BUT, KALEKA UMYSŁOWY, KWADRAT MAGICZNY, REAGINA, MAŹ PŁODOWA, HAJS, SŁAWONIA, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, KOSMOGONIA, TYP ORIENTALNY, BIAŁY KARZEŁ, SERIA KWALIFIKACYJNA, UMOWA O DZIEŁO, CIŚNIENIE TĘTNICZE, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TRZECIE OKO, POJAZD KONNY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, SKNERSTWO, CELTYJKA, NIELITOŚCIWOŚĆ, BUTNOŚĆ, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KOSZT ALTERNATYWNY, SAMORZUTNOŚĆ, ANTROPOLOGIZM, OMDLAŁOŚĆ, FRYZ, BOA KRÓTKOOGONOWY, MOGILAMBDACYZM, NASYCALNIA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ANONIMAT, SPOŻYCIE, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SYNTETYK, OTWIERANIE SERCA, ZEWNĘTRZE, ODROSTY, PAMIĘĆ BUFOROWA, WAN, NIEPOPULARNOŚĆ, SKAT, INTERNACJONAŁ, EPILEPTOLOG, CIELENIE SIĘ LODOWCA, WYWRÓCENIE SIĘ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ŚPIĄCZKA, WYGLĄD, POWINOWATY, WINOGRODNIK, NOC, REAL, FALA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TŁUMACZ, KROK, HADAL, LOGOPEDA, PRZYŚPIESZENIE ZIEMSKIE, PINGWIN, PERYSKOP ODWRACALNY, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, PORTRECISTA, OPÓR, DOROSŁOŚĆ, KRIONIKA, WICIOWCE, ODLEWNIK, SIATKA, NIEDBAŁOŚĆ, FILEMON BIAŁOKARKOWY, SITAR, PUNKT OKOSTNOWY, PŁOMYKÓWKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, FIZYKA TEORETYCZNA, INFORMATYK, DOWÓD APAGOGICZNY, KĄT PÓŁPEŁNY, POZYCJA BALETOWA, POSTAĆ BIBLIJNA, ZANIK MIĘŚNI, MŁAK, ?MIKSER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODZIEMNE POŁĄCZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI OBRONNYMI UFORTYFIKOWANEJ STRUKTURY, SKONSTRUOWANE TAK, BY UMOŻLIWIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ BEZ BEZPOŚREDNIEGO NARAŻENIA NA OSTRZAŁ SIŁ OBLEGAJĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODZIEMNE POŁĄCZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI OBRONNYMI UFORTYFIKOWANEJ STRUKTURY, SKONSTRUOWANE TAK, BY UMOŻLIWIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ BEZ BEZPOŚREDNIEGO NARAŻENIA NA OSTRZAŁ SIŁ OBLEGAJĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTAJNIK podziemne połączenie między stanowiskami obronnymi ufortyfikowanej struktury, skonstruowane tak, by umożliwić przemieszczanie się bez bezpośredniego narażenia na ostrzał sił oblegających (na 8 lit.)
POTERNA podziemne połączenie między stanowiskami obronnymi ufortyfikowanej struktury, skonstruowane tak, by umożliwić przemieszczanie się bez bezpośredniego narażenia na ostrzał sił oblegających (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTAJNIK
podziemne połączenie między stanowiskami obronnymi ufortyfikowanej struktury, skonstruowane tak, by umożliwić przemieszczanie się bez bezpośredniego narażenia na ostrzał sił oblegających (na 8 lit.).
POTERNA
podziemne połączenie między stanowiskami obronnymi ufortyfikowanej struktury, skonstruowane tak, by umożliwić przemieszczanie się bez bezpośredniego narażenia na ostrzał sił oblegających (na 7 lit.).

Oprócz PODZIEMNE POŁĄCZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI OBRONNYMI UFORTYFIKOWANEJ STRUKTURY, SKONSTRUOWANE TAK, BY UMOŻLIWIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ BEZ BEZPOŚREDNIEGO NARAŻENIA NA OSTRZAŁ SIŁ OBLEGAJĄCYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PODZIEMNE POŁĄCZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI OBRONNYMI UFORTYFIKOWANEJ STRUKTURY, SKONSTRUOWANE TAK, BY UMOŻLIWIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ BEZ BEZPOŚREDNIEGO NARAŻENIA NA OSTRZAŁ SIŁ OBLEGAJĄCYCH. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x