MIKROFON, WEWNĄTRZ KTÓREGO POMIĘDZY BIEGUNAMI MAGNESU STAŁEGO ZNAJDUJE SIĘ CEWKA PRZYMOCOWANA DO MEMBRANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROFON DYNAMICZNY to:

mikrofon, wewnątrz którego pomiędzy biegunami magnesu stałego znajduje się cewka przymocowana do membrany (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIKROFON, WEWNĄTRZ KTÓREGO POMIĘDZY BIEGUNAMI MAGNESU STAŁEGO ZNAJDUJE SIĘ CEWKA PRZYMOCOWANA DO MEMBRANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.258

BRANSOLETA KRZYWICZA, KRĄŻENIE DUŻE, ZANZA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, DOSTRZEGALNOŚĆ, PARKIET, BRYGADA, LIOTARD, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, APARAT REGENERACYJNY, MUNSZTUK, BŁAZENEK, MEDIUM, ROZMODLENIE, KARTY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, INLET, MIĘSIEŃ SERCOWY, MAGICZNOŚĆ, PERLISTOŚĆ, PLEMIĘ, HEADHUNTER, PRAWO OBYWATELSKIE, SPRAY, GNIAZDO, PERYPATETYK, LOGIKA MATEMATYCZNA, FONDUE MIĘSNE, STACJA KOPULACYJNA, ZATRZYMANIE SIĘ, KRASNAL, UCHLANIE SIĘ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ATRAZYNA, PIECZYNG, JARZENIÓWKA, PARKIET, SPREJ, SŁOMIANY ZAPAŁ, MRÓWNIK, RÓG, WYWIAD SKARBOWY, POMÓR, FAKTORYZACJA, WARZELNIA, KURATOR, WAHNIK, SZLACHTA CHORĄGWIANA, WAGA SZALKOWA, SOLENIK, ŻYWICA EPOKSYDOWA, BAR TLENOWY, SŁAWIANIN, ŻÓŁW MALOWANY, GROTESKA, KRÓTKI METRAŻ, ŁOMOT, FILOZOFIA KRYTYCZNA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, WODA PO KISIELU, EWAPORAT, GLIZA, KOLEJ GONDOLOWA, BUT, ŁĘKOTKA, WIRTUOZ, SYNERGETYKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, OBLECH, ULICA, WARS, WIĄZADŁO, KECZUOWIE, UPAŁ, DEPOZYCJA, GRACZ, MIJANY, GEOELEKTRYKA, ROZKŁAD, DYPTYK, DZIKUSKA, ASCEZA, TOWAROZNAWSTWO, PROBLEM BAZYLEJSKI, CYBERPANK, NIECUŁKA, FUNDUSZ DŁUŻNY, REPOWNIA, USZTYWNIACZ, TEORIA CIAŁ, MIŁOŚĆ, WYCIERACZKA, LIGAWA, LASKA, SAMOGRAJ, KURDYJSKI, ŁOWCA, OFIERSKI, AUDIENCJA GENERALNA, JAGIELLON, PODKOWIEC MAŁY, ROMANTYZM, KOMAR, ANTIFA, OSŁUPIENIE, JĘZYK KREOLSKI, RYZYKO NIEWYGASŁE, ALTERNATA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PACJENT URAZOWY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, WAŻNOŚĆ, ROCZNIK, ZAKRYSTIA, OŚRODEK, THRILLER, PŁACA REALNA, UBRANIÓWKA, CEWKA MALPIGHIEGO, SPULCHNIACZ, NAKŁADKA, RELIGIA, PODCIEP, KARBONARYZM, MINIMALISTA, FLISAK, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PROTEKCJONIZM, MAŁPY WĄSKONOSE, MODEL AMERYKAŃSKI, POWOLNOŚĆ, FLETNIA, NAPĘD, PALATALIZACJA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KOBIETA SPOD LATARNI, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, FANDANGO, KONTROLA DROGOWA, LATANINA, AUTOSYFON, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, POZYCJONER, PROTETYKA, DŁUGI RÓG, PRZEWÓD SĄDOWY, NURKOWANIE TECHNICZNE, MADISON, KRÓLICZARNIA, RYNEK TERMINOWY, STARY WYŻERACZ, ATOMISTYKA, PERFORACJA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, ELEGIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, RÓŻNOPAZURKOWCE, POGROBOWISKO, NOEMAT, WSCHÓD, CHMURA ŚREDNIA, MAKROELEMENT, STAJE, ZAKAŻENIE POKARMOWE, FREATOFIL, NAPĘD, WYKRAWACZ, UŁAMEK