DOBROWOLNE PRZYJĘCIE ROSYJSKICH ZWYCZAJÓW, JĘZYKA, KULTURY, ZWŁASZCZA W WYNIKU MIESZKANIA W ROSJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUSYFIKACJA to:

dobrowolne przyjęcie rosyjskich zwyczajów, języka, kultury, zwłaszcza w wyniku mieszkania w Rosji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBROWOLNE PRZYJĘCIE ROSYJSKICH ZWYCZAJÓW, JĘZYKA, KULTURY, ZWŁASZCZA W WYNIKU MIESZKANIA W ROSJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.131

POŚWIĘCENIE, NEUROLINGWISTYKA, ŁAŃCUCH, FREESTYLE, DOBRO PRAWNE, PRZYZWYCZAJENIE, OLEJ SILNIKOWY, PRZEBUDOWA, KOŃ, FALLUS, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TANCERKA BRZUCHA, KARELKA, CIASNOŚĆ, MOMENT MINSKY'EGO, WOŁGOGRAD, MACHNIĘCIE RĘKĄ, BEZLOTKI, KRAJE, CHMURA KONWEKCYJNA, KOŃ KABARDYŃSKI, ZABYTEK, STERYLNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, SKROM, CZESKI, REKONWERSJA, BAZA LOKALOWA, RYNEK, JĘZYK POMOCNICZY, KOSZT INWESTYCYJNY, SĄŻEŃ KWADRATOWY, WĘGIERSKI, LITEWSKOŚĆ, CHOROBA FORBESA, SPOKOJNOŚĆ, BARWA NALECIAŁA, IMPROMPTU, BRUDAS, GALICYJSKI, PTOMAINA, SPRAWNIK, BRANKA, BEFKA, PREMIA GWARANCYJNA, STAROPOLSKI, KONFEDERACJA WOJSKOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KRESOWIAK, WAKACJE, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, KOŃ DOŃSKI, GERRYMANDERING, KONTRAKT, UROZMAICENIE, BIONIKA, BOĆWINA, PROZODIA, PEDAŁÓWKA, ZAD, KOMPOSTOWNIK, MICZMAN, GLINKA KAOLINOWA, ZŁOTO, TLENEK, KŁYKCINA, INSTANCJA, JUDAIKA, WALABIA GREYA, HINDUSTAN, ENTEROSKOPIA, RUSTYFIKACJA, KOŃ BRABANCKI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, IMIENINY, MIÓD PITNY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, ACETAL, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KOMPOSTOWNIK, MORRIS, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, NADZIAŁ, KWAS NALIDYKSOWY, TAHITAŃSKI, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, URODZENIE, PITOS, ZATRATA, SPOJLER, WISUS, OSZCZĘDNIŚ, GRZYB DĘBOWY, GRAMATYKA, POST, DYZARTRIA, SANKT PETERSBURG, SREBRNY MEDAL, REMIZA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SYBIR, ANGARSK, GWIAZDA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ARABSZCZYZNA, NIESTAWIENNICTWO, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, KATYŃ, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KALKA, RUSKI, KONWERSJA, MANDARYŃSKI, AZYDOTYMIDYNA, NIEPRZYJACIEL, USKOK, PISMO HEBRAJSKIE, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, LEPTON, RUSYCYSTA, KOD ROZWINIĘTY, POLSKI, OPERATOR ARYTMETYCZNY, SIDDUR, CHOMIK GRUZIŃSKI, ZWYCIĘSTWO, ROZBUDOWA, KORKOWIEC AMURSKI, KISŁOWODZK, ŁADA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, OBRZĄDEK, ABSTRAKCJA, TRIUMF, NATYWIZM, EGZEKUCJA, ZAWOŁŻE, GORAL DŁUGOOGONOWY, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KORNET, AFAZJA, KŁUSAK ORŁOWSKI, ŁUPEK TALKOWY, CUKIER INWERTOWANY, ZAKRES ZNACZENIOWY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, GNIAZDKO, NIEMRAWOŚĆ, ŚNIEĆ, STAN CZYNNY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, BRACH, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ELASTYL, BETA-BLOKER, GAJNIK LŚNIĄCY, GWIAZDA