POCHODNA ALKOHOLU, W KTÓRYM W MIEJSCU ATOMU WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZNAJDUJE SIĘ JON METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKOHOLAN to:

pochodna alkoholu, w którym w miejscu atomu wodoru grupy hydroksylowej znajduje się jon metalu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODNA ALKOHOLU, W KTÓRYM W MIEJSCU ATOMU WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZNAJDUJE SIĘ JON METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.578

DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, CZŁONEK, NET, GŁAGOLICA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ŚWIATŁO CZERWONE, MORFOTROPIA, DUR BRZUSZNY, DOŚWIADCZENIE, MACEDOŃSKI, KWAS WALPROINOWY, ESKADRA, GWIAZDA WIELOKROTNA, OJCZYZNA, DYSRUPCJA, NALEPA, KOSMOGONIA, ROZBIERANKA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PRZETARG OGRANICZONY, REAKTOR PRĘDKI, ŁOŻE BOLEŚCI, PIEC ŁUKOWY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BRETOŃSKI, ARPEDŻIO, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, AGENT, ROZDZIELCA, WIDZENIE PERYFERYJNE, TELEWIZORNIA, SPŁYW, PŁYN NASIENNY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DOLICHOZUCH, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, OTWARTOŚĆ, SIEĆ WAN, KRATA, POJAZD LĄDOWY, LIRYKA CHÓRALNA, SZAŁAMAJA, GREKA, AMORAITA, CYNKOTYPIA, SZTORMLINA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, PROTARCHEOPTERYKS, FOTOTROPIZM, USTROJOWOŚĆ, GRA RÓŻNICZKOWA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, NEKTARNIK, NAPĘD JONOWY, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, MADZIAR, LEZGIN, AGREGAT POMPOWY, FAŁD GŁOSOWY, PIĘTKA, GALASÓWKA, GOTOWOŚĆ, ADAPTER CUMOWNICZY, UKŁAD HORMONALNY, SKRZYNIA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, WABIK, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, PRZYRODOZNAWCA, KONFERENCJA PRASOWA, POLITYKA, TWIERDZENIE PASCALA, SHAKER, CHRZEST, BUCHALTERIA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, WIZJER, TEUTOŃSKI, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, GŁĘBSZE UCZUCIE, UPADEK, ORZECH KOKOSOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KAPUŚNISKO, ŻURAWINA, KIERZYNKA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, PIRACTWO, ETER, SZPADA, BYSTRZYCA, GAPA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, EROZJA WĄWOZOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, SZYB WINDOWY, RUCH PRZYŚPIESZONY, OTOLARYNGOLOGIA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, SZNAPSBARYTON, BIMBROWNIA, CZAS WOLNY, SEKWENCJA CHI, BUTELCZYNA, GUZ KULSZOWY, ODWROTNY AGONISTA, METEOR, BAŃKA SPEKULACYJNA, DIALIZA OTRZEWNOWA, ZAPUSTY, MRÓWNIK, OŚ PORTALOWA, WAR, WYSPA KUCHENNA, BUTELKA MIAROWA, STŁUCZENIE, RELACJA PEŁNA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, PODCHLEBSTWO, ANTARKTOPELTA, CIEMNIA, OPIEKUN FAKTYCZNY, ZIELONA FALA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, SAGAN, KOPARKA PODPOZIOMOWA, JĘZYK PERSKI, RUSZT, WLANIE SIĘ, DEPESZA GRATULACYJNA, FILM MUZYCZNY, LEŃ, SPŁATA BALONOWA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, PILAR, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, WYPALANKA, PRZERWA ENERGETYCZNA, GRUPA ARYLOWA, PRYMATOLOGIA, WYŚCIG SZCZURÓW, ZAPAŚĆ, PLAFON, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, UNIWEREK, DOM