CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO (NP. APARATU FOTOGRAFICZNEGO) SŁUŻĄCA DO OKREŚLENIA GRANIC OBRAZU, KTÓRY SIĘ OBSERWUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIZJER to:

część przyrządu optycznego (np. aparatu fotograficznego) służąca do określenia granic obrazu, który się obserwuje (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIZJER

WIZJER to:

otwór w drzwiach, często wyposażony w szkła powiększające, przez który możliwa jest obserwacja tego, co znajduje się po drugiej stronie (na 6 lit.)WIZJER to:

urządzenie montowane w pojazdach bojowych, służące do obserwacji otoczenia oraz do celowania pociskami, np. wizjer czołgu (na 6 lit.)WIZJER to:

ruchoma część hełmu służąca do ochrony twarzy (na 6 lit.)WIZJER to:

zasłona na oczy w hełmie (na 6 lit.)WIZJER to:

część przyrządu optycznego umożliwiająca ustalenie granic obserwowanego obrazu, celownik jakiegoś aparatu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO (NP. APARATU FOTOGRAFICZNEGO) SŁUŻĄCA DO OKREŚLENIA GRANIC OBRAZU, KTÓRY SIĘ OBSERWUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.521

MIEDZIORYTNIK, RANNY, ZLEPNOŚĆ, SZKOŁA, CZEKAN, TŁUSZCZYK, WYWINIĘCIE ORŁA, IZOMER KONFIGURACYJNY, KANALIK, BŁONICA KRTANI, BOASZKOWATE, RODZAJ ŻEŃSKI, JEDYNA, PIRACTWO, DEMAGOG, ZARZUTKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, MODEL, RIBAT, FARMAKOEKONOMIKA, ZMAGANIA, HUNGARYSTYKA, WATERPOLISTA, SŁABEUSZ, PRĘGA, FILTR WĘGLOWY, WIGILIA, PUNKT WYPADOWY, MUSZLA KLOZETOWA, TOPSPIN, KOLEJKA METRA, GRUNT, STACJA TELEWIZYJNA, BREAKDANCE, MISKA SOCZEWICY, KAPUCHA, INWALIDA WOJSKOWY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, OPĘTANIEC, REFLEKTOR, PUB, SZMALCÓWKA, NAPÓR, MYRMEKOLOGIA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, KOŁEK, SYSTEM AUTONOMICZNY, AUTOBUS SZYNOWY, DELFINISTA, ŻYTO, KOMÓRKA PŁCIOWA, MAGNEZJA, ANAPSYDY, CIAŁKO SZKLISTE, KASTLER, MEDYCYNA PALIATYWNA, OTWARCIE DUSZY, POMPIER, WYRWIZĄB, SUCHAR, NIEWZRUSZALNOŚĆ, DOM PRZYSŁUPOWY, NAGRODA POCIESZENIA, TUNER, EFEKT KAPILARNY, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PENITENCJAŁ, GEOLOGIA NAFTOWA, JURA KRAKOWSKA, BOSS, KONTYNGENT CELNY, SEN, KRĄŻENIE WROTNE, ŻELE, LABIRYNT, KARA, MIŚ, HISZPAN, OGÓREK KISZONY, SKRAJNIK DZIOBOWY, SŁUŻKA, MIŁOŚĆ, KOLIZJA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, DOKUMENTALISTYKA, DZIERŻAWCA, BYLICA PONTYJSKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, ASTROLOGIA, GAMELAN, USYTUOWANIE, SOS MORNAY, KAMIEŃ WĘGIELNY, ARPEDŻIO, SAMORZUTNOŚĆ, DORĘCZNA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, OSOBA PODEJRZANA, SZYSZKA, KONDENSATOR FLUIDÓW, KABOTYNIZM, KORDELAS, ZROBIENIE RUCHU, HEMATOLOGIA, PRZESTĘPCA, MIJANKA, EPICYKL, CHOROBA KUFSA, MUZYK, MINUTA, WINNICKI, OSŁABIACZ, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, CZOŁO LODOWCA, PASAŻ, PRAWO DŻUNGLI, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PREMIA GÓRSKA, STRATEG, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, LICHWIARSTWO, POTENCJAŁ, KOŃCZYNA, ARCHITRAW, SYMPOZJON, SŁOMIANY ZAPAŁ, BUDOWNICTWO, WĄŻ, BARWA, SILNIK BLIŹNIACZY, REJESTRACJA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MOŁDAWSKI, ELEMENT, SYLWETKA, STOLICA, CHWYTAK, MOSTOWNICZY, SZLACHCIĄTKO, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ZMARSZCZKA, FIRMAMENT, KOBIECOŚĆ, CHAŁTURZYSTA, GRÓB