NEUTRONOWA, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, BUŁGARSKI, PRZERWANIE CIĄŻY, KOMYSZE, BOLOGRAM, INFOGRAFIKA, SYMBOL TERMINALNY, JĘZYK MANX, PORTUGALSKOŚĆ, JABŁOŃ JAGODOWA, AMNEZJA POURAZOWA, OBSZCZINA, PRZAŚNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, KOCIOŁ EWORSYJNY, NIEZALEŻNOŚĆ, AMERYKAŃSKI, PODWÓJNA ARTYKULACJA, STALINOGORSK, NAJEM OKAZJONALNY, PASKUDA, PORCELANKA, JĘZYK NAUKOWY, GŁOWA, WEKSYLIUM, JEŻ USZATY, ROSYJSKI, GNIAZDO, ASEMBLACJA, SŁOWIANOFILSTWO, LINDE, ŻÓŁW CHIŃSKI, KOŁYMA, ORIENTACJA, GREKA, KONWEKTOR, CZORT, PELONEUSTES, JĘZYK INDONEZYJSKI, ŚLĄSKOŚĆ, BUTYL, TUNEZYJSKI, LEKSYKON, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, MACIERZ ELEMENTARNA, DANIE ARBUZA, BIEGŁY SĄDOWY, ULGA MELDUNKOWA, SOLARIUM, KULTURA OBRAZKOWA, LEK ANTYDEPRESYJNY, ANTONÓWKA ZWYKŁA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KURSOR, CHOMIK DŻUNGARSKI, PRZELEW KRWI, IZOLAT, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, KURYLE, WARIANT, ZWIERZĘ, KOMEDIALNIA, SUMINIA, FIGURA, RETINOPATIA, ZNIKNIĘCIE, SPIĘTRZENIE, JOJOBA, FIESTA, TRENING, PIASKOWIEC KWARCOWY, OFF, BUJNAKSK, PRAWA MIEJSKIE, HARCE, CZWORONÓG, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, GORAL DŁUGOOGONIASTY, KREML, OPOZYCJA, KOZAK REJESTROWY, STARKA, GRADUACJA, INSTRUKCJA, OBSZCZYMUR, POLAN, MESZ, WIEK MATUZALOWY, UZUS, CHROMOSOM POLITENICZNY, BETABLOKER, IGLOO, GRECKI, ZESPÓŁ USHERA, LUDZIK, GEOLOGIA HISTORYCZNA, CARYCA, ŻONGLER, PETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, SARAFAN, ETNOGRAF, NIEMIECKI, GOTOWALNIA, SIEDEMNASTKA, RĄBANKA, RELATYWIZM MORALNY, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, WYRAKI, ANTYROSYJSKOŚĆ, OLIWA Z OLIWEK, ŚLUZICA ATLANTYCKA, WOLICJONALNOŚĆ, FORT, MECZYK, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, OSIEMNASTKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, KAMELEON, SAMOAŃSKI, WISKOZA, ARYJCZYK, OKSYDAZA, SZALKA, WYRAZ OBCY, CZARNA DZIURA, ANTYNATURALIZM, PRAWO GŁOSOWE, PARKOUR, CHOMIK AZERSKI, FRANCUSZCZYZNA, OCET SPIRYTUSOWY, PRZEPIS, HUSYTA, CHOCHLA, ORTOEPIA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, WERSJA LEKTORSKA, PART, ?SŁODYCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.131 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBROWOLNE PRZYJĘCIE ROSYJSKICH ZWYCZAJÓW, JĘZYKA, KULTURY, ZWŁASZCZA W WYNIKU MIESZKANIA W ROSJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBROWOLNE PRZYJĘCIE ROSYJSKICH ZWYCZAJÓW, JĘZYKA, KULTURY, ZWŁASZCZA W WYNIKU MIESZKANIA W ROSJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUSYFIKACJA dobrowolne przyjęcie rosyjskich zwyczajów, języka, kultury, zwłaszcza w wyniku mieszkania w Rosji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUSYFIKACJA
dobrowolne przyjęcie rosyjskich zwyczajów, języka, kultury, zwłaszcza w wyniku mieszkania w Rosji (na 11 lit.).

Oprócz DOBROWOLNE PRZYJĘCIE ROSYJSKICH ZWYCZAJÓW, JĘZYKA, KULTURY, ZWŁASZCZA W WYNIKU MIESZKANIA W ROSJI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - DOBROWOLNE PRZYJĘCIE ROSYJSKICH ZWYCZAJÓW, JĘZYKA, KULTURY, ZWŁASZCZA W WYNIKU MIESZKANIA W ROSJI. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x