GRY, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SKRYPTORIUM, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ORGANKI, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, BEZCZELNIK, TER, KOMA, BLOKADA, EUFONIA, DRESIARZ, GALARETKA, BIEDNIAK, MIĘSOŻERNOŚĆ, NERWICA SPOŁECZNA, SZATAN, TRITERPEN, MASOWY MORDERCA, CHYTROŚĆ, KORONKARZ, ZASTÓJ, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, GIMNASTYKA, ŁUSKOWCE, POBRZMIENIE, SZYBKOWAR, BARCZATKA BORÓWCZANKA, JĘZYK FLAMANDZKI, PRZEWIELEBNOŚĆ, TROPINA, RYSOWNICA, WAPNIARKA, GRZECZNOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, OOLITYT, KUC AUSTRALIJSKI, AGENT ROZLICZENIOWY, ZATOKA, OPOZYCJA, PAPROTKOWATE, ALDEHYD OCTOWY, POWIEŚĆ BRUKOWA, WIDELEC, AUSTRIACKI, KARBONYLEK, KAMIZELKA, SZKOŁA PODSTAWOWA, TWIERDZENIE, CUKIERNIA, SCENA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BRUTAL, URWANIE GŁOWY, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, STEROWANIE ODPORNE, ZBRODNIA STALINOWSKA, NATRYSK, STRZELNICA, BYSTROŚĆ, NUDZIARZ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, TŁOCZEK, ORTODONCJA, GŁUPTAK BIAŁY, EURYTERMICZNY ORGANIZM, INTEGRACJA SPOŁECZNA, LISTNIENIE, KANAŁ WENTYLACYJNY, GĘSIARZ, LAKIER, ZALEŻNOŚĆ, ŚCIGAŁKA, NUMIZMATYKA, EPOLET, MECHANIK POKŁADOWY, KUMOTERSTWO, TIOTIKSEN, DARŃ, GASTRONOM, PUSZCZALSKA, FARERCZYK, HAK, CHOROBA DUCHENNE'A, ŻABA Z JUNIN, RETROGRADACJA, MIGELITKA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, ENDOMIKORYZA, IMPRESYWNOŚĆ, PŁASTUGA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, KOTŁOWNIA, CHORDOFON, GOSPODARKA RABUNKOWA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SPRAWNOŚĆ, PÓŁKRUCHE CIASTO, SZKOCKI, BALOWICZ, MADZIARKA, TELEWIZJA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, TAL, JĘZYK WEWNĘTRZNY, RYT, NAPOMNIENIE, WOLNY, KASA, CYTRONELOL, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, DONOR, WIELOCUKIER, MOLOSY, FAMOTYDYNA, AZTREONAM, KARATE, ZŁOTOLIKI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, CASUAL, SONAR, BAT, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, FLASZECZKA, PACAN, JAMNIK, RADIO TAXI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, HERMETYCZNOŚĆ, GOT, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, NIEDOŁĘSTWO, MIEDNICZKA NERKOWA, KOLIDAR, SILNIK KWADRATOWY, CONSTABLE, NLPZ, SEMANTYKA KOGNITYWNA, AEROLIT, ZAPITA, SHIMMY, PUNK, WŁÓKNO, ROZNOSICIEL, KOMUNIKACJA, GRUPA PROPYLOWA, DEALPACK, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZAPLECZE SOCJALNE, OBROŻA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ?ZESPÓŁ DRAVET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODNA ALKOHOLU, W KTÓRYM W MIEJSCU ATOMU WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZNAJDUJE SIĘ JON METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODNA ALKOHOLU, W KTÓRYM W MIEJSCU ATOMU WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZNAJDUJE SIĘ JON METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKOHOLAN pochodna alkoholu, w którym w miejscu atomu wodoru grupy hydroksylowej znajduje się jon metalu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKOHOLAN
pochodna alkoholu, w którym w miejscu atomu wodoru grupy hydroksylowej znajduje się jon metalu (na 9 lit.).

Oprócz POCHODNA ALKOHOLU, W KTÓRYM W MIEJSCU ATOMU WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZNAJDUJE SIĘ JON METALU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - POCHODNA ALKOHOLU, W KTÓRYM W MIEJSCU ATOMU WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZNAJDUJE SIĘ JON METALU. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x