JEDLICA SINA, PSEUDOTSUGA MENZIESII SUBSP. GLAUCA - PODGATUNEK JEDLICY ZIELONEJ, DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH; OD PODGATUNKU NOMINATYWNEGO RÓŻNI SIĘ POKROJEM, IGŁAMI I SZYSZKAMI, MA TAKŻE WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA MROZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAGLEZJA SINA to:

jedlica sina, Pseudotsuga menziesii subsp. glauca - podgatunek jedlicy zielonej, drzewa z rodziny sosnowatych; od podgatunku nominatywnego różni się pokrojem, igłami i szyszkami, ma także większą odporność na mrozy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDLICA SINA, PSEUDOTSUGA MENZIESII SUBSP. GLAUCA - PODGATUNEK JEDLICY ZIELONEJ, DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH; OD PODGATUNKU NOMINATYWNEGO RÓŻNI SIĘ POKROJEM, IGŁAMI I SZYSZKAMI, MA TAKŻE WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA MROZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.980

TRAWA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, NEANDERTAL, KRUCZYNA GRUBODZIOBA, KOPER WŁOSKI, PERYPATETYK, SOS MORNAY, TERMOODPORNOŚĆ, BYSTRZYK CZERWONY, SKOCZEK GRZEBYKOPALCY, WOŁEK, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, EMISJA PIENIĄDZA, LAIK, LOTOPAŁANKA, MERYSTEM, STREFA KONWEKTYWNA, GARDEROBIANA, GROCH ZWYCZAJNY TYPOWY, POSTĘPAK, REN, WYWÓZKA, SERCE JASIA, LUBASZKA, WŁÓKNO, EPICYKL, AILANT, PROTEST, MIKROGRAFIA, FLUITA, FIGURA, PANI DOMU, ASTER STRZAŁKOLISTNY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, MAŁŻEŃSKA RULETKA, SAKRAMENT, ŚLUZOWIEC, DORAB, SAMOUCZEK, WĘŻOWNIK, LUSITANOZAUR, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, KARA, JĘZYK AJNOSKI, WILK AMERYKAŃSKI, BERGAMOTKA, PAPILOTKA, PIROGA, GRZYB OPRÓSZONY, KINDERBAL, SEROHEMATOLOGIA, MIECZYK POSPOLITY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, DŻAGA, KONWERGENCJA, EGZOTYK, ŻABA SZPONIASTA, FEDERACJA, FLAŻOLET, SUŁTAN CZERWONOGŁOWY, SNUTKA GOLIŃSKA, WĘŻÓWKA, NATURA, POGONIEC, TOWARZYSZ PANCERNY, WRZEŚNIA, CHYTROŚĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, TABLOIDYZACJA, ODRĘTWIENIE, PACHNOTKA UPRAWNA, ADHEZJA, WYMIENNIKOWNIA, SŁUCHAWECZKA, KRZAKÓWKA BIAŁOSTERNA, OGOŃCZYK AKACJOWIEC, CHOROBA LENEGRE'A, MŁYNEK, RAK SYGNAŁOWY, PRZESŁUCHANIE, ALBATROS SZARODZIOBY, NEOTENIA, GARBNIK, NIEDŹWIEDŹ MORSKI, BOROWIK SINIEJĄCY, BOA MADAGASKARSKI, OSTRYGOJAD, CHOROBA HALLOPEAU, GERANOZAUR, INHIBICJA, DZIWOOK MODROLICY, LAWONICHA, WAGON DOCZEPNY, POTENCJAŁ ZETA, NURZEC MAŁY, DZIOBAK, PTASIE MLECZKO, ŻAGNICA, NADCIEKŁOŚĆ, GENOMIKA STRUKTURALNA, KUKURYDZOWE, LITOSFERA KONTYNENTALNA, OBSUWA, DWUSTUMETROWIEC, SZAROTA NISKA, TUNEL, OSET SINY, OSPAŁOŚĆ, CZARECZKA MIESZAŃCOWA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, ZROBIENIE RUCHU, DZWONECZNIK WONNY, NERECZNICA, GRABEN, OSTROŻEŃ, CYKORIA, KANGUR BENNETTA, MOŁOTOW, ŻÓŁW SZCZELINOWY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, POPRZECZNICA, PRAKTYKA, KOLEJKA METRA, SZUFLODZIOBEK ŻÓŁTOBREWY, PIESZCZAK KASZTANOWATY, ANTAŁEK, SAROS, MIEDZIACZEK, PRZYĆMIENIE, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, KOMENSALIZM, FRAZA, JĄDRO, JANUSZ, WEBŁO, BOROWIK CEGLASTOPORY, WIRTUOZOSTWO, TEREKIA, CZERPACZ, OSADA, ŚNIEGOWIEC, UKŁAD ADAPTACYJNY, PSTROGŁÓW CZERWONOGŁOWY, TUKANIK GUJAŃSKI, OSTROLOT MELANEZYJSKI, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, STRZEL BOMBARDIER, KAZARKA SZAROGŁOWA, BEZDOTYKOWIEC, SZKOŁA SPECJALNA, ALDROWANDA, PODMIOT ZBIOROWY, PRAWA MIEJSKIE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, DUJKER SIWOPRĘGI, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, SETNIK, BUJANIE, PSZCZOŁA CYPRYJSKA, SYLWETA, PONIKŁO BULWIASTE, PALIWO CIEKŁE, KSIĘŻYCORÓG, PRZEDMIOT, SOSNOLUB, MORFOGENEZA, NYLON, TRZMIEL ŻÓŁTY, WITALNIK, KOLCOSKÓR, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ORTOPEDA, LICHWA, TRAGANEK DUŃSKI, AMFIPRION ZŁOTY, TYP, EDREDON OKULAROWY, SKULICE, REJTERADA, KIELISZNIK, DYLĄŻ, SYSTEM