CIAŁOPALNY, AMORY, DYSK TWARDY, ŻURFIKS, ZATYCZKA DO USZU, GOLF, DRYBLER, POTWÓR, PODGARDLE, OSTROSŁUP FOREMNY, ANARCHIA, KOJEC, SAWANTYZM, STOPA, HUTA SZKŁA, NERWIAK ZARODKOWY, DRUGA CZĘŚĆ, PRZYCZYNA MATERIALNA, SIEDZIBA, REPOWNIA, BECZKA ŚMIECHU, KOŃ ZIMNOKRWISTY, MIĘKISZ, MARKETING RELACYJNY, ASTRONOMIA, PATRYCJUSZ, SYNDROM, LENIUCHOWANIE, ŚRYŻ, BIEGANINA, PRZEDŻOŁĄDEK, FILA, PRZĄŚNICA, KAMIEŃ KOTŁOWY, MAILOWANIE, PRZEDŁUŻACZ, INDYWIDUALIZM, JELITKOWO, PRINSEPIA CHIŃSKA, KOK, SCENICZNOŚĆ, WEKSLARZ, UMIEJĘTNOŚĆ, BOSTON, WYDATKI KONSUMPCYJNE, WYMIANA, HIEROFANT, PEŁNOLETNIOŚĆ, KROS, LANDARA, BRZUCH, WSPÓŁBRZMIENIE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, POLIGAMICZNOŚĆ, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ŁOPATECZKA, AMALGAMAT, PORZĄDEK DORYCKI, KSIĄŻĄTKO, PALESTRA, ELEGANTKA, WOSKOWNIA, ZAMIANA, RETUSZ, PERYKARP, PODBIERACZ, GLIKOPEPTYD, KWAS MIGDAŁOWY, CYLINDEREK, DOPPELGANGER, BOLSZEWIK, EFEKT FISHERA, SADYSTYCZNOŚĆ, KOLIBER, LENIOWATE, KOD WYWOŁAWCZY, BITNIA, DZIENNIK ODBIORCZY, JĘZYK KREOLSKI, PILŚŃ NERWOWA, SERYJNY MORDERCA, INSTALACJA ALARMOWA, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, RÓG, TRĄBKA POCZTOWA, CIĄG DOKŁADNY, KRYSZTAŁ MIESZANY, ŚLIZGACZ, WIRUS MAKR, KOLCZATKA, NEONTOLOGIA, ODŁAM, WIDEOMAGNETOFON, MEDYCYNA LOTNICZA, HAK, POLITYKA MIESZKANIOWA, BIOGEOGRAFIA, RECEPTA PUNKTOWA, OMNIBUS, ARGENTYNOZAUR, PROMIEŃ, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, STAW SKOKOWY, STANIK, BARCZATKA, MORA, DOBRY ZNAJOMY, ŻUŁAWA, DOUBLE DUTCH, RUMIANEK, KATEGORYCZNOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, RESORTACJA GENOWA, RUCH, RAKI, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŚLICZNOŚĆ, PARTIA, ODBŁYŚNIK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ABNEGAT, FILM TRAGIKOMICZNY, KISZKA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, DROGA ŻELAZNA, ARTYKULATOR, FACH, SĄD KOŚCIELNY, WCZORAJ, KLOPS, CHOROBA ZARAŹLIWA, UCHWYT, SKAŁKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, STRATYFIKACJA, ROŻEN, CYJANOHYDRYNA, LORA, OSAD, HIPOPOTAMOWATE, PIEKARNIA, JĄDRO CZERWIENNE, CROSSING-OVER, BEZPIEŃKA, LICZBA ATOMOWA, REALIZM MAGICZNY, ROCZNIK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, MUSZKA, PROCES FIZYCZNY, STOP-KLATKA, GUFFA, ?SZTUKA PERFORMATYWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO (NP. APARATU FOTOGRAFICZNEGO) SŁUŻĄCA DO OKREŚLENIA GRANIC OBRAZU, KTÓRY SIĘ OBSERWUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO (NP. APARATU FOTOGRAFICZNEGO) SŁUŻĄCA DO OKREŚLENIA GRANIC OBRAZU, KTÓRY SIĘ OBSERWUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIZJER część przyrządu optycznego (np. aparatu fotograficznego) służąca do określenia granic obrazu, który się obserwuje (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIZJER
część przyrządu optycznego (np. aparatu fotograficznego) służąca do określenia granic obrazu, który się obserwuje (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO (NP. APARATU FOTOGRAFICZNEGO) SŁUŻĄCA DO OKREŚLENIA GRANIC OBRAZU, KTÓRY SIĘ OBSERWUJE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO (NP. APARATU FOTOGRAFICZNEGO) SŁUŻĄCA DO OKREŚLENIA GRANIC OBRAZU, KTÓRY SIĘ OBSERWUJE. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x