SKUPISKO GWIAZD I MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ, SPIRALNE, ELIPTYCZNE LUB O KSZTAŁCIE NIEREGULARNYM, OBRACAJĄCE SIĘ WOKÓŁ CENTRUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALAKTYKA to:

skupisko gwiazd i materii międzygwiazdowej, spiralne, eliptyczne lub o kształcie nieregularnym, obracające się wokół centrum (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALAKTYKA

GALAKTYKA to:

skupisko miliardów gwiazd i materii międzygwiezdnej obracające się wokół centrum (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUPISKO GWIAZD I MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ, SPIRALNE, ELIPTYCZNE LUB O KSZTAŁCIE NIEREGULARNYM, OBRACAJĄCE SIĘ WOKÓŁ CENTRUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.391

SKROMNIŚ, CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE, BURZYK SZARY, LORDOSTWO, ARDEN, PISARZ POLNY, DZIELNICA, NASZELNIK, CENA DETALICZNA, ŻAREŁKO, BOMBIARZ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PLENNOŚĆ, KIEŁ, INTERKALACJA, PŁÓCIENNIK, KRÓCICA, BULLA, ZRAZIK, KRATOWNICA, PŁOMYKÓWKA, KUTYKULA, PAZUR, TEŚCIK, CHIŃSKI, KUM, REGENT, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, MIMOZA, SYN MARNOTRAWNY, SUBSTANTYWNOŚĆ, KOMPLEKS GLEBOWY, TUŁACTWO, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, DŻOLER, PRYMITYW, KREDYT ZAUFANIA, KOLEJKA GÓRSKA, MIKROSKOP OPTYCZNY, KOLCZATKA, ZMYWACZ, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, OFTALMOLOG, SZARPANKA, GNIAZDO, BOMBONIERKA, JOSE, MASALA DOSA, SEZAM, AJENCJA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WARSTWA EUFOTYCZNA, HARMONIA, KAROTENOID, LICHENOLOGIA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KOMÓRKA ROŚLINNA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, KARTANA, DYFTERYT, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PAPIER BEZDRZEWNY, WODZIK, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, STARA DUPA, RENTA INWALIDZKA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, OLEJ PALMOWY, LIRA KORBOWA, STACJA KOPULACYJNA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, RZEŚKOŚĆ, SUMA ZEROWA, DRZEWO SOLITEROWE, TEREN, PĘDRAK, WINIARZ, RZYGACZ, PASSEPIED, PRZEWIĄSŁO, OBRONA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, TROPIK, HALBA, SALON MEBLOWY, SKŁADNIK POKARMOWY, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, KATAFALK, DYSTRYKT, NIEKAPEK, PREZYDENCJA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ZŁUDNOŚĆ, KLUCZ, FRYGIJCZYCY, KULTURA JĘZYKA, KLATKA, UBOŻENIE, PARTIA, BOOROOLA, CYTRYNADA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, TŁO, ZAINTERESOWANIE, MIENIE ZAMIENNE, DUCH, IPP, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, LARYNGOLOGIA, KLIENT, MIESZANINA, KOLEJ ŻELAZNA, KONEW, WERYSTA, INDUKTOR, ZAPORA, SYNANTROPIZACJA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, BULDOG, SZOK POPORODOWY, STRUNOGŁOWE, SENTYMENTALNOŚĆ, MODEL REDUKCYJNY, AEROLOGIA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MISIAK, ŁAŃCUCH, CUDOTWÓR, STYL, SUPERNOWA, EKSTERNISTA, TRZYNASTKA, KONGREGACJA, CYKL KOSMICZNY, DODATEK RODZINNY, GALAS, MISIEK, OGIEŃ, PRAWIDŁO, AEDICULA, GRZEBUŁA, LAMPAS, BABINIEC, TROMPA, ROŚLINA DWUPIENNA, BACKGROUND, EMISJA, BUDKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, OBIEKT, PRANIE PIENIĘDZY, PILAW, AWANTUROWANIE SIĘ, NOEMAT, ARYTMETYZACJA, CZAPKA TEKTONICZNA, MLEKO, ARANŻACJA, PRZEŻYCIE, BUDOWLA CENTRALNA, MARK, SULFOTLENEK, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ŻŁÓB, MCLAREN, BROKER UBEZPIECZENIOWY, ROPOWICA KŁĘBU, ZARYS, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, JĘZYK KIPCZACKI, LORETANKA, MONSTRUM, CIAŁO NIEBIESKIE, GNOMOLOG, PARAFRAZA, LUFKA, KREOLSKI HAITAŃSKI, KOSZT ALTERNATYWNY, KORZENIONÓŻKA, NIENORMATYWNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, LEGOWISKO, STRZEMIĄCZKO, RÓWNOWAGA, GŁOWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GASTRONOM, TINA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, WYPEŁNIENIE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, INDUKTOR, VOLKSDEUTSCH, ZAKAŻENIE POKARMOWE, POMOC, PIERÓG, AWARIA, KLASA, TEST, KOMBATANT, CZASOPISMO, CEWKA, KAFETERIA OTWARTA, CIAŁO ACETONOWE, NIEMĘSKOŚĆ, DOMY, DERESZOWATA, NARTA, ZEW KRWI, OSZCZĘDNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, BACIK, WYŚCIG, BŁONICA GARDŁA, PAŁĄK, TEORIA CIAŁ, PIONEK, LISTA STARTOWA, ESÓWKA, ŁAWA RZĄDOWA, STAŁOŚĆ, MINUSY, ROGER, PIECZEŃ, USŁUGA OBCA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, LINA PORĘCZOWA, CHOROBA TAYA-SACHSA, PORÓD KLESZCZOWY, OBCY, PASTISZ, CELKA, ODBIJANIE, BOJKA, GRAFOLOGIA, REWIZOR, WIATR GWIAZDOWY, EMILY, CZÓŁNO, CZWÓRKA, BEK, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, KONCHYLIOLOGIA, BIBLIOTEKA, KARBIDÓWKA, GUTTA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ALFA-BLOKER, GATUNEK INWAZYJNY, PODKATEGORIA, CHA-CHA, KOCIOŁ EWORSYJNY, ANTONOMAZJA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, POLSKI, WYKŁADOWCA, CZERPAK, NIEPOWODZENIE, ALGA, CZŁON NADRZĘDNY, NEUROTRANSMITER, DOMEK LORETAŃSKI, DWUWARSTWOWOŚĆ, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ABNEGATKA, EPOLET, WÓZEK SZPITALNY, TRANSMISJA, SKŁADANKA, OPRAWKA, PRZERWANIE, CZYRAK MNOGI, ŚMIAŁOŚĆ, AOJDA, RZYGI, BAJKOWOŚĆ, BIELIZNA, ROK PODATKOWY, DRIP, GWIAZDOR, GEORGE, ANTENA, KLASZTOR, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, BARBARYZM, KOMONICA, KOTEWKA, LICZBA PRZESTĘPNA, KLUCZ KODOWY, PODGÓRZE, RÓŻOWA LANDRYNKA, TEREBINT, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ?ROSTBEF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKUPISKO GWIAZD I MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ, SPIRALNE, ELIPTYCZNE LUB O KSZTAŁCIE NIEREGULARNYM, OBRACAJĄCE SIĘ WOKÓŁ CENTRUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUPISKO GWIAZD I MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ, SPIRALNE, ELIPTYCZNE LUB O KSZTAŁCIE NIEREGULARNYM, OBRACAJĄCE SIĘ WOKÓŁ CENTRUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALAKTYKA skupisko gwiazd i materii międzygwiazdowej, spiralne, eliptyczne lub o kształcie nieregularnym, obracające się wokół centrum (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALAKTYKA
skupisko gwiazd i materii międzygwiazdowej, spiralne, eliptyczne lub o kształcie nieregularnym, obracające się wokół centrum (na 9 lit.).

Oprócz SKUPISKO GWIAZD I MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ, SPIRALNE, ELIPTYCZNE LUB O KSZTAŁCIE NIEREGULARNYM, OBRACAJĄCE SIĘ WOKÓŁ CENTRUM sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - SKUPISKO GWIAZD I MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ, SPIRALNE, ELIPTYCZNE LUB O KSZTAŁCIE NIEREGULARNYM, OBRACAJĄCE SIĘ WOKÓŁ CENTRUM. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x