KONSORCYJNY, ORNITOCHEIROIDY, INIA, SFIGMOMANOMETR, BETONOWE BUTY, CHUTLIWOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, KROKODYL JOHNSTONA, POŁOZ, PSZCZOŁA TELSKA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, SECESJONIZM, KUCHTA, BARWY WOJENNE, CZARNY FILM, SEKRETARZ, GŁUPTAK PRZYLĄDKOWY, BOMBA EKOLOGICZNA, GARNELA, LIŚĆ ZŁOŻONY, JĘZYCZEK, ZIELENINA, WROTA, PLEBEJUSZ, LOGIKA FILOZOFICZNA, PRZECIEK, ZLEWKA, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, WIELOPŁETWCE, ŚWIERK, KORMORAN NAKRAPIANY, STRÓJ PLAŻOWY, SZCZERKLINY, ROSA MIODOWA, KOSZATNICZKA GÓRSKA, KOD ALFANUMERYCZNY, LORI KALABARSKI, SŁUŻALCZOŚĆ, KOŃ DOMOWY, CZWOROLIST, ŚWISTUŁA, ETOLOGIA, ŚWIERK CZARNY, PĘDZLICZEK SZEROKOLISTNY, AKWAWITA, FURUNKULOZA, PODGATUNEK, DACTYLORHIZA, RZEKOTKA ZŁOCISTA, KAZARKA CZUBATA, MĄDRALIŃSKI, DRĘTWOTA, MIŁKA WONNA, ŚLIZGAWKA, DEKOMPENSACJA, PISEMNOŚĆ, KACZUSZKA AZJATYCKA, KLATKOWIEC, GALASÓWKA DĘBIANKA, INTEGRACJA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, FIKOLOGIA, MAKAK TAJWAŃSKI, SZORY, PANOPTIKON, CIĘŻAREK, FUNKIA BIAŁA, KAMIEŃ OZDOBNY, OBŁUSZYN, MONTAŻYSTKA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, BALIA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, GORYL NIZINNY, ABRAZJA, ZAPLOT, SENTYMENT INWESTYCYJNY, KOLEPIOCEFAL, JODŁA LOWA, KNIEĆ, MUZYKA, MAKAK LAPUNDER, MIASTO POWIATOWE, ZGIEŁK, WĘZEŁ, ANGLOSAS, ARTYSTKA, MINÓG RZECZNY, PŁASKONOS CZARNOLICY, KRÓLIKARNIA, ŻAGLOWIEC SKALAR, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PLATFORMÓWKA, CZAPLA BIAŁOLICA, LOJALIZM, BOEUF STROGANOW, WLANIE SIĘ, SYRENA JASZCZUROWATA, STRUŚ PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI, NIEPRZYJACIÓŁKA, POLEWA, SARNA, USZTYWNIACZ, NATURALIZACJA, PIANKA, TURZYCA ZWISŁA, WICEHRABIA, ROZŁOŻENIE SIĘ, FALKONKA, URIAL, METODOLOGIA NAUK, IBIS BRĄZOWAWY, AUSTRALORZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, MIKROFILAMENT, BYLICA ARMEŃSKA, ZADRZECHNIA, POLICJA POLITYCZNA, ?WYBRZEŻE SZKIEROWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDLICA SINA, PSEUDOTSUGA MENZIESII SUBSP. GLAUCA - PODGATUNEK JEDLICY ZIELONEJ, DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH; OD PODGATUNKU NOMINATYWNEGO RÓŻNI SIĘ POKROJEM, IGŁAMI I SZYSZKAMI, MA TAKŻE WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA MROZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDLICA SINA, PSEUDOTSUGA MENZIESII SUBSP. GLAUCA - PODGATUNEK JEDLICY ZIELONEJ, DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH; OD PODGATUNKU NOMINATYWNEGO RÓŻNI SIĘ POKROJEM, IGŁAMI I SZYSZKAMI, MA TAKŻE WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA MROZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAGLEZJA SINA jedlica sina, Pseudotsuga menziesii subsp. glauca - podgatunek jedlicy zielonej, drzewa z rodziny sosnowatych; od podgatunku nominatywnego różni się pokrojem, igłami i szyszkami, ma także większą odporność na mrozy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAGLEZJA SINA
jedlica sina, Pseudotsuga menziesii subsp. glauca - podgatunek jedlicy zielonej, drzewa z rodziny sosnowatych; od podgatunku nominatywnego różni się pokrojem, igłami i szyszkami, ma także większą odporność na mrozy (na 12 lit.).

Oprócz JEDLICA SINA, PSEUDOTSUGA MENZIESII SUBSP. GLAUCA - PODGATUNEK JEDLICY ZIELONEJ, DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH; OD PODGATUNKU NOMINATYWNEGO RÓŻNI SIĘ POKROJEM, IGŁAMI I SZYSZKAMI, MA TAKŻE WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA MROZY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JEDLICA SINA, PSEUDOTSUGA MENZIESII SUBSP. GLAUCA - PODGATUNEK JEDLICY ZIELONEJ, DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH; OD PODGATUNKU NOMINATYWNEGO RÓŻNI SIĘ POKROJEM, IGŁAMI I SZYSZKAMI, MA TAKŻE WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA MROZY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast