ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ESTRÓW; POWSTAJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA W WYNIKU UTLENIENIA INDOLU I ZWIĄZANIA GO Z KWASEM SIARKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDYKAN to:

organiczny związek chemiczny z grupy estrów; powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ESTRÓW; POWSTAJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA W WYNIKU UTLENIENIA INDOLU I ZWIĄZANIA GO Z KWASEM SIARKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.104

OBRZYD, DELUWIUM, AZOTAN, NIEZAWODNOŚĆ, BRODAWKA SUTKOWA, BĄBEL, NEPALI, JĘZYK ARABSKI, WYROBISKO, HOMO VIATOR, RZECZY OSTATECZNE, DOCIEKLIWOŚĆ, WIDMO OPTYCZNE, OGNISKO MAGMOWE, KARABYK, ADOLESCENCJA, STARY PIERNIK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FILOZOFIA, AZOTEK KRZEMU, BABIOGÓRZEC, HAMULEC TAŚMOWY, UDAR MÓZGOWY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, HEIMWEHRA, COLEMANIT, BAS, CERATOZAUR, ALDEHYD MRÓWKOWY, CHEMOTROPIZM, WULGARNOŚĆ, ZWIĄZEK NARCIARSKI, PATOL, AKTYNOWIEC, ROBOTA, OTRZĘSINY, WODOPÓJKI, MIĘSIEŃ PIWNY, SECESJONISTA, BUTYL, AZOTEK GLINU, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, POSPÓLNOŚĆ, BERYLOWIEC, POLICHLOREK, WYROK, BŁYSZCZ MIEDZI, BIOFLAWONOID, PUNKT MECZOWY, POŻYCZKA, CZYTELNICTWO, FOSFATAZA KWAŚNA, SEMITOLOG, TETRAETYLOOŁÓW, BETON KOMÓRKOWY, TIOALKOHOL, WĘZEŁ ZARODKOWY, JĘZYK CZESKI, DZWONY, ANHYDRYT, JĘZYK WEGETUJĄCY, REFLEKS, BĄK, FIGURA, METODA KASOWA, TAON, TWÓR, GAGAUZ, PTAK, ELITY, KRETYŃSKOŚĆ, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, PRAWO, JĘZOR, POSPOLITE RUSZENIE, POR, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, FOLIARZ, EFEKT, DAPSON, LONKOZAUR, WOLNA AMERYKANKA, ALAMEDA, WRZASKLIWOŚĆ, CZWORONÓG, PREKURSOR, ERLIKOZAUR, EUPARKERIA, CHLORAN POTASU, VENLO, MYKOLOGIA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, HERMAFRODYTYZM, ZACHOWANIE, DIMERKAPROL, KANGNAZAUR, CZWÓRNIAK, UJGUR, MIÓD PITNY, MAPA MENTALNA, BROMIAN POTASU, GEN SKACZĄCY, SPRAWNOŚĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, KLIOCHINOL, KURATELA, GNUŚNOŚĆ, HARMONIA, ZWIĄZEK ZGODY, PUNKT UCISKOWY, AUTARCHIA, CYJANEK, MADZIARKA, BEZWODNIK, ZELZATE, SUNDAJCZYK, RYK, SERPENTYN SZLACHETNY, CEMENTOWE BUTY, ROŚLINA OLEISTA, PIECZEŃ, BORAN, WYSTRÓJ, JEZIORO DRUMLINOWE, KARBOANION, ALRAUNA, LAWA PODUSZKOWA, LAS OCHRONNY, DOBRO POŚLEDNIE, OWADZIARKA, OTWORNICA, ENTEROTOKSYNA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, OPIESZALSTWO, EFEKT MNOŻNIKOWY, LEZGIN, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, WNIKLIWOŚĆ, BIOMARKER, KOLEMANIT, WARTOWNIK, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, SYSTEMATYKA, GATUNEK INWAZYJNY, RELACJA, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, MÓZGOWNICA, PRZEWÓD PIERSIOWY, APARAT KIPPA, GNEJS OCZKOWY, KUC POTTOK, KANNABINOID, NIEMIECKI, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, SZCZODROBLIWOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, ARGUMENT, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, LIGA, NADREPREZENTACJA, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, AMORAITA, FAKCJONISTA, WŁÓKNO, SINOZAUR, AZOTAN(III), KULTYWAR, ZADZIERZGNIĘCIE, PRODUKT ROPOPOCHODNY, MIRIN, BIAŁKO, BAKTERIOCHLOROFIL, ENIGMATYCZNOŚĆ, HEKSAFLUOREK SIARKI, KINEZJOLOGIA, DENDRYMER, KOŃ KABARDYŃSKI, ABSOLUTYZM, OSTATNI MOHIKANIN, NITROAMINA, KLESZCZE MIĘKKIE, DIODORUS, WIARYGODNOŚĆ, SZCZERBAK, VIP, ELIMINACJA, RISZTA, EKWITA, PALATALIZACJA, TO COŚ, KARBROMAL, DUJKER OGILBY’EGO, ZUELLE, RUCH EKOLOGICZNY, SZYKSYNGIA, GRUPOWOŚĆ, LIPOID, SYSTEM EKSPERTOWY, UBRANIE OCHRONNE, PRAWA OSOBISTE, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, SUPERINTELIGENCJA, KWAS FLUOROWODOROWY, KARTAGIŃSKI, DWUTLENEK WĘGLA, DWUPŁCIOWOŚĆ, AMORYTA, BARBARYT, DEMODEKOZA, SZCZUPŁOŚĆ, KONFEDERACJA, TLENEK FOSFORU(V), AMONAL, ELASTIL, TYRAŃSTWO, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, MAJĄTEK OSOBISTY, KONWOLUCJA, INICJATYWNOŚĆ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, RUCHAWOŚĆ, SULFADIMIDYNA, TRAMADOL, POLIURETAN, KONOTACJA, MULTIPLET WIDMOWY, KWAS BARBITUROWY, FAN, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, FILTR, ŁOTEWSKI, JAŹŃ, ANAPSYDY, WOSZCZEK, KWAS SIALOWY, KRZEMEK TYTANU, CELESTA, BOT, DUPEK ŻOŁĘDNY, NOCÓWKA PUSTYNNA, OKARYNA, SAMODZIERŻAWIE, GATUNEK KRYPTYCZNY, DIEN, NAWYK, DRAKOPELTA, ZWIĄZEK, DRAŃSTWO, MARKOTNOŚĆ, PERSKI, AFILIACJA, VOX HUMANA, ZDRADA, GLIKOL ETYLENOWY, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, DUBELT, SUPERNOWA TYPU IA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, WYKRYWACZ KŁAMSTW, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, KLASOWOŚĆ, TYBELARKI, TRIOZA, GÓROTWÓR, STREFA NIEBEZPIECZNA, SIERPIK, ZWIĄZEK REWIZYJNY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, OZONEK, CIAŁKO, OWOC MORZA, LARWICYD, MANGANIAN POTASU, GANGRENA, MBIRA, ZNACZEK, KOHABITACJA, ŁAJKA, POŁUDNICE, POLIKONDENSAT, ŻWAWOŚĆ, NAFTÓWKA, DUPRE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, AUTOKRATYZM, CZARNY CHLEB, MORDWIN, CYNKOWIEC, MUZYCZKA, KRAV MAGA, ?RADON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ESTRÓW; POWSTAJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA W WYNIKU UTLENIENIA INDOLU I ZWIĄZANIA GO Z KWASEM SIARKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ESTRÓW; POWSTAJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA W WYNIKU UTLENIENIA INDOLU I ZWIĄZANIA GO Z KWASEM SIARKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDYKAN organiczny związek chemiczny z grupy estrów; powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDYKAN
organiczny związek chemiczny z grupy estrów; powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym (na 7 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ESTRÓW; POWSTAJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA W WYNIKU UTLENIENIA INDOLU I ZWIĄZANIA GO Z KWASEM SIARKOWYM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ESTRÓW; POWSTAJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA W WYNIKU UTLENIENIA INDOLU I ZWIĄZANIA GO Z KWASEM SIARKOWYM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x