PIĘTROWY, PIES OGRODNIKA, TERMINAL NAFTOWY, KONDENSATOR, KANCONETA, TRUSIA, ZAWARTOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, IN MEDIAS RES, NOSACZ, BRODOWSKI, PARKIETAŻ PENROSE'A, KAMORRA, KREWETKA ATLANTYCKA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PUCHLINA WODNA, DYLATACJA CZASU, ASTROSPEKTROSKOPIA, STYLIKÓWKI, NON-IRON, JĘZYK PROTOSEMICKI, PODKŁAD KOLEJOWY, WIEDENKI, SALADA, ALKA, AMFIPRION, PRZEWÓD TĘTNICZY, RÓŻNICA, SYGNAŁ, CZEPLIWOŚĆ, HABER, STRÓJ HISZPAŃSKI, MŁOTKOWY, KOŚCIÓŁ UNICKI, KOMÓRKA MATECZNA, STYL JOŃSKI, ADLER, OBRONA SYCYLIJSKA, STENOGRAF, ASYMPTOTA, ZAKĄSKA, HACKER, TEST ŁOSIA, MATERIA, GEN SKACZĄCY, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, MAMUT WŁOCHATY, APOGEUM, KOMIK, SALON MEBLOWY, IMMUNOHEMATOLOGIA, ZIEMIA ŚWIĘTA, SERBOCHORWATYSTYKA, TOLERASTA, PARADOKSOGRAF, TURANIE, BIAŁA GORĄCZKA, KAWA Z MLEKIEM, BYT ABSOLUTNY, DOBROĆ, SZATA GRAFICZNA, GNIOTOWE, DOLICHOCEFALIA, LANGUR WSPANIAŁY, KOPROFAG, KOMORNIK, BANOWINA, RZEŹNIK, DOCHÓD NARODOWY, DILPAK, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, GRAMATYK, ABSTRAKCJONISTA, PLAC, SZAMA, NARCIARZ DOWOLNY, GEN RECESYWNY, SKARGOWOŚĆ, RAJTUZY, CEGLARKA, SKOCZNIA, SKRUPULAT, NADZIEWARKA, BŁĘDNOŚĆ, ODTWARZANIE, ANTYKLINA, SZARA MYSZ, SEKWOJA OLBRZYMIA, PRZELEW, KOD JĘZYKOWY, ZDANIE PYTAJĄCE, SUBRETKA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, GARKOTŁUK, OSET NASTROSZONY, EKOLOGIA, NIEBOGA, CYTADELA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, UMOWA KONTRAKCYJNA, GLOTTODYDAKTYKA, CHOCHLA, ARCHIWISTA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, FAŁD KORZENIOWY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ROŚLINY NASIENNE, MISIACZEK, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WĘZEŁ SA, RYBY MORSKIE, RYBACZKA, PROTOAWIS, KOPULACJA, WYCIĄG TALERZYKOWY, ANGIELKI, PLAMA, SHORT-TRACK, DARŃ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PROTROMBINA, FARMAKOKINETYKA, KINETYKA CIECZY, TEKST, BIAŁE WINO, NEOTENIA, PAPROĆ, ?ROŻEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.258 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIKROFON, WEWNĄTRZ KTÓREGO POMIĘDZY BIEGUNAMI MAGNESU STAŁEGO ZNAJDUJE SIĘ CEWKA PRZYMOCOWANA DO MEMBRANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIKROFON, WEWNĄTRZ KTÓREGO POMIĘDZY BIEGUNAMI MAGNESU STAŁEGO ZNAJDUJE SIĘ CEWKA PRZYMOCOWANA DO MEMBRANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROFON DYNAMICZNY mikrofon, wewnątrz którego pomiędzy biegunami magnesu stałego znajduje się cewka przymocowana do membrany (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROFON DYNAMICZNY
mikrofon, wewnątrz którego pomiędzy biegunami magnesu stałego znajduje się cewka przymocowana do membrany (na 18 lit.).

Oprócz MIKROFON, WEWNĄTRZ KTÓREGO POMIĘDZY BIEGUNAMI MAGNESU STAŁEGO ZNAJDUJE SIĘ CEWKA PRZYMOCOWANA DO MEMBRANY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - MIKROFON, WEWNĄTRZ KTÓREGO POMIĘDZY BIEGUNAMI MAGNESU STAŁEGO ZNAJDUJE SIĘ CEWKA PRZYMOCOWANA DO MEMBRANY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x